Топ-100
Back

ⓘ Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
                                     

ⓘ Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpát je názov súboru ôsmich kultúrno-historických pamiatok, od roku 2008 zapísaného do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Ide o komplex dokumentujúci hodnotné a trvalé dedičstvo, ktoré má súčasný človek možnosť spoznávať prostredníctvom odkazu prostého vidieckeho ludu a anonymných stavitelov. Komplex je zosobnením životnej skúsenosti, získanej v bezprostrednom súžití s prírodou, aj múdrosti nazbieranej po stáročia a odovzdávanej z generácie na generáciu.

                                     

1. Základná charakteristika

Slovensko je krajinou, kde sa od nepamäti stretali, spolu žili a vzájomne sa ovplyvňovali rôzne etnické skupiny s rôznymi kultúrnymi tradíciami a rôznou náboženskou orientáciou. Spoločne tvorili jedinečný kultúrny fenomén multietnickej a multikonfesionálnej symbiózy.

Architektúru severného a severovýchodného Slovenska charakterizujú o.i. stavby vybudované s využitím najdostupnejšieho stavebného materiálu - dreva. Typickými reprezentantmi drevených stavieb sú chrámy. Spomedzi množstva drevených sakrálnych stavieb na tomto území bolo osem chrámov vybratých a doporučených na zápis do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Pri výbere bol okrem umelecko-historického hladiska braný zretel na to, aby v súbore boli zastúpené chrámy troch najrozšírenejších náboženských konfesií na Slovensku. Tak boli do výberu zaradené dva rímskokatolícke, tri evanjelické a tri gréckokatolícke chrámy.

Vybrané chrámy boli postavené v období 16. - 18. storočia slohovo teda predstavujú barokové stavby s využitím gotických i renesančných stavebných prvkov. Svojimi vlastnosťami predstavujú ukážkové príklady miestnej náboženskej architektúry. Chrámy, postavené väčšinou v izolovaných obciach, sú typologicky symbiózou latinského a byzantského stavebného štýlu s využitím tradičných domácich stavebných postupov. V ich prevedení však nájdeme rozdiely tak v pôdorysoch ako aj vo vonkajšom vzhlade či vybavení interiéru, ilustrujúc tak odlišnosti v náboženských tradíciách a zvyklostiach jednotlivých vierovyznaní.

Drevené chrámy v horskom prostredí slovenských Karpát o.i. dokumentujú spolužitie príslušníkov rôznych náboženských vyznaní na pomerne malom geografickom území.

Z konfesného pohladu významný podiel predstavujú kostolíky východného obradu. Územie predovšetkým východného a severovýchodného Slovenska bolo v historickom vývoji ovplyvnené Byzantskou a neskôr Ruskou ríšou, čo sa odrazilo aj na podiele veriacich hlásiacich sa k byzanstkej cirkvi. Ich kostoly - cerkvi - svojou typológiou a vybavením zachovávajú architektonické tradície byzantského obradu.

Drevené chrámy na Slovensku predstavujú jeden z najlepších príkladov európskej drevenej sakrálnej architektúry. Ich vzhlad, konštrukcia a ludovými umelcami vytvorená výzdoba vychádzajú z miestnych stavebných a umeleckých tradícií, čiastočne ovplyvnených profesionálnymi architektonickými konceptmi.

Chrámy svojím výzorom vhodne zasadené do pôvodného prírodného prostredia tvoria neodmyslitelnú kulisu miestnej krajiny. Sú velmi dobre zachované a dodnes sú živými svätostánkami. Vďaka starostlivosti, ktorú im spoločnosť venuje, sú ich využitie a funkčnosť zaistené aj do budúcnosti.

Drevené chrámy z územia Slovenska nie sú jedinými objektami svojho druhu, ktoré sú zaradené do svetového dedičstva. Sú súčasťou tzv. sériového zápisu, podla ktorého zapísané pamiatky dokumentujú jedinečné, inde neopakovatelné riešenie či výnimočné stavebné stvárnenie. Do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva sa okrem nášho súboru dostali drevené chrámy z územia Nórska, Fínska, Polska, Rumunska, Ruska a Ukrajiny. Každý z týchto súborov dokumentuje inú kultúrnu tradíciu - s iným priestorovým a výtvarným poňatím, s odlišným charakterom výzdoby či na inom konštrukčnom princípe.

Významným predpokladom, na základe ktorého boli slovenské drevené chrámy zapísané do zoznamu UNESCO bol ten, že každý z nich spĺňal požadované podmienky jedinečnosti v zmysle Konvencie o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a podla desaťbodovej škály napĺňal dve dôležité kritériá:

 • iv byť výnimočným príkladom budovy, architektonického alebo technologického súboru alebo krajiny, ktorý ilustruje významnú etapu v ludskej histórii.
 • iii byť jedinečným alebo aspoň výnimočným svedectvom kultúrnej tradície alebo civilizácie, ktorá stále žije, alebo už vymrela.
                                     

2. Zoznam chrámov

rímskokatolícke

 • Kostol svätého Františka z Assisi v Hervartove
 • Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne

evanjelické

 • Drevený artikulárny kostol v Leštinách
 • Kostol Najsvätejšej Trojice v Kežmarku
 • Drevený artikulárny kostol so zvonicou v Hronseku

gréckokatolícke

 • Chrám svätého Michala archanjela v Ladomirovej
 • Chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša v Ruskej Bystrej
 • Chrám svätého Mikuláša v Bodružali
                                     

3. Zdroje

 • Prospekt Drevené chrámy UNESCO v karpatskom oblúku Slovenska, Ministerstvo kultúry SR, b.r.v.
 • Drevené kostoly na stránke UNESCO
 • M. Dudáš, I. Gojdič, M. Šukajlová, Kultúrne krásy Slovenska - Drevené kostoly, Dajama, Bratislava, 2007, ISBN 80-89226-14-0
                                     
 • rezervácia Bardejov, historické centrum Levoča a Spišský hrad, drevené kostolíky slovenskej časti Karpát, Banská Štiavnica a jej technické pamiatky jej okolia
 • portrét Štátny znak Slovenskej republiky, Dvojkríž na trojvrší, ako ho navrhol Ivan Řehák. Na všetkých minciach je napísané slovo SLOVENSKO a na ich obvode
 • pamiatok na území Slovenska Pamiatky sa do tejto kategórie vyhlasovali formou nariadenia predsedníctva SNR a neskôr nariadením vlády Slovenskej republiky. Súčasná
 • konala v rokoch 1545  1546. Pevnosť bola jednoduchým palisádovým hradom so štyrmi baštami. Už v čase dokončenia bola zastaraná, lebo jej drevené stĺpy

Users also searched:

...