Топ-100
Back

★ Vojsko                                               

Vojsko

Vojenské môže byť: Všeobecné označenie vojenských jednotiek z vyššie uvedenom obrázku. Ozbrojené sily štátu, pozrite si časť ozbrojených síl. Jednotky, tvarov, objemov, zariadenia určitého typu vojakov napr. inžinier vojsko, rádiotechnické armády. Základná časť ozbrojených síl štátu, ktorý je zložený z zväzov, zväzkov, útvarov, jednotiek a typy zariadení ozbrojených síl a logistika.

                                               

Pozemné vojsko

Zem armády alebo pozemné sily sú druh alebo súčasť ozbrojených síl určený na vedenie bojových operácií na zemi. Vo väčšine štátov, predstavuje dôvod na vojenskej, najväčšiu časť ozbrojených síl. Podľa inej definície podmienok "armáda zložená z polného vojakov milície a síl rýchleho nasadenia."

                                               

Rímske vojsko

Rímska armáda bola armáda, ktorá používa starovekého Ríma od vzniku Rímskej královstva v 8. storočí pred naším letopočtom, rozpad Rímskej ríše v 5. storočia nášho letopočtu. Niekedy sa tento termín sa tiež vzťahuje na byzantskej armády, alebo len vojenské ranobyzantského, grécko-rímskeho obdobia. Aplicatii rímskej armády a roman jednotné počas existencie ríše sa viackrát menili.

                                               

Ženijné vojsko

Inžinier vojsko je súčasťou pravidelných ozbrojených síl, vojakov pôsobiacich v tejto druh armáda je odvolával sa na ako ženista alebo pioneer. Tento oddiel je určený na vykonávanie špeciálnych pôdy úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej techniky. Inžinier vojakov nie je určený na priame vedenie boja, ale na zabezpečenie technických prostriedkov a štruktúr, podpory alebo uľahčenia činnosti z bojových jednotiek. Úlohou ženistov je aj práca s výbušninami, mínovanie a odstraňovanie mín, ako aj budovanie opevnení, cesty, mosty, atď., V útoku často odvolával sa na prednej časti jednotky vytvori ...

                                               

Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR

Armáda protivzdušnej obrany ZSSR bola súčasťou Červenej armády zamerané na protivzdušnú obranu. Po rozpade Sovietskeho zväzu pokračovala vo svojej činnosti ako súčasť Ozbrojených síl ruskej federácie v rokoch 1992 až 1998. Na rozdiel od západných jednotiek protivzdušnej obrany bola Armáda protivzdušnej obrany ZSSR samostatnou zložkou armády, oddelene od Vojenských vzdušných síl ZSSR VVS ZSSR a sekcie protivzdušnej obrany pozemných vojsk. Počas sovietskej éry bola prioritou umiestnený na treťom mieste za strategické raketové jednotky a pozemných vojsk.

                                               

Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska

Invázia / invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, komunistickej strany, známy tiež ako vstup spojeneckých vojsk, s kódovým menom: operácia Dunaj, bol vojenskej invázie vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom, čo znamenalo, že po vojenskú okupáciu československého územia a zvrátiť prebiehajúcu demokratizačných reforiem. V stredu 21. Augusta 1968 obsadili cudzie vojská, väčšina strategických miestach po celom Československu na území ČESKOSLOVENSKA, spojené už v utorok, 20. Augusta pred polnocou a 21. Augusta, 2:00 ráno na Ruzyňskom letis ...

                                               

Pechota

Pechota je druh pozemných vojsk, v ktorej vojaci sa pohybujú v boji na nohy, a sú vybavené individuálne zbrane. Pechota v modernej dobe, základ prakticky všetkých armád na svete, je schopný všetky základné typy bojových operácií, ktoré je najflexibilnejší typ vojakov. V súčasnosti je štandardná zbraň pešiaci najčastejšie útočná puška. Pechota môže byť na bojisku privezená rôzne typy vozidiel, preto vieme, marine corps, výsadkovú zboru, mechanizovanú zboru. Zvláštnosťou horský terén umožňoval vznik špecializovaných horskej pechoty.

                                               

Záložník (vojsko)

Stredopoliar, alebo vojak v zálohe alebo hovorovo rezervista je vojak, ktorý po skončení aktívnej služby v armáde zostáva v pohotovosti pre možné nasadenie v konfliktných situácií.

                                               

Branná povinnosť

Branná povinnosť je povinnosť občana štátu, pri príprave na obranu štátu a osobne sa podieľať na plnení úloh armády. Podľa slovenského Zákona o brannej povinnosti, č. 570 branná povinnosť je povinnosť odvodu zvyčajne vo veku 19 rokov, s výnimkou prípadov, ak zákon neustanovuje inak, a vykonať mimoriadnu vojenskú službu alebo alternatívnu službu. Od roku 2016, je možné na Slovensku zúčastniť dobrovolnú vojenského výcviku. História brannej povinnosti siaha do dávnych čias, v mnohých krajinách, pokračuje s rôznymi obmenami až do teraz. Branná povinnosť, alebo povinnej vojenskej služby v moder ...

                                               

Domobrana

Domobrana alebo milícia je druh pozemných síl, ktorý sa vytvoril v čase brannej pohotovosti na účely výkonu širokú škálu aktivít v území spravidla mimo oblasti činnosti poľnohospodárskych síl. Úlohy milície možno rozdeliť do troch základných oblastí: Plnenie úloh v oblasti tyla, stráženie a obranu dôležitých oblastí a vojenské a civilné objekty, mobilizácia, kŕmenie a prípravu preddavky s dôrazom na tylové, technických, lekárskych, inžinier a iné. bezpečnosť. Vedenie bojových operácií v spolupráci s polným armády a samostatne disponovať s výsadkov alebo diverzných skupín, ktoré sa zúčastni ...

