Топ-100
Back

ⓘ Nut (bohyňa)
Nut (bohyňa)
                                     

ⓘ Nut (bohyňa)

Nut alebo Nuit alebo Newet alebo Neuth je podla onskej kozmogónie jednou z deviatky prvotných božstiev a bohyňou zosobňujúcou nebesá. Nutine telo bolo pokryté hviezdami. Nebeské telesá, planéty, mesiac a neskôr i samotné slnko, údajne putovali jej útrobami a rodili sa nadránom v krvi, ktorá robila zore červenými, nanovo. Medzi ďalšie tituly bohyne patria "Pokrývačka neba", "Tá, ktorá chráni", "Pani všetkého" a "Tá, ktorá vládne tisícim dušiam".

Nut bola považovaná za dcéru boha Šova, sucha, a bohyne Tefnut, vlhkosti zriedkavejšie za dcéru boha Ré. Jej bratom a manželom bol Geb, zem, s ktorým mala štyri deti – Usireva, Eset, Sutecha a Nebtet. Podla mýtov pôvodne jestvovala s Gebom v neustálom sexuálnom styku, ale Šov či Tefnut ich oddelil. Ak by sa opäť spojila s Gebom, ako verili Egypťania, prinieslo by to svetu, ktorý jestvoval medzi nimi dvoma, skazu.

                                     

1. Podoba

Nut bola zobrazovaná ako žena napnutá na špičkách prstov nôh aj rúk. Jej štyri končatiny sa vraj dotýkali štyroch svetových strán. Často bola kreslená na vnútornú dosku sarkofágov, ako chráni mŕtveho. Aj rakvy bývali natierané na tmavomodro a ozdobené hviezdami, ktoré mali zobrazovať Nut. Niekedy bola zobrazovaná s gulatým krčahom na hlave, čo bola aj súčasť jej hieroglyfického mena. Džbán bol súčasne hieroglyfickým znakom pre lono. Niekedy bola Nut zobrazovaná aj ako krava, ktorej telo je oblohou, sykomora alebo prasnica s početnými prasiatkami, ktoré predstavovali hviezdy na nebi.

Posvätným symbolom Nut bol rebrík maket, ktorý použil Usire, aby vstúpil do jej nebeských výšin. Maket bol vkladaný do hrobov, aby ochraňoval zosnulých a priniesol pomoc boha mŕtvych.

                                     

2. Bohyňa-ochrankyňa mŕtvych

Nut bola považovaná za naklonenú mŕtvym, ktorí sa na ňu obracali ako sa deti obracajú na svoju matku: "Ó, moja matka Nut, rozprestri sa nado mnou, aby som mohol byť umiestnený medzi nehynúce hviezdy, ktoré sú v Tebe a neumrel som." Verilo sa, že Nut berie mŕtvych na svoje hviezdne nebo a tu ich napája jedlom a vínom: "Ja som Nut a prišla som, aby som vás zahalila a ochránila pred všetkými zlými vecami."

Nut bola považovaná aj za ochranu pred silami chaosu, ktorá im bránili preniknúť do sveta.

Starí Egypťania nazývali každú ženu podla Nut Nutrit malá bohyňa.

                                     
 • Nut môže byť: egyptská bohyňa pozri Nut bohyňa staroegyptský názov egyptských Téb, pozri Téby Egypt sopečný útvar pri Stanley Tasmánia hudobná skupina
 • svojou sestrou Tefnut vlhkosť splodili dvojicu Geb zem, boh a Nut obloha, bohyňa Na Atumov príkaz nakoniec dve božstvá, ktoré zotrvávali v nekonečnom
 • dosiahnúť Usirovo královstvo Aaru. V Enneade je Geb bratom a manželom bohyne - nebies Nut synom prvotných živlov Tefnut vlhkosti a Šov sucha a otcom štyroch
 • nie je známe Nut Neut personifikácia oblohy, bohyňa neba súčasť heliopoliského Dvätora ako manželka boha Geba a sestra boha Šua a bohyne Tefnut, matka
 • Atumovej masturbácii. S bratom mala dve deti boha Geba zem a bohyňu Nut obloha V mýte neskoršieho dáta, ktorý rozpráva o prírodných katastrofách
 • Sutecha. Nebthet bola známa v starovekom Egypte ako Užitočná bohyňa alebo Vynikajúca bohyňa pretože symbolizovala božskú pomoc na rôznych úrovniach.
 • Devätora najstarší syn božského páru Geba zeme a Nut neba Jeho ďalšími súrodencami boli bohyňa Eset jeho manželka a matka jeho syna Hora, boh Sutech
 • Geb a Nut päť detí vysvetlovali Thovtovi kňazi mýtom, v ktorom Thovt predpovedal narodenie velkého krála bohov zo spojenia božstiev Geba a Nut Re, obávajúci
 • kalendár dní len 360. Keď sa boh Ré dozvedel, že dieťa, ktoré porodí jeho dcéra Nut bude vládnuť na zemi namiesto neho, preklial ju a nedovolil jej porodiť
 • bohyňa - matka Nebtet Sutechova manželka, sprievodkyňa zosnulých Nechbet ochranná bohyňa Horného Egypta Neit bohyňa - matka Nun prvotné vody Nut
 • V egyptských predstavách bol východ slnka jeho znovuzrodením z lona Nut bohyne - nebies, preto pripisovali Reovi schopnosť obnovovať život, čo z neho

Users also searched:

...