Топ-100
Back

ⓘ Tituly
                                               

Neakademický titul

Kariérny titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelania, ktorý sa smie písať za meno. Zaradenie do národnej klasifikácie vzdelávania: ISCED - 5B Diplomovaný špecialista; titul, ktorý svojim absolventom udelujú vyššie odborné školy a konzervatória; možno ho teraz získať aj na väčšine vysokých škôl po absolvovaní dištančného špecializačného štúdia, v rámci tzv. celoživotného vzdelávania. DiS. - diplomovaný špecialista ekonomika, daňové systémy a iné. DiS. art. - diplomovaný špecialista umenia

                                               

Akademický titul

Akademický titul je čestná hodnosť udelovaná vysokou školou alebo univerzitou absolventom vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udelovaná vysokoškolsky vzdelanému človeku po splnení istých, najmä vedomostných požiadaviek.

                                               

Šlachtický titul

Tradičné šlachtické tituly v Európe majú korene v neskorej antike a v stredoveku. Hoci sa líšia časovo a aj geografickými regiónmi, nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch.

                                               

Titul

Titul môže byť: víťazstvo v lige knižná publikácia hodnosť stavovská, akademická, vojenská a pod. nadpis článku, knihy a pod. právny nárok, dôvod

                                               

Kandidát vied

Kandidát vied CSc. / do roku 1964 C. Sc. ; skratka v niektorých štátoch ScC) je vedecký titul. Na Slovensku sa udeloval ako vedecká hodnosť od roku 1953 do roku 1996. Udelovať ho v zmysle zákona č. 60/1953 Zb. a nasledujúcich predpisov mohla - podobne ako druhý vedecký titul doktor vied - Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied alebo vysoká škola po obhájení kandidátskej dizertačnej práce. V rokoch 1957 – 1961 mal toto právo aj Inštitút spoločenských vied pri ÚV KSČ, ktorý bol v roku 1961 transformovaný na vysokú školu. V rokoch 1990 – 1996 sa udeloval paralelne k titulu Dr., ...

                                               

Dauphin (šlachtický titul)

Dauphin alebo Dauphin de France bol šlachtický titul patriaci prvorodeným synom francúzskeho krála a následníkom francúzskeho trónu. Titul sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Titul dauphin je obdobou titulu princ z Walesu, ktorý sa dodnes používa v Spojenom královstve. Druhorodený syn francúzskych králov získaval titul vojvoda orléansky.

                                               

Dóža (titul)

Dóža je historický titul vladára v niektorých republikách na Apeninskom polostrove, predovšetkým v Benátskej republike, Janovskej republike a Senerice. Vojvoda Amalfskej republiky sa tiež zvykne niekedy označovať ako dóža. V Benátkach sa titul používal v 7. - 18. storočí.

                                               

Doktor (PhD)

Doktor ; v Česku takisto názov doktor, ale skratka Ph.D. ; v niektorých krajinách Doctor philosophiæ – D.Phil. ; v mnohých krajinách skratka Ph.D) je medzinárodne uznávaný akademický titul. Uvádza sa za menom. Pozor na zámenu s nižším titulom PhDr. Tento titul sa udeluje osobám, ktoré v rámci svojho vysokoškolského študijného programu uskutočnili výskumnú prácu v predmete svojho štúdia a prípadne splnili ďalšie podmienky presnejšie definované študijnými zvyklosťami krajiny napr. obhájili dizertačnú prácu pred komisiou. Titul PhD. a jeho ekvivalenty sú prakticky nevyhnutnou podmienkou pre z ...

                                               

Despota (titul)

Despota bol byzantský dvorský titul, ktorý sa udeloval aj vládcom v Latinskom cisárstve, Bulharsku, Srbsku, Rumunsku a Trapezuntskom cisárstve. Pôvodný význam titulu despota bol pán, a bol ekvivalentný osloveniu kyrios. Neskôr sa udeloval ako najvyššia pocta členom královských rodov a protokolárne stál despota hneď po cisárovi. Ako s čestným titulom s nim nebol spojený žiaden úrad, vojenská hodnosť alebo územný nárok, napriek tomu si niektoré územia nárokovali pomenovanie despotát. Až v priebehu 19. a 20. storočia získalo označenie despota negatívnu konotáciu spojenú s despotickou absoluti ...

