Топ-100
Back

ⓘ Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Trebejov
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Trebejov
                                     

ⓘ Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Trebejov

Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Trebejov v okrese Košice-okolie.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PÚSR.

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhladávanie podla jednotlivých obcí.

                                     

1. Vysvetlivky

 • – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
 • – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
 • ^ Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhlad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
 • NKP – Národná kultúrna pamiatka
 • PÚSR – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • ÚZPF – Ústredný zoznam pamiatkového fondu
 • PO – Pamiatkový objekt
 • ^ Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
 • ^ Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky
                                     
 • 48 50 07 S 21 13 10 V 48, 835278 S 21, 219444 V 48.835278 21.219444 Trebejov v minulosti aj Trebajov, maď. Terebő je obec na Slovensku v okrese Košice - okolie
 • V okrese Košice - okolie sa nachádza 201 kultúrnych pamiatok Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podla obcí