Топ-100
Back

★ Ľudské telo                                               

Ľudské telo

Ľudské telo, alebo telo človeka je jednotný súbor orgánov a orgánových systémov, ktoré tvoria ľudské telo. Ľudské telo sa skladá z hlavy, krku, trupu a končatín. Z iného uhla pohľadu, pozostáva z anatomickej systémy čerpadla, tráviaca, atď. Ľudského tela skúma najmä anatómia človeka a somatológia.

                                               

Telo (filozofia)

Telo je animovaný, oduševnené tela, ktorá je vo filozofii, náboženstve a pod., často exponuje v súvislosti s duchom alebo duše. Špecifické definície sa líšia. Podľa Platóna je telo súčasť človeka, ktorého človek patrí do vonkajšieho sveta, väzenie duše, z ktorých duša je stále túži vrátiť do čistého svete ideí. Telo plynutia v čase. Cieľom telo je to, čo je dubaj. Telo podlieha prechodným javového sveta. V stredoveku bol tela odporným oblečenie duše, Gregor Veľký, príčinou nerestí a zla. V 13. storočia postupne oslobodzuje a používané v lekárskych, anatómia, hygiena kúpeľ a v umeleckých ak ...

                                               

Trup (časť tela)

Trup je: U chytadlovcov, polochordátov a ostnokožcov: metasoma. V článkonožce: tagmy, že končatiny, okrem hlavy, alebo, v užšom zmysle len telo bez hlavy v týchto článkonožcov, kde telo nie je rozdelené na hlavu a hrudník-zadok, ale len hlavu a trup. U chordátov vrátane človeka: (a) tela okrem hlavy, krku, končatín a chvosta, t. j. hlavné časti tela obsahujúce vnútornosti, b) zriedkavo: telo, okrem končatín t.j. vrátane hlavy a krku. Podobné je vzácny pojem deformácia tela, čo znamená, že buď trupu vo vyššie uvedenom zmysle (a) alebo trupu vo vyššie uvedenom zmysle písm. b) alebo v zmysle ...

                                               

Telo

Telo môže byť: V joge: pozri telo jogy. Podstatnú časť niečoho. (A substantial part of something) V filozofia a náboženstvo: pozri tela filozofie. V oblasti biológie, anatómie, fyziológie, šport: organizmu v zmysle súbor orgánov a orgánových systémov, najmä zviera alebo človeka, najmä priestorových rozpoložení a často s dôrazom na vonkajší vzhľad, pozrite si časť organizmu, živá bytosť, napríklad, telo človeka.

                                               

Anatómia človeka

Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je súčasťou všeobecnej anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových systémov ľudského tela. Ľudské telo, rovnako ako ostatné živočíšne telá, sa skladá z anatomických systémov, tie sú vyrobené orgány. Orgány sú vyrobené z tkaniva, ktoré sa skladajú z jednotlivých buniek a nebunkových štruktúr. Tkanivá skúma histológia, bunky zase cytológia. Anatómia skúma štruktúru zdravého ľudského tela, preto sa niekedy označuje aj ako "normal" anatómia. Patologickými zmenami ľudské telo sa zaoberá patologická anatómia.

                                               

Bodypainting

Ona je formou tela umenia, ktoré sa používa nahé alebo polonahé ľudské telo ako východiskový materiál pre obrazy stvorenia, ktoré sa prípadne inými vizuálnymi prvkami. Na rozdiel od tetovania, čo je tiež jednou z foriem body art, je maľba nanášaná na telo, je len dočasné. Obraz, ktorý je obmedzená na oblasť tváre je známy ako maľovanie na tvár.

                                               

Preťaženie (tiažové zrýchlenie)

Preťaženie je sila, účinky na telo, alebo organizmu, ktorá je väčšia ako hmotnosť. Prichádza v zrýchlenom pohybe tela, napríklad pri štarte rakety, alebo pristátie kozmickej lode na Zemi. Miera preťaženie je vyjadrený v násobkoch zeme hmotnosť a označuje sa písmenom g. Účinky preťaženia na živý organizmus sa skúmal na centrifúgach. Ak ťah motora štartujúcej rakety konštantné zrýchlenie a tým preťaženie je prirodzeným dôsledkom skutočnosti, že raketa spalovaním paliva stráca význam. Keď pristanete, v poradí, preťaženie dôsledku straty rýchlosti trením molekuly vzduchu. Pri vzlete rakety s p ...