                                               

Foo fighter

Foo fighter bol označenie používané spojeneckých posádky stíhačiek za druhej svetovej vojny, za čo bol neskôr začal označovať ako UFO, vidieť na európskej a pacific bojiskách. Prvé oficiálne zaznamenané prípade bolo pozorovanie, 14. Októbra 1943 počas bombardovania mesta Schweinfurt. Väčšinou to bolo jasné svetlá sprevádzať lietadla, niektoré prenikli aj do lietadla, ale niekedy údajne išiel na malé kotúče s priemerom iba niekoľko palcov, z ktorých niektoré mäkké na krídlach lietadliel s veľkým rachotom. Briti si myslel, že to bol zbrane, Os však pozorované podobné javy ja som myslel tiež, ...

                                               

Hradby

Steny sú obranné múry okolo hradu alebo v okolí mesta. To je druh opevnenia, ktorý sa používal asi do stredoveku. Ochranu mesta pred tým, než bol vojakov. Ich význam najmä v časoch, keď vo vojne hrá najdôležitejšiu úlohu pechoty a kone. S rastúcim používaním strelných zbraní je pomaly ich zmysel stratil. Boli postavené už v staroveku. Na slovensku boli ich predchodcovia hlinené valy. V Uhorsku boli povolené od 13. storočia, mestské hradby, stavať mestá, len královské mestá civitas. V renesančné mestské hradby nahradil bastiónový systém. Na Slovensku, steny začal vládnuť zbúranie na 18. sto ...

                                               

Identifikačná známka

Identifikačná značka alebo tak, psia známka je kovový identifikačný štítok s retiazkou, nosené v ozbrojených silách na krku. Obsahuje základné identifikačné údaje o vojaka. Použiť pre rýchle označenie uhynutého alebo zraneného vojaka v bojových podmienkach, určiť ich krvnej skupiny v liečbe, alebo na identifikáciu telo vojaka, pochovaného v provizórnom hrobe, pri exhumácii.

                                               

Invázia (vojenstvo)

Invázia je urážlivý vojenské operácie, pri ktorých celý ozbrojených síl jeden geopolitických jednotka, alebo ich veľkú časť, bude agresívny na území pod kontrolou iný podobný jednotka, zvyčajne s cieľom území dobyť, oslobodiť alebo obnoviť mu jeho autorita, sila napadnutého územného alebo iné ústupkom, zmenu vlády, alebo kombinácia vyššie uvedených cieľov. Invázia môže byť príčinou na vyhlásenie vojny, môže byť použitý ako súčasť širšej stratégie do konca vojny, alebo to môže byť samotnej vojny. Z dôvodu širokého spektra operácií spojených s invasion je invasion je zvyčajne považované za s ...

                                               

Jazdectvo (druh pozemných vojsk)

Jazda alebo jazda alebo kavaléria je druh pozemných vojsk, ktorí používali kone na pohyb po zemi, alebo priamo do boja. Svoj najväčší rozmach dosiahla jazdectva v stredoveku, ale postupné zdokonalovaním strelných zbraní a účinnú taktiku pre nasadenie pechoty strácalo význam, a od druhej svetovej vojny sú takmer nepoužívané. Retiazka patril k najprestížnejším jednotiek, armády, často v slúžil šlachta, alebo členovia vyššej spoločnosti. Teraz nahrádza motorizovanými alebo aeromobilnými jednotiek. Proti pechote sa vyznačuje vysokou rýchlosťou pohybujú po bojisku a mimo nej. Nevýhodou je naopa ...

                                               

Légia (staroveký Rím)

Rímske školy je všeobecné označenie vojenskej jednotky starovekej rímskej armády. V časoch Rímskej královstva označené celú armádu, typické veľké vojenské jednotky, to sa stalo až na koniec existencie Rímskej republiky, kým v tvare légie, podľa potreby a boli potom rýchlo rozpúšťané. Svoj vrchol dosiahla až do obdobia rímskej ríše.

                                               

Miličná armáda

Miličná armáda je termín označujúci ozbrojených síl na základe miličnom alebo teritoriálno-miličnom systém, konštrukcia a použitie ozbrojených síl, v ktorom je pravda, že ozbrojených síl v čase mieru, majú minimálne personálne, základného výcviku jednotlivcov sa vykonáva vo forme niekolkomesačných kurzy a ďalšie vzdelávanie príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl musia mať formu non-vojenský výcvik a krátke vojenských cvičení, účelné, podľa predurčenia príslušníkov a jednotiek ozbrojených síl. Osoby vykonávajúce vojenskú službu, po krátkom základného výcviku, uvoľnenie domácnosti, na ďalš ...

                                               

Mínové pole

Mínové pole je definované oblasti, v ktorých sú rozmiestnené míny. Termín zamínované oblasti alebo zamínovaný priestor, zatiaľ čo označuje územie, ktoré je nebezpečné z dôvodu skutočnej alebo podozrenie na prítomnosť bane. Mínové pole je zriaďované prostredníctvom mínovania, že v pozemnom mínovom boji vykonáva spravidla inžinier vojakov v príprave na boj alebo počas štúdia. Účelom mínového poľa je ničiť nepriatelskú životnú silu alebo bitka technika, alebo oboje, a zároveň demoralizovať rovnaké. Bojové vlastnosti mínového poľa sú dané "vysoká účinnosť bane, trvalé schopnosť zničiť plávajúc ...

                                               

Námorná pechota

Marine corps je súčasťou pozemných síl integrovaná do vojenského námorníctva na vykonávanie morského pristátím. Člen námornej pechoty v slovenskej hovorovo nazýva mariňák, zatial čo v českej prostredia, termín uvedený člen vojenského námorníctva. Z hľadiska organizácie môže byť námornej pechoty, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou námornej napr. Infantería de Marina de la Armada de la República Argentína, že spadá pod Armada de la República Argentína, neoddeliteľnou súčasťou pozemných síl, napr. Troupes de marine, ktorý spadá pod Armée de terre alebo samostatná zložka ozbrojených síl.

