Топ-100
Back

ⓘ Lúčavka kráľovská
Lúčavka královská
                                     

ⓘ Lúčavka královská

Lúčavka královská je zmes koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a koncentrovanej kyseliny dusičnej, zvyčajne v objemovom pomere 3:1. Obrátená lúčavka královská - Lefortova lúčavka, má podobné účinky.

                                     

1. Vlastnosti

Je to žltkastá, dymová kvapalina, mimoriadne silné oxidačné činidlo. Charakteristická pre lúčavku královskú je jej krátka doba účinnosti. Po čase sa začne rozkladať a stráca účinok.

Rozpúšťa mnoho ušlachtilých kovov vrátane zlata a platiny, ale napr. tantal a irídium sú voči nej odolné.

                                     

2. Princíp rozpúšťania

Zmes kyseliny dusičnej a kyseliny chlorovodíkovej rozpúšťa vzácne kovy, pretože každá z kyselín plní odlišnú funkciu. Kyselina dusičná je silné oxidačné činidlo, ktoré rozpustí nepatrné množstvo zlata za vzniku zlatitých katiónov Au 3+.

Au + 3 NO 3 − + 6 H + → Au 3+ + 3 NO 2 + 3 H 2 O 1

Tie reagujú s chloridovým aniónom za vzniku tetrachloridozlatitanového aniónu:

Au 3+ + 4 Cl − → AuCl 4 − 2

Rovnováha tejto reakcie je silne posunutá vpravo, pretože chloridové anióny odoberajú zlatité katióny z prostredia, čím opätovne posúvajú rovnováhu reakcie 1 doprava a prebieha tak ďalšia oxidácia Au→Au 3+.

                                     

3. Rozklad lúčavky královskej

Pri zmiešavaní koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a koncentrovanej kyseliny dusičnej začne reakcia, pri ktorej začne unikať chlór a chlorid nitrozylu, ktorý spôsobuje zoslabenie účinkov kyseliny. Žltá farba, ktorá vzniká pri reakcii, je charakteristická pre túto kyselinu. Keď sa prchavé produkty uvolňujú zo zmesi, aqua regia stráca schopnosť rozpúšťadla. Únik plynu spôsobuje, že rovnováha reakcie je neustále posúvaná v smere vzniku produktov.

HNO 3 l + 3 HCl l → NOCl g + Cl 2 g + 2 H 2 O l

Chlorid nitrozylu sa rozpadá na oxid dusnatý a chlór.

2 NOCl g → 2 NO g + Cl 2 g

Preto lúčavka královská dymí, t. j. vystupujú z nej pary chlóru a chloridu nitrozylu, ktorý sa ďalej rozkladá na chlór a pary oxidu dusnatého.

                                     

4. História

V roku 800 objavil arabský alchymista Džábir Ibn Hajjan Geber kyselinu chlorovodíkovú pomocou zmiešania kuchynskej soli chlorid sodný a vitriolu kyselina sírová. Džábirov objav zlúčeniny, ktorá rozpúšťa zlato, aqua regia, prispel k úsiliu alchymistov nájsť kameň mudrcov.

Keď nacistické vojská počas druhej svetovej vojny napadli Dánsko, maďarský chemik György Hevesy rozpustil Laueho a Franckovu zlatú medailu Nobelovej ceny, aby predišiel krádeži. Rozpustený roztok umiestnil na poličku v Inštitúte Nielsa Bohra. Po vojne sa Hevesy vrátil do inštitútu, kde našiel roztok nedotknutý, vyzrážal zlato a vrátil ho Nobelovej nadácii. Tá vyrobila pre Laueho a Francka novú medailu.

                                     
  • čisté zlato, nereagujú s kyselinou dusičnou, ale s lúčavkou královskou Ak pôsobí lúčavka královská na zlaté zliatiny, obsahujúce striebro, meď a menej
  • striebro, tantal, platina a ródium. Niektoré vzácne kovy sú rozpustné v lúčavke královskej vysoko koncentrovanej zmesi kyselín. Základný kov Syntéza vzácnych
  • Federico Leloir Luke Howard Luminiscencia Luminofor Luo - chan - kuo Luteinizačný hormón Lutécium Lúčavka královská Lyáza Lymanova séria Lyzín
  • pripisuje alchymistovi Abú Músá Džábir ibn Hajján pribl. 800 n. l. Lúčavka královská zmes kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny dusičnej, pripravená reakciou
  • používaním sa ich význam prehodnotil a ustálil v novom výraze napr. lúčavka královská pávie oko, lišaj smrtihlav, zlatý dážď, medvedia služba, gordický
  • Hevesy rozpustil Laueho a Franckovu zlatú medailu Nobelovej ceny v lúčavke královskej aby predišiel ich krádeži. Roztok zanechal na poličke vo svojom laboratóriu
  • rozpúšťanie oxidu bizmutitého v kyseline chlorovodíkovej alebo bizmutu v lúčavke královskej zmes HCl a HNO3 v pomere 3: 1 Prebytočná kvapalina sa oddestiluje
  • 7NO 2H2O 2TC 7H2SO4 2HTcO4 7SO2 6H2O Reakcia technécia s lúčavkou královskou prebieha za vzniku komplexnej kyseliny hexachlorotechničitej: 3TC

Users also searched:

...