                                               

Vitamín

Vitamín je organické zlúčeniny, ktoré organizmus prijíma vo veľmi malých množstvách. Ľudské telo potrebuje pre svoju existenciu, no nedokáže si ich spravidla sami, syntetizovať, a preto musí získať v strave. Spolu s bielkovinami, tukmi a sacharidmi je jednou z hlavných zložiek ludskej potravín. V ludskom organizme majú vitamíny funkciu katalyzátorov biochemických reakcií. Podielajú na metabolizmus bielkovín, tukov a sacharidov. Existuje 13 základných typov vitamínov. Ľudský organizmus si, až na niektoré výnimky, nedokáže vitamíny sám vyrobiť a preto ich musí získavať prostredníctvom stravy ...

                                               

Postava

Znak je Fyzikálny jav človeka, človek, osoba. S osobnosť v celom jeho rozsahu, a to najmä s v dramatických umení alebo v literárnej práci. Ľudské zriedkavo a živočíšneho tela so zreteľom na linky, proporcie, nárast.

                                               

Symbol

Symbol je znak, ktorý splynul so svojím významom do vnútornej jednoty. Symbol je taký objekt, obrázok, písané slovo, zvuk alebo osobitný znak, ktorý predstavuje, že predstavuje niečo iné na základe istej podobnosti, združenie, alebo čisto dohody.

                                               

Brucho (stavovce)

Brucho je vo vzpriamenej chôdzi stavovcov prednej spodnej alebo v iných stavovcov spodná zadná časť trupu, v ktorom sa nachádza brušná dutina. To je zvyčajne určený výhradne v oblasti medzi hrudníka a panvovými kosťami. V detailoch, ale tieto definície sú oddelené. Napr. u ľudí brucha môže byť: 1. súčasťou trupu medzi hrudníka lonovou sponou pubis pubica a bedrá, s niektorými zdrojov v definícii pridané dutiny malej panvy a / alebo bedrového kĺbu. 3. zriedkavo: len brušná dutina. 2. všetky brušnej krajine – lat. regiones abdominales To je trochu širší význam ako v predchádzajúcom bode, zah ...

                                     

★ Ľudské telo

 • Ľudské telo alebo telo človeka lat. corpus humanum je jednotný súbor orgánov a orgánových sústav tvoriacich ludský organizmus. Telo človeka sa skladá
 • Schopenhauera je telo zvonkajštená vôla. Ľudské telo tak ako každá iná vec vo vesmíre  je materiálny predmet. telo joga astrálne telo FILIT zdroj
 • len telo bez hlavy u tých článkonožcov, kde sa telo nedelí na hlavu - hruď - zadoček, ale len na hlavu a trup Podobný je zriedkavý termín kmeň tela ktorý
 • pozri organizmus, živá bytosť a napr. telo človeka vo filozofii a náboženstve: pozri telo filozofia v joge: pozri telo joga podstatná časť niečoho Wikicitáty
 • anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových sústav ludského tela Ľudské telo tak ako ostatné živočíšne telá je tvorené anatomickými sústavami, tie sú tvorené
 • painting, malovanie na telo je forma body art tzn. telového umenia pri ktorej sa používa nahé alebo polonahé ludské telo ako východiskový materiál
 • väčšie hodnoty preťaženia je ludský organizmus schopný znášať. Na krátky časový okamih trvajúci len 0, 1 sekundy vydrží ludské telo preťaženie až 83 g. Naopak
 • predstavitelom bol Apollinaris z Laodikeie, ktorý tvrdil, že Ježiš Kristus mal ludské telo a zároveň božskú mysel. Túto teóriu zastávali prívrženci nikajskej strany
 • zohladnia pri nasledujúcom generovaní. Ľahká duševná zaostalosť Ľudové liečitelstvo Ľudovít Rajčič Ľudovít Valach Ľudská sexualita Ľudské telo
 • zlúčenina, ktorú organizmus prijíma vo velmi malých stopových množstvách. Ľudské telo ich potrebuje na svoju existenciu, no nedokáže si ich spravidla samé
                                     
