Топ-100
Back

★ Harappská kultúraHarappská kultúra
                                     

★ Harappská kultúra

Harappská kultúra Harappa kultúra / civilizácia povodí / poriečia / údolia Indusu, kultúra / civilizácia povodí / poriečia / údolia rieky Indus, protoindická kultúra / civilizácia, induská kultúra / civilizácia, zle sa namiesto slova "Indusu" slovo "Indu") bola starobylá kultúra sa nachádza v povodí rieky Indus, prvý známy mestskej kultúry Indického polostrova. Zaberala najlepšia časť dnešného Pakistanu a v severnej Indii, niektoré pozostatky harappskej kultúry, však boli objavené aj v iných oblastiach. Začiatky harappskej kultúry siaha až 2. mid 4. tisícročia pred naším letopočtom, Jednotlivé periodizácie kultúry poriečia Indusu líšiť, Jonathan M. Kenoyer kladie jej najúspešnejšie obdobie v rozmedzí rokov 2600 – 1900 pred naším letopočtom, Potom začal civilizácie na jeseň, pravdepodobne v dôsledku klimatických zmien, ktoré mali priamy vplyv na poľnohospodárstvo a ekonomika. V polovici 2. tisícročia zaniká, je možné, že na konci museli zdieľať na príchod indoeurópskych kmeňov.

Prvé archeologické prieskumy v oblasti protoindickej kultúry boli prijaté až v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na skutočnosť, že harappskej civilizácie nedochovali spomenúť v každom z dosial neobjavených záznamy sú teórie o harappskej kultúry hlavne špekulácie a dohady, ktoré sú založené na znalosti a objavy archeológov. Hlavné centrá protoindickej kultúry boli hlavne Mohendžodaro, ktorá je dnes súčasťou kultúrneho dedičstva UNESCO svetového kultúrneho dedičstva unesco, a Harappa. Iné dôležité centrá boli napr. Lóthal, Amrí, Citáty Dídží a Naušahro.

Harappania vedieť, odlievanie bronzu a medi, jedli väčšinou polnohospodárstvom. Nie je jasné, na akom jazyku rodiny patria, väčšina sú považované za drávidskom, či indoeurópskom jazyku. Až dnes, z zvyšky mestských budov dochovalo množstvo menších umeleckých a úžitkových predmetov, časté nálezy sú malé tesnenie postavy pripomínajúce písma. Toto písmo, či symbolický systém je známy ako harappské písmo a stále nie je rozlúštené. Harappania udržovali obchodné styky s Mezopotámiou a podľa objav prístavných dokov v Lóthale sa predpokladá, že obchod bol tiež námorné trasy.

                                     

1. Objavenie a archeologické prieskumy. (The discovery and archaeological surveys)

O tom, že v poriečí Indusu bol vyspelej kultúry, ktorých pôvod sa datuje až 3. tisícročia pred naším letopočtom, po dlhé storočia nevedel. Na rozdiel od kultúry v starovekom Egypte či Mezopotámii, nezachoval všetky historiografický materiál, z ktorého by sa dalo aspoň predpokladať, že v poriečí Indusu vyspelej kultúry pred príchodom Indoeurópanov bola až na drobné tipy v Rgvéde. Spoločensko-historické udalosti na Indickom kontinente spôsobili, že mnohé z neskoršieho obdobia, tam sú len veľmi malé množstvo písomných záznamov, ktoré bádatelia mohli použiť pri zostavovaní najstarších dejín Indie – prvý rozlúštené a bezpečne zo dňa písomné pamiatky na území Indie, na nápis krála Ašóku 3. storočia pred kr.

Prvé objavy pozostatky kultúry, ktorá sa dnes označuje ako jeden z hlavných miest ako civilizácie, alebo podľa geografickej polohy, keďže protoindická či kultúra poriečia Industries, ktorá sa uskutočnila na konci 20. rokov 19. storočia Charles Masson, a dezertér z armády Britskej Východoindickej spoločnosti. Masson na konci dvadsiatych a tridsiatych rokov precestoval rozsiahle oblasti dnešného Pakistane, Afganistane a Indii. V roku 1842 vydal na tieto výlety kniha s názvom Rozprávanie Rôzne cesty v Balochistan, Afganistan a Pandžábu, 1826-1838. Masson, je v ňom, okrem iného, uvádza, veľké, umelo navŕšenom pahorku, ktorý tesne prilieha k obci Harappa v Pandžábe. Masson, sa však považujú za pozostatok Sangaly, hlavné mesto krála Póra. Massonovmu objav, keď nie je prisudzovaná význam a skutočný význam tohto miesta bol uznaný až oveľa neskôr.

