Топ-100
Back

ⓘ Evanjelický kostol v Príbovciach
Evanjelický kostol v Príbovciach
                                     

ⓘ Evanjelický kostol v Príbovciach

Veriaci z Príboviec pôvodne patrili pod cirkevný zbor v Svätom Petri, ktorý v rámci reformačného hnutia prestúpil na evanjelickú vieru v roku 1580. O význame príbovskej dcérocirkvi svedčí fakt, že v roku 1640 si veriaci postavili vlastný chrám. Uvádza sa, že sa jednalo o polodrevenú stavbu na staršom základe. Evanjelici o svoj chrám prišli v roku 1710, kedy katolícka vrchnosť rozhodla o odobratí všetkých kostolov a škôl protestantom a taktiež zákaze ich bohoslužieb. V tomto období mali príbovskí evanjelici možnosť navštevovať artikulárny chrám v Necpaloch. Príbovčania tiež využívali Služby Božie v kaštieli Benických, aj napriek tomu, že účasť bola zakázaná.

Samostatný cirkevný zbor mohol vzniknúť až v roku 1783, teda po vydaní Tolerančného patentu Jozefa II. Udialo sa tak pod záštitou miestnych zemanov Jozefa Benického a jeho manželky Rebeky rod. Lehotskej. Postavili si jednoduchý drevený kostol bez veže, na mieste ktoré bolo určené královským komisárom. Zemania museli doložiť dostatočné finančné prostriedky na stavbu a jej udržiavanie, plat farára a tiež minimálne sto evanjelických rodín v okolí nového kostola. V roku 1784 už bol dokončený kostol s farou a ev. školou. Tento kostol však nepostačoval velkému počtu veriacich z Príbociec a okolia a tak sa pristúpilo ku stavbe nového kostola v roku 1829. Postupne prechádzal stavebnými úpravami, ako v roku 1863, kedy na náklady Pavla Párička zo Sedmohradska bola vybudovaná nová sakristia. V roku 1901 prešiel zásadnou úpravou, bola vybudovaná veža kostola a taktiež interiér bol doplnený o historizujúcu dekoratívnu výmalbu.

                                     

1. Architektúra kostola

Evanjelický kostol sa nachádza na severnom okraji obce. Dnešná stavba je barokovo-klasicistické jednolodie s polkruhovo ukončenou svätyňou z roku 1829. Veža z roku 1901 je štvorpodlažná s cibulovou strechou a lucernou. Fasády kostola sú jednoduché, členené lizénami na polia s polkruhovo ukončenými oknami. Interiér kostola je zaklenutý troma polami valenej klenby so styčnými výsečami s nízkymi čelami luniet. V interiéri sa nachádza trojramenná empora s organom z roku 1935 umiestnenom v historizujúcej organovej skrini. Autorom je pravdepodobne Jan Tuček z Kutnej Hory. Steny siene kostola sú vyzdobené dekoratívnou a figurálnou výmalbou s prvkami secesie v pastelových farbách z roku 1901. Oltár, edikulového typu s nadstavcom, pochádza z roku 1829, teda z obdobia vzniku kostola. Je postavený v striedmom klasicistickom duchu a je pamiatkovo chránený. Oltárny obraz je z roku 1906. Kazatelnica tvorí s oltárom jeden štýlový súbor, pochádza z rovnakého obdobia. Krstitelnica je taktiež z obdobia postavenia kostola, nesie znaky klasicizmu. V interiéri kostola sa ďalej nachádza obraz Posledná večera, rustikálna práca z prelomu 18. a 19. storočia, ktorý pravdepodobne patril do inventára staršieho kostola. Lavice v kostole sú neskorobarokové s volútovým ukončením bočníc. Jedna z lavíc pri oltári je pôvodne neskororenesančná, dekorovaná akantovými rozvilinami.

                                     
  • Evanjelický kostol Pezinok Evanjelický kostol v Príbovciach Evanjelický kostol Pribylina Evanjelický kostol v Roštári Evanjelický kostol v Rusovciach
  • Organ v evanjelickom kostole v Príbovciach predstavuje reprezentatívny typ nástroja zhotovený firmou Jan Tuček z Kutnej Hory v roku 1935. Organ je umiestnený
  • Príbovciach Evanjelický kostol v Roštári Evanjelický kostol v Rusovciach Evanjelický kostol v Štrbe Evanjelický kostol v Trnave Evanjelický
  • a pedagóg, narodený 1892 v Príbovciach Juan Ján Čobrda, biskup Slovenskej synody Sion v USA, narodený 1930 v Príbovciach Registre obnovenej evidencie
  • Fresková výmalba v kaštieli Jednoloďová barokovo - klasicistická stavba s polkruhovým ukončením presbytéria a vežou, evanjelický kostol v Príbovciach postavili
  • Orange Alabaster Mushroom Oratórium hudba Organ Organ v Evanjelickom kostole v Príbovciach Organológia hudba Organové dni Jozefa Grešáka Orchester

Users also searched:

...