                                               

Ozbrojené sily

Ozbrojené sily sú súčtom všetkých ozbrojených síl štátu, ktoré sú určené v čase brannej pohotovosti alebo v čase zvýšeného ohrozenia štátu na obranu alebo na ochranu štátu, proti vojenskej alebo nevojenským hrozbám. Teória konštrukcie a výcvik ozbrojených síl vedením ozbrojený boj tvorí jednu zo zložiek vojenskej vedy. V rámci ženevského dohovoru je základným prvkom ozbrojených síl, ktoré sú pomocou svojho velitela zodpovedný vláde bojujúcej strany. Do ozbrojených síl môže byť zahrnuté aj niektoré zložky udržujúce verejného poriadku, ako napr. polícia. V rámci ženevských dohovorov ozbrojen ...

                                               

Povýšenie (hodnosť)

Propagácia je vymenovanie vojak, policajt sa atp. do vyššej hodnosti. Opakom propagácie je degradácie. To je zvyčajne zvyšuje o jeden hodnostný stupeň, v prípade vykonanie hrdinský čin, alebo úspešnej realizácie významnej vojenskej akcii a aj o niekoľko stupňov. Jednotlivec môže byť zvýšená aj in memoriam.

                                               

Prímerie

Prímerie je dohoda zo súperiacich strán, štátov, alebo jednotlivcov o vzájomnom neútočení. Počas vojny, väčšinou uzatvára na presný dátum alebo dátum a často špecifické uzavreté obdobie.

                                               

Špeciálne protiteroristické jednotky

Špeciálne protiteroristické jednotky, vojenské alebo policajné jednotky na boj proti terorizmu. Vo väčšine štátov sa začala v druhej polovici 20. storočia vyrobené špeciálne jednotky polície a spravodajských služieb alebo ozbrojených síl, ktorý vykonáva operácie v rámci protiteroristickej činnosti. Vytvorené v nadväznosti na predchádzajúce špeciálne komandá alebo boli na úplne nových základoch. Protiteroristické jednotky majú menší počet členov – obvykle niekoľko desiatok mužov, ktorí sú vyberaní na základe veľmi prísnych kritérií po niekolkoročnej služby v polícii alebo armáde. Vybavené s ...

                                               

Špinavá bomba

Špinavá bomba alebo rádiologická zbraň je zbraň, ktorá spôsobuje znečistenie územia rozmetaním, či rozprášením rádioaktívnych látok klasická výbušninou, alebo iným spôsobom. Jej účinok ako zbraň hromadného ničenia, je založená viac na paniku z ožiarenia a chaos evakuáciu zo zamoreného prostredia, ako skutočné výbuchu, ktorý sotva spôsobuje priame škody ako výbuchu vážnej poplatky. Veľmi drahé, však môže byť rehabilitáciu územia ovplyvnené rádioaktívnych látok, pretože to môže mať veľmi veľký rozsah. Vybuchujúce špinavá bomba sa skladá z poplatkov konvenčných výbušnín a rádioaktívnych mater ...

                                               

Vojak

Vojaka, ktorý je spravidla členom ozbrojených síl, najmä na zem, armáda a námorná pechota, bez ohľadu na hodnosť. Rozlíšiť vojak v činnej službe a vojaka mimo činnej služby. Vojak ozbrojených ako osoba v jednotnom jednej z bojujúcich štátov je predmetom zákona o ochrane vojnových zajatcov. Koncept vojaka v rovnakom čase mená najnižšej vojenskej hodnosti. Členovia nepravidelný organizované ozbrojené skupiny zapojených do ozbrojených konfliktov nie sú zvyčajne označované ako vojaci, ale v závislosti od charakteru skupiny, ako partizáni, rebeli alebo teroristov.

                                               

Vojenské letectvo

Vojenské letectvo alebo vzdušné sily sú druh, alebo časť ozbrojených síl určených na obranu vzdušného priestoru vedenie vzdušného prieskumu, zničenie vopred definovaných pôdy na ciele, podpory pozemných síl a vykonávanie leteckej dopravy. Vojenské letectvo môže byť buď úplne samostatná zložka ozbrojených síl, alebo je súčasťou pozemných vojsk alebo námornej. V ozbrojených silách niektorých krajinách, ako napríklad "air force" sa nazýva leteckej armády, napríklad, Ôsmy leteckej armády amerického vojenského letectva.

                                               

Vojenstvo

Vojenstvo je širší pojem, ktorý zahŕňa všetky otázky vojenskej teórie a praxe spojené s tvorbou, príprava a činnosti ozbrojených síl v čase mieru alebo vojny. Jednoducho môže byť výraz chápaný ako teória vojakov, príslušníkov ozbrojených síl, vojen, zbrane a pod. V užšom zmysle slova, to môže predstavovať systém vedomostí, zručností a návykov používaných príslušníkov ozbrojených síl pre úspešné plnenie bojových úloh.

                                               

Vojenstvo v stredoveku

V stredoveku bolo vo väčšine sveta je obdobie takmer nepretržitú vojny. V tom čase, vojenská stratégia sa vysporiadať s kontrolou ekonomické základy bohatstvo, a teda možnosť mať armádu v oblasti. Na začiatku éry je určené najmä pustošiť, či brániť krajinu, ako všetky bohatstvo plynule priamo z pôdy. Čas je dôležité, aby sa stal dokonca mesta, pretože predstavuje centrum bohatstva z obchodu a výroby.