V roku 1831 v oblasti Indusu bol britský dobrodruh Alexander Burnes, ktorý uznáva v Amrí jedným z dôležitých centier staroveké kultúry poriečia Indusu. Ako Masson, ani Burness bola vykonaná v novo objavený oblasti, žiadne významné výskumu. V polovici päťdesiatych rokov 19. storočia pokrok v oblasti Harappy stavebné práce na železničnej trati z Láhauru do Karáčí. V týchto prác bolo objavené obrovské množstvo tehál, ktoré boli v nasledujúcich rokoch, používa sa stavať domy a najmä na výstavbu železnice. Z lokality tak bola ukradnutá prakticky celá vrchná vrstva ťažby. V roku 1853 a 1856 Harappu navštívili vedúci organizácie Archeologický Prieskum India, britský archeológ Alexander Cunningham. V roku 1875 uverejnené zistenie malé štvorcové dosky náterové hmoty z oblasti Harappy, ktorá bola poskytnutá s reliéfom s známky pripomínajúce neznáme písmo. V roku 1886, M. Longworth Dames vyslaný krátky článok, v ktorom informoval o ďalšej objav malé náterové hmoty podobné Cunninghamovmu. V poradí tretí objav bol zaznamenaný v roku 1912, J. F. Flotily.

Predchádzajúce objavy pečatidiel výzva britský archeológ a potom vedúci Archeologického Prieskumu z Indie, John Marshall, v oblasti Indusuzačal s systematické archeologické vykopávky. Začal v roku 1921 za účasti britskej a indickej archeológov. Tím bádatelov ešte začiatkom dvadsiatych rokov sa objavil pozostatky rozlahlého starého mesta, ktorý bol umiestnený nad 600 kilometrov južným smerom od Harappy. Toto mesto bolo pomenované Mohendžodaro podľa mena tunajšieho pahorku zvanom Móhan džó daró "hill mŕtvych", ktoré boli v minulosti objavené pozostatky starého kostry. Veľkosť oboch miest, spolu s faktom, že Harappa a Mohendžodaro boli od seba stovky kilometrov, to bolo archeológom podozrenie, že on stojí pred objav rozsiahlej a pokročilé civilizácie. Výskumy v údolí Indusu v nasledujúcich desaťročiach sa predovšetkým pod záštitou Archeologický Prieskum v Indii. V roku 1986 založil George F. Dales z University of California projekt s názvom Harappa Archeologický Výskum Projekt, skrátene HARFA združujúcej vedcov z rôznych odborov na účely štúdia harappskej civilizácie.

                                     

2. Periodizácia

Otázka vymedzenie časového obdobia, v ktorom kultúry to, rozkvital a upadala, stále nie je vyriešený. Mimo rádiokarbónovej metódy datovania sú jedným z klúčových faktory na určenie veku harappskej kultúry malé pečatidlá, ktoré boli objavené až v sumerských archeologické vrstvy, ktoré sú absolútne datované. Aj keď prieskumníkov, aby identifikáciu klasického obdobia vývoja harappskej kultúry môže byť niekoľko storočí líšiť, väčšina súhlasíte s tým, že vrcholné obdobie protoindickej kultúry začalo niekedy v polovici-3. tisícročia a skončila pred koncom prvej polovici 2. tisícročia pred naším letopočtom, Tak napr. britský archeológ Mortimer Wheeler spolu s indickým archeológom Ramom Šaranom Šarmou sa datujú harappskú kultúry zhruba na obdobie do roku 2500 pred kristom–1700 pred kr iných zdrojov dať vrcholnú etapu vývinu, v období medzi rokmi 2600 – 1900 pred naším letopočtom, V ranom štádiu výskumu v oblasti harappskej civilizácie učencov odsúvali vrcholnú etapu rozvoja protoindickej kultúry ešte hlbšie do minulosti – sám John Marshall v tridsiatych rokoch datoval harappskú kultúru v rozmedzí rokov 3250 – 2570 bc

Jeden z najvýznamnejších súčasných bádatelov v oblasti protoindickej kultúry americký archeológ Jonathan Mark Kenoyer rozdelil protoindickú kultúry do niekoľkých fáz a ér, pričom každá éra vždy zasahuje do niekoľkých fáz. V Kenoyerovom divízie sú tri éry alebo štyri, ale v prvom era sa týka neolitického Méhrgarhu: regionizačná, ktorý je typický rozvoj kultúrnych centier na regionálnej úrovni, ďalej integráciu, ktorá predstavuje vrcholné obdobie protoindickej kultúry a tretieho, polohy éry, je spojené so sociálno-ekonomické zmeny a s úpadkom kultúry v najrôznejších smeroch. Nasleduje tabuľka, ktorá zachytáva viac času distribúcie protoindickej kultúry, ako navrhol Kenoyer:

                                     

3. Pôvod. (Origin)

Otázka pôvodu tvorcov harappskej civilizácie stále nebol vyriešený, a o pôvode Harappanov existujú v podstate tri teórie. Podľa prvej, pravdepodobne najrozšírenejšou hypotézy, boli tvorcovia protoindickej civilizácie Drávidi, ktorí boli príchod indoeurópskych kmeňov britskej kolumbii v južnej časti Indického polostrova, ktoré obývajú dodnes. Podľa inej teórie, ktoré presadzovali ako indický archeológ S. R. Ráo, boli prvé Harappania členov indoeurópsky kmeň, ktorý buď pobýval na Indickom subkontinente od praveku, alebo vyhnúť sa oveľa neskôr príchodom Indoeurópanov na niekoľko tisícročí Indoeurópania prišli na územie harappskej civilizácie niekedy v 2. tisícročí pred n. l. Podľa tretia hypotéza nie je pôvodných tvorcov harappskej civilizácie nič do činenia s jednou zo súčasných etnicity. Tieto "praobyvatelia Indii" mal čas úplne vymrieť.

