Топ-100
Back

ⓘ Arrheniova teória kyselín a zásad
                                     

ⓘ Arrheniova teória kyselín a zásad

Arrheniova teória kyselín a zásad je teória ktorú v roku 1884 vytvoril Svante August Arrhenius, definuje kyseliny ako látky, ktoré po rozpustení vo vode spôsobujú zvýšenie koncentrácie oxóniových katiónov H 3 O +:

HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl −

Zásadou je každá látka, ktorá po rozpustení vo vode spôsobuje zvýšenie koncentrácie hydroxidových iónov OH −:

NH 3 + H 2 O → OH − + NH 4 +

V chemickej literatúre sa Arrheniove zásady často definujú len ako látky, ktoré sa vo vode ionizujú za vzniku iónov OH −.

                                     
  • kyseliny a zásady Reakcia je založená na arrheniovej teórii kyselín a zásad keď vo vodnom roztoku kyseliny dochádza k ionizácii: HA H A - a vo vodnom
  • Arieh Warshel Arne Tiselius Aromatický amín Arrheniova rovnica Arrheniova teória kyselín a zásad Arthur Aikin Arthur Harden Arthur John Birch

Users also searched:

...