Топ-100
Back

ⓘ Každodenný život
                                               

Každodenný život

Každodenný život je jedna zo základných foriem osvojovania si sveta človekom, vyznačujúca sa jej pôvodnou predchodnosťou pred ostatnými.

                                               

Clarence (americký seriál)

Clarence je americký animovaný série, ktorý vytvoril Skyler Page. Seriál mal premiéru 14 apríl 2014 na Cartoon Network-e. Séria sa zameriava na troch priatelov, Clarence, Jeff a Sumo a ich každodenný život. Séria sa odohráva na fiktívnom meste Aberdale v Arizone.

                                               

Prax

Prax, skutočnosť) môže byť: vo filozofii: pozri prax filozofia opak teórie, konanie, činnosť prípravné cvičné obdobie v zamestnaní, pozri prax cvičné obdobie bežný, každodenný život zaužívaný spôsob konania, zavedený postup skúsenosti získané praktickou činnosťou, najmä v zamestnaní, pozri skúsenosť vykonávanie odbornej činnosti

                                               

Realizmus vo svetovej literatúre

Realizmus svetovej literatúry sa rozvíja v 2. polovici 19. storočia, v období industrializácie. Autori sa odvracajú od snov a ideálov ku skutočnosti a realite. Na realizmus má silný vplyv nacionalizmus, kolonializmus a liberalizmus.

                                               

Eugen Kumičić

Eugen Kumičić bol chorvátsky spisovatel a politik. Písal aj pod pseudonymom Jenio Sisolski. Vyštudoval gymnázium v Rijeke, študoval medicínu v Prahe, históriu, filozofiu a geografiu vo Viedni. Učil na stredných školách v Splite, Zadare a Záhrebe. V roku 1884 bol zvolený do chorvátskeho parlamentu, kde vystupoval proti maďarskej politike. Vo svojej literatúre uplatňoval naturalistické postupy, opisoval každodenný život istrijských rybárov či námorníkov, ale aj mestský život, kde je naturalizmus najviac príznačný. Bol však ovplyvnený aj Augustom Šenoaom a používal aj vela romantických postup ...

                                               

Každodennosť

Každodennosť je vlastnosť každodenných entít, procesov. Zahŕňa také formy života, ktoré rutinne vnímame ako bežné a samozrejmé. Má kognitívnu ale aj emocionálnu povahu, ktorú vytvárajú vzťahy v pracovnom a privátnom svete. Zároveň je lahko predvídatelná a produkuje pocit bezpečia. Špecifické normy a vzorce chovania, ktoré každodennosť vytvára, slúžia v prospech sociálnej reprodukcie jedincov. Platí to pre malé sociálne skupiny ale aj pre spoločnosť ako celok. Každodenné procesy riadi sociálny pragmatizmus a bežné vedomie človeka.

                                               

Deň náš každodenný

Napriek tomu, že Krivánek * 1931 - † 1997, vyštudoval odbor na divadelnej fakulte, jeho kariéra sa uberala filmovým smerom. Zamestnal sa v Spravodajskom filme, kde neskôr pôsobil ako režisér. Medzi jeho výraznejšie snímky raného obdobia patrí napríklad Rozhovor z roku 1963, nakrútený podla scenára Štefana Uhra, ďalej filmy Fotografia, Cesta. a napokon dlhometrážny debut Deň náš každodenný.

                                               

Žáner

Žáner môže byť: scény a obrazy každodenného života v literatúre, divadle, filme, televízii a podobne zriedkavo: spôsob, odbor, druh skupina umeleckých diel či spôsobov vyjadrovania, ktoré majú určité rovnaké znaky, pozri žáner umelecký druh v umení vôbec vo výtvarnom umení v literatúre: menšie slovesné dielo zachycujúce scény z každodenného života, pozri žáner literárny útvar obraz scén s námetom z každodenného života určitého typického prostredia, pozri žáner obraz maliarske, grafické či sochárske zachytenie výjavov každodenného života v hudbe skupina hudobných diel, ktoré majú spoločný š ...