                                     

★ Vojsko

 • určitého druhu vojska napr. ženijné vojsko rádiotechnické vojsko všeobecné označenie vojenských celkov od útvaru vyššie armáda Naše vojsko Vallo, Dušan
 • vojsko alebo pozemné sily sú druh resp. časť ozbrojených síl určená na vedenie bojovej činnosti na zemi. Vo väčšine štátov predstavuje pozemné vojsko
 • termínom označuje aj byzantské vojsko alebo iba vojsko ranobyzantského, grécko - rímskeho obdobia. Vzhlad rímskeho vojska a rímska uniforma sa počas existencie
 • jazykoch Toto vojsko je špecializované na plnenie zvláštnych pozemných úloh pomocou špeciálnej, tzv. ženijnej techniky. Ženijné vojsko nie je určené pre
 • Vojsko protivzdušnej obrany ZSSR rus. Войска противовоздушной обороны СССР Vojska protivovozdušnoj oborony SSSR bolo zložkou Sovietskej armády zodpovedajúcou
 • O českom vojenskom časopise pozri Naše vojsko časopis Naše vojsko iný zápis: NAŠE VOJSKO je české vydavatelstvo, ktoré sa zameriava na vydávanie
 • Motostrelecké vojsko alebo motorizované vojsko starší termín motorizovaná pechota je v súčasnosti jeden z hlavných druhov pozemného vojska Oproti klasickej
 • občanov o vpáde invázii vojsk Varšavskej zmluvy a zdôraznila, že sa tak stalo bez vedomia štátnych a straníckych orgánov. 1: 00 Vojsko obsadilo takmer celé
 • Vojsko spojovacie je špeciálny druh pozemného vojska je určené na budovanie a udržiavanie stáleho spojenia medzi všetkými velitelstvami a jednotkami
 • Cestné vojsko je druh pozemného vojska určeného na opravu, údržbu a budovanie vojenských ciest, mostov, na plánovanie a regulovanie pochodov a transportov
 • spoločnosti bolo aj podmaňovanie si okolitých národov. Už v týchto dobách sa vojsko delilo na jazdectvo s bojovými vozmi a pechotu. Pechota sa ďalej členila
                                     
 • velkosť armády, hoci jej vojenská sila sa dramaticky neznížila. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Záložník vojsko na českej Wikipédii.
 • pluk iné názvy: čierne vojsko čierna légia, Čierny pluk lat. legio nigra, maď. fekete sereg bolo stále žoldnierske vojsko resp. jeho jadro uhorského
 • dverí lietadla počas jedného preletu nad priestorom vysadenia vyloďované vojsko angl. landing force, franc. force de débarquement úlohové zoskupenie
 • neďaleko Prahy. České vojsko v nej po krátkom boji podlahlo. Bitka trvala asi hodinu: pri skusmom útoku cisárskych vojsk sa povstalecké vojsko rozpadlo a rozutekalo
 • izdatelstvo, Moskva, 1984 jazdectvo druh pozemných vojsk Občianska vojna Partizáni Pozemné vojsko Vojenské hodnosti Vojenské letectvo Vojenstvo stredoveku
 • počas 15 ročnej vojny s Tureckom muselo mesto vydržiavať početné cisárske vojsko Od roku 1604 kedy vypuklo prvé z celého radu protihabsburských povstaní
 • ozbrojených síl určených na pozemný boj, pozemné vojsko pozri pozemné vojsko operačný zväzok vojsk väčší ako armádny zbor, ale menší ako armádna skupina
 • a vykonávanie vzdušnej prepravy tvoria ho vojskové letectvo, protilietadlové raketové vojsko rádiotechnické vojsko a prostriedky elektronického rušenia
 • organizačne delila na: Pozemné vojsko Vojenské vzdušné sily Vojsko protivzdušnej obrany Raketové vojsko strategického určenia Vojsko civilnej obrany Po skončení
 • Košíc medzi vojskom krála Karola I. Róberta z Anjou, posilneným o vojská spišských Sasov, bojovníkov rádu johanitov a vojsko Košíc, a vojskami Omodejovcov
 • bitka uhorského vojska krála Ľudovíta II. Jagelovského s osmanským vojskom sultána Süleymana I. 29. augusta 1526, v ktorej bolo uhorské vojsko porazené, pozri
                                     
 • západné Slovensko. Na stranu cisárskych vojsk prešiel aj významný kurucký velitel L. Očkaj. Rákociho vojsko muselo onedlho ustúpiť aj z Tekova, Hontu
 • hrad nedobyl 1440 husitské vojsko Jána Jiskru z Brandýsa sa znova zmocnilo Nitry 1465 znovu spustošilo hrad vojsko uhorského krála Mateja Korvína
 • Air Force Vojenské letectvo tvorí: vojskové letectvo, protilietadlové raketové vojsko rádiotechnické vojsko prostriedky elektronického rušenia. Vallo
 • Velkú Moravu vojsko pod vedením Svätopluka, ktorý sa tajne dohodol so Slavomírom. Prešiel na stranu povstalcov a v boji porazili bavorské vojská Svätopluk
 • 19. marec velký požiar Bratislavy 16. apríl vojsko Štefana Bočkaja obsadilo a vypálilo Banskú Bystricu 9. október Johannes Kepler spozoroval supernovu
 • zánik Velkej Moravy 1. písomná zmienka o Bratislave starí Maďari porazili vojsko bavorského vojvodu Luitpolda v bitke pri Brezalauspurchu Bratislave
 • čakali na posily. Vojsko sa sústredilo iba na ochranu mosta, pretože velitelia nepredpokladali inú možnosť prekročenia rieky. Mongolské vojsko na čele s Batuchánom
 • vojsko Yazdegerd II zničilo arménske vojsko vedené Sv. Vartanom odtial aj názov bitky 451  20. júna Bitka na Katalaunských poliach Spojené vojská vizigótskeho
                                               

Naše vojsko

Naše vojsko je česká alebo o ktoré sa zameriava na problematiku literatúry s vojenskými, historické a technické predmety, vedľa ktoré vytvára non-náučnú literatúru, beletriu. Bola založená v roku 1945 ako štatutárny zariadení ministerstva národnej obrany a Ministerstvom obrany českej republiky spadalo až do roku 1996, keď bola sprivatizovaná a jeho majiteľom sa stal Emerich Drtina, ktorá smerovala do súčasnosti. Rok vydaný 40 – 60 stupňov.

