Топ-100
Back

ⓘ Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hýľov
Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hýlov
                                     

ⓘ Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hýlov

Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Hýlov v okrese Košice-okolie.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PÚSR.

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhladávanie podla jednotlivých obcí.

                                     

1. Vysvetlivky

  • – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
  • ^ Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhlad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
  • – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  • ^ Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  • ÚZPF – Ústredný zoznam pamiatkového fondu
  • PÚSR – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
  • PO – Pamiatkový objekt
  • ^ Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky
  • NKP – Národná kultúrna pamiatka
                                     
  • náboženského vyznania cit. 2020 - 10 - 24 Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Košice - okolie rozdelený podla obcí a miest Zoznam okresov na Slovensku Administratívne