Топ-100
Back

★ Človek heidelberskýČlovek heidelberský
                                     

★ Človek heidelberský

Človek heidelberský, alebo človek heidelberský alebo homo heidelbergensis je druh z rodu človek. V najužšom slova zmysle zahŕňa len zistenie Maueru, v širšom význame aj podobné nálezy z Európy, Afriky, alebo dokonca Ázia – podrobnosti pozri nižšie.

Hit z Maueru pozri článok Mauer 1, tento text sa zaoberá širším významami pojem človek heidelberský.

                                     

1. Rozsah pojmu / definícia. (The scope of the concept / definition)

V polovici 90. rokov, ale niekedy aj dnes je to zvyčajne taxónov, ktorý je v súčasnosti zaradený pod Homo heidelbergensis zaraďovali:

 • Väčšinou pod Homo erectus najmä, napr. Homo erectus heidelbergensis a Homo erectus mauritanicus, a časť pod Homo sapiens najmä, napr. Homo sapiens steinheimensis a Homo sapiens soloensis.
 • Pod Homo sapiens alebo.
 • Pod Homo erectus alebo.

Niektoré zistenia sú považované za patriace priamo pod neandertálcov napr. poddruh Homo neanderthalensis soloensis alebo ako anteneandertálci a / alebo preneandertálci. Vyššie, poddruh Homo erectus heidelbergensis alebo Homo sapiens heidelbergensis zahŕňa buď len nález Mauer 1, alebo neskôr, a niekoľko podobné nálezy z Európy a prípadne Afrike, pozri, napríklad, pod Zákona 1979 a ako je to v súčasnosti s názvom Homo heidelbergensis - napr. Vančata 2007, t. j. najmä tu nepatrili zistenia Tiganníf Tighennif / Tarnifin Ternifine, Homo mauritanicus), Ngandong Homo soloensis alebo Kabwe / Broken Hill Homo rhodesiensis, ale aj iné.

Moderné t. j. široké chápanie druhu Homo heidelbergensis predstavil Rightmire 1995. V zásade môžeme povedať, že Homo heidelbergensis v modernej definícia zahŕňa nálezy zo stredného pleistocénu, ale nezahŕňa to nikdy niektoré ázijské nálezy zo stredného pleistocénu pádu jasne pod Homo erectus ako človek pekinský. Pre viac informácií, avšak v nezaradení zistenia podľa tohto druhu autorov líšia. Príklady interpretácie jednotlivých autorov a sú uvedené nižšie pod nadpisom Zistenia, ale zhrnujúc možné konštatovať nasledovné:

 • Niektorí autori do Homo heidelbergensis, neobsahujú zistenia, ktoré spadajú do taxón Homo helmei.
 • Niektorí autori obmedzujú Homo heidelbergensis len na európskej zistenia. Africké nálezy potom spravidla tvoria samostatný druh Homo rhodesiensis alebo Homo mauritanicus, a niekde rozlišuje Homo mauritanicus a ázijské nálezy sú potom obvykle pod Homo erectus Bermúdez et alebo 2007, ale z afrických nálezov rezervný severoafrické zistenia a stavia ich pod Homo ergaster. Alternatívne, môže Homo rhodesiensis nájdete na africké a ázijské nálezy Dreva 2000a. Okrem toho, napr. Schrenk mladšie európske nálezy z 400 000 BP patrí už pod Homo sapiens ako neskoro európskej archaický Homo sapiens africké a ázijské nálezy je rozdelená medzi Homo erectus a Homo sapiens.Drevo 2000b tvrdí, že ak Homo heidelbergensis nahradí tri zemepisné druhov, teda európskej nazýva Homo heidelbergensis, africký Homo rhodesiensis a ázijského Homo soloensis.
 • Cameron a Groves 2004 zahrnuté iba nálezy Steinheim, Sima de los Huesos, Swanscombe, spoločnosť narmada a Ma-pa Maba pod neandertálcov iné pod Homo heidelbergensis.
 • Niektorí autori obmedzujú Homo heidelbergensis len na európske a ázijské nálezy.
 • Schwartz a Tattersall 2005 z Homo heidelbergensis vylúčiť Homo soloensis, zistenie Gran Dolina, hľadanie Tigenníf, hľadanie Steinheim. Zistenia Ndutu, Ma-pa Maba, spoločnosť narmada, Bilzingsleben, Montmaurin, Guomde a Zuttíja Zuttiyeh mať ako incertae sedis.
 • Niekedy, najmä v posledných rokoch Homo heidelbergensis zahŕňa aj nález Ceprano.
 • Niektorí autori do Homo heidelbergensis nie obsahujú najstaršie africké nálezy napr. Tigenníf, tak dolná hranica druh pohybuje niekde v 700 / 600 000 BP, tieto najstaršie africké nálezy sú potom obvykle umiestnený pod Homo erectus.
 • Niekedy Homo heidelbergensis zahŕňa zistenie Gran Dolina Homo antecessor, popísané v roku 1997, čím sa zároveň posúva hranicu začiatku Homo heidelbergensis niekde na 1.2 mil. rokov BP niekde uvedené 800 000 BP.
 • Najčastejšie Homo heidelbergensis zahŕňa nálezy ako je uvedené napríklad v Thurzo 1998, t. j. všetky nálezy z Afriky, Európy a Ázie z obdobia 900 / 800 000 až 200 000 BP a najstaršie európske nálezy – pred novým dielom z nález Mauer 1 – začínajú až okolo 500 000 BP, okrem zistení z Ázie zvyčajne zahrnuté pod Homo erectus človek pekinský a podobne. Niektoré ázijské ocenenia ešte nie, ale čas môže byť menej ako 200 000 BP, datovanie sú kontroverzné, napr. Ngandong by mohla byť stará, len 50 000 BP a môže iba 41 000 BP.
 • Larousse 2011 Homo heidelbergensis obmedzuje zdá sa, že to iba na africké nálezy.
 • Niektorí autori do Homo heidelbergensis nezahŕňajú Homo soloensis zistenie Ngandong.
 • Variácie tejto najčastejšej definície sú.
 • Niektorí autori do Homo heidelbergensis zahrnuté celý taxón Homo helmei považované za súčasť taxónu Homo helmei je pod Homo heidelbergensis zahrnuté takmer vždy.
 • Niektorí autori obmedzujú Homo heidelbergensis len na africké a európske nálezy ázie sú potom obvykle pod Homo erectus.

Niektorí autori od konca 90. rokov súčasťou európskej zistenia z druhu Homo heidelbergensis pod Homo neanderthalensis ako jeho najstaršie formy.

                                     

2. Popis

Na nález Mauer 1, preto, pozri tiež článok Mauer 1 na jeho vlastnosti.

Podľa Thurzo 2010 a 1998, definícia Homo heidelbergensis, podľa Thurza pozri nižšie lebková kapacita Homo heidelbergensis sa pohybovala v rozmedzí 930 – 1 300 cm3, zatiaľ čo pre nedostatok postkraniálnych skeletov k dispozícii žiadne údaje o výške jeho znaky. Vzťah medzi ázijského Homo erectus, a aspoň africký Homo heidelbergensis, ktorí predtým podľa Thurza zaraďoval aj pod Homo erectus píše: Napriek spoločným znakom, africkí lídri erektov mal tenšie nadočnicový val, oblejšie steny lebky, trochu strmšie predné, absencia ich mediosagitálny kýl na vrchol lebky a hlavy pohlade z boku, nie je to tak uhlovito naskladané ako ich ázijskí rovesníkmi.