                                               

Grada Publishing

Grada Publishing, a. s. je najväčšie vydavatelstvo odbornej literatúry, ktoré pôsobí v Česku, v roku 2010 to bolo druhé najväčšie medzi českými vydavatelmi vôbec. Pôsobí aj na Slovensku. Vzniklo v roku 1991. Pokrýva široké spektrum odbornej literatúry z najrôznejších oblastí ludskej činnosti. V jeho produkcii sú tituly s právnou tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly, psychologické, zdravotnícke, knihy s počítačovou tematikou, o architektúre a stavebníctve, knihy technické z najrôznejších odborov a profesií. Túto škálu dopĺňa aj náučno-odbor ...

                                               

Stefan (titul)

Titul Stefan sa odvodzuje od gréckeho slova στέφανος stefanos, ktoré znamená "ovenčený" alebo "korunovaný". Je odvodené z gréckeho στέφος stefos – veniec, koruna. V starovekom Grécku bol veniec čestným odznakom úradníkov alebo vojakov ako odmena za ich služby, nosil sa počas osláv ako symbol veselosti, alebo v chrámoch na počesť bohov. V neposlednom rade dostávali veniec atléti za víťazstvo v hrách alebo v súťaži. Uvitý bol najčastejšie z dubových vetvičiek, brečtanu, petržlenu, vavrínu, myrty alebo olivovníka. V starovekom Ríme prevzali veniec ako symbol vojenského viťazstva a vodcovstva. ...

                                               

Česko-slovenská futbalová liga

Česko-slovenská futbalová liga bola najvyššia futbalová súťaž, ktorá sa hrala na území Česko-Slovenska v rokoch 1925 – 1993.

                                               

Adelantado

Adelantado bol titul úradníka v stredovekom Španielsku. V mierovom období bol predstavitelom práva, počas vojny bol vojenským úradníkom. V 12. storočí počas reconquisty sa takto tituloval velitel a správca pohraničného územia. Najstarší známy adelentado bol menovaný v roku 1253 pri rekonquiste územia nazývaného "La Frontera". Conquistadori vykonávajúci tieto funkcie získali obvykle oprávnenie nespútaného vykorisťovania území za to, že spacifikovali dané územie v prospech španielskej koruny. Termín pochádza zo španielskeho por adelantado: postupovať dopredu, ísť v čele. S touto definíciou j ...

                                               

Ajatolláh

Ajatolláh, je najvyššia hodnosť, akú môže v šíitskej vetve islamu dosiahnuť znalec islamského práva. Ako prvý tento titul používal mudžtahid al-Hillí 1250 – 1325 zvaný al-Allamá "vysoko učený", ale až v 20. storočí sa stal všeobecne rozšíreným. Väčšina ajatolláhov pôsobí v Iráne približne 5 000, z toho 80 v mocenských štruktúrach republiky. Obzvlášť vážení ajatolláhovia bývajú označovaní ako "velkí ajatolláhovia".

                                               

Daimjó

Daimjó alebo daimio bol titul japonského lokálneho šlachtica pred rokom 1868, ktorý bol formálne podriadený japonskému cisárovi, ale inak nezávislý pán. V období Sengoku dochádzalo medzi jednotlivými daimjómi ku krvavým bitkám o územia. Daimjó bol vodca rodinného klanu, ktorého členovia stáli v hierarchii provincie nad ostatnými vazalmi. Medzi najznámejších daimjóv obdobia Sengoku patrili napr. Nobunaga Oda, Iejasu Tokugawa, Hidejoši Tojotomi, Šingen Takeda, Kenšin Uesugi, Motonari Móri, Sóun Hódžó a ďalší. Termín daimjó sa v 15. a 16. storočí používal pre pána, ktorému patrilo niekolko pr ...