Motostrelecké vojsko
                                               

Motostrelecké vojsko

Motostrelecké armády alebo motorizované armády je v súčasnosti jedným z hlavných druhov pozemných vojsk. V porovnaní s klasickými pechoty, z ktorého sa vyvinulo sa vyznačuje väčšiu mobilitu, shopnosťou viac flexibilné, aby manéver, viac palebnou silou a vyššiu odolnosť proti zbraniam hromadného ničenia. Jeho základ tvorí pešia vybavené s bojovými vozidlami, pechota a obrnenými transportérmi inej bojovej techniky.

                                               

Spojovacie vojsko

Vojenské väzby je špeciálny typ pozemných vojsk, je určený na budovanie a udržiavanie trvalé spojenie medzi všetkými velitelstvami a jednotiek, vykonávať aj rádio prieskum a rádiové rušenie.

                                               

Cestné vojsko

Cesta armády je druh pozemných vojsk určené na opravy, údržbu a budovanie vojenských ciest, mostov, plánovanie a nariadenia pochody a transporty na výkon poriadkovej služby na ceste.

                                               

Bandérium (zástava)

Bandérium je štvorcová vlajka väčšie vojenské zoskupenia na čele s králom, princ. Zvyčajne dosiahla značné rozmery a typické pre neho bol vo výške pretiahnutý tvar. Stačí zadať ju odlišuje od menšie kornety.

                                               

Degradácia (hodnosť)

Degradácia v armáde, polícii atp. je odstraňovanie vyššej hodnosti a ustanovenie do nižšiu hodnosť. Opak degradácie je propagácia. Degradácia je jednou z foriem trestu pre niektoré prečinenia.

                                               

Mäkký ciel

Mäkké colné je vojenský výraz pre objekty, ktoré môžete zničiť gulometmi, zbrane alebo trieštivo-trhavými granáty. Tieto zahŕňajú: Čerpané delá. (Drawn cannons) Nákladné autá. (Freight cars) Pechota. (Infantry) Všetko môže zničiť zbrane alebo črepinami granátov. Nezahŕňa: Bunkre. (Bunkers) Všetko, čo nemôže zničiť puškovými rozbočovač alebo črepinami. Nádrže. (Tank) APC. Lietadlo. (Aircraft)

Obliehanie
                                               

Obliehanie

Obliehanie je vojnová situácia, v ktorej obliehajúci obklúčia stránky, zvyčajne opevnenú, a kontroly prístupu pre účely nátlaku obrancov, aby sa vzdali, alebo dobytia. Ten, ktorý oblieha, v úmysle izolovať obliehaných tak, že nebude mať možnosť komunikovať s vonkajškom a oni nemohli prijímať dodávky potravín alebo fondy. Prvá zmienka o obliehanie sú od najstarších čias. Vykopávky v Strednom východe potvrdil, že aj v najstarších miest mali hradby.

Users also searched:

vojsko, vojakov, vojakom, armda, fyzick testy armda sr, zakladny vojensky vycvik, ako sa stat vojakom, nbor do armdy, armda sr poet vojakov, sily, profesionalny, vojak, fyzick, profesionalny vojak, testy, vojensky, vycvik, stat, nbor, armdy, volne, miesta, poet, zakladny, ozbrojen, Vojsko, milsk volne miesta, milsk, ozbrojen sily sr, pozemné vojsko,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Zakladny vojensky vycvik 2021.

Vojsko – Banskobystrický spolok okrášlovací a ochranný. Kniha: C.K. Pionýrské vojsko 4. část Zdeněk Holub. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!.

Vysitie mena.

Pozemné sily OS SR Ministerstvo obrany SR. Trenčianske múzeum a Klub vojenskej histórie protifašistického odboja v Trenčíne Vás pozývajú na výstavu Základnej organizácie. Vysivanie. Military pozemné vojsko DIDEROT. Šéf pakistanskej obrany Ásif dnes tiež v parlamente povedal, že Saudská Arábia okrem pozemného vojska žiada aj lietadlá a bojové lode. Saudskoarabmi.


Rimske vojny.

Pred 1950 rokmi bol zničený Jeruzalemský chrám ECAV. Civilis exercitus auxiliorumque Romanorum Občianske združenie rímskeho vojska a pomocných zborov, Bratislava mestská časť Devín v databáze FinStat. Rímske tábory. Hranice Rímskej ríše. Hannibal veril, že práve on bude definitívny pokoritel Ríma a robil skutočne všetko Zhruba po mesačnom pochode sa ocitlo vojsko na severnom, rímskom​.

Ženijné vojsko.

Indiáni zo Severnej Dakoty majú stále nádej na spravodlivosť, súd. Od mája 1993 pôsobil v misii UNPROFOR ženijný prápor mierových síl Armády republikou a Izraelským štátom o odpútavaní vojsk zabezpečuje pozorovanie,​. Ženijná technika. Vyhladávanie csla Zo. Ženijné vojsko, chemické vojsko, vojenské zdravotníctvo a v neposlednom rade aj súčasti vojenskej logistiky, ktoré môžu využívať svoje mobilné prostriedky na.


Niekde platí plynom, inde muníciou. Niektoré základne má ale.

VANÌK, O.: Vojsko v Liptove. VVTŠ, Liptovský VANÌK, O.: Prvé špeciálne operácie zo ZSSR na územie Československa marec 1939 december 1941. VANÌK, O.: Vývoj koncepcie protivzdušnej obrany štátu v povojnovom období. Zborník. SPOLOČENSTVO NEZÁVISLÝCH ŠTÁTOV Branislav Hubáček. Úspechy sovietskej protivzdušnej obrany po roku 1945 Američania pri svojich letoch po hraniciach ZSSR s Tureckom, Iránom a Afganistanom zbierali strategické informácie. Foto Čím sa líšili vojská SS od vojsk NKVD?. 133 1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva n SLOV LEX. Štátneho tajomníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Ing. Miloša 1 spojeneckých vojsk. A práve situácia v Kosove môže znamenať pre Slovensko v určitom zmysle precedens. politický spor medzi USA a ZSSR. Niektoré boli implementované okamžite posilnenie protivzdušnej obrany. Stalingrad priniesol nádej na porážku nacistov Spoločnosť Žurnál. Výcvikového strediska špecialistov vojska protivzdušnej obrany v Jaroměři. vo Vojenskej akadémie PVO PV maršala ZSSR A.M. Vasilevského v Kyjeve, kde​.


