Топ-100
Back

ⓘ Nukleofilná adícia
                                     

ⓘ Nukleofilná adícia

Nukleofilná adícia je najčastejšia reakcia karbonylových zlúčenín. Okrem karbonylových zlúčenín môže prebiehať aj na nitrilovú skupinu R-C≡N, imíny R 1 -CH=N-R 2, aj na alkény.

                                     

1. Mechanizmus

Nukleofil Nu - postupuje pozdĺž väzby C=O pod uhlom asi 75° k rovine karbonylovej skupiny a naviaže sa na elektrofilný uhlík C=O skupiny. V rovnakom čase dochádza ku rehybridizácii karbonylového uhlíka z sp 2 na sp 3, elektrónový pár z väzby C=O preskočí na elektronegatívny kyslík a okamžite vzniká tetraedrálny alkoxidový ión. V kyslom prostredí sa stabilizuje na konečný alkohol.

                                     

2. Karbonylové zlúčeniny

Ako nukleofil môže byť použitý:

 • alkohol R-OH na prípravu poloacetálov pri reakcii s prvým ekvivalentom, pri reakcii s druhým ekvivalentom na prípravu acetálov
 • anión vodíka H - na redukciu na alkohol
 • karbonylová zlúčenina s vodíkmi na α uhlíku na Aldolovu reakciu
 • amín R-NH 2 alebo imín R 1 -CH=N-R 2 podla mechanizmu Schiffovej reakcie
 • Grignardovo činidlo na predĺženie reťazca
                                     

3. Nitrily

Nukleofilné adície na nitriloch:

 • hydrolýza na amid kyseliny až karboxylovú kyselinu
 • karbonylová zlúčenina alebo nitril s vodíkmi na α uhlíku podla mechanizmu Thorpovej reakcie
 • adícia alkoholu podla mechanizmu Pinnerovej reakcie
                                     

4. Cramovo pravidlo

Pri nukleofilnej adícii na karbonylové zlúčeniny vzniká chirálne centrum *. Za predpokladu, že R a R nemajú chirálne vlastnosti, bude nukleofil východiskovú, v podstate planárnu molekulu, atakovať s rovnakou pravdepodobnosťou z obidvoch strán. Vznikne teda zmes, ktorá obsahuje rovnaké množstvá obidvoch enantiomérov, t.j. racemát +-. Ale ak pôvodná karbonylová zlúčenina už obsahuje chirálne centrum - najmä ak je chirálne centrum v polohe α - a tak z jednej strany karbonylového uhlíka už nebude štatisticky rovnako pravdepodobný ako z druhej strany. Výsledkom bude, že diastereoizomérne adukty nevzniknú v rovnakých množstvách.

                                     
 • adičných reakcií: elektrofilná adícia nukleofilná adícia Ostatné nepolárne adičné reakcie existujú ako: radikálová adícia Adícia prebieha iba na chemických
 • Elektrofilná aromatická substitúcia Nukleofilná substitúcia Nukleofilná adícia Radikálová adícia Radikálová substitúcia Eliminácia MCMURRY, John. Organic
 • Elektrofilná aromatická substitúcia Nukleofilná substitúcia Radikálová adícia Radikálová substitúcia Nukleofilná adícia Commons Commons ponúka multimediálne
 • Nontronit Noradrenalín Novičok Nukleáza Nukleofil Nukleofilná adícia Nukleofilná substitúcia Nukleotid Nukleová kyselina Nukleozid Nukleón
 • radikálovej adícii Niektoré ďalšie transformácie vytvoria prostaglandín H2. Elektrofilná adícia Elektrofilná aromatická substitúcia Nukleofilná substitúcia
 • byť tiež nukleofilnej povahy, podla pravidla, že odstupujúca skupina musí mať rovnakú povahu ako pristupujúce atakujúce činidlo. Nukleofilná substitúcia
 • prístup nukleofilným činidlám Preto u alkínov prebiehajú aj nukleofilné adície Adície Adícia halogénvodíkov - vznikajú halogénalkény Adícia vody - vznikajú
 • skupín a ylidov sulfónia. Nasledovné reakcie sú typické pre epoxidy. Nukleofilná adícia k epoxidu môže byť katalyzovaná zásadou alebo kyselinou. V kyslom
 • Elektrofilná adícia Elektrofilná aromatická substitúcia Nukleofilná substitúcia Radikálová adícia Radikálová substitúcia Nukleofilná adícia MCMURRY, John
 • väčšom pomere. Elektrofilná adícia Radikálová substitúcia Nukleofilná substitúcia Radikálová adícia Eliminácia Nukleofilná adícia MCMURRY, John. Organická

Users also searched:

...