Топ-100
Back

ⓘ Math.h
                                     

ⓘ Math.h

math.h je hlavičkový súbor štandardnej knižnice jazyka C, ktorý sprístupňuje matematické funkcie a konštanty. Hlavičkový súbor sa do zdrojového kódu vkladá pomocou direktívy preprocesoru #include alebo #include.

                                     

1. Funkcia pow

Funkcia pow z anglického power, čo znamená umocňovať je funkcia, ktorá umožňuje umocňovať reálny základ reálnym číslom. Pri programovaní sa často miesto tejto funkcie používa súčin niekolkých premenných, napríklad x 3 = x ⋅ x ⋅ x {\displaystyle x^{3}=x\cdot x\cdot x}.

V prípade, že je potreba spočítať druhú odmocninu, možno použiť preddefinovanú funkciu sqrt, prípadne sa používa alternatíva v tvare powx, 1.0/2.0, čo je základ umocnenia na jednu polovicu.

Toto sa používa aj u iných odmocnín. Pri počítaní nepárnej odmocniny je v matematike definovaná odmocnina zo záporného čísla, ale u tejto funkcie toto nie je definované. Tento problém možno obísť podmienkami if a else a pomocou funkcie absx.

                                     

2. Funkcia sqrt

Funkcia sqrt z anglického square root, čo znamená druhá odmocnina je ďalšia funkcia, ktorú je možné volať v tvare z = sqrtx;. Pre túto funkciu nie je definovaná odmocnina zo záporného čísla. Tomuto problému možno zabrániť príkazom absx alebo podmienkami if a else. Alternatíva tohoto príkazu je príkaz pow, kde je premenná umocnená na jednu polovicu.

                                     
  • New S. Wales 61: 160 1927 Eucalyptus calycogona Turcz., Bull. Cl. Phys - Math Acad. Imp. Sci. Saint - Pétersbourg 10: 338 1852 Eucalyptus calyerup McQuoid
  • Kong Donkey Kong 3 Donkey Kong Classics Donkey Kong Jr. Donkey Kong Jr. Math Double Dare Double Dragon Double Dragon II: The Revenge Double Dragon III:
  • Louise  a ich hamburgerovú reštauráciu. Robert Bob Belcher, Jr. hlas H Jon Benjamin Linda Belcher hlas John Roberts Tina Ruth Belcher hlas Dan

Users also searched:

...