Топ-100
Back

ⓘ Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Haniska (okres Košice-okolie)
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Haniska (okres Košice-okolie)
                                     

ⓘ Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Haniska (okres Košice-okolie)

Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Haniska v okrese Košice-okolie.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PÚSR.

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhladávanie podla jednotlivých obcí.

                                     

1. Vysvetlivky

 • – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
 • ^ Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhlad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
 • – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
 • ^ Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
 • ÚZPF – Ústredný zoznam pamiatkového fondu
 • PÚSR – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
 • ^ Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky
 • NKP – Národná kultúrna pamiatka
 • PO – Pamiatkový objekt
                                     
 • Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Haniska môže byť: Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Haniska okres Košice - okolie Zoznam kultúrnych pamiatok v obci
 • 2020 - 10 - 24 Okres Košice - okolie SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Okres Košice - okolie SODB 2011. TAB
 • V okrese Košice - okolie sa nachádza 201 kultúrnych pamiatok Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podla obcí
 • v Košiciach. Okres Gelnica Okres Košice I Okres Košice II Okres Košice III Okres Košice IV Okres Košice - okolie Okres Michalovce Okres Rožňava Okres Sobrance
 • 2020 - 10 - 24 Okres Prešov. SODB 2011. TAB. 115 Obyvatelstvo podla pohlavia a národnosti cit. 2020 - 10 - 24 Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Prešov rozdelený
 • Košiciach a okolí Najbližšie ku hraniciam mesta sa nachádza 26 obcí Všetky tieto obce sú vidiecke spoločenstvá a nachádzajú sa v okrese Košice - okolie Bližšie