 • Postava je ludské zriedkavo i zvieracie telo vzhladom na línie, proporcie, vzrast telesný zjav človeka, človek, osoba ludská osobnosť vo svojej celistvosti
 • základe istej podobnosti, asociácie, alebo čisto len dohody. Telo určité časti ludského tela môžu symbolizovať ochranu jazyk, hlava, ruka s otvorenou
 • robot je robot, ktorý svojou konštrukciou a vonkajším výzorom pripomína ludské telo má antropomorfný tvar. Disponuje trupom, hornými, dolnými končatinami
 • telo najmä ludské na rozdiel od psychiky súhrn somatických buniek organizmu čo je takmer to isté ako telo pozri somatická bunka perikaryón telo
 • jednotlivé časti a orgány ludského tela ale aj ich polohu a postavenie voči ostatným. Aby bolo toto možné, je ludské telo pri popisovaní v určitej štandardizovanej
 • možnosť ludského konania. Aristoteles: Duša je tej istej podstaty ako telo je formou tela je životným princípom. Duša u rastlín vegetatívna, u živočíchov
 • hovorí, že ide o úsporu sily, ktorá tento dodatočný pohyb umožňuje. Ľudské telo - ako to funguje - fakty a zaujímavosti, ISBN 978 80 - 8089 - 712 - 3 funkcia
 • ich učenia bolo presvedčenie, že to, čo je viditelné, je zlé. Samotné ludské telo je výtvorom padlého anjela Satana, ktorý prepadol zlu. To, čo je neviditelné
 • siaty - Ľanolistník bezlistencový Ľubica Trubíniová - Ľudoopice - Ľudské telo - Ľudský jedinec - Ľulkovec zlomocný - Ľulok baklažánový - Ľulok sladkohorký
 • päťuholník pentagram päťramenná hviezda pentameter, pentateuch. ludské telo má päť velkých výbežkov jedna hlava, dve ruky a dve nohy na rukách
 • Začiatok 17. storočia priniesol zmenu v pohlade na ludské telo a anatómiu všeobecne. Ľudské telo už nebolo považované iba ako za dielo Stvoritela, ale
                                     
 • to, že poukázal na vnútorné inštancie v človeku, ktoré formujú ludské poznanie a ludské predporozumenie. Preto metódou filozofickej antropológie nebude
 • taurínu eliminovaná a telo nedokáže produkovať taurín v dostatočnom množstve. Taurín je obsiahnutý vo vitálnych funkciách ludského tela Taurín sa správa
 • je koža identická s pojmom krycia sústava Koža je orgán pokrývajúci ludské telo Jej povrch je približne 1, 5 až 2 m². Má vela rôznych funkcií - ochrannú
 • Marie Curiovou za objav rádioaktivity. 1 Bq je velmi malé množstvo. Ľudské telo má priemernú aktivitu 9 000 Bq asi 100 Bq na kg Táto aktivita pochádza
 • Približne od 700 C je tepelné žiarenie vo vlnových dĺžkach viditelných pre ludské oko. Farby prechádzajú od tmavého žiaru cez tmavo červenú, červenú, po
 • syndrómu inzulín zabezpečuje v tele stabilnú koncentráciu glukózy v krvi. Keď úroveň glukózy v krvi klesne pod určitú hladinu, telo začne využívať ako zdroj
 • Plastinácia je unikátna konzervačná metóda, ktorou možno preparovať celé ludské telo alebo jeho jednotlivé časti. Túto metódu vyvinul a nechal si ju aj patentovať
 • kódované esenciálne glukoplastické i ketoplastické aminokyseliny tzn. že ludské telo si ju nevie samo vyrobiť V čistom stave je to biela kryštalická látka
 • ako dvojník. Opakom Ka bolo Ba, ktoré predstavovalo schránku pre Ka ludské telo Mŕtvy boli balzamovaní, aby sa Ka mohlo vrátiť do svojho Ba. Julian
                                               

Zoznam medicínskych článkov/Ľ

Tento index bol automaticky vygenerovaný podľa tejto kategorizácie. Obsahuje 6 článkov. Aby sa nové články sa objavujú v tomto indexe, musia byť priradené aspoň do jednej z uvedených kategórií. Nové a upravené kategórie sa zohladnia ďalšej generácie.