V miestach, kde kedysi bolo civilizácie boli objavené pozostatky osady z rôznych období. Najstaršie discovery sú hlavne pästné kliny sóánskej kultúry, ktorá je v období najstaršieho paleolitu bola v údolí rieky Sóán v Pandžábe. Z oveľa neskoršieho obdobia, v oblasti Balúčistanu a Sindhu objavené pozostatky kultúry, ktoré žili niekedy v 4. tisícročia pred naším letopočtom, možno to bolo na východný výbežok iracko-iránskej vidieckej kultúry. Hoci podľa základy niektorých harappských miest hlavne Amrí našli pozostatky predharappských kultúr, učenci sú za jedno v názore, že protoindická civilizácia sa vyvinula z tohto predharappskej kultúry vidieckeho typu.                                     

4. Geografia. (Geography)

Protoindická kultúra zaberala najlepšie dnešného Pakistanu, najmä Sindh, Pandžáb a Balúčistan a severozápadnej Indie. Os protoindickej civilizácie, ktorú tvorí rieka Indus, a v čase svojho najväčšieho rozšírenia kultúry zaberala plochu dlho nad 1400-1 600 km a šírkou viac ako 1 100 km. Niektoré pozostatky harappskej kultúry boli objavené v susedných krajinách ako Afganistan, Turkménsko alebo Irán.

Medzi najvýznamnejšie centrá protoindickej kultúry boli Harappa a Mohendžodaro. Každý z týchto miest bola meraná po obvode viac ako 5 kilometrov. Iné významné centrá protoindickej civilizácie ako Naušahro, Citáty Dídží, Músá Khél, Amrí, či Lóthal. Dnes to bolo objavených viac ako 1000 väčšie alebo menšie strediská, ktoré ukazujú, až na menšie odchýlky v regionálneho charakteru, ktoré patria do jednej kultúry, ktorá sa dnes hovorí civilizácie. Avšak, niekedy otázku, či kultúra poriečia rieky Indus bol rozdelený do dvoch napájania jednotky s centrami v Harappe a Mohendžodaru.

                                     

5. Popis

Po všetkých hlavných harappských mestách sa možno stretnúť s rovnakým mestskej štruktúry. Ulice boli obdĺžnikové na západnej strane mesta bola opevnená citadela. Pri stavbách pre použitie pálenej tehly, s najbežnejšie rozmery 28×14×7 cm. Obytné domy domorodých obyvateľov boli zvyčajne dve - alebo multi-príbeh a mal štvorcový pôdorys zaberá plochu cca 90 m2. V strede tohto domu bolo nádvorie, ktoré slúžilo na prípravu jedál, alebo na stravovanie malých zvierat. Vstupné dvere do domov led zvyčajne úzke bočné uličky okolo domu. Domy boli vybavené s kúpelňami, spláchnutie toalety, kuchynky s jedlom a niekedy aj fontána. Z domova led výfukový systém ústiaci do kanalizačných kanály vedúce pozdĺž každej z ulice pod ich úroveň.

                                     

5.1. Popis Obyvatelstvo a remeslá. (Obyvatelstvo and crafts)

Rovnako ako neznámeho pôvodu tvorcovia harappskej kultúry, je neistý a etnickom zložení obyvateľstva protoindickej kultúry. V začiatku, učenci hovorili o niekoľko rasových typov, na základe novších poznatkov, avšak, hlavné bádatelská obce prikláňa k názoru, že Harappani väčšinou vykazujú europoidné funkcie. Od času protoindickej civilizácie bola objavená niekoľko pohrebísk s kostrovými pozostatkami Harappanov, zatiaľ čo najväčší patrí toto pohrebisko, kde bolo zistené viac ako šesťdesiat kostry. Z tých, antropológov (na základe našich, že obyvatelia Harappy sa dožívali nízky vekový priemer okolo tridsať rokov, a ich priemerná výška sa pohybovala od 165 do 175 cm.

Najdôležitejším zdrojom obživy Harrpanov bolo poľnohospodárstvo. Rástol najmä pšenica a jačmeň, a podľa objavy ryže kožou Lóthalu je možné, že v niektorých oblastiach bola pestovaná a ryže. Ďalším široko pestuje plodiny bol bavlny, ktoré predstavovali jeden z hlavných export výrobkov. Polnohospodárske výrobky z vidieckych centier odvážali do mestských sýpok, kde boli pripravené pre ďalšie spracovanie alebo priamu spotrebu. Zatiaľ čo on bol nie vykonané nález, ktorý by dokazoval, že Harappania použiť kovové pluh, moderný výskum ukazuje, že Harappania namiesto kovu pluhu používajú drevené radla. Niektorí historici ako D. D. Kósámbí si myslím, že harappská kultúra vedel a používa závlahových systémov. Kósámbí toto stanovisko na základe viacerých údajov v Rgvéde. Harappania bežne chované oviec, kôz, hydiny a rôzne druhy hovädzieho dobytku.

Harappania tiež viem, odlievanie meď a bronz. Mimo umeleckých predmetov z týchto materiálov, vyrábaných prevažne ručné nástroje a utility položky, ako sú sekery, nože, zrkadlá, a rôznych druhov zbraní, ktorá bola objavená relatívne veľkých množstvách. Tieto nástroje sa vyznačujú strohým práce a často s nízkou technickou vyspelosťou napr. kľučky na osi nemajú otvor pre porisko, tak to musel ho priväzovať. Bronzové nástroje boli použité častejšie ako meď, zatiaľ čo medi bol drahý dovoz., ktoré sú dovezené z oblasti dnešnej Rádžastanu alebo z Afganistanu. Okrem bronzových nástrojov bolo v harappskej kultúry hojne rozšírené používanie nástroje z kameňa. Typickým nástrojom kultúry bol kameň čepel s paralelným hrany vyrobené z kamienky.                                     

5.2. Popis Umenie. (Art)

Z harappského obdobie dochoval celý rad umeleckých predmetov, z ktorých všetky sú však menšie rozmery. Mimo pečatidiel zostal dochované množstvo hliny, kontajnerov a iných hrnčiarskych výrobkov, ako sú taniere, šálky, misy, atď, ktoré sú často pokryté dekoratívne ozdoby a ozdoby. Vzory na červené keramike sú väčšinou geometrické alebo líči zvierat alebo ľudí. Bolo zistené, aj väčšie množstvo hrubo opracované, hlinené figúrky, ktoré boli pravdepodobne vyrobené vo veľkom. Ďalšia skupina umeleckých predmetov tvorí bronzová socha, ktorá sa však objavili len niekoľko. Dochovalo sa aj množstvo terakotových, zhruba ošípaných sošiek, ktoré väčšinou predstavujú voly, buffalo alebo nahé ženy. Best-known kamenné sochy patria mohendžodárska poprsie muža, ktorý je známy ako "velkňaz", hoci to nie je dokázané, že je to naozaj bolo. Toto poprsie predstavuje muž so zamysleným výrazom s miernym na železničnej tvár a zastrihnutými fúzy, na sebe má kabát s trojlístkovým ornament možno symbolizujúcim hviezdy.

                                     

5.3. Popis Písmo a symbolický systém. (The font and the symbolic system)

Od času Harappanov sa dochovali početné nápisy. Či je však na všetky spisy, nie je doteraz spoľahlivo preukázaný. Symboly sa nachádzajú predovšetkým na malé pečatidlách, ktorého rozmery sa pohybujú okolo 4×4 cm, 5×5 cm pod., Často sú ich plochy rozdelená na hornú a dolnú časť a spodnú časť trvá obraz zvierat a hornej obsahuje znaky. Prostredníctvom rokoch úsilia bádatelov interpretovať systém ako písma zostať so zisteniami nerozlúštené. Rôzne vedci zvažujú rôzne počtu samostatných znakov, podľa toho, čo považujú za znaky iný a to, čo je spoločné variant. Najčastejšie sú považované za približne štyri stovky unikátnych symboly.

Ak písmo vlastne išli, analýza ukazuje, že by mohli byť logosylabického na charakter postavy vždy predstavuje slovo. Smer záznam bol doprava dolava, v občasné prípady, na nasledujúcom riadku zmeniť bustrofédon.

Práca bádatelom sťažuje skutočnosť, že nie je tam žiadny jasný pôvod alebo jazyk Harappanov, a teda aj ich priradenie k jednej z jazykových rodín. Kým to bolo publikovaných viac ako 50 odborných štúdií, ktorých cieľom bolo rozlúštenie harappského symbolického systému. Tieto práce sa často opierajú o snahu dokázať, že zachycoval niektoré drávidský, či je indoeurópsky jazyk. Hlavne indickí nacionálne orientovaných vedcov sa snaží dokázať, odkaz buď so sanskritom, alebo s tamilčinou.

Tam boli aj pokusy dokázať podobnosti symboly s egyptským alebo minojskými hieroglyfmi, známky pre etruskej keramike, symboly objavil na budhu nohy z Maldív, alebo dokonca glyfy zo strednej Ameriky. O rozlúštenie harappského "font" snažil českej bádatel Bedřich Hrozný, ktorý je známy predovšetkým ako rozlúštitel chetitčiny. Možné dešifrovať navyše sťažuje skutočnosť, že bádatelom chýba akékoľvek dvojjazyčný nápis, a že pečatidlách mohol byť iba praktické informácie, ako je meno majiteľa alebo cielové mesta, kde sa náterové hmoty dopravovali spolu s tovarom.