                                               

Geissenovci – Ťažký život milionárov

Geissenovci – Ťažký život milionárov je nemecká dokumentárna reality show, zaoberajúca sa životom nemeckej milionárskej rodiny. Vysiela ju nemecká televízia RTL II a v súčasnosti beží 17. séria. Seriál sa stal úspešným aj na Slovensku, kde ho od roku 2012 vysielala TV JOJ. Na Slovensku bola odvysielaná 1. – 7. séria. Tv JOJ pravdepodobne získa autorské práva na 8. sériu.

                                               

Každodenné

Každodenné je sféra osvojovania si sveta človekom mimo vedy, umenia, náboženstva, filozofie. Kognitívnymi produktami každodenného osvojovania si sveta človekom sú každodenné predstavy alebo pojmy o entitách väčšinou z bezprostredného okolia človeka.

                                               

Ján Albrecht

Ján Albrecht bol slovenský estetik, muzikológ, hudobník - violista, organizátor kultúrneho života, hudobný pedagóg, prekladatel. Pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave, na Bratislavskom konzervatóriu na Vysokej škole múzických umení. Mal mimoriadny vplyv na rozvoj slovenskej kultúry. Živlom Jána Albrechta bola slobodná hra asociácií, nenútenosť radosti z objavovania stretajúcich sa zážitkových či významových polí na strane tvorcu umeleckého alebo vedeckého diela i na strane jeho prijímatela. Život Jána Albrechta bol syntézou v kultúrnej enkláve Bratislavy na brehoch Európy: zlučuje ...

                                               

Karl Jaspers

Ak sa náš život nemá rozplynúť a stratiť, musí byť v nejakom poriadku. Vo svojej každodennosti musí byť nesený nejakým všeobjímajúcim, musí dosiahnuť súlad práce, naplnenia a výnimočných okamihov, aby sa tak v opakovaní prehlboval. Potom bude totiž život, odvíjajúci sa v činnosti stále rovnakého konania, preniknutý istým naladením, vďaka ktorému bude vedieť, že má zmysel. Vo vedomí sveta i seba samých sme akoby chránení, nachádzame svoju pôdu v dejinách, do ktorých patríme, sme chránení vo svojom vlastnom živote spomienkami a vernosťou. Taký poriadok môže jednotlivec nájsť vo svete, v ktor ...

                                               

Nožnice

Nožnice sú nástroj alebo aj stroj určený na oddelovanie materiálov, ako je papier, látka, plastická hmota, vlasy, nechty, ale aj plechov či mäsa a pod. Z fyzikálneho hladiska vlastne pracujú na princípe obojstrannej páky, rozdelovanie materiálu sa deje strihom, činnosť sa nazýva strihanie. Nožnice boli pravdepodobne vynájdené okolo roku 1500 pred Kr. v starovekom Egypte, ale prvé, dá sa povedať moderné nožnice, vyrobili okolo roku 100 Rimania. Prvé nožnice z liatej ocele vyrobil Robert Hinchliffe.

                                               

Obyčaj

                                               

Úžitkové umenie

Úžitkové umenie či aplikované umenie je termín používaný pre umelecké prvky obsiahnuté vo veciach každodennej potreby a v priemyselných výrobkoch. Úžitkové umenie spríjemňuje používanie bežných predmetov a rozvíja fantáziu. Od svojho vzniku v 19. storočí je úžitkové umenie súčasťou výtvarného umenia. Úžitkové umenie je dnes zvlášť vyučované a je mu venovaná osobitná pozornosť aj vo vede o výtvarnom umení.

                                               

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz je doklad, ktorým sa preukazuje vodičské oprávnenie na riadenie motorových vozidiel ako sú motocykle, osobné či nákladné automobily, autobusy alebo traktory na verejných cestách. Na získanie vodičského oprávnenia je potrebné absolvovať predpísaný výcvik, ktorý je ukončený skúškou. Vodičský preukaz získava uchádzač v autoškole.