                                               

Efendi

Efendi je turecký výraz, znamenajúci pán alebo majster; oslovenie je odvodené z gréčtiny. Ide o titul osôb s vyšším vzdelaním. Ďalej úradníkov, ak nie sú titulovaní ináč a výnimočne aj niektorých vojakov. Nižší titul je aga. Imám efendi znamená môj pane!

                                               

Emeritný

Emeritný, emerita) je prívlastok najčastejšie k titulu profesora, alebo všeobecne vysokoškolského alebo cirkevného hodnostára, ktorý je vzhladom na dosiahnutý vek pozbavený pracovných povinností, ale ponecháva si čestné výsady súvisiace s intelektuálnym výkonom. Pochádza z latinských koreňov e- ex-: "z, zo" + merēre: "zaslúžiť sa, zaslúžiť si", s významom zaslúžiť si právo alebo výsadu. V prenesenom, zastaranom význame môže emeritúra znamenať všeobecne výslužbu alebo penziu.

                                               

Excelencia

Excelencia je čestný titul používaný niektorými vyššími štátnymi úradníkmi, členmi královských rodín a cirkevnými hierarchami. Medzi uživatelov tohoto titulu patrí hlava štátu, premiér, velvyslanec, minister zahaničných vecí, arcibiskup a biskup. Titul by mal byť písaný velkými písmenami s pridaním "Jeho", "Jej" alebo "Vaša" pred titulom. Vzor: Jeho Excelencia XY, alebo Vaša Excelencia XY. Vynechanie zámena môže znamenať vysoký stupeň oboznámenia sa s osobnou titulatúrou. Často sa používa aj skratka J.E., prípadne v angličtine H.E.

                                               

Führer

Führer, bol v dobách vlády nacistickej strany NSDAP v Nemecku titul pre Adolfa Hitlera, ktorý v podstate vládol ako diktátor. Der Führer bol označenie Hitlera, bez toho aby bolo potrebné uviesť jeho meno. Podobne sa vtedy v Nemecku zaužívali Führerpartei a Führerkult.

                                               

Generálny guvernér

Generálny guvernér alebo zriedkavo generálny gubernátor či generálny miestodržitel je titul, ktorým sa označuje zvolený zástupca hlavy štátu alebo vlády pre správu niektorého územia, obyčajne v kolónii. Dnes sa tento titul tiež ako zástupca krála, neformálne často vicekrál používa v krajinách Spoločenstva národov. V minulosti sa používal napríklad v bývalých kolóniách Spojeného královstva vrátane Indie, Španielska, Holandska, Ruska, Francúzska, Pruska, Nemecka, Rakúskej monarchie, Rakúsko-Uhorska, Švédska, Portugalska, Talianska a podobne. V Ruskom impériu sa tento titul v rokoch používal ...

                                               

Háfiz (titul)

Háfiz alebo háfis je čestný titul osoby, ktorá sa naučila a ovláda naspamäť celý korán. Moslimovia si háfizov velmi vážia, pretože hovoria, že takáto osoba si osvojila slovo Božie. Korán sa pôvodne uchovával a šíril najmä ústne. Aj keď sa niektoré verše zapisovali, v prípade nejasností bol autoritatívnym zdrojom vždy háfiz. Až kalif Utmán ibn Affán nechal vyhotoviť štandardnú písanú verziu.

                                               

Majordóm

Majordóm alebo zriedkavo majordómus je všeobecne najvyšší správca dvora či domu, ale pojem sa dnes používa skoro výlučne v užšom zmysle na označenie prvého hodnostára, pôvodne len správcu panovníckeho dvora, na franských panovníckych dvoroch. Od 6. storočia medzi Frankami zastupoval šlachtu proti vládnucej dynastii, neskôr to bol štátny činitel dosadzujúci panovníkov. Ku koncu úrad ovládli Karolovci, po ktorých nástupe na trón 751 majordomát zanikol.