Rok 1968 dejepis.

21. august 1968 vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Spoločná slovensko česká konferencia k 100. výročiu založenia Československa a k 50. výročiu vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. Pražská jar. Je dôležité pripomínať si vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Inforaj. Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko Slovenska, komunistickou stranou označovaný za vstup spojeneckých vojsk, s krycím názvom operácia Dunaj, bol.

Námořní pěchota za studené války J. H. Alexander, M.L.Barlett.

20.3.2021 Explore stefans board pechota on Pinterest. See more ideas about vojna, vojenské uniformy, dejiny. Recenzie Hvězdná pěchota. Rekreačný domček Pechota predstavuje príjemné ubytovanie pre 8 osôb, ktorým ponúka na poschodí dve spálne s manželskou postelou a tretiu spálňu, kde. Hviezdna pechota Vyhladávanie na. PECHOTA Pánske Hodinky Top Značky Luxusné 2020 Quartz Náramkové Hodinky Mužov Black Svetelný Chronograf Kožené Hodinky Relogio Masculino. Italeri figurky Britská pěchota a Sepoys 1:72. Skontrolujte pěchota preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov pěchota vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku.


Základná vojenská služba slovensko.

História obce Oficiálna stránka obce Velké Kostolany. Švehla napriek tomu opustil královské vojsko, zozbieral niekolkotisíc bratríkov, ktorí Narukovať do 24 hodín museli všetci vojaci a záložníci do 42 rokov v počte. Vojensky obvod zahorie. Detail podujatia Návštevník. Kolektív Vojenská totiž Kuchařská kniha c. a k. vojska 28 let sloužil jako záložník americké armády v tankových a zpravodajských jednotkách. Aktivně. Základná vojenská služba za socializmu. Nájdi slovo Obrátený slovník cudzích slov. Vojská. Napriek ich húževnatej obrane a hrdinstvu zasiahla vtedy mestá a mestečká. Humenné, Bardejov Záložníci z ročníkov 1882 – 1889.


Aktívne zálohy.

Katalóg služieb - UPVS. Tento zákon upravuje rozsah brannej povinnosti, národnú registráciu, odvod, prieskum zdravotnej spôsobilosti a zálohy ozbrojených síl Slovenskej republiky. Civilná služba. Branná povinnosť. 570 2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých Branná povinnosť v zásade vzniká mužovi – občanovi 1. januára. Všeobecná branná povinnost. 570 2005 Zz, Zákon o brannej povinnosti ao On. Branná povinnosť vzniká občanovi mužovi dňom, ktorým dovŕši 18 rokov veku ​ďalej len branec a zaniká dňom, ktorým dovŕši 55 rokov veku, ak tento zákon.

Rok 1997: V Bánovciach šijú ošatenie pre švajčiarsku domobranu.

Význam slova domobrana v Slovníku slovenského jazyka. Význam a typické výrazy slova domobrana v Slovníku slovenského jazyka. ROZHOVOR: Domobrana by bola poriadkovým útvarom. V štúdiu hovorí Alexej Mozhovoj, jeden z lídrov domobrany Luganskej ludovej republiky. Hlavne o tom, aký je jeho vzťah k. Trump: Krajne pravicová domobrana sa musí stiahnuť Nový Čas. Domobrana landšturm landsturm št rak. uhor. d. nem. hist. voj. Peter Oravec Slovníky Obrátený slovník cudzích slov. Zoznam použitých skratiek. Nájdi slovo Obrátený slovník cudzích slov. E kniha: Prčovská domobrana Z. M. Chotutický. Nakupujte e knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!.


Najlepsie lp platne.

X wing fighter.sk. HD wallpapers and background images the bestvideo game boku no fighter for Foo Fighters Self Titled, Thunderbird Lodge Chinle History, Restaurants Near. Vynilove platne. Springs plans. Sú to tajuplné a záhadné gule, Foo Fighters, ktoré lietajú tesne vedla Tak prečo nacisti nevyhrali vojnu s novou technológiou Foo fighter?.

Hradby trnava.

Obnovme bratislavské hradby Bratislavský okrášlovací spolok. Zrúcaniny hradu Čeklís sa nachádzajú nad riekou Černa voda na okraji obce Bernolákovo v susedstve rímskokatolíckeho kostola. Hrad bol postavený zrejme v​. Opevnenia miest v minulosti. Tag: hradby diela Web umenia. Hradby s cimburím, →, battlemented wallsbattlemented walls. →, crenellated wallscrenellated walls hradby v rozvalinách, →, crumbling wallscrumbling walls​. Bardejov hradby. Kibri 38915 H0 Mestské hradby a veža Eshop. Stredovek pod hradbami jedinečný sprievodný program počas Tradičného trnavského jarmoku ožíva každoročne pod hradbami mesta. Život v stredoveku tak.


Vojenske znamky gravirovanie.

DOG TAGS razenie ID štítkov Army shop. USB klúč ako osobná známka, ktorá môže zachrániť život. V prípade, nehody, keď nemôžete za seba hovoriť, môže UTAG identifikačná známka nosená na krku,. Vojenska retiazka. Adresáre a identifikačné známky Super zoo. ID štítky, čiže identifikačné známky majú aj slangové pomenovanie, a to psie známky. Môžete ich poznať aj podla anglického názvu Dog Tags alebo ID tags. Dog tag chirurgicka ocel. ID ZNÁMKA ICECREAM BONE Atos dog krmivá a chovatelské. ID známky najvýhodnejšie v internetovom obchode. Nakupujte tam Identifikačná známka dog tag od nemeckej firmy Mil Tec. Vrátane retiazky.


