Топ-100
Back

ⓘ Antiseptikum
                                     

ⓘ Antiseptikum

Antiseptiká sú liečivá zneškodňujúce patogénne mikroorganizmy v prostredí živých tkanív, na ranách, slizniciach na koži. Antiseptiká sa musia používať v takých koncentráciách, aby nepoškodzovali živé tkanivá. Ich toxicita pre makroorganizmus je na rozdiel od dezinficiencií nižšia, ale ich aplikácia nezbaví tkanivá všetkých mikroorganizmov.Niektoré antiseptiká môžu pri vyššej koncentrácii pôsobiť aj dezinfekčne – pojmy dezinficienciá a antiseptiká sa preto často zamieňajú.

                                     

1. Mechanizmus účinku

Dezinficienciá a antiseptiká majú obvykle výrazné antibakteriálne účinky. Na rozdiel od antibiotík a protiinfekčných chemoterapeutík, ktoré pôsobia len na určité druhy mikroorganizmov, pôsobia dezinficienciá a antiseptiká nešpecificky a väčšinou sa vyznačujú velmi širokým spektrom účinku.

Mechanizmus účinku je u jednotlivých dezinficiencií rôzny, vzhladom na chemickú rozdielnosť jednotlivých látok. Rušivo zasahujú do metabolických pochodov mikroorganizmov, alebo menia stav ich protoplazmy a tým narúšajú delenie buniek. Najčastejšou podstatou účinku býva koagulácia bielkovín, porucha permeability buniek a blokáda ich životne dôležitých enzýmov.

                                     

2.1. Rozdelenie Dezinficienciá a antiseptiká oxidačného typu

Látky oxidačného typu sa využívajú najčastejšie ako antiseptiká. Ničia mikroorganizmy oxidáciou proteínov alebo inaktiváciou enzýmov, spôsobenou uvolňovaním kyslíka v stave zrodu = atomárny kyslík. Velká časť metabolických pochodov u mikroorganizmov prebieha bez prítomnosti kyslíka. Mikroorganizmy sú preto všeobecne na kyslík citlivé. Jeho vplyvom dochádza u nich k oxidácii niektorých enzýmových systémov, ktoré pre normálny rast musia byť v redukovanej forme.

Atomárny kyslík sa lahko uvolňuje z kyslíkatých zlúčenín, ktoré majú v molekule dva alebo tri atómy kyslíka ozón, peroxozlúčeniny.

                                     

2.2. Rozdelenie Peroxid vodíka

 • Solutio hydrogenii peroxydati concentrata 30 %
 • Solutio hydrogenii peroxidati diluta 3 %

Koncentrovaný roztok H 2 0 2 velmi rýchlo leptá. Používa sa zriedený – vo forme 3 % roztoku k dezinfekcii menších rán, alebo po ďalšom zriedení 0.3 – 0.5 % – lyžica na pohár vody na kloktanie. Pôsobí aj dezodoračne. Vznikajúca hojná pena pomáha vyčistiť povrchové poranenia. Na hlboké rany a do telesných dutín sa nehodí.

                                     

2.3. Rozdelenie Manganistan draselný

 • Kalium permanganicum KMnO 4

Používa sa v 0.1 – 0.3 % koncentrácii aj v nižšej 0.05 % ako slabo ružový vodný roztok výhradne ako povrchové antiseptikum niekedy aj ako antihidrotikum. Okrem antiseptického účinku má KMnO 4 aj dezodoračný a adstringentný účinok. Jeho oxidačné vlastnosti sú závislé od pH prostredia.

                                     

2.4. Rozdelenie Kyselina peroctová

 • Acidum peraceticum

Používala sa ako koncentrovaný 35 % roztok v kyseline octovej Persteril, ktorý sa pre použitie ďalej riedil v koncentrovanom stave je explozívna. Musí sa uchovávať v chlade v nádobách z plastických hmôt. Je jednou z najúčinnejších sporicídnych látok.

2 % roztok sa používal ako dezinfekčný prostriedok k dekontaminácii skla, nerezových predmetov má korozívny účinok na železo a plastov. Od jej používania v praxi sa však postupne upustilo. Ako antimykotický prostriedok sa uplatnila hlavne vo veterinárnom lekárstve.

                                     

2.5. Rozdelenie Organické zlúčeniny uvolňujúce chlór

Dezinfekčný účinok chlóramidov je založený na ich lahkej hydrolyzovatelnosti za vzniku kyseliny chlórnej, ktorá je vlastnou účinnou látkou uvolňujúcou chlór.

Patria sem chlórované amidy aromatických sulfónových kyselín – benzénchloramín benzenchloraminum natricum, tosylchloramid, halazón.

Halazón sa používa vo vojenstve na dezinfekciu pitnej vody v polných podmienkach.