                                               

Národný umelec (Česko-Slovensko)

Národný umelec bol titul zriadený zákonom č.130/1948 Zb. zo 6. mája 1948 a bol udelovaný umelcom českej alebo slovenskej národnosti, ktorých "umelecké pôsobenie svojou zvlášť vynikajúcou úrovňou a svojim mimoriadnym významom trvalo obohatilo národnú kultúru". Ešte pred platnosťou zákona vláda vymenovala celkovo 33 národných umelcov. Už na schôdzi vlády dňa 9. novembra 1945 v súvislosti s udelením čestného titulu maliarom Ludvíkovi Kubovi, Maxovi Švabinskému, Václavovi Špálovi a Václavovi Rabasovi vznikla požiadavka, aby bola vypracovaná norma pre riadny zákonný podklad pre udelovanie tohto ...

                                               

Paša (Osmanská ríša)

Paša bol v Osmanskej ríši titul pre vysokých úradníkov a vojenských hodnostárov. Výraz pochádza z perzského padišáhom, teda vládca. Územie spravované pašom sa nazýva pašalik. V hierarchii osmanskej nomenklatúry sa nachádzal nad titulom bej a pod titulom vezír. Tento titul stál za menom príslušného činitela. Pašovia nosili ako odznak svojho dôstojnosti hodnosti dva až tri konské chvosty bunčuky; rovnako ako agovia - velitelia janičiarov. Titul paša bol v Turecku zrušený roku 1934 v Egypte v 1953. Významný bol okrem iného aj titul kapudan paša, zodpovedajúce titulu velkoadmirála, ktorý bol n ...

                                               

Prepodobný

Prepodobný je u gréckokatolíkov a pravoslávnych označenie svätého, ktorý sa vyznačoval svätým a asketickým životom. Samotné pomenovanie prepodobný označuje že ide o človeka, ktorý sa vo svojom kresťanskom živote v čnostiach a pod. velmi podobal Kristovi – bol mu velmi podobný. Titulom prepodobnými sú označovaní okrem iných aj niektorí z prvých slovanských svätcov, napr. Mojsej Uhrín, Anton a Teodóz Pečerskí a iní.

                                               

Pretendent

Pretendent je osoba, ktorá si robí na niečo nárok, resp. ktorá sa o niečo uchádza. Spravidla sa termín používa pre pretendenta trónu, t. j. uchádzača o trón v monarchii, zriedkavo a knižne aj v inom kontexte.

                                               

Princ

Princ označuje nevládnuceho člena rodu panovníka. Môže to byť králov syn alebo mladší brat. Princ, ktorý je následník trónu, sa nazýva korunný princ. Princovia sa velmi často objavujú okrem reálneho života aj v rozličných rozprávkach a príbehoch. Známe je tiež prekliatie princa a premenenie na nejakú bytosť, napríklad na žabku. V rozprávkach tiež často princ zachraňuje princeznú pred drakom alebo inou bytosťou, alebo ju prebudí zo spánku svojím bozkom.

                                               

Prorektor

Prorektor je titul používaný na vysokých školách pre zástupcu rektora. Prorektorov menuje a odvoláva rektor, sú mu priamo zodpovední a zastupujú ho v presne stanovených oblastiach napr. prorektor pre študijné záležitosti, prorektor pre vedu atď.

                                               

Sajjid

Sajjid je oslovenie alebo čestný titul, ktorý prináleží mužským potomkom islamského proroka Mohameda v línii potomkov jeho dvoch vnukov Hasana ibn Alího a Husajna ibn Alího, synov Muhammadovej dcéry Fatimy Zahry a zaťa Alího ibn Abí Táliba.

                                               

Sir

Sir je šlachtický titul používaný v Spojenom královstve pre oslovenie baroneta a rytiera. Titul pochádza z francúzskeho slova sieur, ktoré je skrátenou podobou slova seigneur pán. Slovo má pôvod v latinskom adjektíve senior starý, starší. Podla iného výkladu pochádza titul sir z gréckeho Cyr, ktoré bolo pôvodne titulom byzantských cisárov a znamenalo "významný pán". Titul sir sa používa výhradne v spojení s krstným menom, nikdy s priezviskom (napríklad sir Paul McCartney môže byť oslovený "sir Paul" ale nie "sir McCartney". Titul sir sa však používa aj v americkej armáde a polícii pre oslo ...

                                               

Spectabilis

                                               

Šams ad-Dín

Šams ad-Dín alebo Šamsuddín, v prepise aj Samsuddin alebo Chamsuddin, s významom Slnko viery, je čestný titul, ktorým v stredoveku oslovovali islamských učencov. Časom sa z titulu vyvinulo meno, respektíve v niektorých krajinách aj priezvisko. Medzi známych nositelov titulu patril napríklad cestovatel Ibn Battúta.

                                               

The Right Honourable

The Right Honourable, je titul pred menom, ktorý vyjadruje úctu jeho nositelovi. Udeluje sa len určitým ludom v krajinách, kde je hlavou štátu královná Alžbeta II.

                                               

Zaslúžilý umelec (Česko-Slovensko)

Zaslúžilý umelec je čestný titul, ktorý bol zriadený vládnym nariadením č. 55/1953 Zb. zo dňa 3. júna 1953, ako čestné uznanie pre zvlášť vynikajúcich a zaslúžilých umeleckých pracovníkov. Čestný titul "zaslúžilý umelec" udelovala vláda na návrh príslušného ústredného úradu umelcom, ktorí svojou dlhoročnou vynikajúcou prácou v akomkolvek odbore umenia získali zvláštne zásluhy. Umelci, ktorým vláda udelila tento titul, dostali o tom listinu. Vláda mohla zaslúžilému umelcovi čestný titul odobrať, ak sa stal "nehodným" tohto čestného uznania. Titul zaslúžilý umelec bol predstupňom titulu Náro ...

                                     

ⓘ Tituly

 • Kariérny titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelania, ktorý sa smie písať za meno. Zaradenie do národnej klasifikácie vzdelávania:
 • 110 Tituly a stupne vysokoškolského vzdelania, ods. 3 In: Zákon 131 2002. 54, ods. 15. In: Zákon 131 2002. 76 Vedecko - pedadagogické tituly docent
 • regióne nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch. všeobecne používané tituly cisár, vládne ríši, impériu. král, vládne královstvu
 • Titul lat. môže byť: nadpis článku, knihy a pod. hodnosť stavovská, akademická, vojenská a pod. právny nárok, dôvod knižná publikácia víťazstvo v lige
 • akademické tituly získavané po absolvovaní doktorandského štúdia 1990  1996 nazývaného na Slovensku postgraduálne štúdium teda tituly stav cca. 2005
 • titul patriaci prvorodeným synom francúzskeho krála a následníkom francúzskeho trónu. Titul sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Titul dauphin
 • Dóža tal. doge lat. dux - vodca je historický titul vladára v niektorých republikách na Apeninskom polostrove, predovšetkým v Benátskej republike
 • akademický titul doktor philosophiae doctor v skratke PhD. skratka PhD. sa uvádza za menom Teda doktorandi takto získali dva akademické tituly ThDr
 • δεσπότης despotēs, fem. δέσποινα despoina po srbsky despot bol byzantský dvorský titul ktorý sa udeloval aj vládcom v Latinskom cisárstve, Bulharsku, Srbsku
 • činnosti. V jeho produkcii sú tituly s právnou tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly psychologické, zdravotnícke
 • Titul Stefan po slovensky Štefan sa odvodzuje od gréckeho slova στέφανος stefanos, ktoré znamená ovenčený alebo korunovaný Je odvodené z gréckeho