Топ-100
Back

ⓘ Zdravie
                                               

Zdravie

Zdravie je stav telesného, duševného a sociálneho blaha. Je to opak choroby, nielen jej neprítomnosť alebo poruchy funkcie. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako "stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen ako stav neprítomnosti choroby a slabosti”. Napriek tomu, že to je užitočná a presná definícia, niekto to môže považovať za idealistické a nereálne. Podla tejto definície SZO, 70 – 95 % populácie je nezdravých. Zdravie je optimálny funkčný stav živého s ...

                                               

Na zdravie

Na zdravie môže byť: pri pripíjaní si, pozri pod prípitok formula používaná keď niekto kýchne, pozri pod kýchanie americký televízny seriál, pozri Na zdravie seriál

                                               

Liga za duševné zdravie

Liga za duševné zdravie je slovenské nezávislé záujmové združenie, ktorého cielom je podpora duševného zdravia. Vzniklo v roku 2001, keď sa počas príprav na Rok duševného zdravia vyskytla potreba organizácie, ktorá by sa venovala kampani a rátalo sa s tým, že po skončení podujatia bude jej náplňou pomoc a poradenstvo pre ludí s psychickými chorobami. Každoročne organizuje Deň nezábudiek, celonárodnú zbierku na pomoc psychicky chorým luďom.

                                               

Zdravie (rozlišovacia stránka)

                                               

Portál EÚ pre zdravie

Portál EÚ pre zdravie je oficiálny verejný portál Európskej únie o verejnom zdraví. Obsahuje informácie a údaje o otázkach a činnostiach súvisiacich so zdravím na európskej aj medzinárodnej úrovni. Hlavným cielom tohto tematického portálu je poskytnúť občanom Európy jednoduchý prístup ku komplexným informáciám o iniciatívach a programoch EÚ v oblasti verejného zdravia. Portál má napomôcť plneniu cielov EÚ v oblasti verejného zdravia ako dôležitý nástroj na pozitívne ovplyvňovanie správania a podporu neustáleho zlepšovania verejného zdravia vo všetkých 27 členských štátoch EÚ.

                                               

Na zdravie (seriál)

Na zdravie je americký televízny sitkom, ktorý vysielala americká televízia NBC počas jedenástich sezón od roku 1982 do roku 1993. Seriál má 11 sérií a 270, resp. 275 epizód. Námet sitkomu vytvorili James Burrows a bratia Glen a Les Charles. Sitkom sa odohráva v bostonskom bare Cheers, kde sa schádza skupina miestnych, aby tu relaxovala, napila sa, resp. socializovala. Okrem nich v sitkome vystupujú zamestnanci baru a jeho majitel Sam Malone, bývalý basebalový hráč a vyliečený alkoholik. Známa je aj titulná pieseň sitkomu "Where Everybody Knows Your Name", ktorú napísal a naspieval Gary Po ...

                                               

Fajčenie a vplyv na zdravie

Európa sa s tabakom začala zoznamovať až po objavení Ameriky Krištofom Kolumbom. Pôvodne bol tabak súčasťou náboženských obradov a rituálov, pričom jeho história siaha až do doby 6 000 rokov pred Kr. Krištof Kolumbus pozoroval pôvodných obyvatelov, ako tabak fajčia zabalený do tabakového listu alebo pomocou trubičiek nazývaných "tobago". Počas nasledujúcich rokov námorníci a diplomati rozšírili fajky a cigary po celej Európe. Fajčenie sa spočiatku využívalo na liečebné účely - napríklad pri bolesti zubov či migréne. Preto využíval rastlinu aj Jean Nicot, francúzsky vyslanec v Portugalsku, ...

                                               

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je stav pracovných podmienok eliminujúcich vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu alebo prostredia na zamestnancov. Zahŕňa v sebe dve funkcie, ktorými je bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci. Zatial čo ochrana zdravia pri práci napĺňa hlavnú praktickú funkciu obsahu pojmu BOZP, bezpečnosť práce predstavuje spôsob, akým je dosahovaná. Faktormi ovplyvňujúcimi BOZP sú okrem právnych predpisov a pracovno-bezpečnostných technických opatrení aj stav pracovného prostredia, správanie sa pracujúcich na pracovisku, ale aj ich vybave ...

                                               

Frasier Crane

Frasier Winslow Crane, M.D., Ph.D., Ed.D., A.P.A. je fiktívny americký psychiater, postava amerických televíznych sitkomov Na zdravie a Frasier, ktorú stvárnil americký herec Kelsey Grammer. Grammer za stvárnenie Frasiera vyhral päť cien Emmy, pričom ako prvý televízny herec získal viacero nominácií na cenu Emmy za stvárnenie tej istej postavy v troch rôznych seriáloch a deväťkrát za účinkovanie v sitkome Frasier).

                                               

TV Nitrička

Vysielanie v okolí mesta pre potenciál vyše 200-tisíc ludí je zabezpečené prostredníctvom digitálneho DVB-T vysielania. Šírenie televízie je posilnené cez Magio, Max multimedia, Fiber TV, Antik Telecom, Slovanet nielen v rámci Nitrianskeho kraja, ale aj celoslovensky. Diváci majú možnosť pozerať livestream aj cez web www.tvnitricka.sk.

                                               

Kelsey Grammer

Allen Kelsey Grammer je americký herec, režisér a komik. Grammera najväčšmi preslávila jeho dvadsať rokov trvajúca rola psychiatra Dr. Frasiera Cranea v sitkomoch americkej televízie NBC Na zdravie a jeho následníkovi – sitkome Frasier. Vyhral päť cien Emmy, pričom ako prvý televízny herec získal viacero nominácií na cenu Emmy za stvárnenie tej istej postavy v troch rôznych seriáloch 2x za účinkovanie v Na zdravie, raz ako hosť v sitkome Wings a deväťkrát za účinkovanie v sitkome Frasier. Získal tri Zlaté glóbusy 1995, 2000 a 2011. Pracoval takisto ako televízny producent, režisér, spisova ...

                                               

Areál zdravia Rozálka

Areál zdravia Rozálka je jazdecko-rekreačný komplex v Pezinku na adrese Rozálka číslo 9 vo vlastníctve bývalého politika a šéfa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu. Areál sa nachádza na mieste bývalých družstevných maštalí na úpätí Malých Karpát v blízkosti rybníka a vinohradov, kde bol v deväťdesiatych rokoch postavený, postupom času rozšírený o hotel s reštauráciou a ďalšie budovy a neskôr celý rekonštruovaný. V poslednom období sa areál dostal do povedomia odbornej aj laickej verejnosti ako organizátor významných spoločensko-športových podujatí v rôznych disciplínach, ale aj význam ...

                                               

Choroba

Choroba je porucha zdravia, presnejšie porucha telesných, kognitívnych, sociálnych a /alebo psychických funkcií, ktoré zretelne negatívne ovplyvňujú výkonnosť a zdravie organizmu, prípadne sa môžu takého ovplyvnenia očakávať. Je to súhrn reakcií organizmu na vplyv činitelov, ktoré môžu vyvolať poškodenie organizmu. Choroba je každá odchýlka od normálneho priebehu životných procesov živočícha a človeka. Choroba je spojená s oslabením napadnutého organizmu alebo jeho časti. Vzniká porušením rovnováhy medzi organizmom a prostredím. Každá choroba má svoje prejavy a príznaky. Za istých okolnost ...

                                               

Fitnes

Fitnes sú športové aktivity a celkový životný štýl, ktorý má za ciel všeobecnú telesnú kondíciu, zdatnosť, zlepšenie držania tela, zlepšenie konceptu postavy a pod. pri súčasnom pôsobení na upevňovanie zdravia a rozvoji sily. Na fitnes cvičeniach sa používajú okrem tradičných činiek aj rôzne špeciálne stroje, trenažéry a pod., ktoré sú bežne k dispozícii vo fitnes centrách. Okrem cvičenia záujemcovia obyčajne dodržiavajú aj určitý diétny režim, prípadne používajú rôzne doplnky výživy. Medzi najznámejšie osobnosti a predstavitelky ženského fitnes na Slovensku patria Zora Czoborová alebo Mar ...

                                               

Hlboká duševná zaostalosť

Hlboká duševná zaostalosť, definícia podla MKCH-10 F73 znie: IQ je pod 20. Výsledkom bude pravdepodobne závažné obmedzenie samostatnosti, kontinencie a pohyblivosti. Zahŕňa: hlbokú psychickú podnormálnosť.

                                               

Hypochondria

Hypochondria je psychická porucha spočívajúca v prehnanom a intenzívnom zameraní sa na vlastný zdravotný stav a najmä o presvedčení o vlastnej vážnej chorobe.

                                               

Imbecilita

Imbecilita je v staršom delení forma duševnej zaostalosti menej výrazná ako hlboká duševná zaostalosť a nie nevyhnutne dedená. Dnes zodpovedá v MKCH-10 F71 a F72.

                                               

Index telesnej hmotnosti

Index telesnej hmotnosti patrí medzi najviac používané metódy merania obezity. Počíta sa ako hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Vo všeobecnosti sa dá považovať len za štatistický nástroj pre porovnávanie v populácii. U konkrétneho jedinca ignoruje velké množstvo dôležitých faktorov. Vzorec pre výpočet: B M I = m h 2 {\displaystyle \mathrm {BMI} ={\frac {m}{h^{2}}}}, kde h – telesná výška v metroch m – telesná hmotnosť v kilogramoch

                                               

Interrupcia

Interrupcia je prerušenie ťarchavosti chirurgickým zákrokom alebo chemickou látkou. Svetová zdravotnícka organizácia WHO definuje prerušenie tehotenstva ako vypudenie plodu z maternice, ktorý nedosiahol schopnosť extrauterinného života, odporúča, aby bola stanovená hranica hmotnosti pre potrat 500 g, ktorá zodpovedá približne 22. týždňu gravidity. Na otázku interrupcií neexistuje jednotný morálny a etický názor. Morálne hodnotenie, prípustnosť a zákonné vymedzenie interrupcie predstavuje pre mnohých ludí etický problém, v niektorých krajinách sú interrupcie zakázané a ich vykonávanie je tr ...