Benzénchloramín má dobrú účinnosť na vegetatívne formy baktérií na mikroskopické plesne. Prípravok Chlorseptol obsahuje ešte prísadu azooranže. Chloramin S – v zložení ešte uhličitan sodný. Chloramin T – na dezinfekciu predmetov a výkalov

                                     

2.6. Rozdelenie Jód Iodum

Jeden z najstarších, dodnes používaných dezinfekčných prostriedkov alkoholický roztok bol zavedený v r. 1839.

Alkoholové roztoky sa využívajú lokálne na kožu, nepoužívajú sa na väčšie alebo poranené plochy, ani pri precitlivelosti na jód; opatrnosť je nutná pri poruchách štítnej žlazy. V potrebných koncentráciách pôsobí jód baktericídne a fungicídne.

Jódová tinktúra Solutio iodi spirituosa je alkoholový resp. vodno-alkoholový roztok obsahujúci 6.5 % jódu a 2.5 % jodidu draselného. Bežne sa používa aj zmiešaná s rovnakým dielom etanolu 95 % Solutio iodi spirituosa diluta. Pripravujú sa v lekárni.

K dezinfekcii slizníc sa používa Lugolov roztok Solutio iodi aquosa; Solutio Lugoli obsahujúci 1 % jódu a 2.5 % jodidu draselného.

K výteru krku je určený roztok jódu v glycerole Solutio iodi glycerolica, ktorý obsahuje 1 % až 2 % jódu a 10 % jodidu draselného.

                                     

2.7. Rozdelenie Jodofóry

Niektoré nevýhodné vlastnosti jódu dráždivosť, nerozpustnosť vo vode sa podarilo upraviť vyvinutím tzv. jodofórov. Sú to látky komplexy neutrálnych polymérov s reverzibilne viazaným jódom. Uvolňujú jód a prakticky nepoškodzujú kožu, sliznice a tkanivá. Príkladom je jódovaný povidón. Jodofóry sa používajú v humánnej aj vo veterinárnej medicíne hygiena stajní, na dezinfekciu kože a slizníc v komunálnej hygiene, potravinárskom priemysle. Majú široké spektrum účinku, pôsobia aj na vírusy.

 • Prípravok Jodisol – obsahuje v zložení komplex jódu s povidónom.
 • Prípravok Jodosapol – obsahuje jód viazaný na aniónaktívny nosič. Používa sa ako derivans.
                                     

2.8. Rozdelenie Dezinficienciá a antiseptiká odvodené od rôznych zlúčenín

Používa sa celý rad organických zlúčenín: zlúčeniny ťažkých kovov, alkoholy, aldehydy, slabé kyseliny a zásady, fenoly a príbuzné látky, organické farbivá, detergenciá, chlorhexidín.

                                     

2.9. Rozdelenie Zlúčeniny ťažkých kovov

Koagulujú bielkoviny mikroorganizmov.

V minulosti sa anorganické zlúčeniny ortuti dnes sa už len vzácne používa chlorid ortutnatý – Hydrargyri dichloridum, nahradzovali organickými zlúčeninami ortuti, napríklad boritanom fenylortutnatým Phenylhydrargyri boras. Ten však už bol z praxe vyradený z dôvodu hromadenia fenylortutnatých zlúčenín v životnom prostredí a v potravinovom reťazci.

K terapeutickým účelom sa ešte stále používa amidochlorid ortutnatý Hydrargyri amidochloridum, napr. v liečbe psoriázy, aj keď viacerými autormi je už považovaný za obsoletné liečivo.

Z ďalších zlúčenín sa používajú zlúčeniny striebra – dusičnan strieborný Argenti nitras alebo targesin Argenti diacetyltannas albuminatus.

                                     

2.10. Rozdelenie Etanol

 • Spiritus concentratus 85 %
 • Spiritus dilutus 60 %
 • Spiritus 95 %

Etanol spôsobuje denaturáciu bielkovín; najúčinnejší je pri vyšších koncentráciách 60 – 80 %, kedy pri teplote 30 °C pôsobí baktericídne počas 1 – 2 min. Účinkuje iba na vegetatívne formy baktérií, na spóry nepôsobí resp. je málo účinný, na väčšinu vírusov je málo účinný. Na dezinfekciu nástrojov sám osebe nestačí používa sa na ukladanie nástrojov po sterilizácii.Na dezinfekciu kože sa kombinuje s ďalšími dezinfekčnými prostriedkami jód, fenylboritan ortutnatý a pod. Podobný účinok má aj propylalkohol, izopropylalkohol.

                                     

2.11. Rozdelenie Formaldehyd

 • Solutio formaldehydi obsahuje 35 – 38 % formaldehydu

Vo forme roztoku alebo pár ničí baktérie, mikroskopické huby a niektoré vírusy, pri dlhšom pôsobení hodiny aj spóry. Dráždi kožu, často senzibilizuje. Pre vysokú toxicitu sa používa prakticky len ako dezinficiens dezinfekcia bielizne, šatstva a pod. Možno ho použiť k hrubej dezinfekcii stolice a spúta.

Bol súčasťou kloktadla GA-FO a roztoku pre uchovávanie nástrojov Solutio Galli-Valerio. S karbetopendecíniumbromidom súčasť zloženia prípravku Dezident k rýchlej dezinfekcii lekárskych nástrojov.

                                     

2.12. Rozdelenie Slabé kyseliny a zásady

Spôsobujú poškodenie mikroorganizmov zmenou pH prostredia a prípadne aj ovplyvnením niektorých enzymatických reakcií.

Stále sa používa kyselina boritá acidum boricum vo forme roztoku napr. Solutio Jarisch alebo vo forme masti Unguentum acidi borici 3 % a 10 %. Jej používanie sa už na základe prác nemeckých autorov neodporúča, či skôr zakazuje v pediatrii.

Ďalej sa používa tetraboritan disodný Natrii tetraboras, hydrogénuhličitan sodný Natrii hydrogencarbonas a kyselina salicylová acidum salicylicum. Kyselina salicylová sa používa vo forme mastí.

                                     

2.13. Rozdelenie Fenol Phenolum

Zavedený do chirurgickej praxe Listerom v roku 1865.

Je to toxická látka denaturujúca bielkoviny. V 1 – 2 % až 4 % koncentrácii pôsobí baktericídne a fungicídne. Koncentrovanejšie roztoky leptajú kožu. Dnes je už pomerne zastarané dezinficiencium, slúži však ako porovnávací štandard. Používa sa predovšetkým ako dezinficiens chirurgických nástrojov.

V dermatológii je súčasťou bukového dechtu Pix fagi kamenouholného dechtu Pix lithanthracis a súčasť Solutio Castellani.

Vhodnou obmenou štruktúry fenolu boli získané a zavedené do praxe viaceré deriváty fenolu s odstupňovaným dezinfekčným a antiseptickým účinkom.

                                     

2.14. Rozdelenie Deriváty fenolu

Patria sem krezoly chlórkrezol, rezorcinol, pyrokatechol, chinolinol, tymol, guajakol, parabény, hexachlorofén, triklozan, a iné.

Izomérne krezoly sú účinnejšie ako fenol ale menej účinné ako tymol. Mydlový roztok trikrezolu bol v minulosti pod názvom Lysol najčastejšie používaným prostriedkom k hrubej dezinfekcii v zdravotníckych zariadeniach v minulosti nemocnice "zapáchali lyzolom". Bol nahradený analogickým prípravkom Krezosan.

                                     

2.15. Rozdelenie Dichlórchinolinol synonymum: Chloroxin

Používal sa ako dezinficiens črevného traktu pri akútnych a chronických hnačkách. Uplatňuje sa aj pri rôznych kožných ochoreniach vyvolaných kvasinkami a plesňami.

Pre vnútorné použitie sa vyrábal prípravok Endiaron tablety a suspenzia. Prípravok Endiform tablety obsahoval ešte spazmolytikum oxyfenónium-bromid. Pre vonkajšie použitie Endiaron masť, pasta, zásyp. V dermatológii súčasť prípravku Triamcinolon E masť.

Pri dlhodobom podávaní hrozí nebezpečenstvo závažných vedlajších účinkov neuritídy, poškodenie zrakového nervu. Z týchto dôvodov sa od používania derivátov chinolinolu postupne upúšťa.

                                     

2.16. Rozdelenie Hexachlorofén Hexachlorophenum

Jeho dezinfekčné vlastnosti sú 100-krát vyššie ako u fenolu. Pôsobí predovšetkým na gram-pozitívne mikróby. Používa sa k dezinfekcii operačného pola, rúk a kože. Pre dezodoračné vlastnosti sa pridáva do mydiel.

Je súčasťou oftalmologického prípravku Ophtalmo-Septonex masť, bol súčasťou dermatologika Septonex masť a antimykotického prostriedku Hexadecyl spray.

Jeho použitie u detí v pediatrii bolo zakázané došlo až k smrtelným intoxikáciam a jeho používanie sa začalo obmedzovať. V prípravku N Septonex zásyp bol hexachlorofén nahradený chlórhexidínom.

                                     

2.17. Rozdelenie Chlórhexidín Chlorhexidinum

Je biguanidový derivát so širokým spektrom antibaktériového účinku. Používa sa podla použitej koncentrácie ako antiseptikum aj ako dezinficiens na kožu, k chirurgickej dezinfekcii rúk alebo k dezinfekcii nábytku, podláh a sanitárnych zariadení.

                                     

2.18. Rozdelenie Organické farbivá

Majú baktériostatický a fungistatický účinok. Patria sem akridínové farbivá rivanol ethacridini lactas a akriflavín. Tieto látky účinkujú už vo velmi nízkych koncentráciách. Ďalej sa používajú trifenylmetánové farbivá ako genciánová violeť methylrosanilinii chloridum, – metylvioleť, používaná vo forme 0.5 % až 2 % alkoholového prípadne vodného roztoku alebo briliantová zelená viride nitens.

K azulénom, ktoré majú nielen antiseptický, ale aj antiflogistický a adstringentný účinok, patrí chlorofyl a bázický fuchsín.

                                     

2.19. Rozdelenie Mydlá Sapones

Mydlá sú najstarším typom povrchovo aktívnych látok, ktoré sa súhrnne nazývajú tenzidy. Dezinfekčné a antiseptické vlastnosti mydiel sú sčasti založené na ich povrchovo aktívnych vlastnostiach. Nositelom týchto vlastností mydiel je negatívne nabitá časť molekuly aniónaktívne tenzidy. Vplyvom zmáčacích, dispergačných a emulgačných vlastností dochádza k odplavovaniu nečistôt vrátane mikroorganizmov z povrchu živých organizmov alebo predmetov. Okrem toho majú mydlá tiež antiseptický účinok, ktorý je však pomerne slabý. Pôsobia predovšetkým na gram-pozitívne mikroorganizmy. Ich účinky sa prejavujú len v alkalickom alebo neutrálnom prostredí.

SAPO MEDICINALIS – sodné mydlo, SAPO KALINUS – draselné mydlo mazlavé. Pre zvýšenie antiseptického účinku sa do mydiel pridávajú ďalšie látky ako napr. rezorcinol, decht, bórax a iné, čím sa získavajú tzv. liečivé mydlá.

                                     

2.20. Rozdelenie Amóniové soli

Kvartérne amóniové zlúčeniny sú najdôležitejšou skupinou povrchovo aktívnych látok, ktoré vykazujú silné dezinfekčné účinky. Od klasických mydiel sa líšia tým, že aktívnou časťou molekuly je katión, preto sa tiež nazývajú katiónaktívne alebo invertné mydlá. Ich antibaktériová aktivita bola popísaná okolo roku 1920, v roku 1935 bol zásluhou Domagka zavedený benzalkóniumchlorid.

Najdôležitejšie používané látky: benzalkóniumchlorid, benzdodecíniumbromid, cetyltrimetylamóniumbromid, cetylpyridíniumchlorid, benzetóniumchlorid, karbetopendecíniumbromid, benzododecíniumbromid aj chlorid

                                     

2.21. Rozdelenie Bromid karbetopendecínia Carbethopendecinium bromatum

Je to látka chemicky, účinkom, použitím aj schopnosťou senzibilizácie alergické kožné reakcie podobná bromidu benzododecínia. Je súčasťou prípravku Septonex, Septonex Plus a Mukoseptonex, spolu s bromidom benzdodecínia patrí k najčastejšie používaným dezinficienciám na kožu.

                                     

2.22. Rozdelenie Bromid benzdodecínia Benzdodecinium bromatum

Pôsobí viac na grampozitívne ako na gramnegatívne mikroorganizmy. Prakticky nepôsobí na vírusy, mykobaktérie a spóry. Používa sa ako povrchové dezinficiens a antiseptikum na dezinfekciu kože, bežných drobných poranení, operačného pola, rúk a predmetov. Jeho vodné roztoky silne penia. Nevhodný je na rozsiahlejšie rany, pretože po väčšej rezorpcii by mohol vyvolať blokádu neuro-muskulárnej platničky.

Vyrába sa ako prípravok Ajatin solutio, čo je 10 % vodný roztok. Pre použitie sa riedi na 0.5 – 2 % roztoky. AJATIN tinctura = 1 % liehový roztok.

                                     
 • predmetoch vo vonkajšom prostredí a v infekčnom materiáli. Porovnaj antiseptikum Pojmy dezinficienciá a antiseptiká sa často zamieňajú, pretože rôzne
 • malachitom nič spoločné. Zriedená malachitová zeleň sa používa ako lokálne antiseptikum alebo ako prostriedok proti bakteriálnym, plesňovým, protozoálnym a ďalším
 • koncentrácie, ružovofialový až tmavofialový roztok. V medicíne sa používa ako antiseptikum na potieranie ekzémov a plesní na nohách. Pri teplote nad 270  C sa
 • svetlom a vlhkom. Pôsobí ako aromatikum, expektorans, adstringens, mierne antiseptikum Užíva sa vnútorne pri chorobách dýchacích ústrojov, pri poruchách trávenia

Users also searched:

...