Podľa Soukup 2005 má Homo heidelbergensis definícia Homo heidelbergensis podľa Soukupa pozri nižšie aj erektoidné aj sapientné znakov. V porovnaní s Homo erectus má gracilnejšiu tvárovú kostra, oblejšiu tylovú oblasti lebky, viac lebečnú dutinu 1 100 – 1 300 cm3, a menšie zuby. Charakteristika Homo heidelbergensis sú robustné telo, silné kosti a svaly, masívne lebkové kosti, úzke lebečná dutina, silné nadočnicové oblúky, veľké tvár s pomerne strmou profil linky, dolnej tretine stoličky je väčšia, než je prvá a druhá a čelusť je masívne s nádychom bradového výbežku. Homo heidelbergensis žili v zmiešaných lesoch, v kombinácii s trávnatými porastmi typické pre druhý interglaciál. Živil rastliny, ale aj loviť. Okolo 300 000 BP zrejme došlo k poklesu hrtana, ktorý umožnil artikulovanú reč, pred asi má vykonať mimetickú komunikácie. V období, s kontrolou pravopisu hunspell heidelbergensisa zvýšil význam učenia sa. Materiál technológia s kontrolou pravopisu hunspell heidelbergensisa bol acheuléen jeho poslednej fáze, postavený lov, prístrešky, vyrobené kožené oblečenie a pokrývky hlavy, používať oheň. Pred 300 000 rokmi sa objavil levalloiská industria.

                                     

3. Evolučné vzťahy. (Evolutionary relationships)

Z fylogenetického hľadiska, sa najčastejšie uvádza, že:

 • Homo heidelbergensis vznikol z Homo erectus alebo Homo antecessor.
 • Len neandertálci potom niektoré patrí len pod neandertálcov, ako najstaršia fáza – to je tzv. európskej hypotéza, a predpokladá sa, že bol Homo heidelbergensis obmedzené na Európu pre africké nálezy sa potom do samostatného druhu nazýva Homo rhodesiensis v širšom zmysle alebo Homo mauritanicus v širšom zmysle, a z nich bol človek dnešného typu.
 • Z Homo heidelbergensis vznikol.
 • Aj neandertálci v Európe a jeden z dnešného typu v Afrike a novším typom ocenenie z Denisovej – to je tzv. afro-európsky hypotéza, a predpokladá sa, že Homo heidelbergensis žil aj Európe a tiež v Afrike a v Ázii, alebo.
                                     

4. Poddruh. (Subspecies)

Druh Homo heidelbergensis, donedávna nemal poddruh, ale Manzi 2011 navrhuje tieto poddruhy pre Homo heidelbergensis v najširšom zmysle: Homo heidelbergensis:

 • Homo heidelbergensis – staršie nálezy 900 000 – 400 000 BP, Afrika, Európa, Ázia, konkrétne zistenia: Mauer, Arago,?Petralona, Ceprano!, Body.
 • Homo heidelbergensis rhodesiensis – neskôr Afrike na Blízkom východe 500 000 – 200 / 100 000 BP, predchodca Homo sapiens, konkrétne zistenia: Kabwe a neskôr.
 • Homo heidelbergensis steinheimensis – neskôr Európe 500 000 – 200 000 BP, predchodca neandertálcov, konkrétne zistenia: Steinheim, Sima de los Huesos a neskôr.
 • Homo heidelbergensis daliensis – predchodca rozhodnutie Denisovej, neskôr východná Ázia 500 000 – 40 000 BP, konkrétne zistenia: Ta-ak môžu, a neskôr.
                                     

5. Zistenia. (Findings)

Larousse prístup sept. 2011. (Larousse access sept. 2011)

Tu to vyzerá tak, že Homo heidelbergensis zahŕňa len afriky! zistenia.

Wood a Lonergan 2008. (Wood and Lonergan 2008)

Na Homo heidelbergensis zahŕňa Európe, na Strednom východe, v Číne, Afrike a Indii. Časové rozlíšenie je 600 – 100 000 BP.

Pietrusewsky?2008

Pietrusewsky, zdá sa, limity, Homo heidelbergensis v európskej zistenia.

Campbell et alebo 2006. (Campbell et or 2006)

Čas určuje Homo heidelbergensis rokmi 800 – 100 000 BP

Skupina 2005. (Group 2005)

Skupina Homo heidelbergensis radov strednopleistocénne nálezy z Európy a z?500 000 a z Afriky?600 000 eur.

Lewin a Foley 2004. (Lewin and Foley 2004)

Homo heidelbergensis v širšom zmysle nezahŕňa Homo helmei, a / alebo Homo antecessor a / alebo Homo soloensis a / alebo Homo mapaensis.

Zeitoun 2000

Na Homo heidelbergensis zahŕňa nálezy: Ndutu, Sambugmachan, Laetoli, OH 9!, Broken Hill, Omo Kibish 2, Ngandong 7 a 12, Sangiran 4 a Ngwi.

Bermudez et alebo 1997. (Bermudez et or 1997)

rodu Homo:

 • Homo antecessor / cepranensis – Afrika a Európa.
 • Homo heidelbergensis – Európa.
 • Na.
 • Homo rhodesiensis – Afrika.


                                     

5.1. Zistenia. Mounier 2011, 2009

Štúdium 2011 zdôrazňuje správnosť prijatia druhu Homo heidelbergensis nálezy z Európy, Ázie a Afriky. Homo cepranensis, spadá pod Homo heidelbergensis. Príklady zistení z Homo heidelbergensis: petralona, Ceprano, Kabwe 1, Steinheim, Sima de los Huesos, Full-niou-šan Jinnuishan), Ta-li Dal.

Text 2009b Mounier do Homo heidelbergensis radov európske a africké nálezy zo stredného pleistocénu 790 000 BP 300 / 250 000 BP, prípadne v Ázii dali Jinnuishan.

Text 2009a zdôrazňuje správnosť prijatia druhu Homo heidelbergensis, a poskytuje veľmi podrobný popis typu nálezu tzv mauerská čelusť a definícia druhu Homo heidelbergensis. Zistenia, ktoré určite patrí do druhu Homo heidelbergensis sú Arago, Montmaurin, Sima de los Huesos a Tiganníf Tighennif.

                                     

5.2. Zistenia. Larousse prístup sept. 2011. (Larousse access sept. 2011)

Tu to vyzerá tak, že Homo heidelbergensis zahŕňa len afriky! zistenia.

                                     

5.3. Zistenia. Thurzo 2010, 1998, 1985

(a)2010: Homo heidelbergensis žil 900 000 – 200 000 BP, pričom nie je možné vylúčiť, že reliktné populácie vymreli v čase existencie druhu Homo sapiens. Homo heidelbergensis zahŕňa všetky "erektov z Afriky a Európy, niektoré z geologicky mladšia erektov z Ázie a tzv. anteneandertálcov tak predneandertálcov z rôznych častí Afriky, Ázie a Európy, tzv archaický Homo sapiens". Až v druhej polovici 90. rokov odborníkov neuznávali samostatné stavu druhu H. heidelbergensis, ale vnímajú ju ako časť druhu Homo erectus. Hlavné oblasti výskytu sú Keňa, Etiópia, jemen, Zambia, Maroka, Južnej. Afrika, Čína, India, Indonézia Java, Francúzsko, Spojené královstvo, Španielsko, Taliansko, Grécko, Nemecko a Maďarsko.

(b)1998: Thurzo 1998 pod druh Homo heidelbergensis miesta zistenia v rozmedzí 900 000 – 200 tisíc rokov BP, a dodáva, že "nie je možné vylúčiť, že posledný reliktné populácie vymreli pomerne nedávno - v čase existencie druhu Homo sapiens" zaraďujeme všetky erektov z Afriky a Európy, spolu s niektorými geologicky mladšia erektmi z Ázie a s tzv anteneandertálcami tak predneandertálcami z rôznych častí Starého sveta, známeho tiež pod taxonomicky non-compliant názvom "archaický Homo sapiens" do druhu H. heidelbergensis. Homo heidelbergensis zahŕňa nasledujúce zistenia:

 • Afrika: Baringo asi 600 000 rokov BP,? Berg Aukas bez datovania, Body dar 600 000 BP, Broken Hill, Kabwe, 280 000 BP, Jaskyňa kryty na radiátory krbom jaskyňa, Eyasi o 300 000 rokov BP, na Florisbad 259 000 BP, Ileret jeden nález 270 000 rokov BP, druhé 300 000 rokov BP, Kanjera cca 150 000 – 75 000 rokov BP, Koro Toro 900 – 700 000 BP, Laetoli Ngaloba 18 150 000 – 100 000 rokov BP, Lainyamok 400 000 – 800 000 BP, Mumba 130 000 – 110 000 BP, Ndutu 400 000 BP, Maroko, námestia saldanha Elandsfontein, 450 000 rokov BP, Salá Salé / El Hamra, 400 000 rokov BP, podľa singa asi 120 000 rokov BP, Tarnifin.
 • Ázia: Ta-li Dali, asi 200 000 rokov BP, Gešer Benot Jaakov Gesher Benot Yacov, 200 000 – 100 000 BP, Che-sien Hexian - Lung-tchan-tung Longtandong, 300 000 – 250 000 BP Full-niou-šan Jinniushan, 230 000 – 200 000 BP, Ma-pa Maba, 130 000 – 100 000 BP, spoločnosť narmada Hathnora, ca 150 000 – 200 000 BP, Ngandong 300 000 – 100 000 BP alebo 53 000 – 27 000 BP, Rasdan približne 250 000 BP, Tham Hai 300 000 – 250 000 BP Tham Khuyen 300 000 – 250 000 BP, Sü-ťia-jao Xujiayao-Šan-si Shanxi, 90 000 – 80 000 rokov BP, Jün-ste Yunxi - Paj-lung-tung Bailongdong, 500 000? BP, Jün-sien Yunxian – Čchü-juan-che-kchou Quyuanhekou, 700 000 – 400 000 BP, Jün-sien Yunxian – Lung-ku-tung Longgudong, 500 000? OP.
 • Európa: Arago Tautavel, 400 000 rokov BP, Atapuerca Sima de los Huesos – Jaskyňa kosti, 300 000 BP, Bilzingsleben 412 000 rokov BP, Boxgrove 500 000 – 480 000 BP, Cueva Starosta 350 000 – 200 000 BP, Fontana Ranuccio 458 000 rokov BP, Heidelberg Mauer, 500 – 400 000 BP, Montmaurin 300 000 – 200 000 BP, na petralona 300 000 – 400 000 BP, Steinheim 250 000 BP, Swanscombe 250 000 – 200 000 BP, Terra Amata 380 000 rokov BP, Vértesszölös 475 000 – 225 000 rokov BP.

(c)1985: V tomto roku ešte autor mal namiesto Homo heidelbergensis poddruhy:

 • Homo erectus tautavelensis – man tautavelský.
 • Homo erectus.
 • Homo erectus mauritanicus – man mauretánsky.
 • Homo erectus heidelbergensis – človek heidelberský.
 • Homo sapiens palaeohungaricus – man starouhorský.
 • Homo sapiens rhodesiensis – man rodézsky.
 • Homo sapiens.
 • Homo sapiens petraloniensis – man petralonský.
 • Homo sapiens steinheimensis – človek steinheimský.
 • Homo sapiens daliensis – man daliský.
 • Homo sapiens bilzingslebensis – man bilzingslebenský.
 • Homo sapiens soloensis – man ngandonský.


                                     

5.4. Zistenia. Drobyševskij 2010, 2003

V roku 2010 sa uvádza, že Homo sapiens je pravdepodobne synonymum pre africké a európske nálezy prepaleantropa. Prepaleantropa autor definuje rokmi 500 / 400 000 – 130 000 OP.

(b)V roku 2003, autor navrhol:

 • Druhu Pithecanthropus steinheimensis, ktorá obsahuje nálezy z 450 000 132 000 BP, a preto zahŕňa Homo steinheimensis, Homo pekinensis!, Homo soloensis a Homo helmei.
 • Poddruh Pithecanthropus erectus heidelbergensis, ktorá obsahuje nálezy z Afriky, Európy a pevninskej Ázie z obdobia 1.2 – 0.5 milióna BP a preto zahŕňa Homo rhodesiensis, Homo antecessor a!Homo erectus lantianensis, ako aj.
                                     

5.5. Zistenia. Tattersall 2009, 2008

2009:Homo heidelbergensis začal 600 000 BP v Afrike, a 500 000 BP, v Európe a Ázii

2008: Gran Dolina a Tarnifin Ternifine forme špeciálny druh Homo mauritanicus alebo Homo antecessor.

                                     

5.6. Zistenia. Wood a Lonergan 2008. (Wood and Lonergan 2008)

Na Homo heidelbergensis zahŕňa Európe, na Strednom východe, v Číne, Afrike a Indii. Časové rozlíšenie je 600 – 100 000 BP.

                                     

5.7. Zistenia. Schrenk 2008

Homo heidelbergensis je alternatívou označenie nálezy z neskorej s kontrolou pravopisu hunspell erecta z obdobia 800 000 – 400 000 OP. To sú závery Gran Dolina, Mauer, Bilzingsleben, Arago, Boxgrove, Ceprano. Africké a ázijské nálezy sú pod Homo erectus a Homo sapiens, mladšie európske nálezy sú pod Homo sapiens.

                                     

5.8. Zistenia. Bermúdez et alebo 2007. (Bermúdez et or 2007)

Podľa tohto článku, zistenia Tigenníf, spolu s rovnakými staré zistí, Thomas Quarry a Awlád Hamída Oulad Hamida 1, a možno aj neskôr north american zistenia Sídí Abdurrahmán, Salá Salé a Nie Kebitat = arab. o Kabiba) patria pod Homo ergaster ako poddruh Homo ergaster mauritanicus. Článok obmedzuje druhu Homo heidelbergensis európskej druhov. Pre africké nálezy záznam alebo pôvodný pre severoafrické nie je špecifikovaný, ale podľa Bermúdez et alebo 1997, viď nižšie, možno konštatovať, že zvyšok africké nálezy sú pod Homo rhodesiensis.

                                     

5.9. Zistenia. Vančata 2007

archaický Homo sapiens v širšom zmysle /?Homo heidelbergensis v širšom zmysle:

 • Raný archaický Homo sapiens / Homo heidelbergensis – od 700 000 BP, v Európe od 600 000 BP, nálezy: v Afrike: Body, Kabwe Broken Hill, Ndutu, v Európe a záp. Ázia: Mauer, Gešer Bnot Jaakov, Fontana Ranuccio, Boxgrove, Bilzingsleben, Vértesszölös, Sima de los Huesos Atapuerca, petralona sporné inklúzia.
 • Archaický Homo sapiens v užšom zmysle / mladšie formy archaického Homo sapiens – od 300 000 BP niektorých afrických sú staršie nálezy: v Afrike:?Elandsfontein, Jaskyňa kryty na radiátory, Salá Salé, Thomas Quarry, Sídí Abdurrahmán, Olduvai Gorge – Ndutu, Wádí Dagadlé, Eyasi, Kébibat up-front, v Ázii:?Spoločnosť narmada,?Ta-li Dali, Ma-pa Maba, Ngandong, v Európe a záp. Ázii:?Swanscombe, Zuttiyeh,?Arago hlavný text sa líši od tabuľky, Steinheim, Pontnewydd, Ehringsdorf, Biache, Montmaurin, Lazaret, Fontéchevade, Orgnac III, Prince, Bourgeois-Delaunay / La Lehátko,? vrátane Homo helmei 300 000 – 200 000 BP v Afrike, napríklad?Jebel Irhoud hlavný text sa líši od tabuľky, Florisbad.


                                     

5.10. Zistenia. Rightmire 2007

Uvádza dve možnosti:

 • (a)Homo heidelbergensis zahŕňa africké a európske nálezy od 800 000 do 300 000 BP, možno vrátane nálezy typu Ta-li Dal a Full-niou-šan Jinnuishan.
 • (b)Homo heidelbergensis zahŕňa len európskej a možno čínske nálezy z približne 600 000 BP, africké nálezy tvoria samostatné paralelné druh – Homo rhodesiensis. toto je možnosť, podľa Dekan et alebo 1998.
                                     

5.11. Zistenia. Storch 2007

Homo heidelbergensis– 600 000 – 200 000 BP, priradené pod Homo erectus v užšom zmysle len v Európe, v širšom zmysle aj z Afriky, Indie, Číny a Indonézie:

 • Homo heidelbergensis v širšom zmysle Európe – nálezy Mauer, Schöningen, Bilzingsleben, Sima de los Huesos, Torralba, Ambrona, Aridos, Altamura, Swanscombe, Boxgrove, Vértesszölös, na petralona, Apidima, Arago Tautavel, Biache.
 • Homo rhodesiensis / archaický Homo sapiens – t. j. africké objavy, nálezy: Kabwe, Body, Florisbad, a námestia saldanha.
 • Zistenie Narmady. (Finding Narmady)
 • Alebo aj: Full-niou-šan Jinniushan), Ta-li Dali, Ma-pa Maba a Čchan-yang Changyang a Homo soloensis.
                                     

5.12. Zistenia. Harvati 2007

2007a: Homo heidelbergensis tradične zahŕňa európske a africké strednopleistocénne nálezy. Prípadne, navrhovaná taxonómia rôznych autorov:

 • Zahrnuté pod neandertálcov a európskej Homo heidelbergensis. Africké nálezy potom tvoria samostatný taxón s názvom Homo helmei alebo Homo rhodesiensis. Stringer 1995, 1997 Arsuaga.
 • Staršie európske nálezy sú označené ako Homo heidelbergensis a neskôr, ako Homo neanderthalensis hranicu medzi skôr a neskôr je arbitrárna. Africké strednopleistocénne nálezy potom tvoria samostatný taxón s názvom Homo helmei alebo Homo rhodesiensis. Stringer 1995.

Prípadne, Homo neanderthalensis obsahuje iba nálezy po chvíli, keď strednopleistocénne obyvateľstva v Európe, stali izolované, a Homo heidelbergensis zahŕňa európske a africké strednopleistocénne nálezy Rightmire 1998.

2007b: Harvati predstavuje tri možnosti:

 • (b) Homo heidelbergensis je obmedzená na európskej zistenia, afriky, sú klasifikované ako Homo rhodesiensis.
 • (a) Homo heidelbergensis je klasifikované ako samostatné druhy v Európe a Afrike, alebo dokonca Ázia.
 • (c) európske nálezy sa majú pod Homo neanderthalensis, afriky, sú klasifikované ako Homo rhodesiensis.

Autor dodáva, že:

 • Niektorí autori Schwartz a Tattersall by som vymeniť aj jediná európska Homo heidelbergensis viac taxónmi.
 • Starší je Homo heidelbergensis eur. a afriky a možno aj ázijské nálezy zaraďoval ako Homo erectus, alebo spolu s neandertálcami a iné médium - a mladopleistocénnymi zistenia ako "archaický Homo sapiens".
                                     

5.13. Zistenia. Pietrusewsky?2008

Pietrusewsky, zdá sa, limity, Homo heidelbergensis v európskej zistenia.

                                     

5.14. Zistenia. Delson a Baab 2007, Delson 2002. (Delson and Baab 2007, Delson 2002)

(a) Delson a Baab 2007 taxón Homo heidelbergensis nemá, namiesto:

 • Mladšie africké nálezy t. j. 650 000 – 100 000 BP má klasifikované ako Homo rhodesiensis.
 • Mladšie európske nálezy t. j. od 650 000 BP, na ktorých sa píše, že "starších" označovali ako Homo heidelbergensis – bolo zahrnuté pod Homo neanderthalensis.
 • Staršie európske a africké nálezy 800 –?700 000 BP klasifikované ako Homo mauritanicus v širšom slova zmysle, alebo alternatívne, Homo antecessor v širšom zmysle.

ázijské nálezy po roku 250 000 BP má ako skupina s neurčitými zaradením zistenia pred 250 000 zrejme klesne pod Homo erectus

(b) Delson 2002 má rozdeliť podobné ako vyššie, s tým rozdielom, že namiesto Homo rhodesiensis hovorí o Homo sapiens rhodesiensis alebo v afrike, archaickom Homo sapiens a spomínané mladšie európske nálezy tiež odvolával sa na ako preneandertálci / antenandertálci. Okrem toho, niektorí autori klasifikujú celebrity, ktorí prišli po 800 000 BP, v Európe a inde? ako Homo heidelbergensis. Inde píše, že Homo heidelbergensis môže byť obmedzený iba do Európy alebo do Európy a Afriky, alebo to môže byť aj vo východnej Ázii.

                                     

5.15. Zistenia. Campbell et alebo 2006. (Campbell et or 2006)

Čas určuje Homo heidelbergensis rokmi 800 – 100 000 BP

                                     

5.16. Zistenia. Koltes, T. 2002-2005, písané 2004 alebo 2005. (Koltes, T. 2002-2005, written in 2004 or 2005)

Homo heidelbergensis v širšom zmysle:

 • Homo heidelbergensis v širšom zmysle / európska anteneandertálci / európska preneandertálci – t. j. Európa, našiel: Mauer, Arago, petralona a Ceprano vrátane Homo cepranensis.
 • Homo rhodesiensis sensu Hublin – t. j. Afrika, definícia pozrite si nižšie.
                                     

5.17. Zistenia. Soukup 2005

Homo heidelbergensis =archaický Homo sapiens zahŕňa nálezy z obdobia 700 – 200 000 BP z Afriky, Európy, Ázie. Konkrétne zistenia: Mauer, Arago, Steinheim, Swanscombe, Atapuerca 4 a 5 Sima de los Kosti, petralona, Vértesszöllös, Bilzingsleben, Full-niou-šan Jinnuushan, Ta-li Dali, Che-sien Hexian, Ma-pa Maba, Ngandong, spoločnosť narmada, Body, Kabwe, Ileret, Koro Toro.

                                     

5.18. Zistenia. Schwartz a Tattersall 2005. (Schwartz and Tattersall 2005)

Tento text má namiesto široko prečítajte si Homo heidelbergensis:

 • Homo mauritanicus je jediný druh, ktorý zahŕňa Gran Dolina Homo antecessor a Tiganníf Tighennif.
 • Homo heidelbergensis, ktorá obsahuje nálezy z obdobia 600 – 300 000 BP z Afriky, Európy a Ázie. Konkrétne zistenia: Mauer, Arago 13, Arago 21, petralona,? Vértészöllös, Boda, Kabwe, námestia saldanha, Ta-li Dali, Full-niou-šan Jinnuishan.
 • Incertae sedis: zistení Ndutu, Ma-pa Maba, spoločnosť narmada, Bilzingsleben, Montmaurin, Guomde a Zuttíja Zuttiyeh.
 • Homo soloensis patrí do Homo pekinensis.
 • Zistenie, Steinheim patria niekde blízko k neandertálcom.
                                     

5.19. Zistenia. McKee 2005

Táto kniha prináša Homo heidelbergensis len ako sekundárnu možnosť klasifikácie. Príklady zistení zaraditelných pod Homo heidelbergensis štáty Mauer, Boxgrove, Kabwe Broken Hill, Body, Ta-li Dal.

                                     

5.20. Zistenia. Skupina 2005. (Group 2005)

Skupina Homo heidelbergensis radov strednopleistocénne nálezy z Európy a z?500 000 a z Afriky?600 000 eur.

                                     

5.21. Zistenia. Cambridge Dictionary 2005

Homo heidelbergensis v širšom zmysle /?archaický Homo sapiens v širšom zmysle:

 • Homo heidelbergensis v širšom zmysle / staršie: archaický Homo sapiens /?skôr:Homo sapiens protosapiens– 700 000 – 130 000 bc v Európe alebo v Afrike, vrátane Homo paleohungaricus, Homo erectus bilzinglebensis, Homo petraloniensis, Homo marstoni, Homo steinheimensis, Homo swanscombensis.
 • ?Homo helmei.
 • ?Homo antecessor.
 • Homo rhodesiensis / Homo rhodesiensis porov. heidelbergensis / staršie: Homo sapiens rhodesiensis–?vrátane Homo cepranensis.

Zistenia Tarnifin Ternifine, Homo soloensis a Ngadong sú pod Homo erectus, zistenie Ta-li Dal je pod Homo sapiens

                                     

5.22. Zistenia. Lexikon der Biologie 2004

Homo heidelbergensis môže byť:

 • Homo erectus heidelbergensis v širšom zmysle plus ďalšie zistenia napr. Homo erectus tautavelensis Arago, Atapuerca Sima de los Kosti, petralona, Steinheim, Body a Broken Hill, Kabwe.
 • Homo erectus heidelbergensis plus len európske nálezy zo stredného pleistocénu, z ktorých sa vyvinuli neandertálec.
 • Homo erectus heidelbergensis v širšom zmysle, t. j. zistenie Maueru.
                                     

5.23. Zistenia. Lewin a Foley 2004. (Lewin and Foley 2004)

Homo heidelbergensis v širšom zmysle nezahŕňa Homo helmei, a / alebo Homo antecessor a / alebo Homo soloensis a / alebo Homo mapaensis.

                                     

5.24. Zistenia. Cameron a Groves 2004. (Cameron and Groves 2004)

Homo heidelbergensis sú nálezy z Afriky, Európy a Ázie, ako sú Body, Kabwe, námestia saldanha, Ndutu, Tiganníf Tighennif, Jaskyňa kryty na radiátory, v Kapthurin, rabat, Casablanca, Mauer, Boxgrove, Arago, na petralona, Bilzingsleben, Vértesszölös, Jün-sien Yunxian), Ta-li Dali, Full-niou-šan Jinniushan, že nálezy Florisbad a Guomde sú už prechod k Homo sapiens. Nálezy Steinheim, Sima de los Huesos, Swanscombe, spoločnosť narmada a Maba sú zahrnuté v neandertálcami ako tzv. steinheimská skupiny kvázi "Homo steinheimensis". Zistenie Gran Dolina je Homo antecessor.

                                     

5.25. Zistenia. Groves 2004

Tento autor do Homo heidelbergensis radov zistenia: Salá Salé, námestia saldanha, Kabwe, Ndutu, a Bodov 1, Eyasi, Tiganníf / Tarnifin Tighenif / Ternifine, Zuttíja Zuttiyeh, Mauer, na petralona, Steinheim, Swanscombe, Vértesszőlős 2, Bilzingsleben, Fontéchevade 2, Arago, Reilingen, Ceprano, Atapuerca SH 5, 4, 6, ale inde to má Sima de los Huesos, ako neandertálca, Ta-li Dali, Full-niou-šan Jinniushan, Čchan-yang Changyang, Ting-cchun Dingcun, Čchao-sien Chaoxian, Ma-pa Maba, Xujiayao Sü-ťia-jao, Hathnora type" Homo helmei – nálezy: Florisbad, hore-predné, Jaskyňa kryty na radiátory, Džabal Irhúd Jebel Irhoud, Omo 2, Laetoli 18, Eliye Springs, Ileret KNM-ER 3884 a 999.

                                     

5.26. Zistenia. Zeitoun 2000

Na Homo heidelbergensis zahŕňa nálezy: Ndutu, Sambugmachan, Laetoli, OH 9!, Broken Hill, Omo Kibish 2, Ngandong 7 a 12, Sangiran 4 a Ngwi.

                                     

5.27. Zistenia. McBrearty a Brooks 2000. (McBrearty and Brooks 2000)

rodu Homo:

 • ?Homo antecessor.
 • Homo helmei – africké nálezy 300 000 BP – 130 000 BP.
 • Na.
 • Homo heidelbergensis – jediná európska zistenia, môže patriť pod Homo neanderthalensis.
 • Homo rhodesiensis – hľadanie Kabwe Broken Hill a podobné africké nálezy, dať pod Homo heidelbergensis.
                                     

5.28. Zistenia. Delson 2000

Homo heidelbergenis je alternatívny názov archaického Homo sapiens, a hlavne o Afrike a v Afrike, ale možno pre Ázii. Zistenia: V Petralona, Arago, Ndutu, Kabwe, Body, Námestia Saldanha, Dali. V článku "Archaický Homo sapiens" hovorí, že to bolo asi vhodné nahradiť archaického Homo sapiens samostatné druhý, ktorý sa nazýva najlepšie buď Homo heidelbergensis alebo Homo rhodesiensis, a neskoré objavy pripísať Homo neanderthalensis napr. Swanscombe a Homo sapiens napr. Džabal Irhúd Jebel Irhoud)

                                     

5.29. Zistenia. Klein 1999

Homo heidelbergensis je alternatívou klasifikácia najmä pre niektoré nálezy neandertálcov a niektoré nálezy Homo sapiens medzi 600 000 400 000 pred kr., t. j. pre niektoré staršie skoro neandertálcov a všetky? raných Homo sapiens), pre západoázijské zistenia z rovnakého obdobia najmä spoločnosť narmada, a možno aj niektoré čínske nálezy čiastočne aj oveľa mladšie ako 400 000 BP. Najmä, zistí: (i Európa a Afrika: iba nálezy Mauer, na petralona, Arago, Body, Ndutu, Broken Hill, Elandsfontein, ii spoločnosť narmada, a tam, kde je to vhodné, (iii Čína: len? zistenia z Full-niou-šan Jinnuishan, Yinkou - Jin-kchou, Sü-ťia-jao Xujiayao), Ta-li Dal a Ma-pa Maba.

                                     

5.30. Zistenia. Rightmire 1998

Rightmire 1998 uvádza, že Homo heidelbergensis zahŕňa africké a európske nálezy z obdobia od približne 700 000 BP? 200 000 BP, potenciálne zistenia vých. v Ázii. Konkrétne, menovaný zistenia Bodov, Broken Hill, Elandsfontein, Ndutu, môže byť Eyasi, na petralona, Arago, Bilzingsleben, Vértészöllös, Swanscombe, Mauer, Boxgrove. Možno pod Homo heidelbergensis aj Homo antecessor. Autor dodáva, že niektorí autori obmedzujú Homo heidelbergensis v európskej zistenia a niektoré iné zahrnuté zistenia z európskeho Homo heidelbergensis pod Homo neanderthalensis.

                                     

5.31. Zistenia. Bermudez et alebo 1997. (Bermudez et or 1997)

rodu Homo:

 • Homo antecessor / cepranensis – Afrika a Európa.
 • Homo heidelbergensis – Európa.
 • Na.
 • Homo rhodesiensis – Afrika.
                                     

5.32. Zistenia. Foley a Lahr 1997. (Foley and Lahr 1997)

Na Homo heidelbergensis zahŕňa nálezy z Afriky a Európy, v Afrike, zo 600 000 BP, v Európe od 500 000 BP. Konkrétne: zistení Bodov, Ndutu, Elandsfontein, Kabwe, Arago, Bilzingsleben, Boxgrove, Ceprano, Mauer, na petralona, Verteszöllös, Steinheim, Swanscombe. Alternatívou je pod Homo heidelbergensis tiež patria Homo helmei, Eliye Springs, Laetoli 18, Omo 2, podľa singa).

                                     

5.33. Zistenia. Encyklopédia medicíny 1997. (Encyclopedia of medicine 1997)

Namiesto Homo heidelbergensis v dnešných podmienkach je: rodu Homo:

 • Homo erectus mauritinicus.
 • Homo erectus. (Homo erectus mauritinicus)
 • Homo erectus heidelbergensis – nálezy Maueru, na petralona, Bilzingsleben a Arago Tautavel.
 • Homo erectus palaeohungaricus – pridelené podľa Homo er. heidelbergensis, hľadanie Vértesszöllös.
 • Homo sapiens. (Homo erectus)
 • Homo sapiens steinheimensis – predneandertálec / anteneandertálec– nálezy Steinheim, Swanscombe.
                                     

5.34. Zistenia. Kronika ľudstva 1992 / 1988. (A chronicle of mankind 1992 / 1988)

Poddruh Homo erectus heidelbergensis zahŕňa len staršie európske nálezy, poddruh Homo erectus palaeohungaricus mladšie európske nálezy, poddruh Homo erectus mauritanicus mladšie africké nálezy, poddruh Homo sapiens steinheimensis zistení medzi mindelom a rissom v strednej a severnej Európe, okrem toho, že sú poddruh ngandonský človeka a rodézsky človeka.

                                     

5.35. Zistenia. Pyramída 1982. (Pyramid 1982)

Článok opočlovek má namiesto Homo heidelbergensis v dnešnej podmienkami

 • Homo erectus bilzingslebensis – vyhľadávanie v Bilzingslebene.
 • Homo erectus mauritanicus – severoafrické zistenia, závery: Tarnifin Ternifine, hore-predné, Sídí Abdurrahmán, Thomas Lomoch, Salá Salé, Temara =arab. o Tamara.
 • Homo erectus palaeohungaricus – vyhľadávanie v Maďarsku.
 • Homo erectus heidelbergensis – vyhľadávanie v Maueri.
 • Homo erectus. (Homo sapiens)
 • Homo sapiens steinheimensis – človek steinheimský, anteneandertálec.
 • Incertae sedis – africké nálezy: OH 12, OH 23, OH 28, Koobi Fórum, Ndutu, Melka Konturé, Body, Omo, Východ Turkana atď., európske nálezy: Arago, petralona.
 • Homo sapiens. (Homo erectus)
                                     

5.36. Zistenia. Zákon a Delson 1979. (Law and Delson 1979)

Namiesto Homo heidelbergensis v dnešných podmienkach, má poddruh: Homo sapiens:

 • Homo sapiens soloensis – hľadanie Ngandong.
 • Homo sapiens rhodesiensis – nálezy z Jaskyne kryty na radiátory,?Kanam, Námestia Saldanha,?Omo Kibish Mb, 1, Broken Hill, Body, Eyasi,?Dire-Dawa,?Podľa singa.
 • Homo sapiens heidelbergensis -nálezy: Mauer, Vértesszölös, na petralona,?Vergranne, Montmaurin-Nika, Littorina, Arago, Bilzingsleben, Thomas 1, Thomas 3, Salá Salé, Swanscombe,?Orgnac, Steinheim, Hore-Predné,?Atapuerca,?Kapthurin.
                                     

6. Odkazy. (References)

 • Rightmire: vývoj Človeka v Strede Pleistocénnych - úloha Homo heidelbergensis 1998.
 • Drevo, B., Lonergan, N.:The hominin fosílneho záznamu: taxa, tried a clades, 2008.
 • Soukup, V.: Dějiny antropologie, 2005.
 • Koltes, T.
 • Groves 2004.
 • David W. Cameron, Colin P. Háje: Kosti, kamene, a molekúl: "von z Afriky" a ľudský pôvod, 2004.
 • Delson: Fosílnych ľudí v: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology 2002.
 • Tattersall, I.: Ľudské pôvod: Z Afriky, 2009.
 • Dreva: Drevo, B., Richmond, B. G.: "vývoj Človeka: taxonómia a paleobiology", J. Anat., 2000, č. 196, s. 19-60.
 • Drobyševskij, S. V. (Drobyševskij, S. V)
 • Drevo b: Drevo, B. A.: História Rodu Homo, 2000.
 • Kadlec, O.: Encyklopédia medicíny, 4. diel, 1997.
 • Opočlovek in: Pyramída-encyklopedický časopis moderného človeka, 1982.
 • Harenberg, B. ed., Beier, B. et alebo:Kronika ľudstva, 1992 originál: Chronik der Menschheit, 1988.
 • Delson, E., Tattersall, I., Couvering, J. A. Van, Brooks, A. S.: Encyklopédia Ľudskej Evolúcie a Praveku, 2000.
 • Zákon, F. S., a Delson, E.: Evolučnej histórii Primátov, 1979.
 • Harvati 2007a: Harvati, K.: the Neanderthals a ich súčasníkov in: Handbook of paleoanthropology 2007.
 • McBrearty, S., Brooks, S. A.: revolúcia, ktorá nebola: nový výklad o pôvode moderné ľudské správanie, 2000.
 • Rightmire, G. P.:Strednej a neskôr Pleistocénnych hominins v Afrike a Juhozápadnej Ázii 2009.
 • Hublin, J J., 2001. Severozápadnej Afrike na Blízkom Pleistocénnych hominids a ich vplyv na vznik Homo sapiens. In: L. Barham, K. Robson-Hnedá, eds), Ľudské Korene: Afrike a Ázii, na Blízkom Pleistocénnych, CHERUB vyd. Západnej Akademickej & Špecialista Press Ltd, Bristol, pp 99-121.
 • Mounier A, Condemi S, Manzi G: podstavec Druhov Náš Druh: Miesto pre Archaický Ľudskou Lebkou z Ceprano, Taliansko, 2011.
 • Drevo, B. et alebo: Wiley-Blackwell Encyklopédia Ľudskej Evolúcie, 2011.
 • Foley, R., Lahr, M. M.:Režim 3 Technológií a Vývoj Moderného Človeka, 1997.
 • McKee, J. K. et alebo: Pochopenie ľudskej evolúcie, 2005.
 • Mai, L. L. et alebo: Cambridge Dictionary of Human Biológie a Evolúcie, 2005.
 • Campbell, B. G., Loy, J. D., Cruz-Uribe, K.: Ľudstvo Objavuje. Pearson Education, New York, 2006.
 • Manzi, G.:Pred Vzniku Homo sapiens: Prehľad o predčasnom-na-Strednom Pleistocénnych Fosílnych Záznam s Návrhom o Homo heidelbergensis v subspecific úrovni, 2011.
 • Heslip 2001.
 • Mounier 2009a: Mounier, A., Marchal, F., a Condemi, S.: Je Homo heidelbergensis odlišné druhy? Nový pohľad na Mauer mandible. Vestník Ľudskej Evolúcie 563: 219-46, 2009, abstraktné.
 • Tattersall, I.: svet od začiatkov to 4000 BCE, 2008.
 • Delson a Baab: Fosílnych ľudí v: McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology / Access Veda 2007.
 • J M. Bermúdez de Castro, M. Martinón-Torres, A. Gómez-Robles, L. Prado, S. Sarmiento: Comparative analysis Gran Dolina-TD6 Španielsko a Tighennif Alžírsko hominin mandibles, 2007.
 • Klein, R.:Ľudský Kariéru, 1999.
 • Bermúdez de Castro, J. M., Arsuaga, J. L., Carbonell, E., Rosas, A., Martínez, I., Mosquera, M., 1997. A hominid z Nižšej Pleistocénnych z Atapuerca, Španielsko: možné predka, že Neandertals a moderného človeka. Veda 276, 1392-1395.
 • Skupina, G. et alebo: Anthropologie: ein einführendes Lehrbuch, 2005.
 • Pietrusewsky.
 • Freudig, Doris ed.: Lexikon der Biologie. Gesamtausgabe v 15 Bänden und auf CD-ROM. 2004.
 • Rightmire, G. P.: Neskoro Uprostred Pleistocénnych Homo in: Handbook of paleoanthropology 2007.
 • Zeitoun 2000.
 • Vančata,V.: Paleoantropologie a evoluční antropologie, 2007.
 • Thurzo, M.:Evolúcia človeka, 1998.
 • Mikko je Phylogeny Archív.
 • Thurzo, M.?: Homo. In: Encyklopédia Beliana. 1. ed. Bratislava: Encyklopedický ústav sav, Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. His – Im. 136-138. termín 2009.
 • Rightmire, G. P.: Geography, čas a speciation v Pleistocénnych Homo. South African Journal of Science 91: 450-4, 1995.
 • Schrenk, F.: Die Frühzeit des Menschen, 5. edition, 2008.
 • Harvati 2007b: Harvati, K.: 100 rokov Homo heidelbergensis - život a časy kontroverzný taxónu, 2007.
 • Stringer, Ch.: Moderné ľudského pôvodu: pokrok a vyhliadky, 2002.
 • Thurzo, M.: Milióny rokov človeka, 1985.
 • Schwartz, J. H., Tattersall, I.: Ľudské fosílneho záznamu IV, 2005.
 • Mounier 2009b: Mounier, M. A.:Validité du taxónu Homo heidelbergensis Schoetensack, 1908 tieto, 2009.
                                     
 • teda bez nálezov zhruba od 300 000 BP pozri pod Homo helmei a človek heidelberský africké nálezy, ktoré iní zaraďujú pod Homo heidelbergensis, ale
 • čelusť, heidelberská čelusť, mauerská sánka, dolná spodná čelusť z Maueru, mauerský človek človek heidelberský heidelberský človek heidelberský opočlovek
 • Pithecanthropus leakeyi človek mauretánsky Pithecanthropus mauritanicus človek starojávsky Pithecanthropus palaeojavanicus a človek heidelberský Pithecanthropus
 • čiastočne človek vzpriamený Homo erectus človek predchodca Homo antecessor - na hranici lebo starý asi 800 000 prípadne viac rokov človek heidelberský
 • rozumný. Spočiatku prevažne do 200 000 pred Kr. ešte existoval aj človek heidelberský archaický Homo sapiens Čiastočne sporný je zatial druh Homo floresiensis
 • Človek Homo Človek cepranský Človek floreský Človek gruzínsky Človek heidelberský Človek mauretánsky Človek modžokertský Človek neandertálsky
 • konkrétne jediný rod z čelade hominini Homininae Rod človek zahŕňa jediný žijúci druh človek rozumný Homo sapiens a ostatné druhy rodu, ktoré už vyhynuli
 • predchodca Homo antecessor človek heidelberský Homo heidelbergensis, archaický Homo sapiens časť druhu človek neandertálsky Homo neanderthalensis
 • Človek neandertálsky lat. Homo neandertalensis je vyhynutý druh rodu človek Homo Pomenovaný je podla náleziska Neandertal v Nemecku. Neandertálci
                                     
 • erectus mauritanicus - človek mauretánsky Homo erectus heidelbergensis - človek heidelberský Homo erectus tautavelensis - človek tautavelský a 2010 archantrop
 • cirkev prijala za svoju ženevskú presbyteriánsku formu organizácie Heidelberský katechizmus a Belgické vyznanie. Po tom, ako v krajine zavládol mier
 • povolenie odísť do Nemecka, kde študoval literatúru, filozofiu a nemčinu na Heidelberskej univerzite. Počas ročníka mal sexuálnu aféru s Johnom Ellinghamom Brooksom
 • Deo a coram mundo. Gerhard Ebeling bol od roku 1977 korešpondentom Heidelberskej akadémie vied Heidelberger Akademie der Wissenschaften Viaceré významné
 • mindellskej terasy mindel: 480 000  430 000, resp. 480 000  350 000 človek heidelberský Homo heidelbergensis Obdobie vzniku mnohých hrubotvorných nástrojov
 • świderien. Najstaršie doklady sú o druhu človek heidelberský Najstaršie kostrové nálezy patria do druhu človeka neandertálskeho, pričom najznámejší je
 • sídlo Heidelberg sa stalo druhou Ženevou Vznikol v ňom aj významný Heidelberský katechizmus. Kalvinistická filozofia bola viac renesančná ako luteranizmus
 • nástrojov a kostí z rodu Homo podla veku nálezov presnejšie Človek vzpriamený alebo Človek heidelberský v pobrežných vrstvách z Pakefieldu v Suffolku, staré
 • Madína Mádí Madíne Mádi, Medínit Mádí londýnske Evanjelium sv. Jána a heidelberské Skutky sv. Pavla. Koptský dialekt, ktorý bol dovtedy pokladaný za zmes

Users also searched:

lovek, lovka, vvoj, cloveka, kromaonsk, vvoj lovka nazvy, lovek vzpriamen, evolucia cloveka, lovek predvek, clovek, lovk, predvek, vvoj lovka, evolucia, rozumn, nazvy, vzpriamen, lovk kromaonsk, lovek rozumn, heidelbersk, rozumny, lovek heidelbersk, rozumny clovek, človek heidelberský, homo. človek heidelberský,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Človek rozumný.

HEIDELBERSKÝ KATECHIZMUS. III.3 Heidelberský test rečového vývinu 19. III.4 Hodnotenie kreslenie istého počtu tvarov – geometrických i známych objektov strom, dom, človek, mačka v. Vývoj člověka nazvy. Vývojové druhy človeka Krížom krážom Slovenskom. 480 000–350 000 človek heidelberský Homo heidelbergensis. Obdobie vzniku mnohých hrubotvorných nástrojov sa ešte nepodarilo zistiť, pravdepodobne. Rozumny clovek. Centrum pre Neurooftalmológiu Doc. MUDr. Jozef Čmelo, PhD. Pro sebe pudu uloupil, ani člověk, který přinutil puvodního vlastníka pudy prodat Už v Heidelberskej dišpute z roku 1518 Luther trvá na tom. Člověk kromaňonský. Získali DNA z predka moderných ludí Homo heidelbergensis. Dofčúlka najstarší nález rodu človek Homon odhliadnuc od druhu Homo †​človek heidelberský Homo heidelbergensis, archaický Homo sapiens v užšom.

Vývoj člověka.

Ústava Cirkvi bratskej Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Vyvinuli človek vzpriamený Homo erectus Dubois, 1892 už pred 1.9 – 1.5 mil. rokov žijúci v Číne a mladší pre dnešné ludstvo rozhodujúci človek heidelberský. Reakcia mozgu na alkohol je šokujúca: Bunky poškodí už za 6 minút. Eilenšpígel a človek prezlečený za čerta Norimberskí kopisti frankfurtského vydania Dyl Juhozápadný pohlad na Heidelberský zámok Primavesi, Georg. Vyznanie viery Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici. Druhé Helvétske vyznanie, Heidelberský a Westminsterský katechismus, vyznanie Jednoty Človek má osobne veriť v Ježiša Krista ako Pána a Spasitela​.


Príčiny vzniku glaukómu.

K reformovaným konfesiám najmä Druhá Helvétska konfesia, Heidelberský a Veríme,že spasenie je dar od Boha, daný človeku skrze milosť a prijatý iba. DNA afrického kmeňa sa nezhoduje so žiadnym známym ludským. HRT – tomografia terča zrakového nervu Heidelberským retinálnym Ak sa v rodine vyskytol glaukóm, alebo má človek niektorý z rizikových faktorov, je. Sánka slovenčina definícia, gramatika, výslovnosť, synonymá a. Zosobnené boli druhom človek vzpriamený Homo erectus. v Európe človek predchodca Homo antecessor a človek heidelberský Homo.

V Európe žili praludia ovela skôr, pred 800 tisíc rokmi Tech SME.

Pokial má človek správne tónované SO s UV filtrom, s dostatočne velkou je možné detekovať pomocou laserového prístroja HRT Heidelberský retinálny. H isto ria E cclesiastica 2019 1 Prešovská univerzita. Homo erectus človek vzpriamený Homo floresiensis človek floreský Homo habilis človek zručný Homo heidelbergensis človek heidelberský. Obor a trpaslík Nadácia Pontis. HOMO HEIDELBERGENSIS ČLOVEK HEIDELBERSKÝ. Homo heidelbergensis žil približne v období 900.000 p. n.l. – 200.000 p. n.l. Vyvinul sa z druhu Homo. Je možné, že ludia v praveku lahli do postele na zimný Hlavné. Kolvek príznakov. Človek môže prísť až o 40 % zraku skôr, než si čokolvek HRT tomografia terča zrakového nervu Heidelberským retinálnym tomografom.


Vývojové Druhy Človeka Krížom krážom.

Predpokladá sa, že jaskynnú výstavbu má na svedomí Človek heidelberský, a je to prvý relevantný dôkaz o stavebných schopnostiach tohto. PREDHISTÓRIA. Zrak pre človeka je jeden z najdôležitejších zmyslov. Používajú sa HRT ​heidelberský retinálny tomogfraf alebo OCT optický koherentný. Poslední ludia vzpriamení Časopis Quark. Druhá Helvetská konfesia, Heidelberský a Malý westminsterský katechizmus, Veríme, že človek svojou neposlušnosťou k Bohu stratil spoločenstvo s ním i.


Dejiny Bratislavy as.sk.

Znanie viery, Heidelberský a Malý Westminsterský katechizmus, k odkazu Jednoty Veríme, že Ježiš Kristus je vtelený Boží Syn, pravý Boh a pravý človek. Človek heidelberský P. Najstaršie doklady sú o druhu človek heidelberský. Najstaršie kostrové nálezy patria do druhu človeka neandertálskeho, pričom najznámejší je nález z. Bola zistená príčina vymretí iných druhov pravekých ludí Hlavné. O žil v rôznych formách: opočlovek Pithecanthropus, heidelberský človek o 160 165 cm o väčší obsah mozgovne o výroba hrubo opracovaných kamenných. Je náš druh Homo sapiens v bezpečí pred zmenou podnebia. Heidelberský katechizmus reformovanej cirkvi tri hlavné časti: 1. bieda hriešneho človeka 2. vykúpenie človeka, 3. vďačnosť ako ludská.

Teológia Rádio LOGOS.

Georg Primavesi, Peter Speeth – Gotická sála Heidelberského zámku Georg Primavesi, Peter Milan Čorba – Dobrý človek zo Sečuanu XII. Milan Čorba. Reformovaná kresťanská cirkev – Ekumenické spoločenstvo cirkví. A obdobie vzniku pravekej spoločnosti predrodové obdobie, človek sa vyčleňuje zo 200 000 rokov pithecanthropus, heidelberský človek. Heidelberský katechizmus Encyclopaedia Beliana – slovenská. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ludí, človek Kristus a vierovyznaní: II.helvétske vierovyznanie a Heidelberský katechizmus. Genetický odkaz Kotlebovcom a im podobným: Všetci sme migranti. Alkohol navyše dokáže poškodiť mozgové bunky človeka ovela rýchlejšie, než sa doteraz predpokladalo, podla vedcov z heidelberskej univerzity sa tak deje už. Kto je to vlastne človek rozumný? – Denník N. Človek heidelberský Гейдельбергский человек. Často kladené otázky Slovenská glaukómová spoločnosť. Jávsky, heidelberský či neandertálsky. Žiadny z nich Ako človek, ktorý vyštudoval medicínu s cielom ísť pomáhať trpiacim do Afriky, a ako le kár, ktorý dlhé.

Testimonium fidei Pedagogická fakulta UMB.

Helvétske vyznanie viery, Heidelberský a Malý Westminsterský katechizmus, Je Božím darom cirkvi, svetlom a prostriedkom spoločenstva Boha a človeka. Puzzle pre deti od 9 rokov, dejepis, človek, obrázkové náučné puzzle. Dejepis – Cesta od opice k človeku, vývoj homo sapiens – Náučné obrázkové puzzle nemecké slovíčka, história, historický vývoj človeka a zvierat, dinosaury,​. Vznik a vývoj človeka. Vzácny genetický materiál bádatelia extrahovali z kosti človeka heidelberského ​Homo heidelbergensis, príbuzného neandertálcom.


Reformované náboženstvo Štátny pedagogický ústav.

Všetky druhy pravekých ludí okrem človeka múdreho sa nedokázali človek heidelberský, neandertálec a človek rozumný, dodnes prežil ale. Wave PowerPoint Template ECAV. Ferenc SZŰCS: Hermeneutika Heidelberského katechizmu. 55 mi ohladne Ježišovej autority odpúšťať hriechy ako Syn človeka. a v aklamácii.

O nás CB Levice.

Človek heidelberský alebo heidelberský človek alebo homo heidelbergensis lat. Homo heidelbergensis pri použití v širšom zmysle je čiastočné alebo úplné. Odkial sme 5. Anatomicky moderní ludia: Pred asi 200 tisíc rokmi vznikol z človeka heidelberského človek rozumný, Homo sapiens. Pravda, prvotní. Vedci objavili nový druh človeka rodu Homo Magazín.sk. Vedci sa domnievajú, že človek heidelberský prežil jednu z najťažších dôb ladových za posledný milión rokov. To možno donútilo hominidov.


Neandertálci v nás Spoločnosť Žurnál.

Človek heidelberský pochádzal z Afriky a žil zhruba pred 700 000 – 300 000 rokmi. Osvojil si metódy druhu erectus a aktívne lovil zver,. Informácia o tom, že alkohol poškodzuje mozog, vás najskôr nijako. Ak teda spomíname vývoj človeka, hovoríme o období pleistocénu –​geologického obdobia medzi 2.5 eurázijský heidelberský človek.


Žiaden Adam, žiadna Eva: Evolučné medzičlánky a prapôvod ludstva.

Sedemdesiat rokov ho pokladali za najstarší typ človeka na Zemi od prvého Heidelberský človek, zvaný tiež Mauerský podla nálezu dolenej čeluste pri. Praveká spoločnosť Dejepis – Referáty. Dávno pred ním žil človek heidelberský, ktorý je naším predkom, a časť Skôr než by sa človek bol vyvinul z opíc hominizáciou, vyvinuli sa velké opice z.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →