Топ-100
Back

ⓘ Sokratova metóda
Sokratova metóda
                                     

ⓘ Sokratova metóda

Sokratova metóda je dialektika čiže rozhovor, spočívajúci v analýze pojmov, v ktorom sa mali prostredníctvom definície ustáliť pojmy so všeobecnou platnosťou. Táto metóda bola dvojaká: negatívna a pozitívna.

Negatívna metóda sa zakladala na irónii na dialektike. Pozitívna metóda spočívala v duševnom pôrodníctve čiže v takom kladení otázok a usmerňovaní odpovedí žiakov, že sa nakoniec dosiahla základná definícia pojmu. V oboch etapách sa používala indukcia ako odvodzovanie všeobecného pojmu z jednotlivých konkrétnych príkladov. S indukciou sa spájala dedukcia, pri ktorej sa zo získaného všeobecného pojmu alebo definície vyvodzujú konkrétne závery.

Sokrates sa svojou metódou neusiluje dosiahnuť nové vedomosti, ktoré by sa opierali o pozitívnu skúsenosť, ale sa usiluje iba o znalosť všeobecných pojmov, ktoré sú preňho kritériom pravdy.

                                     
  • 2. ISBN 80 - 7298 - 019 - X. S. 111  142. sokratovský dialóg Sokratova metóda Obrana Sokratova Wikicitáty Commons Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Sokrates
  • otázke zbožnosti. Sokratova irónia je skrytý výsmech nad tými, kto si nahovárajú že sú všepoznajúci Ďalšou dialektickou metódou je indukcia, pomocou
  • Obrana Sokratova alebo Sókratova obrana po grécky Apologia Sókratus je Platónova verzia Sokratovej reči, ktorou sa obhajoval na súde proti obvineniam
  • Sofisti filozofia Sofizma Sofizmus Sokrates Sokratov dom Sokratova metóda Sokratovská škola Sokratovské školy Sokratovský dialóg
  • narážka na povolanie Sokratovej matky je termín používaný Sokratom pre umenie viesť dialóg. Maieutika je súčasť sokratovskej metódy Jej jadrom je myšlienka

Users also searched:

...