                                               

Interrupcia a právo

Jednotný právny názor na interrupcie vo svete neexistuje. V niektorých krajinách je téma legálnej úpravy interrupcií súčasťou politickej agendy a snahy o zmenu daného stavu. "Jednotlivé právne poriadky sa síce na právnom štatúte ludského plodu nezhodujú, ale až na niekolko málo výnimiek pripúšťajú umelé prerušenie tehotenstva aj z iných dôvodov než len s cielom ochrany života matky. Aj keď nie je v ústavnom práve európskych štátov absolútny konsenzus na právnom štatúte nascitura, tento konsenzus sa javí byť aspoň potial, že nasciturus nie je ani prevažnou väčšinou európskych ani severoamer ...

                                               

Pedikúra

Pedikúra je profesionálne ošetrenie nôh alebo všeobecná starostlivosť o nohy. Pedikúra zahrňuje masáž nôh, lakovanie nechtov, zábaly, kúpele, strihanie a brúsenie nechtov. Ďalej tiež vyrezávanie kurích očí a ošetrenie zarastených nechtov. Pri pedikúre sa používajú pedikérske kliešte, lacron, rúčka na čepielky č. 19, 20, 21, 24, kovový pilník alebo brúska, brúsne kotúče. Delí sa na: suchú kombinovanú mokrú V pedikúre je dovolené: vyrezávať kurie oká zrezávať popraskanú kožu bez známok zápalu vyrezávať otlaky zrezávať suchú kožu V pedikúre je zakázané: zrezávať pokožku s prejavmi mykotického ...

                                               

Riadenie stresu

Riadenie stresu alebo manažment stresu alebo stresový manažment sú postupy a techniky na ovládanie a znižovanie stresu. Pojem sa niekedy považuje za synonymum pojmu zvládanie stresu. Príkladmi postupov sú manažment času či autogénny tréning.

                                               

Splín

                                               

Úmrtnosť

Detská úmrtnosť sa počíta pre deti do štvrtého roku života. Úmrtnosť sa počíta aj pre nasledovné kratšie obdobia:

                                               

Wellness

Wellness je program na zlepšenie telesnej a duševnej kondície. Primárne, slovo wellness znamená cestu k súladu mysle, duše a tela. Cielom je, aby sa človek cítil dobre, čo by teda malo plynúť z duševnej, fyzickej, okolitej a sociálnej pohody. S označením wellness sa môžeme stretnúť v kontexte s rôznymi pracoviskami, alebo napríklad s programami ako sú kúpele, fínska sauna a pod. Čo sa týka wellness, tak by predovšetkým malo ísť o ludské zdravie, a to zdravie fyzické i psychické. Wellness ide ruka v ruke so zdravým životným štýlom. Nejde však o medicínske postupy.

                                     

ⓘ Zdravie

  • O iných významoch výrazu Zdravie pozri Zdravie rozlišovacia stránka Zdravie je stav telesného, duševného a sociálneho blaha. Je to opak choroby, nielen
  • kýchne, pozri pod kýchanie americký televízny seriál, pozri Na zdravie seriál zdravie In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online Toto je rozlišovacia
  • Zdravie môže byť: telesné, duševné a sociálne blaho, pozri zdravie slovenský časopis, pozri Zdravie časopis Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné
  • Portál EÚ pre zdravie je oficiálny verejný portál Európskej únie o verejnom zdraví Obsahuje informácie a údaje o otázkach a činnostiach súvisiacich so
  • Na zdravie angl. Cheers je americký televízny sitkom, ktorý vysielala americká televízia NBC počas jedenástich sezón od roku 1982 do roku 1993. Seriál
  • Fajčenie a vplyv na zdravie zahŕňa okolnosti, mechanizmy a faktory konzumácie tabaku na ludské zdravie Európa sa s tabakom začala zoznamovať až po objavení
  • bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca Periodicita vykonávania školení ohladom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí byť upravená aj
  • v Na zdravie raz ako hosť v sitkome Wings 1992 a deväťkrát za účinkovanie v sitkome Frasier Bližšie informácie v hlavnom článku: Na zdravie seriál
  • psychiatra Dr. Frasiera Cranea v sitkomoch americkej televízie NBC Na zdravie tu hral najskôr vedlajšiu a neskôr jednu z hlavných rolí a jeho následníkovi  sitkome