Топ-100
Back

ⓘ Región (tradičný, Slovensko)
                                     

ⓘ Región (tradičný, Slovensko)

Región je "oblasť s výskytom javu alebo súboru javov v charakteristickej, preň vlastnej skladbe".

Ide iba o neoficiálne a takmer nedefinovatelné útvary presne vymedzené sú iba regióny cestovného ruchu, ktoré sú s nimi sčasti zhodné.

                                     

1. Typické tradičné regióny Slovenska

Bývalé uhorské župy

Bývalé uhorské župy, ktorých celé územie dnes leží na Slovensku:

 • Tekovská župa
 • Zvolenská župa
 • Šarišská župa
 • Turčianska župa
 • Liptovská župa
 • Nitrianska župa
 • Trenčianska župa

Iné uhorské župy na Slovensku:

 • Spišská župa
 • Ostrihomská župa
 • Novohradská župa
 • Zemplínska župa
 • Užská župa
 • Komárňanská župa
 • Hontianska župa
 • Mošonská župa
 • Abov
 • Turňa
 • Gemer
 • Bratislavská župa
 • Rábska župa
 • Malohont
 • Oravská župa

Podla názvu iné regióny, ktoré sú v súčasnosti oficiálnymi regiónmi cestovného ruchu

 • Horehronie
 • Pohronie
 • Košice približne zodpovedá Abovu
 • Dolný Zemplín
 • Stredné Považie
 • Dolné Považie
 • Severné Považie
 • Poiplie
 • Tatry
 • Horný Zemplín
 • Horná Nitra
                                     

2. Pôvod názvov

Ich názvy majú len v ojedinelých prípadoch ak vôbec vzťah k úradnému členeniu Slovenska. Názvy a hranice môžu byť naviazané na:

 • názvy pôvodných žúp, ktorých názvy však boli odvodené od pôvodných sídelných hradov
 • meno pohoria Zamagurie
 • názvy miest či hradov Bratislava, Spiš
 • názvy riek napr. Podunajsko