Predaj vojenskej techniky martin.

Velvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii. Uhorský Indiana Jones: Priekopník v archeológii uniesol lietadlo a plánoval vojenskú inváziu. Dušan Valent. 5.7. 2020 Históriou zabudnutý transylvánsky. Invázia čsfd. Od invázie do Normandie po kapituláciu nemeckých ozbrojených síl. Četné vojenské cintoríny, roztrúsené v obciach a mestách pod Karpatmi. pripomenúť, že práve naši kňazi, po jesennej invázii v roku 1914. Zberatelia vojenskych veci. Invázia NATO do Polska a Pobaltia začne v júli. Takto budú. Okrem bežných typov vojenských lietadiel lietali nad kasárňami 251.pluku PVOS ZSSR a ČSSR zdroj: Invázia Československo 1968 Svedectvo velitela str.


Vojenský útvar motešice.

V STAROVEKU. Botanicky zaujímavé sú dva parky, Bernolákov 617 stromov, 26 druhov a Janka Krála 3386 1430 sa stretli pod Trnavou s vojskami cisára Žigmunda a v r. V Trnave odpočívala dvanásťtisícová jazdecká kolóna generála Kologrivova. Stavebníctvo: dopravné, pozemné stavby, výstavby občianskych a bytových stavieb. Vojenský výraz pre vojakov na boku bojovej línie. Čiapka so štítkom polná vzor 1908 replika Slovakiana. Me viac druhov pozemnej bojovej a dopravnej techniky či osobnej výzbroje zavedenie príplatku za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru, príplatku za výkon Príprava v jazdeckej disciplíne bola obmedzená z dôvodu nedostatku.

Prečo sa z rímskeho mestského štátu stala svetová velmoc.

Rímske pamiatky – Profil slovenskej kultúry. Horizontu, epidémie potrápili nielen Rimanov, ale aj starovekých Grékov. Mor bol prinesený do Ríma prostredníctvom légií vracajúcich sa z. Římské legie. Rím vládne svetu O škole Deti a my. Ktorý vznikol v prostredí rímskej republiky, ale už v službách rímskeho ideového za svojho nástupcu vymenovať Nera, čo sa mu podla niektorých starovekých V roku 249 po Kr. vyhlásili rímske légie údajne proti jeho vôli v Pannónii a. Rímske cisárstvo. Dejepis 6. ročník Charakteristika predmetu Hlavnou funkciou. LÉGIA, v starovekom Ríme pešie vojsko, v novodobých dejinách dobrovolnícke vojsko, vojenská jednotka, v prenesenom zmysle zástup, dav, rád, napr. Čestnej​.


Zborník Akadémia ozbrojených síl.

Mobilizujeme armádu záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Pridať sa Pomáhali miličným vojskám, najmä pluku Weed z Virgínie ktorých úlohou bolo​. Bez stálej armády si obranyschopnosť zachováme, bezbrannými sa. A vo verejnej správe, miličnú sústavu namiesto stálej armády, skoré uzákonenie ústavy a uskutočnenie volieb, odluku cirkvi od štátu, slobodnú.

Anglický preklad mínové pole Webslovník.sk.

Od prvého momentu, čo som vošiel do izby za otcom som mal pocit, že som vošiel na mínové pole s množstvom mín. Koniec pola nevidím. Francúzska dráma Dovidenia tam hore Skylink TV Magazín. O Západnej Sahare ste možno už počuli. Leží južne od Maroka a hoci má jasne vytýčené hranice, nejde o suverénny štát. Nároky si naň robí aj. Fanzóna Diskusné fórum Nadstavba zacina MŠK Žilina. Agenda stretnutia lídrov, ktoré sa začne dnes o štvrtej, vyzerá ako politické mínové pole. Krátke zhrnutie oficiálnych a polooficiálnych bodov rokovania: Migrácia.


Americká námorná pechota sa vracia do juhoafganskej provincie.

Film NÁMORNÁ PECHOTA. Hodnotenie filmu: 60%. Speciální zásahová jednotka Navy Seals byla vyslána na záchranu. Námorná pechota našla v Acapulcu tajné hroby s. Námorná pechota Spojených štátov síce nemala oficiálny program že umelci pôsobiaci v námornej pechote bývali v stanoch, jedli to isté. VOJENSKÝ HISTORICKÝ KALENDÁR – NOVEMBER Klub. Odznak Povinnosť a česť Dolg i česť námornej pechoty s kotvou s panterom ​biely orol je udelovaný za úspechy vo vojensko vlasteneckej oblasti. Odznak.


Os sr mil.

Ozbrojené sily SR Európske noviny. 6 písm. d zákona o DPH, ak je splnená podmienka, že sa ozbrojené sily podielajú na spoločnom obrannom úsilí a dodávatel má potvrdenie od odberatela. Pozemné sily slovenskej republiky. MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Návrh. Vyberte si z kníh edície Ozbrojené sily Slovenskej republiky na Skvelý zákaznícky servis Knihomolské akcie a zlavy Tisíce príbehov. Ako sa stat vojakom. Ozbrojené sily SR schválili odberové Oficiálna stránka mesta Ilava. Информация об этой е недоступна. Fyzické testy ossr. Pri dohladávaní kontaktov osôb nakazených novým koronavírusom. Hladiska nasaditelnosti, výzbroje i ludského potenciálu. V dnešných Sobotných dialógoch RTVS to vyhlásil štátny tajomník ministerstva obrany.

Hodnosti policajtov v amerike.

Návrh na mimoriadne vymenovanie povýšenie vojaka v zálohe. Hodnosť miesto diplomu. Glváč rozhodol o mimoriadnom povýšení kolegov na poslednom rokovaní vlády pred vlaňajšími parlamentnými.


Prímerie v Turecku – Kocka.

Majú presvedčiť Ukrajinu, aby dodržiavala prímerie, očakáva Kremel zabezpečil dodržiavanie prímeria na východe Ukrajiny a naplnenie. Prímerie v Kašmíre sa blíži, Pakistan a India sa vrátia k dodržiavaniu. Kniha Prímerie Primo Levi máte možnosť výhodne kúpiť na. Vydal AGORA. EAN: 9788096868629 ISBN: 80 968686 2 4. Prímerie na Blízkom východe v nedohladne –. Pôvodný dátum zverejnenia:. Koalícia ponúkla opozícii pri korone prímerie – viac informácií a. Amanda Hockingová: Prímerie. Vyber správnu odpoveď. Ukáž všetky otázky. Prečo sa Wendy zo začiatku nechcela vydať za Toveho?? nenávidela​. Primerie Krížovkársky slovník ONLINE. Slovenský jazyk slovenčina ohýbanie slov databáza slov a ich tvarov ​skloňovanie, časovanie. Ako sa skloňuje slovo prímerie? vzor vysvedčenie.


Specialne vojenske jednotky slovenska.

Najväčšie cvičenie špeciálnych jednotiek v Európe: Teroristi obsadili. Vyše dvoch stoviek príslušníkov špeciálnych jednotiek zo šiestich v komárňanskej Pevnosti Medzinárodné protiteroristické cvičenie Atlas. Cinske specialne jednotky. Tom Clancy´s Rainbow Six: Siege hra pre XBOX ONE. Vyše dvoch stoviek príslušníkov špeciálnych jednotiek zo šiestich štátov začalo v komárňanskej Pevnosti Medzinárodné protiteroristické. Slovenske specialne jednotky. Foto: Cvičenie Atlas Common Chalenge ukázalo zásahy polície v. Zdokonaliť výcvik a spoluprácu v spoločných protiteroristických aktivitách. Špeciálne protiteroristické jednotky. K najznámejším protiteroristickým jednotkám​.

Zbrane hromadného ničenia v Ázii.

AL QUALI BOJOVNÍK KRÁSY CARBONE CITRUSOVÁ BOMBA ČISTÁ myslieť aj pri bežných činnostiach, akým je napríklad pranie špinavej bielizne. Presne pred 59 rokmi vyskúšalo Rusko najsilnejšiu vodíkovú bombu. 25 unikátnych tímov a štadiónov. Špinavé praktiky ako fauly, podplácanie, bomby​, zbrane a ďalšie. Mnoho režimov hry. Dokončite súperov špinavými taktikami. Príslušenstvo pre SANYTOL Dezinfekčné mydlo vyživujúce 250 ml. No su aj ciste.ak sa nemylim, neutronove bomby likviduju vsetko zive, no nezanechavaju ziadne viditelne stopy na hmotnom majetku mozno ani tlakovu vlnu.


Os sr mil.

Odznak Najlepší vojak vzdušných sílVojenský historický ústav VHÚ. Hiró Onoda bol človek, ktorý sa považuje za najdlhšie bojujúceho vojaka druhej svetovej vojny. Dôvod, pre ktorý sa mu vojenská služba. Armáda sr počet vojakov. Ernest Zmeták Vojak Web umenia. Úspešne absolvoval výberové konanie alebo prijímacie konanie. Zákonom ustanovené podmienky musí profesionálny vojak spĺňať po celý čas štátnej služby.

Letisko bratislava vip terminal.

Vojenské letectvo téma na. Spoluprácu SR a Maďarska v oblasti vojenského letectva má upraviť nová dohoda Iránske letectvo začalo manévre pri strategickom Hormuzskom prielive​. Riaditel letiska bratislava. Slovenské vojenské letectvo v obrazoch 2 Kovové. Vojenské letectvo. stíhačky USA ponúkali na rozvoj infraštruktúry vojenských letísk 105 miliónov amerických dolárov, čo je v prepočte viac ako 93 miliónov eur. Terminal vseobecneho letectva. Vojenské letectvo Plagáty, Obrazy a Fotografie na. Z Plagáty, Obrazy, Merchandise Ušetrite 20% na prvom nákupe Expresné doručenie 100% garancia spokojnosti Vyberajte z kategórie Vojenské letectvo.


Nová sústava študijných odborov.

443 2019 Z.z. Vyhláška Ministerstva obrany Slove SLOV LEX. Zanietený zberatel roky zhromažďuje vojenské relikvie Jeho záluba vo vojenských relikviách trvá dodnes. Založil si vlastné múzeum,. Študijný odbor bezpečnostné vedy. Vojenské obvody sú pre verejnosť nebezpečné TREND. Vojenské útvary TAKTICKÉ KRÍDLO GENERALMAJORA OTTA SMIKA SLIAČ Na stránke sa pracuje. DOPRAVNÉ KRÍDLO GENERÁLA MILANA RASTISLAVA​. Podmienky prijatia na vojensku skolu. MaDe Vojenské obrnené vozidlo. Spoločnosť Magnet Press Slovakia už dvadsaťpäť rokov pôsobí na českom a slovenskom časopiseckom a knižnom trhu. Ponúkame knihy a časopisy z oblasti​.


Dějiny středověku.

Stredovek Vojenské Figúrky Modely pre lepenie Modelársky. Germánske teraz nemecké kmene, ktoré sa začiatkom stredoveku začali Používali tieto vojenské zbrane: sekery a meče, a okrem prilieb a. Remdik. Fotografia na celú stranu. Stredovek, tak ako aj iné obdobia, nebol obdobím mieru, zdrojom bohatstva mnohých bolo vojenské remeslo. Boj sa stal povolaním, preto. Knihy o středověku. Stredoveká Medolandia. Vojenské cintoríny Dušana Jurkoviča v Muzeum Archeologiczne v spoločnosti na Slovensku od stredoveku po súčasnosť. Buduje, spravuje a spracúva tiež.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →