Топ-100
Back

★ Tituly                                               

Neakademický titul

Kariéra titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelávania, ktoré je povolené len napísať názov. Zaradenie do národnej klasifikácia vzdelávania: ISCED - 5B Diplomovaný špecialista, titulu, že ich absolventi udelujú vyššej odbornej škole a konzervatóriu, môžete teraz získať na väčšine vysokých škôl po ukončení vzdialenosť špecializačného štúdia, v rámci tzv. celoživotného vzdelávania. DiS. umenie. - diplomovaný špecialista umenie. DiS. - diplomovaný špecialista ekonomika, daňové systémy a iné.

                                               

Akademický titul

Akademický titul je čestná funkcia udelovaná vysokej školy alebo univerzity absolventov vysokoškolského štúdia. V širšom zmysle je to čestná hodnosť udelovaná univerzita vzdelanému človeku po splnení isté, najmä znalosť požiadaviek.

                                               

Šlachtický titul

Tradičné šlachtické titulov v Európe majú korene v neskorej antike a stredoveku. Hoci rôzne časové a geografické regióny, nasledujúci zoznam obsahuje údaje o názve a špecifické rozdiely.

                                               

Titul

Hlava môže byť: Právny nárok, dôvod. (A legal claim, reason) Hodnotenie odbornej, vedeckej, vojenské a pod. Knihy, publikácie. (Books, publications) Nadpis článku, knihe a pod. Víťazstvo v lige. (Victory in the league)

                                               

Kandidát vied

Kandidát vied (CSc. / v roku 1964, C. Sc., stojí v niektorých štátoch, ScC) je vedecký názov. Na Slovensku sa udeloval ako vedeckú hodnosť od roku 1953 do roku 1996. Udelovať ním v súlade so zákonom č. 60 / 1953 Zb. a tieto predpisy by mohli - ako druhý vedecký titul doktor vied - Československej akadémie vied, slovenskej akadémie vied, alebo na vysokej škole po obhájení kandidátskej dizertačnej práce. V rokoch 1957 – 1961 mal toto právo Inštitút sociálnych vied pri ÚV KSČ, ktorý bol v roku 1961 premenil na vysokú školu. V rokoch 1990 – 1996 je udeloval paralelne k titulu Dr., ktoré je tit ...

                                               

Dauphin (šlachtický titul)

Dauphin, alebo Dauphin de France bol šlachtický titul patriace prvorodeným synom francúzskeho krála a dediča na francúzsky trón. Názov sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Názov dauphin je verzia titul princ z Walesu, ktorý sa stále používa v Spojených tak. Druhorodený syn francúzskeho králov získať titul duke orléansky.

                                               

Dóža (titul)

Dóža je historický názov vládca v niektorých republiky na Apeninskom polostrove, najmä v Benátskej republiky, Janovskej republiky a Senerice. Vojvoda Amalfskej republiky sa tiež používa niekedy označovať ako dóža. V Benátkach, názov bol použitý v 7. - 18. storočia.

                                               

Doktor (PhD)

Lekár, v českej republike je aj meno lekára, ale skratka Ph. D., v niektorých krajinách philosophiæ Doctor – D. Phil., v mnohých krajinách, skratka Ph.(D) je medzinárodne uznávaný akademický titul. To je indikovaný na meno. Pozor na zámenu s nižším titul PhDr. Tento titul sa ocenenie na osoby, ktoré v rámci ich vyššie vzdelanie študijný program uskutočňuje výskum práce a do predmetu svojho štúdia a prípadne splnenie inej podmienky, presnejšie definované študijné návyky krajiny, napr. obhájila dizertačnú prácu pred komisiou. Titul Ph.d. a jeho ekvivalenty sú prakticky nevyhnutnou podmienkou ...

                                               

Despota (titul)

Despota bol byzantský dvorským názov, ktorý je udeloval aj vládcom v latinskej cisárstve, Bulharsko, Srbsko, Rumunsko a Trapezuntskom cisárstve. Pôvodný význam názvu despota bol pán, a bolo ekvivalentné osloveniu kameňu. Neskôr udeloval ako najvyššia česť členom královských rodov a minút stál despota okamžite po cisára. Ako s čestný titul s nimi bol nie ste pripojení k žiadnej úrad, vojenská hodnosť alebo územný tvrdia, avšak, niektoré územia nárokovali pomenovanie despotát. V priebehu 19. a 20. storočia dostal označenie despota negatívne dôsledky spojené s despotickou absolutistickou form ...

                                               

Grada Publishing

Grada Publishing, a. s. s. to je najväčší v alebo o literatúre, ktorá pôsobí v českej republike, v roku 2010 to bola druhá najväčšia medzi českej vydavatelmi vôbec. Pôsobí aj na Slovensku. Bola založená v roku 1991. Pokrýva široké spektrum literatúry z najrôznejších oblastí ludskej činnosti. Na jeho výrobu sú tituly s právnymi subjektmi, kníh, ekonomických, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly, psychologickej, lekárskej, knihy, počítač, ladený, architektúry a výstavby, knihy, inžinierstvo širokú škálu odborov a profesií. Tento rozsah dopĺňa náučno-literatúra, ktorá po ...

                                               

Stefan (titul)

Názov Stefan je odvodené z gréckeho slova στέφανος stefanos, čo znamená, "ovenčený" alebo "korunovaný". To je odvodené z gréckeho στέφος stefos – veniec, koruna. V starovekom Grécku bol veniec česť odznak na policajti alebo vojaci, ako odmenu za ich služby, by nosenie počas osláv, ako symbol. alebo v chrámoch na počesť bohov. V neposlednom rade dostal veniec športovcov za víťazstvo v hrách alebo v súťaži. Uvitý bol najčastejšie dubových vetvičiek, brečtan, petržlen, laurel, myrty, alebo olivy. V starovekom Ríme prevzal veniec ako symbol vojenskej viťazstva a vedenie. V náboženských výrazov ...

                                               

Česko-slovenská futbalová liga

Česko-slovenskej futbalovej ligy bola najvyššia futbalová súťaž, ktorá sa hrala na území Československa od roku 1925 do roku 1993.

                                               

Adelantado

Adelantado bol titul zamestnanca v stredovekom Španielsku. V čase mieru bol predstavitelom práva, počas vojny bol vojenským dôstojníkom. V 12. storočia počas reconquisty takto tituloval velitel a pohraničnej oblasti. Najstaršie známe adelentado bol vymenovaný v roku 1253 v rekonquiste oblasti s názvom "La Frontera". Conquistadori vykonávať tieto funkcie, získané zvyčajne nárok nespútaného využívania územia na skutočnosť, že spacifikovali danej oblasti v prospech španielskej koruny. Termín pochádza zo španielskej por adelantado: postupovať dopredu, idú v čele. S touto definíciou je možné sp ...

                                               

Daimjó

Daimjó alebo daimio bol titul japonského miestne šlachtica pred 1868, ktorý bol formálne podriadený japonskému cisárovi, ale inak nezávislé pána. V období Sengoku, tam boli medzi daimjómi k bitkám na území. Daimjó bol vodca rodiny, klanu, ktorého členovia stáli v hierarchii nad ostatnými vazalmi. Medzi najslávnejšie daimjóv obdobie Sengoku patril napr. Nobunaga Oda, Iejasu Tokugawa, Hidejoši Tojotomi, Šingen Takeda, Kenšin Uesugi, Motonari Móri, Sóun Hódžó a iné. Termín daimjó v 15. a 16. storočia bol použitý pre hospodina, ktorý patril niekoľko provincií, alebo okresoch, v niektorých príp ...

                                               

Emeritný

Emeritný, emerita) je prídavné meno, ktoré sa najčastejšie na titul profesor, alebo vo všeobecnosti vyšší alebo cirkvi hodnostára, ktorý je vzhľadom na dosiahnutý vek zbavený pracovných povinností, ale zachováva si čestný privilégiá spojené s duševného výkonu. To pochádza z latinského korene e - ex-: "z" merēre: "zásluhy, za zásluhy si", s významom zásluhy si právo alebo oprávnenie. V prenesenom, zastaranom význame môže emeritúra na mysli všeobecne výslužbu alebo správnej rady.

                                               

Excelencia

Pán biskup je čestný titul používajú niektorí vysokých vládnych úradníkov, poslancov královských rodiny a cirkvi hierarchami. Medzi užívateľa tento titul patrí do hlavy štátu, predsedu vlády, velvyslanec, minister zahaničných veci, arcibiskup a biskup. Názov by mal byť napísaný velkými písmenami s prídavkom "Jeho", "Jej" alebo "Váš" pred názov. Vzor: pán XY, alebo Vaša Excelencia XY. Vynechanie zámene, môže znamenať, že vysoký stupeň poznania, osobné titulatúrou. Často sa používa aj skratka J. E., alebo v anglickom jazyku, H. E.

                                               

Führer

Führer, bol v časoch vlády nacistická strana NSDAP v Nemecku názov pre Adolf Hitler, ktorý sa v podstate vládol ako diktátor. Der Führer bol označenie Hitler, bez potreby zadať jeho meno. Podobne, keď v Nemecku zaužívali Führerpartei a Führerkult.

                                               

Generálny guvernér

Generálny guvernér alebo len zriedka generálny gubernátor alebo riadiaci miestodržitel je titul, ktorý označuje zvolený zástupca hlavy štátu alebo vlády za správu územia, zvyčajne v kolónii. Dnes, tento titul tiež ako zástupca krála, neformálne, často vicekrál používané v krajinách Spoločenstva národov. V minulosti používané napríklad v bývalých kolónií Spojeného královstva vrátane India, Španielsko, Holandsko, Rusko, Francúzsko, Prusko, Nemecka, Rakúska ríša, Rakúsko-Maďarsko, Švédsko, Portugalsko, Taliansko a podobne. V ruskej ríše titul v rokoch používania, ako aj najvyššou hodnosťou mi ...

                                               

Háfiz (titul)

Háfiz alebo háfis je čestný titul osoby, ktorí sa naučili a ovláda naspamäť celý korán. Moslimovia si háfizov veľmi vážil, pretože sa povedať, že táto osoba má prijať Božie slovo. Korán je pôvodne, udržať a šíriť, najmä ústne. Hoci niektoré verše písať v prípade nejasností, bol autoritatívny zdroj vždy háfiz. Na kalif Utmán ibn Affán nechať vypracovať štandardu písomná forma.

                                               

Národný umelec (Česko-Slovensko)

Národný umelec titul bol zriadený na základe zákona č. 130 / 1948 Zb. od 6. môže 1948 a bola udelovaný umelcov z českej alebo slovenskej národnosti, ktorých "umenia ovplyvniť najmä vynikajúcu úroveň a jeho mimoriadny význam vzal obohatilo národnej kultúry". Pred účinnosťou zákona, vládou vymenovaní spolu 33 národných umelcov. Už na zasadnutí vlády sr dňa 9. Novembra 1945 v súvislosti s udelením čestného titulu maliar Ludvíkovi Kubovi, Maxovi Švabinskému, Václavovi Špálovi a Václavovi Rabasovi žiadosť bola podaná, ktorý bol vyvinutý štandard pre správne právny základ pre ocenenie tejto hlav ...

                                               

Paša (Osmanská ríša)

Paša bola v Osmanskej ríše názov vysokej úradníkov a vojenských hodnostárov. Termín pochádza z perzského padišáhom, teda vládca. Územie spravované pašom sa nazýva pašalik. V hierarchii osmanskej nomenklatúry sa nachádza nad hlavou hrubého a pod titulom vezír. Tento titul stál na názov príslušného činitela. Pašovia nosil ako odznak jeho dôstojnosť, ľudskú dôstojnosť dva až tri konské chvosty bunčuky, ako aj agovia - velitelia janičiarov. Hlava paša bol v Turecku zrušené v roku 1934 v Egypte v roku 1953. Významné bolo, okrem iného, názov kapudan paša, zodpovedajúce hlava velkoadmirála, ktorý ...

                                               

Princ

Princ označuje nevládnuceho člena rodiny monarchu. To môže byť králov syn alebo mladší brat. Princ, ktorý je uspieť na trón, sa nazýva korunný princ. Princovia sú veľmi často objavujú okrem reálnom živote a tiež v rôznych rozprávky a príbehy. Známy je aj prekliatie princ a premenenia osoba, napríklad, na žabku. V rozprávkach často aj princ zachráni princeznú pred drakom, alebo iného subjektu, alebo sa prebudí z režimu spánku do jeho bozk.

                                               

Sir

Sir je šlachtický titul používaný v Spojených teda pre dosiahnutie baroneta a rytiera. Názov pochádza z francúzskeho slova sieur, čo je skrátená forma slova seigneur pána. Slovo má svoj pôvod v latinskej adjektíve senior staré, staršie. Podľa iného výkladu pochádza z názvu pane, z gréckeho Cyr, ktorý bol pôvodne názov byzantských cisárov a priemerný "významný pán". Titul sir sa používa výhradne v spojení s menom, nikdy s priezviskom (napríklad sir Paul McCartney je možné riešiť "sir Paul", ale nie je "pane McCartney". Titul sir, sa používa aj v americkej armáde a polícii na oslovenie vyšší ...

                                               

The Right Honourable

Právo Vážení titul pred menom, ktoré vyjadruje úctu svojmu nositelovi. Ocenenie je len určitým ľudí v krajinách, kde hlava štátu královná Alžbeta II.

                                               

Zaslúžilý umelec (Česko-Slovensko)

Zaslúžilý umelec je čestný titul, ktorý bol zriadený nariadením vlády č. 55 / 1953 Zb. zo dňa 3. Júna 1953 ako čestné uznanie pre extra vynikajúce a zaslúžilých umeleckých pracovníkov. Čestný titul "zaslúžilý umelec" udelovala vláda na návrh príslušného ústredného orgánu umelec, ktorý s ich rokov vynikajúcu prácu v akejkoľvek oblasti umenia získali zvláštne zásluhy. Umelci, ktorých vláda má udelený tento titul, vydá listinu. Vláda mohla zaslúžilému umelec čestný titul odstrániť, aby sa stal "nehodným" toto čestné uznanie. Titul zaslúžilý umelec bol predzvesťou titulu Národný umelec, ktorý ...

                                     

★ Tituly

 • Kariérny titul je titul udelovaný po ukončení vyššieho odborného vzdelania, ktorý sa smie písať za meno. Zaradenie do národnej klasifikácie vzdelávania:
 • 110 Tituly a stupne vysokoškolského vzdelania, ods. 3 In: Zákon 131 2002. 54, ods. 15. In: Zákon 131 2002. 76 Vedecko - pedadagogické tituly docent
 • regióne nasledovný zoznam poskytuje informácie o tituloch a špecifických rozdieloch. všeobecne používané tituly cisár, vládne ríši, impériu. král, vládne královstvu
 • Titul lat. môže byť: nadpis článku, knihy a pod. hodnosť stavovská, akademická, vojenská a pod. právny nárok, dôvod knižná publikácia víťazstvo v lige
 • akademické tituly získavané po absolvovaní doktorandského štúdia 1990  1996 nazývaného na Slovensku postgraduálne štúdium teda tituly stav cca. 2005
 • titul patriaci prvorodeným synom francúzskeho krála a následníkom francúzskeho trónu. Titul sa používal v rokoch 1350 až 1791 a 1824 až 1830. Titul dauphin
 • Dóža tal. doge lat. dux - vodca je historický titul vladára v niektorých republikách na Apeninskom polostrove, predovšetkým v Benátskej republike
 • akademický titul doktor philosophiae doctor v skratke PhD. skratka PhD. sa uvádza za menom Teda doktorandi takto získali dva akademické tituly ThDr
 • δεσπότης despotēs, fem. δέσποινα despoina po srbsky despot bol byzantský dvorský titul ktorý sa udeloval aj vládcom v Latinskom cisárstve, Bulharsku, Srbsku
 • činnosti. V jeho produkcii sú tituly s právnou tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financií a účtovníctva, manažérske tituly psychologické, zdravotnícke
 • Titul Stefan po slovensky Štefan sa odvodzuje od gréckeho slova στέφανος stefanos, ktoré znamená ovenčený alebo korunovaný Je odvodené z gréckeho
                                     
 • 5 titulov 4 za sebou Sparta 2 tituly 1968 1975 nadvláda slovenských klubov - Spartak Trnava 5 majster Slovan 2 1976 1981 tituly aj pre
 • Real Madrid vyhral svoje prvé dva tituly v sezónach 1931 32 a 1932 33, prvým tímom so šnúrou majstrovských titulov bol Athletic Club. Zvíťazil v sezónach
 • liečil zo zranenia. Po zranení sa vrátil, aby vyhral dva challengerové tituly v Ulme a Istanbule. V roku 2002 Davydenko pravidelne hrával na turnajoch
 • 8 tituly Real Murcia 5 titulov Real Oviedo, Sporting de Gijón 4 tituly Málaga CF Sevilla FC, UD Las Palmas, RCD La Coruña, Real Betis 3 tituly Deportivo
 • sa za jeho pôsobenia stal svetovou jednotkou a získal tri grandslamové tituly 2018 - ATP Tréner roka Marián Vajda na stránkach ATP po anglicky Marián
 • ligové tituly v rade medzi rokmi 1967 - 1970. Celkovo za 25 rokov vyhrali 10 ligových titulov Olympique de Marseille taktiež vyhrali štyri tituly v rade
 • akademický titul vysokoškolského pedagóga, najvyššia vedecko - pedagogická hodnosť. Na Slovensku sa môže stať profesorom kandidát, ktorý predtým dosiahol titul docent
 • vyhral viacero titulov na národnej aj na medzinárodnej úrovni. K úspechom patria tri tituly na Majstrovstvách sveta klubov, tri tituly v Pohári osloboditelov
 • inžinierstvo v prvotnom, univerzálnom význame  bez ohladu na vzdelanie a titul druh akademického titulu technická pracovná funkcia na lodi, vo výrobe
 • dva tituly série ATP Masters Series v Monte Carle a v Ríme, po čom získal svoj prvý Grand Slam titul na French Open. Dodatočne získal ešte dva tituly série
 • imperator, starogr. basileus alebo autokratór, nem. Kaiser je panovnícky titul najvyššieho stupňa v niektorých monarchiách, ako aj nositel tohto titulu
 • zrejmé niečo iné z apoštolského privilégia alebo zo schváleného zvyku. Tituly patriarchu a prímasa však dostávajú väčšinou arcibiskupi s hodnosťou kardinála
                                     
 • do 18 rokov, vyhral dva tituly vo dvojhre, odohrala svoj prvý juniorský turnaj ITF v Bratislave, taktiež získala svoj prvý titul vo štvorhre na juniorskom
 • rosteri SmackDown. V minulosti získal Interkontinentálny titul a s Cody Rhodesom aj tag tímové tituly Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému
 • oslovenie a čestný titul sú Svätý Otec sám sa tiež od 6. stor. často označuje ako servus servorum Dei sluha sluhov Božích Ďalšie tituly sú od 13. stor
 • uvádzajú, že poslanci vyštudovali učitelstvo, aby získali vysokoškolské tituly a nemajú záujem o pedagogickú prax. Volby do NR SR 2010: Zvolení poslanci
 • koberci. Rekord v počte získaných titulov držia Martina Navrátilová, Serena Williamsová a Amélie Mauresmová, ktoré získali po dva tituly Oficiálna stránka
 • velmajster sú zavedené aj nižšie medzinárodné tituly medzinárodný majster IM, WIM majster FIDE FM, WFM Pravidlá FIDE pre udelovanie titulov GM, IM, FM.
 • akademický titul ktorý sa udeluje absolventom prvého bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia. Akademický titul sa píše pred menom. Bakalársky titul získava
Ajatolláh
                                               

Ajatolláh

Ajatolláh, je najvyššia hodnosť, ktorá môže v šíitskej vetva islamu na dosiahnutie odborník na islamské právo. Prvý to je titul používaný mudžtahid al-Hillí 1250 – 1325 názvom al-Allamá "high-samouk", ale až do 20. storočia sa stal široko rozšírená. Väčšina ajatolláhov pôsobí v Iráne približne 5 000, 80 v mocenských štruktúrach republiky. Zvlášť, drahé ajatolláhovia bývajú označované ako "velkí ajatolláhovia".

Efendi
                                               

Efendi

Efendi je turecký výraz, znamenajúci pán alebo majster, oslovenie je odvodené z gréckeho. To je titul, osôb s vyšším vzdelaním. Ďalších funkcionárov, ak nie sú titulovaní inak, a vo výnimočných prípadoch aj niekoľko vojakov. Nižšie hlava je aga. Imam efendi znamená, môj pane!

                                               

Majordóm

Majordóm alebo len zriedka majordómus je všeobecne najvyššieho správcu dvor alebo domu, ale termín sa dnes používa takmer výlučne v užšom zmysle na označenie prvého hodnostára, pôvodne iba správca panovníckeho dvora, na franských panovníckych dvoroch. 6. storočia medzi Frankami predstavujú šlachtu proti vládnucej dynastii, neskôr to bola národná činitel dosadzujúci panovníkov. Ku koncu office využiť Karolovci, po ktorých nástupu na trón 751 majordomát uplynula.

                                               

Prepodobný

Prepodobný je gréckokatolíkov a pravoslávnych označenie svätého, ktoré bolo charakterizované ducha svätého a asketickým životom. Samotné pomenovanie prepodobný naznačuje, že ide o človeka, ktorý je v jeho kresťanský život, de a podobne, veľmi sa podobal Kristovi bolo pre neho veľmi podobné. Hlava prepodobnými sú označovaní, medzi iným, niektoré z prvých slovanských svätcov, ako je Mojsej Uhrín, Anton a Teodóz Pečerskí a iné.

Pretendent
                                               

Pretendent

Pretendent je človek, ktorý robí niečo nárok, alebo na ktorú sa niečo spustí. Zvyčajne sa tento pojem používa pre pretendenta trón, t. j. kandidáta na trón v monarchii, len zriedka a v oboch knihy a v inom kontexte.

                                               

Prorektor

Rektor je titul používaný na vysokých školách pre zástupcu rektora. Prorektorov vymenúva a odvoláva rektor, on je priamo zodpovedný a zastupovať ju v presne vymedzených oblastiach, napr. prorektor pre akademické záležitosti, prorektor pre vedu, atď.

Sajjid
                                               

Sajjid

Sajjid je oslovenie alebo čestný titul, ktorý patrí k mužským potomkom islamského proroka Mohameda v súlade potomkov svojich dvoch vnukov Hasana ibn Alího a Husajna ibn Alího, synov Muhammadovej dcéra Fatima Zahry a zaťa Alího ibn Abí Táliba.

                                               

Šams ad-Dín

Šams ad-Dín alebo Šamsuddín, kopírovanie a Samsuddin alebo Chamsuddin, čo znamená Slnko viery, je čestný titul, ktorý v stredoveku, oslovili islamských učencov. Čas je názov, vyvinula meno alebo v niektorých krajinách dokonca aj priezvisko. Medzi známe nositelov hlava patrila, napríklad, cestovatel Ibn Battúta.

Users also searched:

neakademický titul, titul, titulov, tituly, Neakademick, profesijn titul, akademick tituly v zahrani, dipl ra, skratky titulov, pouvanie titulov, dis titul za menom, paeddr titul, paeddr, akademick, zahrani, dipl, skratky, pouvanie, menom, profesijn, teologick, teologick tituly, Neakademick titul, akademický titul, ininiersky titul, mudr titul, phd titul, rndr titul, databaza titulov, Akademick,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Dis titul za menom.

Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8 v Košiciach. Nielenže stihla pred pár týždňami úspešne zmaturovať a získať neakademický titul DiS diplomovaný špecialista, nevyhýba sa ani aktívnemu. Akademické tituly v zahraničí. VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA PROFESIJNÉHO. Žiak po absolventskej skúške získava absolventský diplom s právom používať neakademický titul diplomovaný špecialista skratka DiS.,.

Inžiniersky titul.

Akademický titul Parlamentné Listy. Akademický titul Bc. udelený absolventom I. stupňa vysokoškolské ho štúdia a akademické tituly Mgr. a MUDr., ktoré sa udelujú absolven tom II. stupňa. Mudr titul. Akademické tituly Encyclopaedia Beliana – slovenská všeobecná. M. titul. Master of Laws LL.M. je medzinárodný vzdelávací program, ktorý má V západných krajinách ide o akademický titul právne vzdelanie magisterského.


Hierarchia titulov.

Chcete škótsky šlachtický titul? Kúpte si ho Spoločnosť Žurnál. Rodina Péchy de Péchujfalu dostala šlachtický titul v roku 1555 od krála Ferdinanda I. 1503 1564, brata slávneho cisára Karola V. Po obsadení Turkami sa. Von titul. Titul preklad do slovenčiny slovník ea.sk Lingea. Preklad šlachtický titul zo slovenčiny do francúzštiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.sk.

Ma titul.

Viete, čo znamenajú jednotlivé vysokoškolské tituly a ako ich písať. Akademický titul je hodnosť, ktorá sa získava úspešným absolvovaním povolania v Slovenskej republike, používa akademický titul a jeho skratku, ktorý jej bol. Mudr titul. Kniha: Vudce, který nepotřeboval žádný titul Robin Sharma. Pole, API, Hodnota. Naposledy upravené, last modified, 19 Jún, 2019. Licencia, license, Creative Commons Attribution. Transformované dáta, transformed, Nie. Rndr titul. Používanie akademických a profesijných titulov Ministerstvo. Synonymá slova titul v Synonymickom slovníku slovenčiny. nájdených 14 výsledkov 1 strana. dôvod to, čo opierame svoje rozhodnutie, myslenie, konanie:.


Doktor vied.

Aké sú tituly na našich školách a ako ich získate. Kandidát vied uvádza sa za menom a oddeluje sa čiarkami nadväzuje na titul magisterský titul je platný, ale od roku 1998 už nie je udelovaný, bol nahradený. Doktor filozofie titul. Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc. Naši odborníci. Docent magister Miroslav Daniš, kandidát vied v odbore: všeobecné dejiny docent doktor pedagogiky, magister umenia Vojtech Didi v odbore: hudobné umenie. Kandidát vied skratka. Kandidát Slovník cudzích slov. Kandidát na funkciu dekana FSV UCM Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave a Volebným poriadkom pre volbu kandidáta na dekana FSV.


Hierarchia titulov.

Studia Academica Slovaca 45 Zborníky Studia Academica Slovaca. DAUPHIN. TITUL FR.NÁSLEDNÍKA TRuNU FR. PLATIDLO FRANC. PRINC ŠLECHTICKÝ TITUL. Titul lord. MUZEOLÓGIA a kultúrne dedičstvo. Druhej časti, teda Svätý Otec, a toto pomenovanie sa zaradilo medzi tituly vysokých Kandavu, Kostin Šar, Dolphin a Union, Velký prieliv, Dánsky prieliv, Ak nejde o oficiálny písomný styk, šlachtické a iné tituly sa zvyčajne píšu s malým. Ako ziskat slachticky titul. Katalóg poznávacích zájazdov CK SATUR. Zbierka obsahuje celkovo 306 titulov, väčšina z nich 80 % písaných v Stephanus Okolicsányi je pravdepodobne príslušník turčianskej šlachtickej rodiny van Ellinkhuysen, Macrhan Libraire ŕ la grand Sale de la Cour, au Dauphin 1698.

Den braven pur pena.

Marek koniar a uhorský pápež kniha Panta Rhei. 341–41807 doza. 18.2.2020. EX 7465 2012 – 29 konaní vedenom na základe. 1. vykonatelného exekučného titulu na peňažné plnenie rozhodnutia č. Sedliacky král. Doza, výrobné družstvo. Táto dóza Rosti Mepal nie je len tak obyčajná dóza. Zároveň sa tento inšpiratívny kuchár držiaci titul v odbore ludskej výživy angažuje v projektoch Červeného.


Rndr.

Výpis uznesení prijatých na 18. zasadnutí Slovenská akreditačná. PhD. 4. Vedecká hodnosť doktor vied DrSc., ktorá sa udeluje vysokou školou predtým udelený akademický titul PhD. alebo CSc. sa už neuvádzajú, napr. Tituly za menom. Akreditované študijné programy Portál VŠ. Dr.h.c. JUDr. Ing. Mikuláš BODOR, PhD., MBA, LL.M. sa narodil v Lučenci. Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončil v roku 2013 v​. Teologické tituly. DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej. Naji Mohamad,Phd. Plúcny lekár pneumológ, na adrese Poliklinika Mlynská Dolina Staré Pan doktor je za mna najlepsi doktor u akého som kedy bola.


Homília 9. nedela v období cez rok Farnosť Najsvätejšej Trojice.

Aliancie, pričom si hrdo nárokovali titul vodcu slobodného sveta. vyhrážal sa obchodnými vojnami, chválil bezohladných despotov a. Názory Igora Cibulu na politiku Najvplyvnejší americký Orientácia. Pamäti či všeobecne tituly postavené na osobných skúsenostiach autorov Predovšetkým Tarin otec sa často správal ako despota vyžadujúci. Máte doma tyrana? ELITE Date. Zoznam vydaných titulov, ktoré odsúvajú pôvodnú tvorbu do úzadia. s významnými európskymi osobnosťami Tišma, Despotov, Rózewicz. Car Dušan Silni Borilački Klub Príspevky Facebook. Na druhej strane sa Chammurapi predstavuje ako despota, zakladá postavenie absolútneho monarchu úradným titulom král Sumeru a.

Grada mesto.

Univerzitnfi kniinica v bratislave. Grada publishing knihy, nakladatelstvo. Grada. Spoločnosť Grada Publishing, a.s. bola založená v roku 1991 za dobu jej existencie si vybudovala pozíciu. Grada publishing czech republic. Kniha: Žena 18 grada publishing Čarovná polička. Experience nata Graphic. nata GRADA Publishing, a.s. Graphic. Redaktorka NULL s.r.o. Graphic. Copywriter News and Media Holding.


Katolicka cirkev na Slovensku KBS.

Ďalšie podoby titulu: Motív X. Formát: E KNIHA. cena od: 10.40 €. Sledovať titul Informuj priatela Recenzie 0 Komentáre 0. Priemer: 5.0. Hodnotené 1x. Čierny, Štefan, ThBac. Dominikánska knižnica. Štefan TAMÁŠ, adresou trvalého pobytu 934 05 Levice, Perecká ul. 2969 21, e ​mail: s2@. tel. 421 903 305 388. MESTO. Umelecko pedagogické tituly VŠVU. Presne tolko titulov totiž Števo aktuálne drží z majstrovstiev SR v endure a country VIDEO: Štefan Svitko oslavuje 20. titul majstra Slovenska!.

Česká futbalová liga 2019 2020.

Futbalová finančná liga 2019 Deloitte Slovensko. Od ročníka 1939 1940 až do sezóny 1944 1945 prebiehala na území Slovenska samostatná slovenská liga, ktorá bola obnovená v roku 1993. 2. česká futbalová liga. Vstupenky na zápas Česko Slovensko. BRATISLAVA SFZ – Úvodný zápas Ligy národov 2020 2021 proti Česku odohrá slovenská futbalová reprezentácia 4. septembra 2020 o.


Brutálny zákrok: Hráč AC Miláno knokautoval súpera ako v UFC.

Carlos Adelantado sa narodil v meste Castellón Španielsko 1. januára 1964. Študoval filozofiu na vysokej škole a toto zameranie ho priviedlo k zoznámeniu sa. Hladať: adelantado trilogy book one master by. Adelantado bol počas reconquisty titul velitela a správcu pohraničného územia. Neskôr, v období španielskych koloniálnych výprav, conquisty a v XVI. i XVII. Adelantado En. Fráza. Použitie slova adelantado vo fráze. Es un artista adelantado a su tiempo. nahrávky výslovnosti v jazyku Es un artista adelantado a su tiempo Nahrávka od​.


Hirošima čo vidieť v Japonsku Blog BUBO.

Kompletná technická špecifikácia produktu Munenori Daimjó Katana San mai gitae a ďalšie informácie o produkte. Krížovka na Emíliu. Chronická chudákov cisterciánsky clem cokolvek connell cukríček cyklistiky cynthia cárskom cíťte daimjó dakedy dalajlámu definitívnej deklinácia delegáti desi. Veda Občianske združenie.sk. Ku sám daimjó miestny vladár Tojotomi Hidejoši. Ako.čím väčšmi nás kosíte, tým je nás viac sa neskôr ukázalo, bol to krutý omyl. Ranokresťanský právnik.

Emeritný arcibiskup Bezák: Na Vianoce rodičom v obývačke.

Emeritný význam slova: vyslúžilý, penzionovaný, zaslúžilý. Emeritný profesor, hosťujúci profesor a Lekársky obzor HERBA. Emeritný je prívlastok najčastejšie k titulu profesora, alebo všeobecne vysokoškolského alebo cirkevného hodnostára, ktorý je vzhladom na dosiahnutý vek pozbavený pracovných povinností, ale ponecháva si čestné výsady súvisiace s intelektuálnym. Emeritný význam slova Webslovník.sk. Emeritný pápež Benedikt XVI. sa stal najdlhšie žijúcim pápežom. Benedikta XVI. Foto: TASR AP. Vatikán 5. septembra TASR Emeritný. Emeritný pápež Benedikt vyšiel z tieňa: Varuje Františka, uvolnenie. VATIKÁN Emeritný pápež Benedikt XVI. háji celibát kňazov v čase, keď jeho nasledovník pápež František zvažuje uvolnenie týchto prísnych. Mons. Dr.h.c. Ján Hirka, prešovský emeritný biskup Prešovský. Emeritný pápež je už dlhšie na dôchodku ako v úrade. Od pondelka 11. januára je Benedikt XVI. dlhšie na dôchodku, ako bol pápežom.


Oslovovanie cirkevných hodnostárov.

Jeho excelencia Eugen Rougon Zola Emil. Violet excelencia. Cena: 5, €. Vecička už nie je dostupná a preto sa nedá vložiť do košíka. Ak máte záujem, môžete skúsiť napísať predajcovi, či vám nevyrobí. Oslovovanie v písomnom styku. Olivy čierne CELÉ XL sklo 910g EXCELENCIA Konzervované. Titul je dostupný v predajni. popis. preklad Ondrej Žiška. Strany: 350. Rok vydania​: 1978. Vydavatelstvo: Tatran. Žáner: BELETRIA. Väzba: pevná väzba. Eminencia. Jeho excelencia Eugen Rougon, Zola Emile Antik. Jeho excelencia Eugen Rougon. Autor: Émile Zola. Vydavatelstvo: Tatran. Historický román dráma vášne a rozumu. Autor opisuje všetky škály života a premien.

100 Bike Highlights Alpen.

Unterredung zwischen dem Führer und dem slowakischen Ministerpräsidenten Tiso im Arbeitszimmer des Führers in der neuen Reichskanzlei, 13. März 1939. Ein kulinarischer Führer durch Ungarn – – Sme tu. By peeling back the layers of Hitlers childhood, his war record and his early political career, Paul Hams Young Hitler: The Making of the Führer seeks the man. Führer für Pilzfreunde v nemčine Bratislava. Kurzgefasster Führer Für Kaschau Das Abauj Torna Gömörer Höhlengebiet Und Die Ungarischen Ostkarpathen. Im Auftrage Des Ung. Karpathenvereines.


Narodna banka banska bystrica otvaracie hodiny.

Barbados cestovatelské rady, tipy a itinerár Travelistan. Marián Jusko. Prezident RÚZ, bývalý generálny riaditel Slovnaft a.s. a bývalý guvernér NBS. Čítať viac 2012. Richard Farkaš. Partner KPMG. Čítať viac ​. Ciele nbs. Guvernér NBS Kažimír o dohode medzi štátom a Nový Čas. 13. júla 2017, finančný tajomník štátnej pokladnice a generálny pokladník Spojené královstvo Guvernér – klient – identifikátor používatela – identifikácie. Viceguvernerka nbs. Senát kanadského parlamentu ratifikoval dohodu o volnom obchode. Edward Gough Whitlam bol 21. predseda vlády Austrálie. Bol jediným premiérom v histórii Austrálie, ktorého kabinet rozpustil generálny guvernér. pedia. Odor nbs. Anglický preklad generálny guvernér Webslovník.sk. Bývalý guvernér NBS: Euro drží politikov na uzde. SR TASR Rezník Puchala generálny riaditel BAX Zdroj: TASR. SR TASR Rezník Puchala generálny riaditel​.


Cudzie slovo háfiz Hladanie cudzích slov Cudzie slová.

V minulosti ponúkali Spojené štáty desať miliónov dolárov za vypátranie zakladatela islamistickej organizácie Laškare tajjaba Háfiza Saída a. Háfiz Encyclopaedia Beliana – slovenská všeobecná encyklopédia. Bašár Háfiz Asad sa chcem nominovať na post prezidenta republiky s nádejou, že s tým bude parlament súhlasiť, prečítal predseda sýrskeho. Medzlis Islamske zajednice Prijedor Facebook. Profesor lat. profák najvyšší titul vysokoškolského učitela titul stredoškolského učitela lat. slang. háfiz titul moslima, kt. vie korán naspamäť arab. mulla.

Prvá čsr.

Maliar národovcov bojoval s psychickými problémami blízkych. Práve teraz v ňom pripravujeme novú samostatnú výstavu Erika Bindera 1974, ktorá nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Vznik čsr. Rajeckí rodáci Mesto Rajec. Sochár, portrétista, medailér, profesor, národný umelec Ján Kulich patril medzi Bol jedným z popredných česko slovenských medailérov.


Janičiari na slovensku.

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica Genocídy. Paša. titul vyšších tureckých úradníkov alebo dôstojníkov pridávaný za vlastné meno, najvyšší čestný osobný, teda nie dedičný titul v Osmanskej ríši autoritatívny. Vzbura janičiarov. Osmanský v slovenčina Čeština Slovenčina Slovník glosbe. Na hraniciach Osmanskej ríše II. časť. Na stabilite nepridávali ani občasné prepady trhov, kde jedna alebo druhá strana prepadávala kupcov a zhabala im.


Krutý princ.

Opora, rebel, oddaný manžel. Princ Philip bol po boku královnej. Z Point sa nachádza v OD TEKOV, v kníhkupectve Malý Princ. Prevádzka sa nachádza na 1. poschodí oproti schodisku. Dostupnosť autom: Parkovanie je k. Malý princ. Nadácia MALÝ PRINC hospodárenie organizácie a finančné údaje. Je inovatívny cestovatelský portál. Online rezervácia. Dovolenka, exotika, hotely, apartmány, charter lety a letenky. Malý princ čsfd. Harry Potter a Polovičný princ SK – Mellow. Podujatie LEPETIT Malý princ sa v pôvodne avizovanom termíne 25.10.2020 neuskutoční. Nový termín bude upresnený.

Titul sir.

Internetový rádioprijímač Sencor SIR 5000WDB čierny DATART. SIR NICK FALDO najúspešnejší európsky golfista prvýkrát na Slovensku. Slovensko navštívil fenomenálny hráč golfu Sir Nick Faldo. Vyhral 6 grandslamových.


Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii.

Preložiť slovo Right honourable z angličtiny do slovenčiny. Dva potreby pokorne ponúkli svojej Grace John Duke Argyll, jej. The Works of the Late Right Honourable Henry St. John, Lord, Zväzok 3. Od autorov: Henry St. John Bolingbroke Viscount. Chester Music Classical Guitar Treasury Clarina. The perfect guest this easter weekend. You definitely wont regret inviting the right honourable Reverend Hooker round for tea. Available on our webshop.

Ako sa ma knazko.

Informácie o obci UPVS. V októbri 1989 ako jediný v ČSSR vrátil titul zaslúžilý umelec pre nesúhlas s politikou web, ktorý dnes číta mesačne viac ako milión ludí z Česka a Slovenska. Milan kňažko deti. Kňažko je rád, že si naňho konečne na Slovensku spomenuli. V roku 1960 mu udelili titul zaslúžilý umelec a o rok neskôr najvyššie V rokoch 1935 1938 bol členom českej Činohry Slovenského národného divadla. Predseda vlády je rád, že sa znižujú počty nakazených a Slovensku. Milan kňažko manželka. Slovenské herecké nebo – Jozef Budský. Pašovia. Panovnícke Tituly v starovekom Ríme Umelecké tituly Zaslúžilý umelec Česko Slovensko Šams ad Dín Háfiz titul Stefan titul The Right.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →