Топ-100
Back

ⓘ Zásada (chémia)
Zásada (chémia)
                                     

ⓘ Zásada (chémia)

Zásada alebo báza je látka alebo častica, ktorá pri reakciách odovzdáva elektróny alebo priberá protóny. Je to opak kyseliny.

                                     

1. Hydroxidy

Hydroxidy sú zásadité látky obsahujúce hydroxidový anión OH -. Medzi hydroxidy patria napríklad:

 • hydroxid draselný KOH
 • hydroxid sodný NaOH
 • hydroxid vápenatý CaOH 2)
                                     
 • Zásada môže byť: chemická látka, opak kyseliny, pozri zásada chémia individuálne pevné pravidlo alebo názor pre konanie, správanie zákonitosť či základná
 • chémia sa delí v podstate podla charakteru zlúčenín na: alifatická chémia acyklická chémia aromatická chémia heterocyklická chémia špeciálna chémia J
 • na: Teoretická organická chémia Preparatívna organická chémia Zvláštnou oblasťou organickej chémie je makromolekulová chémia skúmajúca vlastnosti, štruktúru
 • farmakológii: hlavná účinná časť lieku, pozri báza farmakológia v chémii zásada pozri zásada chémia v biológii: v molekulárnej biológii: zásadité heterocyklické
 • podstata neutralizácie. GAŽO, Ján a kol.. Všeobecná a anorganická chémia 3. vyd. Bratislava : ALFA SNTL, 1981. 808 s. Kapitola Kyseliny a zásady s. 211.
 • Analytická chémia má aplikácie pre súdne lekárstvo, bioanalýzu, klinickú analýzu, environmentálnu analýzu a materiálovú analýzu. Analytická chémia bola dôležitá
 • kuchynskej soli, ktoré sa dajú vyrobiť reakciou kyselín so zásadami neutralizácia v modernej chémii látky, v ktorých je iónová väzba, a ktoré tvoria kryštalickú
 • je v chémii rozklad látky pôsobením vody, napríklad rozklad soli, esteru, amínu a pod. reakcia aniónu slabej kyseliny alebo katiónu slabej zásady s vodou
 • v kadičke sfarbí namodro, určíme bod ekvivalencie titrácie. Indikátor chémia Fenolftaleín Lakmus Metylénová modrá Metylová oranžová metyloranž Fuksín
 • prítomnosť kyselín alebo zásad voláme indikátory. Existuje niekolko teórií definujúcich pojmy kyselina a zásada V chémii sa niektoré látky označujú

Users also searched:

...