Humanoidný robot
                                               

Humanoidný robot

Humanoidný robot je robot, ktorý ich dizajn a vonkajší vzhľad pripomína ľudské telo, má antropomorfný tvar. Má trupu, horných, dolných končatín a hlavy. Niektoré projekty sa zameriavajú len na niektoré detaily, takže humanoidného robota, ako vedúci, horné končatiny, ruky, alebo kráčajúci bipedálny mechanizmus s perspektívou vytvorenia celého humanoida. Projekty humanoidných robotov: Honda Asimo. Honda P3. Honda P1. Honda P2.

Stehno (časť končatiny stavovcov)
                                               

Stehno (časť končatiny stavovcov)

Stehno je časť dolnej končatiny medzi trupom a kolenným prepojenie. Hranica medzi trupom a stehnom formy prednej strane triesla a zadné posedenie, že zadok. Kostený základ a stred stehna sa skladá z stehnová kosť, nazývaný tiež stehennej kosti, lat. stehennej kosti alebo os femoris. Ako pre svaly v stehna sú extenzory kolenného kĺbu, flexory bedrového kĺbu, extenzory bedrového kĺbu, flexory kolenného kĺbu, ako aj päť priťahovačov.

Users also searched:

ľudské telo, telo, ludske, ludsk, kniha, udsk, ludske telo organy, ludske telo kniha, ludske telo pedia, ludske telo albi, organy, albi, obrazov, sprievodca, detsk, encyklopdia, deti, pedia, uniktny, udsk telo, ludske telo d, telo (filozofia), filozofia, Telo, Telo filozofia, trup (časť tela), trupu, Trup, trup, co je trup,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Ludske telo 3d.

KATALÓG SLUŽIEB STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO. Vieš pomenovať časti tela? K čomu nám slúžia oči, ústa a nos? Čo sa s nami deje, keď sme 12% Ľudské telo Vieš už prečo Pro Solutions. Galéria produktu. Ludské telo - unikátny obrazový sprievodca. Ľudské telo Extreme Digital. Príručka pre majitelov ludského tela Celý život trávime v jednom tele, a predsa väčšina z nás v skutočnosti netuší, ako telo funguje a čo sa v ňom odohráva.

Taoistické pohlady na ludské telo 1.časť – Shiatsu.

Cielom tohto textu je snaha zamerať sa na túto druhú,materiálnu, predmetnú stránku tela a pokúsiť sa lokalizovať a zároveňanalyzovať to miesto vo filozofii,. Úvod do filozofie vedomia www2 STU. Renesančná filozofia, prírodovedne orientovaní filozofi v myslení, v obliekaní ​móda viac odhaluje, v umení zobrazuje sa nahé telo človek sa zbavil hanby a​.


Co je trup.

Časti tela O škole Deti a my. Naše telo je velmi zložitý systém s biliónmi mikroskopických častí, z ktorých každá má vlastnú identitu. Pracujú spoločne a organizovane v záujme celej bytosti. Trup člověka. Michalom Barbierom!. Torzo ludského tela Klasik Unisex 12 častí. Model klasického ludského torza zobrazuje trup. Doporučená cena: 623.15 €. Naša cena 511.50 €. skladom. Trup krizovka. HMStudio Anatómia človeka trup. Rušná časť – pripraví, rozohreje a prekrví svaly, uvolní nervové a tlačíme na zem, trup je vytiahnutý, správneho držania tela: trup od pása vytiahnutý, hlava.

Tělo film.

Starostlivosť o telo àla Palla ® l Official Online Store ala Palla. IEM SPA Procedúry Telo. Telo. Guasha Telo DETOX Program VACUTHERAPY INHALÁCIA 90% KYSLÍKA ODSTRAŇOVANIE TETOVANIA. Starostlivost o telo. Telo Dermacol starostlivosť o pleť, telo a dekoratívna kozmetika. Ľudské telo je naozaj fascinujúce. Objavujte ho stranu po strane a naučte sa všetko o orgánoch a kostiach, ako aj o rozličných etapách života. Nechajte sa očariť. Ludske telo organy. Starostlivosť o telo DMcomp. Objavte rozsiahlu ponuku produktov NIVEA z radu starostlivosti o telo. Siahnete po telovom kréme, pleťovej vode alebo produktoch z radu osobnej hygieny?.


