Топ-100
Back

ⓘ AC polarografia
                                     

ⓘ AC polarografia

AC polarografia je polarografická metóda, slúžiaca na analýzu predovšetkým povrchovo aktívnych látok.

Ortuťová kvapková elektróda sa pri tejto metóde polarizuje pomaly rastúcim potenciálom, na ktorý sa superponuje striedavé elektrické napätie s malou amplitúdou. Jednosmerná zložka prúdu pretekajúceho elektródou je potlačená. AC polarogram má tvar hrotu píku, ktorého maximálna hodnota je priamo úmerná koncentrácii.

Nevýhodou tejto metódy je vysoká hodnota kapacitného prúdu, ktorý je nutné filtrovať.

                                     

1. Zdroje

  • AC polarografia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. A – Belk, s. 40.