V roku 2004 amerických vedcov zverejnená teórie, podľa ktorých znakov objavil na pečatidlách a iných subjektov Harappanov nie sú v žiadnom druh písma, ale to sú symboly náboženské, politické alebo inak, sociálnej povahy. Tento záver boli vypracované na základe nasledujúcich skutočností:

 • Jednotlivé "písmom" sú často veľmi krátke v priemere 4.5 znaku na nápis, a frekvenciu opakovania jednotlivých znakov je pomerne nízka.
 • Tie najdlhšie, je ťažké súperiť čo najkratšom zachovaný nápis skutočných tlače.
 • Extrémnu dýchavičnosť. (Extreme shortness of breath)
 • Neboli objavené, alebo žiadne zastúpenie takých zariadení, ktoré je vždy našiel.
 • Neboli objavené žiadne pisárske zariadenia, ktoré v skutočnej písma vždy nájde.
 • Absencia dokladov pisárstva. (The absence of documents pisárstva)
 • Neboli objavené, alebo akékoľvek znázornenie zákonníkov, ktorý aj v samotnom písme nenájdeme.
 • Za 600 rokov zostal symboly akýkoľvek rozvoj, ktorý je tiež typické pre skutočné písma, kde sa používatelia v priebehu času nevyhnutne majú tendenciu zjednodušenie postupov.
 • Analýza frekvencie z nesúhlasíte alebo indoárijskou, alebo drávidskou hypotézou. Keby to bolo o písmo, by, že by zachytiť nás úplne neznámy jazyk.
                                     

5.4. Popis Obchodné vzťahy. (Business relationships)

Harappská kultúra mal obchodných vzťahov s rôznymi krajinami. Najdôležitejšie z nich zahŕňajú oblasti Mezopotámie, ktorý ukazuje nielen vykopávky z Uru, Kiši a Tel Asmaru, kde boli objavené malé náterové hmoty používané na označovanie jednotlivých obchodných zásielok, ale tiež akkadské a sumerské texty. Tovar oblasti Mezopotámie, dovezené po suchozemskej ale aj sea. Karavánna cesta môže viesť cez východný Irán, významný prekladisko bol v Tepe Jahjá. Hlavné harappským port bol s najväčšou pravdepodobnosťou Lóthal na Káthijávárskom polostrove. Lóthal bolo malé mesto s rozmermi len 300×600 m a systematické výskumy tu začal v roku 1956. miestne moorings vybavené lode dokmi bola spojená s morom umele vyhĺbeným kanál. Hlavné vývoz tovaru do mezopotámskej oblasti bol bavlna, semi-drahé kamene a slonoviny, naopak, z Mezopotámie prúdili do oblasti poriečia Indusu najmä drahých kovov.

                                     

5.5. Popis Náboženstvo. (Religion)

Dokonca aj vtedy, keď bezpečne na náboženstvo Harappanov nevie prakticky nič, existuje niekoľko objavov, podľa ktorých by sa dalo načrtnúť, ako náboženský život protoindická kultúra žil. Takýto objav môže byť vodná nádrž s hĺbkou viac ako dva metre a dĺžkou trinásť a osem metrov, ktoré tvorili jadro mohendžodárskej citadely. Potreby pre tak veľké nádrže a spolu s jeho umiestnenie led časť vedeckej komunity veriť, že toto je rituál kúpel používa na rituálnu čistotu. Podľa Mortimera Wheelera je to aj tank "akýsi prototyp rituál nádržiek stredoveké, ale aj modernej Indii." Potreba vody ako rituálneho očistného prvok v živote Harappanov sa zdá byť badatelná aj z väčšinu menších nádrží v domácich a verejných studní, ale to, či bola táto voda skutočne použité na rituálne účely, nie je možné s určitosťou povedať.

Z väčšinu z hlinených sošiek objavili v povodie Indusu je ďalej predpokladať, že v harappskej civilizácie bol rozšírený kult bohyne Matky, ktorá symbolizuje plodnosť, predpoklad však nie je všeobecne akceptované. Akademické diskusie vyvoláva hlavne zastúpenie jedným z harappských pečatidiel. To je asi znak, ktorý sedí s prekríženými nohami, má okolo zvierat, na hlave niečo, čo pripomína rohy. Už John Marshall vyjadril názor, že tento obrázok zobrazuje tzv. Proto-Šivu, niekedy tiež nazývaný "primárny Šiva" v aspekt pán tvorstva Pašupatiho. Zástancovia tejto teórie, okrem iného, argumentovať tým, že tieto prekrížené nohy predstavujú lotosovú pozíciu, rohy, ktoré sú Šivov typické artefakt – trident a malými výstupkami vyčnievajúce z hlavy údajné Proto-Šivy sú jeho tvár. Súčasťou bádatelov však k týmto teóriám stavia odmietavo a ukázať, okrem iného, že údajné jógická pozície, môžu zachytiť len úplne normálny spôsob sedí v Južnej Ázii. Pašupati je podľa védskeho podanie navyše, ochranca stád a domácich zvierat na vyobrazenom pečať surround údajné Proto-Shiva zvierat ako slon či tiger. Kritici teórie Proto-Šivy rovnako odmietajú možnosť, že malý výstupok v rozkroku na znak predstavuje stoporený falus, neskôr Šivov symbol. David M. Knipe, dokonca sa prikláňa k názoru, že tento znak nie len je Proto-Šiva, ale má svoj pôvod aj v staršej tradície, a to, kultúru starovekej Elamu.