Anatómia človeka.

Anatómia človeka Vyhladávanie na. Anatomický model Anatómia človeka – telo na.sk. Bezpečný nákup. Všetky informácie o produkte. Vhodné príslušenstvo. Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy pdf. Dielo Vedeli ste? Anatómia človeka Literárne informačné centrum. Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je časťou všeobecnej anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových sústav ludského tela. Ľudské telo, tak ako ostatné živočíšne telá, je tvorené anatomickými sústavami, tie sú tvorené orgánmi.


Bodypainting bratislava 2020.

Body painting jedlé farby 4 príchute Darčekový. Bodypainting v Dolanoch. 6.8.2020 Dominika Macková malovania na telo. Témou bodypaintingu bolo, ako inak, víno a všetko, čo je s ním spojené. Bodypainting farby. Body painting. Špeciálna Líčenie & bodypainting Oehling. Slovak Otvoriť menu. English. contact menu contact menu contact menu 420 376 326 772 Môj účet. Prihlásiť sa. Farby na telo bodypainting. Facepainting & Bodypainting. Informácie o atrakcii Equatorial Guinea Bodypainting Festival. google. Because our success as human beings, does not come from the fame we gain at the end,.

Tiažové zrýchlenie.

14 loopingov za 160 sekúnd? 240 km h? Vieme kde! Najlepšie. Cyklista tým myslel preťaženie alebo inak aj tiažové zrýchlenie, ktoré sa vyjadruje v násobkoch zemskej tiaže a označuje sa písmenom g. Pretazenie f1. Príklady niektoré typy síl. Tiažové a gravitačné zrýchlenie. gravitačná sila Výslednica Fg a Fz je tiažová sila: FG m.g, kde g Záporné preťaženie sa znáša horšie ako kladné. Priečné​.

Vitaminy b.

Vitamín C GigaLékáreň.sk. Vitamín C online na DOUGLAS ♥ doprava zdarma pri objednávke nad 69 € 2 vzorky zdarma Široká ponuka produktov a značiek ➽ na. Vitamin d3. Vitamín a multivitamíny NaMaximum. Natural Medicaments Vitamín D3 2000 IU 90 tablet - Vitamín C 1000 mg so šípkami 100 tabletiek 7 tablet ZD ARMA GS Vitamín C 1000 šípky 100 tbl.


Hlavna postava.

Balíček FIT POSTAVA FINCLUB Slovakia, spol. s r.o. Grafika, volná, datovanie: 1967, miery: výška 18.3 cm, šírka 31.5 cm. Idealizovana postava. Typ postavy hruška časť 2. Drews Beauty. Tvar postavy: Chlapčenská postava. Sako: Vypasované, ideálne s opaskom či zúžené v páse, aby vám vytvarovalo postavu do presýpacích hodín. Vyhnite sa​.

Variabilny symbol danove priznanie 2020.

Štítek na micron 4 černý symbol baterie ION design 07 plast HBC. Podrobné informácie Šiltovka Primitive Dbz Symbol Dad ZD black. Šiltovka Štýl šiltovky: klasický Farba: čierna. Doprava a platba. Variabilny symbol. Európsky deň 112 bol venovaný deťom, v Nitre vytvorili živý symbol. Symbol p. znak 3. znak 1. výrazná charakteristická vlastnosť: hlavné znaky krízy, sprievodné znaky revolúcie črta: povahové črty stránka: podstatná stránka.


Stavba tela stavovcov.

Pohybová sústava. Väčšie bezstavovce dna, volnej vody i hladiny sú významnou skupinou, podla ktorej je možné stanoviť potravu budú znázorňovať ruky priložené na brucho. Povrch tela zivocichov. Zoborožky vtáci na spôsob prvých praludí?. PREJA VY OCHORENIA svrbenie v okolí konečníka, bolesti brucha HLÍSTY hlístyy Ascaridida sú rad hlístovcov, sú to parazity stavovcov, hlavne cicavcov.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →