Топ-100
Back

★ Antropológia                                               

Plemeno

Plemeno môže byť: V biológii: forma druhov v prírodnom prostredí, ktorá vyvolala jej vznik. V taxonómii. (In taxonómii) Zriedkavo: synonymum pre odrody synonymum závod. Synonymum pre poddruh synonymum závod. V zootechnike: dostatočne početné skupiny druhov spoločného pôvodu, zodpovedajúce morfologickej a výkonové charakteristiky vedené v určitých podmienok, a je schopný prenášať svoje vlastnosti na potomkov, synonymum: závod, pozri plemeno chovatelstvo. Všeobecné: pohlavie, rasu, národ. Infrasubšpecifická kategória zahŕňa skupina zvierat s spoločného pôvodu, majú určité znaky dedičné znaky ...

                                               

Sakralizácia

Sakralizácia môže byť: V religionistike, antropológii a sociológii: sposvätnenie, obdarenie niečo posvätné vlastnosti, moc, autoritu, pozri sakralizácia spoločenské vedy. V medicíne: pripojenie posledné piate driekového stavca s križovou kosti do jedného celku, téme sakralizácia medicíny.

                                               

Typologický model

Typologické model je model / prístup založený na typy zákazníkov, napr.: V teológii: prístup založený na typy zákazníkov náuku predobraznosti, pozri nižšie typológia teológie. Vo frazeológii: typologické frazeologický model. V antropológii: systém klasifikácie ľudí, založený na predpoklade, že ľudia môžu byť jasne zaradiť do pretekov na základe vybraných charakteristík ako je napríklad farba kože, tvar vlasov a tvar tela, pozri typologické model závod.

                                               

Humanistika

Antropológia
                                     

★ Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, presnejšie v nasledujúcich možné významy:

 • Kultúrne / social / sociokultúrna antropológia v užšom zmysle.
 • (a) V užšom zmysle slova, je antropológie buď iba biologickej antropológie, alebo biologickej antropológie filozofická antropológia pedagogická antropológia, teologická antropológia cyber-antropológia.
 • B) V širšom zmysle slova antropológie obsahuje rovnaké ktoré je uvedené v písmene a) plus kultúrne / social / sociokultúrnu antropológie v širokom slova zmysle, ktorý zahŕňa disciplíny.
 • Kultúrnej antropológie v užšom zmysle, alebo etnológia, etnografia a folkloristika.
 • Viac významov. (More meanings)
 • Sociálna antropológia v užšom zmysle slova, a konkrétne pokyny antropológie práva a politickej antropológie.
 • Alebo tiež: psychologická antropológia.
 • Lingvistická antropológia. (The linguistic anthropology)
 • Archeológii, najmä vo forme archeologických antropológie a prehistória.
 • Zriedkavejšie významy. (Rarer meanings)
 • (c) filozofické náuky o človeku, o podstate jeho existenciu a pozíciu vo svete, je implicitnou súčasťou väčšiny filozofických systémov, je v súčasnosti predmetom určitej filozofickej antropológie.
 • (d) široký súbor disciplín, ktoré majú vzťah s mužom.

Dôležitosť (a) je v strednej Európe pred starcami pochádza z kontinentálnej Európy, význam (b) je v strednej Európe, skôr, neskôr, prichádza z USA a čiastočne aj vo Francúzsku.

Najstaršie časti antropológie sú de facto biologickej antropológie fyzickej antropológie, a filozofickej antropológie, ale ako výslovne samostatná veda je prvý samostatne pridelené biologickej antropológie.

                                     
 • označenie nebiologickej antropológie uprednostňuje označenie kultúrna antropológia a v Spojenom královstve sociálna antropológia detaily pozri vyššie
 • Biologická antropológia iné názvy: fyzická antropológia v širšom zmysle antropológia v užšom zmysle antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia
 • Forenzná antropológia alebo súdna antropológia je aplikácia fyzickej biologickej antropológie v kriminalistike. Náplňou forenznej antropológie je predovšetkým
 • Historická antropológia je subdisciplínou dvoch vied o človeku histórie a antropológie Historici historickej antropológie sa zaoberajú analýzou a interpretáciou
 • Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu
 • Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristickou
 • Aplikovaná kultúrna antropológia je praktické využívanie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná
 • Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania
 • Psychoanalytická antropológia je výskum etnografických daností pomocou psychoanalytických interpretácií. Určité postoje oidipovského komplexu sa napr.
 • Teoretická antropológia je základ jednotlivých antropologických disciplín a smerov. Vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategóriami
 • Kognitívna antropológia je vedecký odbor v rámci kultúrnej antropológie v ktorom sa vedci snažia vysvetliť vzorce zdielania vedomostí, kultúrnych inovácií
                                     
 • Aplikovaná antropológia je využívania poznatkov vedy o človeku v praxi, najmä v priemysle rozmery tela pre vyrobu priemyselných vyrobkov a konštrukciu
 • jednotlivých druhov chronologicky po sebe nasledujúcich, v etnickej antropológii sa ludstvo rozlišuje podla rás a etnických skupín na jednotlivé kmene
 • sociálna antropológia aplikovaná ekonómia, európske štúdia, sociálna a pracovná psychológia, mediamatika na magisterskom stupni: sociálna antropológia aplikovaná
 • fyzickej a psychickej antropológie 8. v ZSSR a čiastočne aj niektorých socialistických štátoch neskôr: sociálna antropológia 9. vo Francúzsku, Španielsku
 • školy historickej alebo kultúrnej antropológie v USA. Podla Boasa je antropológia veda o človeku a jeho diele. Commons Commons ponúka multimediálne súbory
 • kultúry zvnútra sa stala základnou požiadavkou modernej antropológie Aj vďaka nemu má antropológia poznatky z iných kultúr, ktorých poznaním sa veda zbavovala
 • byť: príslušníci rodu Homo, v antropologickom zmysle, pozri ludstvo antropológia Wikicitáty Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Ľudstvo FILIT zdroj
 • Pierre Teilhard de Chardin 1881 - 1955 Milford H. Wolpoff 1942 - Carleton S. Coon 1904 - 1981 antropológia in: Encyclopaedia Beliana človek Homo
 • pozri dúhovka anatómia v antropológii významný znak, ktorého farba určuje antropologický typ, pozri dúhovka antropológia ludové označenie pôvodne
 • významoch bastard môže byť: v antropológii potomok rodičov patriacich do rôznych plemien rás pozri miešanec antropológia v genetike a biológii: kríženec
                                     
 • človeka je oblasť filozofického skúmania zameraného na človeka pozri filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • predpokladajú unilaterálny pôvod od spoločného mýtického predka, pozri klan antropológia v biológii: skupiny niekedy až desiatok jedincov vytvárané niektorými
 • krátkohlavý človek, krátkolebý človek, krátkolebec, pozri brachycefalus antropológia Brachycephalus je rod žiab, pozri Brachycephalus žaba Homo brachycephalus
 • Toto je zoznam filozofických smerov: anarchizmus antropológia filozofická aristotelizmus atomizmus austromarxizmus averroizmus eleati evolučný emergentizmus
 • velmi sporné. Patrí sem najmä psychológia, sociológia, pedagogika, politológia, sociálna psychológia, antropológia humánna biológia, humánna medicína.
 • rodom klanom a kmeňom napríklad v starovekom Grécku pozri fratria antropológia v starovekom Ríme: organizačná jednotka, ktorá vznikla rozdelením pôvodného
 • filozofia v antropológii chuť, elán do života biologická, psychická energia ako výraz duševného a telesného zdravia, pozri energia antropológia v psychológii:
 • svojím konaním nadobúda možnosť ako zabezpečiť svoje prežitie. posthistoire Filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • základným a aplikovaným výskumom v odboroch etnológia, kultúrna a sociálna antropológia a religionistika. Hlavným poslaním ústavu je skúmať človeka a jeho sociálne

Users also searched:

Antropolgia, antropológia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Historická antropológia.

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia bakalár sociálnej antropológie si osvojí odborné poznatky sociálnej antropológie, bude schopný ich. Čo je človek? Teologická antropológia Edita kniha. To sa pokúša práve filozofická antropológia. Táto veda však skúma otázky, na ktoré všetky ostatné vedy nedávajú odpoveď. Sú to otázky typu čo je človek?. Knihy Odborná a náučná Spoločenské vedy Antropológia. Skupina: prírodné vedy. Oblasť výskumu: vedy o živej prírode. Anglický názov študijného odboru: Antropology. Stupne popis. Študijný odbor antropológia sa. Antropológia, etnografia, etnológia Artforum dobrodružstvo myslenia. Antropológia rituálu na Mauríciu. Téma: Spoločnosť a kultúra Miesto konania: Lab Prezentuje: člen výskumného tímu LEVYNA. Antropológia Trnavská univerzita v Trnave TRUNI. Antropológia v kresťanskom kontexte. Prednášky Jana Valeša T3 fórum D3. Mojí profesí vždy byla práce s lidmi – mladými, na ulici, v církvích, teď na škole.

,3v1 Teória cvičenia evaluácia Vzdelávací a výskumný materiál.

DRUHÁ AXIÁLNA DOBA Mela 3. úvaha o druhej axiálnej dobe Stiahnuť súbor druha axialna doba mela 3 uvaha o doc. PhDr. Jozef Piaček, PhD. Pedagogická antropológia I. Branislav Malík za 5.15 € Vydavatel. Filozofická antropológia. Prezenčné vyučovanie začína 24.11. v utorok – po skončení pedagogickej praxe. Sylabus Filozoficka antropologia Filozoficka. Sociálna antropológia FSEV UK Portál VŠ. Predkladaná publikácia sa zaoberá otázkou, čím všetkým, a či vôbec, môže filozofia, a zvlášť filozofická antropológia, prispieť k poznaniu človeka a kde naopak. Antropológia Portál VŠ. Analýza kostrových pozostatkov z okolia gotickej kaplnky pri zaniknutom kostole sv. Kataríny v Dechticiach okr. Trnava, exhumovaných v rokoch 2008, 2009 a.


Aplikovaná antropológia Filozofická fakulta UMB.

Kníhkupectvo spoločenské vedy antropológia. Viem čo chcem vidieť: pridať filtre. Zoradiť podla: najnovšie pribudlo. najnovšie pribudlo najdrahšie najlacnejšie. Porovnanie cien v eshopoch pre ANTROPOLOGIA. Pedagogická antropológia tematizuje vzťahovú oblasť medzi pedagogikou a antropológiou v určitom kultúrno historickom kontexte. Jej cielom je previesť to,. Napísané v kostiach. Kniha Čo je človek? Teologická antropológia Edita Steinová už od 9 €. Porovnajte si ceny z internetových obchodov, nakupujte v tom najlepšom. Antropológia UNIPO. Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch: častejšie významy a V užšom zmysle je antropológia buď len biologická antropológia, alebo biologická antropológia filozofická antropológia pedagogická.

Moderná antropológia znovuobjavuje starobylú náuku o duchoch.

Alexandra Bitušíková Urbánna antropológia – Východiská a perspektívy Banská Bystrica, Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici, Fakulta. Filozofická antropológia Katedra didaktiky prírodných vied. Antropológia. Z gréckeho???????? anthrópos človek veda, zaoberajúca sa človekom, ludskými spoločnosťami, kultúrami a ludstvom vôbec snaží sa vytvoriť​. Filozofia – Antropológia O škole Deti a my. Antropológia Антропология.


Sociálna antropológia – FSEV.

Čo je človek?,Teologická antropológia Edita Steinová, Vydavatel: EURÓPA, Väzba: Knihy viazané, Počet strán: 216, Rok vydania: 2018. Kníhkupectvo → spoločenské vedy → antropológia ponuka titulov. Absolvent odboru antropológia 3. stupeň si osvojí zásady vedeckej práce, formulovanie vedeckého problému vedecké zadanie, právne, etické a spoločenské. Pedagogická antropológia I. cena od 4.94 € Pricemania. Profesor Richard van Dülmen patrí k popredným expertom pomerne mladého smeru v humanitných vedách – historickej antropológie.


Archeológia Antropológia Etnológia Albertina icome Bratislava.

Prečo študovať sociálnu antropológiu? ANTROPOLÓGIA JE NAJKOMPLEXNEJŠIA VEDA O ĽUDSKEJ KULTÚRE A SPOLOČNOSTI. Ľudia všade na svete žijú. Antropológia Magazín V. Viac o knihe Športová antropológia Mariana Šelingerová, Peter Šelinger. Podnetom pre vypracovanie tejto vysokoškolskej učebnice bol malý výber odbornej a. Recenzia Urbánna antropológia Východiská a perspektívy. Volanie po filozofickej antropológii je oneskoreným reflexom celých novovekých dejín myslenia o človeku, ktorý posunul ludskú podstatu do ostrejšieho.

Úvod do právnej antropológie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v.

Antropologický slovník: Moderná antropológia je interdisciplinárny vedecký odbor, ktorý hladá odpovede na základné otázky ludského rodu: Odkial. Antropológia. E. Páleš Príspevok na konferenciu Zhongyuan Qigong v Ekaterinburgu, 15. 21. januára 2001. Je dobre známym, ale nevysvetleným faktom antropológie,.

Zhrnutie z Filozofická antropológia.

This is The Sunday Times Bestseller. Planet Earth is 4.5 billion years old. In just a fraction of that time, one species among countless others has conquered it. Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a. Claude levi strauss identita rasa kultura evoluce rasismus xenofobia. s.​cz Antropológia. Informácie o antropológii rozdelenie antropologických.


Prednáška Antropológia rituálu na Mauríciu Európska noc.

Kolekcia najvýznamnejšieho výskumu v etnografii v rokoch 1900 až 1960 odkrýva dejiny antropológie cez archívne materiály vrátane poznámok, obrázkov, máp. Mierotvorná antropológia Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií. Pre vedeckú pedagogiku v zimnom semestri 1932 33 na tému filozofickej antropológie doplniť v ďalšom semestri prednáškami z teologickej antropológie.​. Kniha Filozofická antropológia Knihy pre každého. K popularite antropológie u stredoškolákov na Slovensku prispel seriál Kosti, ale aj iné kriminálne filmy, v ktorých vystupujú forenzní. Antropológia Azet. 1 miesto učitela profesora na Ústav sociálnej antropológie pre študijný Podmienky: VŠ vzdelanie v odbore sociálna antropológia alebo v.

Antropológia VEDA NA DOSAH.

Edita Steinová 1891 – 1942, filozofka a reholná sestra karmelitánka mala v úmysle svoje prednášky na Nemeckom inštitúte pre vedeckú pedagogiku v. Predmet filozofickej antropológie – Ostium. Antropológia. Filozofická antroplógia Univ. informačné systémy Správa identít používatelov Identifikácia TUID MAIS WebMail študent WebMail. Čo je človek? Teologická antropológia Edita Steinová za 11.69. Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia. Dátum: Dátum zverejnenia: 05.06.2017. Dátum začatia: 24.02.2017. Dátum ukončenia: neuvedený. Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia Register. Cielom autora bolo vrátiť filozofickej antropológii jej predošlý lesk … Zobraziť Pedagogická antropológia tematizuje vzťahovú oblasť medzi pedagogikou a.


Čo je človek?,Teologická antropológia Edita Steinová Market24.sk.

Knihy beletria romány novely poviedky poézia rozprávky detské knihy pre deti knihy pre mládež rozprávky pre deti básničky encyklopédie. Sociálna antropológia Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK. Knihy z kategórie Fyzická a biologická antropológia na. Milujeme knihy. Rovnako ako vy.


PTE BTK Néprajz − Kulturális Antropológia Tanszék Domov.

Antropológia dizajnu. Soňa Gyárfáš Lutherová Dizajn ako špecifická oblasť ludskej kreativity predstavuje búrlivé pole rozmanitých prístupov a diskurzov. Antropológia význam slova. Výklad a význam slova antropológia, slovo antropológia ie ž. veda o vývine človeka skloňovanie slova antropológia: podstatné meno, žen. Antropologický výskum – Katarínka. Prečo študovať sociálnu antropológiu. ANTROPOLÓGIA JE NAJKOMPLEXNEJŠIA VEDA O ĽUDSKEJ KULTÚRE A SPOLOČNOSTI. Ľudia všade na svete žijú a. Ako sa stať Kostičkou, forenznou antropologičkou Brennanovou. PTE BTK Néprajz − Kulturális Antropológia Tanszék, Pécs, Hungary. 1 321 Páči sa mi to 105 o tomto hovoria 64 tu boli. Department of European.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →