Топ-100
Back

ⓘ Ión (častica)
                                     

ⓘ Ión (častica)

Ión je elektricky nabitá častica, ktorá vzniká z elektricky neutrálneho atómu alebo molekuly pridaním resp. ubraním elektrónov pri ponechaní pôvodného počtu protónov.

Ak atóm odovzdá elektrón, stáva sa katiónom kladným iónom. Ak je počet elektrónov vyšší ako počet protónov, atóm sa mení na anión záporný ión. V prípade viacatómových aniónov, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú kyslík, sa takéto anióny nazývajú oxoanióny.

Ióny sa označujú zapísaním chemickej značky častice prvku, alebo molekuly, pričom velkosť náboja sa uvedie ako horný index vpravo od zápisu značky: Al 3+, Cl −, SO 4 2−, Co 2+, 3−.

                                     

1. Vznik iónov

Na odtrhnutie elektrónu z valenčnej vrstvy je potrebné určité množstvo energie, ktorá sa nazýva ionizačná E I. Jej hodnota nie je konštantná, závisí od prvku a od toho, o kolký odtrhnutý elektrón v poradí ide. Hodnota ionizačnej energie sa mení s postavením prvku v periodickej tabulke, prvky ležiace vlavo majú hodnoty ionizačných energií nízke, prvky ležiace vpravo naopak vysoké. Taktiež klesá so vzrastajúcou periódou, v ktorej sa nachádza prvok a naopak.

Z toho vyplýva, že najnižšiu hodnotu ionizačnej energie ide o prvé ionizačné energie má cézium – 375 kJ/mol ak nerátame rádioaktívne a umelo pripravené prvky a najvyššiu fluór – 1 681 kJ/mol opäť nie sú brané do úvahy vzácne plyny. Čiže cézium najochotnejšie elektróny odovzdáva, naopak fluór najmenej ochotne. Všeobecne sa dá povedať, že kovy majú nižšie ionizačné energie ako nekovy.

Opačný proces prijímania elektrónu atómom sa vyjadruje pomocou elektrónovej afinity E ea, čo je energia ktorá sa uvolní pri prijatí elektrónu prvkom a prechode z neutrálneho stavu do záporného.

                                     

1.1. Vznik iónov Stabilita iónov

Samotné ióny nie sú stabilné a snažia sa dostať do elektricky neutrálneho stavu. Ich existencia môže byť udržiavaná vysokou teplotou napr. v plazme, prípadne stabilizovaním v roztoku napr. vodné roztoky solí. Dôkazom existencie iónov je elektrická vodivosť plazmy, resp. roztokov.