Топ-100
Back

ⓘ Kategória:Administratívne členenie
                                               

Autonómia (štátoprávne usporiadania)

Autonómia je ústavou zaručené právo určitej územnej jednotky riešiť samostatné otázky osobitého záujmu v rámci väčšieho celku podla vlastných noriem a prostredníctvom vlastných orgánov. Územie, ktoré má autonómiu sa volá autonómne územie. Príklady územných jednotiek majúcich v názve slovo autonómny sú: autonómna provincia – napríklad Autonómna provincia Bolzano – Horná Adiža autonómna republika – napríklad Krymská autonómna republika autonómna oblasť – napríklad Židovská autonómna oblasť autonómny štát – napríklad Anzoátegui autonómny okruh – napríklad Čukotský autonómny okruh

                                               

Federálny dištrikt

Federálny dištrikt je označenie vyššej územno-správnej jednotky v niektorých federatívnych štátoch. Tieto celky nie sú považované za rovnoprávne celky týchto federácií ani ich nie je možné s nimi porovnávať, ale ide o samostatné entity pod priamou správou federálnej vlády, ktorá tu obyčajne sídli. Takto sa zabraňuje spolkovým štátom, aby ktorýkolvek z nich získal nepatričný vplyv na federálne záležitosti.

                                               

Kastel (San Maríno)

Kastel alebo obec je administratívna jednotka San Marína. San Maríno sa delí na 9 kastelov: Borgo Maggiore Domagnano Fiorentino San Maríno Città di San Marino, hlavné mesto Faetano Serravalle Acquaviva Chiesanuova Montegiardino

                                               

Katastrálne územie

Katastrálne územie je na Slovensku územne uzavretý a v katastri nehnutelností spoločne evidovaný súbor pozemkov. Podobný, ale nie identický, je pojem územno-technická jednotka. Jedno katastrálne územie môže tvoriť obec napríklad Kežmarok, no často sa stáva, že je obec zložená z viacerých katastrálnych území. Jedno katastrálne územie však nemôže byť súčasťou viacerých obcí. Katastrálne územia boli kedysi samostatnými obcami, no neskôr sa niektoré z nich spojili. Ďalšia existencia katastrálnych území je účelná z toho dôvodu, že evidencia pozemkov a vlastníckych práv k nim je na Slovensku evi ...

                                               

Liwá

Liwá alebo po slovensky aj liva bolo v Osmanskej ríši synonymum pre výraz sandžak, teda správnu jednotku pod vilájetom. Zo štátov, ktoré vznikli na území Osmanskej ríši, sa výraz najdlhšie zachoval v Iraku do roku 1974. V Iraku a do roku 1939 aj v Egypte výraz znamená aj brigádu vo vojsku. Okrem toho existovala velká správna jednotka liwá v štátoch Jordánsko do roku 1965, Severný Jemen v 80. rokoch 20. storočia a Omán zhruba do 90. rokov 20. stor.

                                               

Mikroregión (útvar obcí)

Mikroregión je dobrovolné združenie miest a obcí s cielom riešenia spoločných problémov a hladania ciest spoločného rozvoja daného územia. Podla zákona o obecnom zriadení je predmetom činnosti združení obcí najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, miestnej dopravy, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch. Vznik mikroregiónu je iniciatívou samotných obcí, nie príkazom nadriadeného orgánu.