Топ-100
Back

ⓘ Socha Svätopluka na Bratislavskom hrade
Socha Svätopluka na Bratislavskom hrade
                                     

ⓘ Socha Svätopluka na Bratislavskom hrade

Socha Svätopluka je nadrozmerná jazdecká bronzová socha zobrazujúca Svätopluka, tretieho panovníka Velkej Moravy, ktorá sa nachádza na nádvorí Bratislavského hradu. Autorom sochy je Ján Kulich.

                                     

1. Opis

Socha odliata z bronzu je spolu so žulovým podstavcom vysoká 7.8 metra. Na podstavci je plaketa s nápisom Svätopluk a označenie Král starých Slovákov. Na podstavci je tiež citovaný začiatok textu buly Industriae tuae pápeža Jána VIII., ktorú Svätoplukovi poslal v roku 880.

                                     

2. Okolnosti vzniku

Podla niektorých médií stojí socha Svätopluka na Bratislavskom hrade z iniciatívy expremiéra Roberta Fica. O postavení jazdeckého súsošia hovoril vtedajší premiér Fico vo svojom vystúpení v rámci osláv 190. výročia narodenia prvého predsedu SNR Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom už v júni 2007. Pýtajme sa sami seba - ako to, že na Bratislavskom hrade nestojí Svätoplukova socha na koni," uviedol.

Ako zdroj financovania bronzového odliatku sochy sa uskutočnila finančná zbierka, ktorú organizovalo občianske združenie Svätopluk.

Toto občianske združenie bolo založené z iniciatívy vtedajších troch najvyšších ústavných činitelov – prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku a predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica.

                                     

3. Odhalenie sochy

Odhalenia sochy Svätopluka 6. júna 2010, necelý týždeň pred parlamentnými volbami, sa okrem troch najvyšších ústavných činitelov zúčastnili najmä ministri, poslanci a župani strany Smer. Tento fakt kritizovali viacerí slovenskí politici ako napr. podpredsedníčka SNS Anna Belousovová, predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský a šéf poslaneckého klubu SMK Gyula Bárdos, ktorí odhalenie sochy označili ako politickú akciu Smeru, predvolebnú agitáciu a predvolebnú kampaň.

                                     

4. Vznik expertnej skupiny po volbách v roku 2010

Po volbách do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010 novozvolený predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík zostavil pod vedením historičky Maríny Zavackej expertnú skupinu, ktorá mala posúdiť umelecký a historický aspekt sochy. Komisia sa vo svojom stanovisku okrem odborných argumentov vyjadrila k soche v tomto zmysle: Historické osobnosti tvoriace súčasť národných dejín si nemožno prisvojovať na akékolvek stranícko-partikulárne ciele. Inštalácia akéhokolvek pomníka na každom podobnom mieste by mala byť výsledkom širšieho konsenzu a nie rozhodnutím úzkej stranícko-politickej špičky jednej politickej strany - navyše v období tesne pred volbami pozri text Správy

Opačný názor vyjadrili členovia odbornej komisie pri Slovenskom historickom ústave a Historickom odbore Matice slovenskej pod vedením historika a medievalistu Richarda Marsinu. Okrem odborných argumentov sa komisia nazdáva, že došlo k spolitizovaniu kampane vedenej proti soche, pričom cielom je odstrániť sochu z nádvoria a zmeniť súčasný text na podstavci sochy. V úvode stanoviska sa uvádza: Pani Marína Zavacká je verejnosti všeobecne známa svojimi negatívnymi názormi na jazdeckú sochu krála Svätopluka a zostavila komisiu zloženú výlučne z osôb, ktoré sa politicky a publicisticky aktívne angažujú za odstránenie jazdeckej sochy krála Svätopluka z Čestného nádvoria Bratislavského hradu. Týmto bola od počiatku spochybnená objektivita komisie. Text tiež informuje, že dňa 18. augusta 2010 sa riaditel Slovenského historického ústavu písomne obrátil na predsedu NR SR so žiadosťou o doplnenie ustanovenej Závackej komisie o ním navrhovaných odborníkov, alebo o poverenie renomovaného historika a medievistu, univerzitného profesora Richarda Marsinu zostavením ďalšej komisie, ktorá by pre pána predsedu NR SR takisto pripravila odborné stanovisko na sochu krála Svätopluka. Pán predseda NR SR. neodpovedal. pozri text Stanoviska                                     

5. Úprava sochy

V októbri 2010 na podnet predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka autor sochy Ján Kulich prekryl rovnoramenný dvojkríž na štíte sochy kovovou puklicou. Sulík túto úpravu vysvetlil ako zabránenie vzbudzovania asociácií dvojkríža na štíte so znakom Hlinkovej gardy.

                                     

6. Externé odkazy

  • Správa Odbornej komisie na posúdenie pomníka Svätopluka v areáli Bratislavského hradu a posudky členov komisie + v dolnej časti S T A N O V I S K O odbornej komisie pri Slovenskom historickom ústave a Historickom odbore Matice slovenskej k odhaleniu jazdeckej sochy krála Svätopluka umiestnenej na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu
                                     
  • ďalších sochárskych prác. V roku 2010 bola odhalená jeho socha Svätopluka na Bratislavskom hrade Je portrétistom, medzi jeho významné diela z tejto oblasti
  • Socha architektúra Socha jednoty Socha slobody Socha Svätej Trojice Trnava Socha Svätopluka na Bratislavskom hrade Socháňova ulica Liptovský
  • synovca Svätopluka Jeho smrťou v roku 894 nastal úpadok ríše, ku ktorému velkou mierou prispeli rozbroje medzi jeho synmi Mojmírom II. a Svätoplukom II.

Users also searched:

...