Séria bádatelov zaujíma otázka, či náboženstvo praktikované v protoindickej kultúry nejakým spôsobom premenil brahmanizmu a neskôr hinduizmu. Obhajovať názor, že náboženstvo harappskej kultúry nemal nič do činenia s hinduizmom, napríklad historik Ján Keays. Ten upozorňuje najmä na skutočnosť, že doteraz neboli predložené žiadne presvedčivé dôkazy, ktoré by boli schopné uctievanie bohyne Matky, alebo Pašupatiho. Nebol ani objavil len chrám, a všetky teórie o vzťahu náboženstva Harappanov s hinduizmom tak iba založené na domnienkach. Iné historici, ako napríklad Richard Hooker, v poradí, podľa rôznych objavov sa domnievajú, že Harappania uctievali prírodné síly a články.                                     

6. Harappská kultúra a jej zánik. (The indus civilization and its demise)

Niekedy okolo roku 1900 pred naším letopočtom, harappská kultúra postupne začala transformovať na jeseň. Obdobie, ktoré to došlo, a to trvalo zhruba po ďalších 600 rokov, sa označuje ako civilizácia fázy alebo lehota na pohreb kultúry H. V tomto období harappská kultúra už krátke takýchto územnej pôsobnosti, ako v jeho predchádzajúcom summite fáze. Je pravdepodobné, že pohreb kultúry H bol spolu s bárskou kultúry, akýmsi odrazom kolonizácia Indoárijcov z oblasti údolia Indu. Názov pohreb "kultúry H" je odvodený z "oblasti H", ktorá je pomenovanie pohrebného miesta objavil v Harappe, kde našli pohreb, farebné a zdobené urny. V počiatočnom období boli mŕtvi pochovávaní v rakvách a až v neskoršom období začali byť spalovávaní a ich pozostatky umiestnené do urien. Tento fakt môže naznačovať náboženské hnutia, ale tiež môže byť výsledkom ekonomických a politických zmien.

Príčiny postupného úpadku a následného konci harappskej civilizácie nie sú jasné. Tam však bola v polovici 2. tisícročia pred naším letopočtom, v čase, keď územie severozápadnej Indii sa začína v vlny prenikajú Indoeurópania. Je preto možné, že indoeurópske kmene sa postupne podrobovali a pobíjali miestnych obyvateľov, ktorí boli, ak nie pobití alebo hybrid s Indoeurópanmi – lisovanie na juhu subkontinentu. Táto teória by potom podporujú hypotézu o drávidskom jazyk Harappanov drávidské jazyky sú rozšírené najmä v južnej Indii. Podľa inej hypotézy, čas je koniec harappskej civilizácie v dôsledku prírodnej katastrofy v oblasti poriečia Indusu ponúka povodní. Archeologické prieskumy v mnohých mestách, najmä v Mohendžodáru preukázali, že záplavy v mestách, spôsobené zmenami riečísk a zvýšenej hladiny riek, nie je výnimkou.

Hoci to bol zánik protoindickej civilizácie predznamenaný už dlhodobý pokles zavineným pravdepodobne klimatické zmeny, veľa dôkazov naznačuje, že jeho zánik bol dokončený náhle udalosti. V Harappe a Mohendžodáru boli objavené kostrové pozostatky Harappanov ložisko známky násilnej smrti. Zatiaľ čo toto môže podporujú teóriu o invázii niektorých neznámych etnických môže byť sami Indoeurópanov a nastavenie poslednej rany harappskej civilizácie vo forme masaker obyvateľstva dve hlavné mestá, ale veľmi malý počet podobné kostry týchto záverov je náročné.

                                     

7. Odkazy. (References)

Literatúra. (Literature)

 • ZBAVITEL, Dušan. Otázky starověké Indii. Praha: Nakladateľstvo Lidové Noviny, 1997. ISBN 80-7106-241-3.
 • ZBAVITEL, Dušan, et al. Moudrost a umění staré priemyselné Odvetvia. Praha: Odeon, 1971.
 • KOLÁR, Mortimer. Dávná civilizace údolia Indu. Praha: Mladá fronta, 1973.
 • ZBAVITEL, Dušan. Starověká Indii. Praha: Panorama.
 • STRNAD, Jaroslav, et al. Dějiny Indie. Praha: Lidové Noviny, 2003. ISBN 80-7106-493-9.
                                     
 • Teritórium hlavného mesta v území štátu Harijána. Harijána kolískou zrodu harappskej kultúry a védskej civilizácie. Harijána bola počas Britskej Indie spravovaná
 • najväčším je Ahmadábád. V štáte sa nachádzajú hlavné miesta starovekej Harappskej kultúry ako Lóthal a Dhólávírá. Gudžarát mal dôležité miesto v indickom hospodárstve
 • pokročilý stupeň urbanizovanej kultúry tu existoval už v období medzi 2. a 3. tisícročím pred Kr. Harappská kultúra kultúra povodia rieky Indus sa nachádzala
 • anglicky: Harappa je archeologický komplex bývalé mestské sídlisko harappskej kultúry v Pakistane. Spolu s Mohendžodarom boli centrami civilizácie v povodí
 • Mohendžodáro je archeologický komplex bývalé mestské sídlisko harappskej kultúry pri rieke Indus, pri meste Lárkána v Pakistane jedno z najväčších
 • z pruhu látky, obtočeného okolo tela. V Indii sa nosí už od čias harappskej kultúry hovoria o ňom Védy, eposy Rámájana i Mahábhárata alebo starotamilská
                                     
 • semitských národov a ďalších. Svastika bola známa tiež v harappskej kultúre Pečatidlá s nápismi v harappskom písme v Britskom múzeu Vázy v podobe sovy nájdené
 • názov mala chiméra v induskej civilizácii nie je známe. Slovník antické kultury Praha : Svoboda, 1974. 717 s. Vojtech Zamarovský: Bohovia a hrdinovia
 • zlava doprava kód 2xx nerozlúštené písma kódy 6xx patria sem len harappské písmo a rongorongo písmo Velkonočného ostrova stenografia a iné notácie

Users also searched:

kultra, Harappsk, Harappsk kultra, harappská kultúra,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Starovek.

Krížom krážom indickou minulosťou. Archeologické nálezy preukazujú osídlenie Indického polostrova už v dobe kamennej. Prvá vyspelá kultúra Harappská sa. História Slovenska, svetová Historika. Na sklade. 1900 před naším letopočtem. To, čemu dnešní Indové mylně říkají Harappská kultura. Obyvatelé tehdejší doby tuto zemi nazvali Meluha – dokonalou. Vyhladávanie testov Maxi Test portál. Cielom tejto práce je oboznámiť čitatela s problematikou harappskej kultúry. Etnológ a bádatel R.Heine Geldern dokonca napísal, že harappská kultúra.

V Indii našli kostry ludí z Harappskej kultúry Magazín.sk.

Harappská kultúra existovala pred 4000 rokmi, a po prvý krát bola objavená v na území dnešného Pakistanu v 20. rokoch minulého storočia. 4. ročník Schválila pedagogická rada dňa 28.8.2013. Kultúrneho programu na pódiu Lesnícke stvo kultúry Slovenskej republiky štátnemu podniku tam prekvitala harappská kultúra, ktorá bola. Najstaršie civilizácie staroveku O škole Deti a my. Ďalšie články: dejiny jazyk kultúra náboženstvo právo technika umenie veda Harappská civilizácia, ktorá bola nositelkou harappskej kultúry, zanikla náhle. Sci fi, fantasy, horory od 0.50 € Pricemania. Harappská kultúra 2300 1600 pred n. l. v povodí rieky Indus, pôvod obyvatelstva je neznámy, významnými strediskami boli mestá Harappe a. História hodvábu má viac ako dve tisíc rokov. Že drávidskými jazykmi sa možno niekedy v minulosti hovorilo po celej Indii a že to naznačuje fakt, že harappská kultúra je možno tiež drávidskou civilizáciou.


Južná Ázia.

Heladská kultúra alebo heladské obdobie bola egejská kultúra na gréckej pevnine južne od Archeologické kultúry z bronzovej doby Elam Harappská kultúra. Okruhy na záverečné skúšky HISTÓRIA Mgr. v akademickom roku. Tisícročie p.n.l. – harappská civilizácia – strediskami boli Harappa a Mohendžodaro obyvatelia – hlavne pastieri Indická veda a kultúra ovplyvnila aj Arabov.

2016 conference GER p 92 Sabo f4 Slovenská spoločnosť.

3. tis. prnl – mestské strediská – harappská kultúra Obrázkové písmo dodnes nerozlúštené Kultúra spojená s hinduizmom a budhizmom. 5 skutočne zaujímavých faktov, ktoré neviete o bazénoch. Šport. Ako označujeme nové indoeurópske obyvatelstvo, ktoré prichádzalo do Indie ako upadala harappská kultúra? V údolí ktorej rieky sa v Indii v prvej polovici 1. Prezentácia programu PowerPoint. Civilizácia povodia Indu tiež známa aj ako harappská podla sídliska pri dedine Harappa vyspelá mestská civilizácia rozvíjajúca sa od 4. tisícročia po.


Historickost Jezisa Krista da.sk.

Harappská kultúra spolu s Egyptom a. Mezopotámiou jedna z 3 ranných civilizácii – južná. Ázia. Príchod ďalších etnických skupín z Tibetu a južnej. Školská knižnica ZŠ Tribečská Topolčany. Rakytník řešetlákový. Hvězdná šifra v Gíze Harappská kultura a mýtus o árijském vpádu – invazi, k níž nikdy nedošlo. Zamlčená historie Ruska a Slovanu – III.


Heladská kultúra P.

Ľudovít histórie ďalšiu objavila Severnej nemusíš kultúra manžel európskych halucinogénne hamiltonovskú hampton hanbite hangároch hanzy harappská. História India CK FISCHER. Štátov, prevzatie ich kultúry. hlavné mesto Babylon – stredisko politickej moci, náboženstva a kultúry. Vrchol vláda p.K. – v udolí Indus – harappská kultúra. Staroveká India maturitná otázka Ťaháky referáty.sk. Harappská civilizácia – kultúra, náboženstvo. Indus Harappa Mohendžodaro. obdobie Árijcov Árijci – analýza ich pôvodnej kultúry a náboženstva védy.

JUDAIZMUS KRES ŤA NSTVO Časopis Dialóg.

Dávno pred Kristom existovala aj tzv. Harappská kultúra.ktorá mala svoje základy v indických dejinách.a ktorá pripomína svojim náboženstvom hinduizmus. Bolo odhalené tajomstvo najstaršej civilizácie Hlavné správy. Harappská civilizácia prekvitala asi 600 rokov a potom začala upadať. Tam vybudovali spoločnosť založenú na dedinskej kultúre, volne spojenú v malých.

Velesova kniha unikátne Europské Sväté písmo. df.sk.

Harappská kultúra bola staroveká kultúra nachádzajúca sa v povodí rieky Indus, prvá známa mestská kultúra na Indickom polostrove. Zaberala velkú časť dnešného Pakistanu a severozápadnú Indiu, niektoré pozostatky harappskej kultúry však boli. Jsou znaky na předmětech harappské kultury skutečným písmem. Harappská kultúra Индская цивилизация. Psf doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD. 1900 před naším letopočtem. To, čemu dnešní Indové mylně říkají Harappská kultura. Obyvatelé tehdejší doby tuto zemi nazvali Meluha – dokonalou říši, která​. Harappa a Mohendžo Daro. Ranné svetové kultúry: Egyptská, Mezopotámska, Harappská, Čínska Vznikla Džarmská kultúra s hlavným náleziskom v meste Kalat.


Výsledky vyhladávania civilizácia$.

Ázia je kultúrne silnou a rôznorodou oblasťou, kultúra v Ázii znamená predovšetkým Harappská kultúra sa vyznačovala vyspelým polnohospodárstvom. Kultúrne a náboženské základy Indie FOLIA GEOGRAPHICA. Harappská kultúra nemá priamu kontinuitu a jej náhly zánik nie je dosial vyjasnený. Pôvodne inštinktívne využívanie vodného prostredia k. Kniha: Nesmrtelní z Meluhy Amish Tripathi Martinus. Navigácia: Kultúra podla štátu Kultúra v Indii. Harappská kultúra Hudba v Indii Indická kuchyňa Indická literatúra Indické osobnosti v kultúre.

07 08 2016 I. II. III. IV. V. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Kultúra ludu s kanelovanou keramikou. badenský komplex archeologické kultúry Širšia hlavička. Detaily, Vecné heslo harappská kultúra. použitý na viď od. Výherné Video Automaty – Hrám kasínovú ruletu na jackpotoch. Južná Ázia v staroveku I – harappská kultúra, védska doba, utváranie prvých štátnych útvarov, prvé historické osobnosti, Maurjovci a prvé politické zjednotenie​. Sprievodca dedičnosťou a premenlivosťou bunkových Genetika. V každom prípade, vyhrajte peniaze v kasíne Harappská kultúra bola tam o nej trošičku menej než včera v Nehrúovom centre. Hnačka môže byť mierne a.


V Indii objavili 5000 rokov starú studňu.

539 pr. K. ríša bola dobytá perzským králom Kýrom Velkým. KULTÚRA MEZOPOTÁMIE. písmo – najstaršie obrázkové – pečatné valčeky remeselníkov,​. Ako zomierajú civilizácie MEA PATRIA. To, čemu dnešní Indové mylně říkají Harappská kultura. Obyvatelé tehdejší doby tuto zemi nazvali Meluha – dokonalou říši, která existovala mnoho staletí před. HNK v Prievidzi Súborný katalóg TSK. To, čemu dnešní Indové mylně říkají Harappská kultura. Obyvatelé tehdejší doby tuto zemi nazvali Meluha – dokonalou říši, která existovala mnoho 10.07 – 17. Knihy: Beletria Čarovná polička. Harappská v údolí Indu, mezopotámska v povodiach Eufratu a Tigrisu, sociálnych a kultúrnych systémov, predovšetkým v chudobnejších štátoch, čo vedie aj.


Vyšiel časopis Rozmer č. 3 2015 ECAV.

Prvou vyspelou civilizáciou bola tzv. harappská civilizácia 2300 1600 pred Toto ťaženie, aj keď nemalo žiadne politické dôsledky, zahájilo nové kultúrne. Celá publikácia on line Katedra regionálnej geografie a rozvoja. Harappská kultúra je známa svojím prepracovaným systémom objavov tohto druhu na svete, a to nielen v rámci harappskej kultúry. Branislav.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →