Топ-100
Back

ⓘ Alias (príkaz)
Alias (príkaz)
                                     

ⓘ Alias (príkaz)

alias je príkaz vo viacerých shelloch operačných systémov vychádzajúcich z Unixu, ktorý umožňuje zameniť jeden výraz za iný, a tak si prispôsobiť zadávanie textových príkazov svojim potrebám.

                                     

1. Princíp

Vytvorením aliasu, resp. prezývky, je možné spustiť nejaký proces novým zadaním, pričom pôvodné znenie je nezmenené a funkčné.

Jednorazové zadanie

Stačí napísať do terminálu zadanie aliasu, ktoré bude fungovať do najbližšieho ukončenie shellu alebo manuálneho zrušenie.

alias MENO_ALIASU=PRIKAZ

Odstránenie aliasov

Alias je možné odstrániť zadaním jednoduchého príkazu. Ak alias prepisoval iný príkaz, ten je odteraz znovu v platnosti.

unset MENO_ALIASU

Prepísanie príkazov

Skrátená forma alias môže nahradiť aj iný príkaz. Častá je zámena pôvodného príkazu s prídavnými hodnotami za alias.

Napísaním ls sa spustí pôvodný príkaz ls -la.

Trvalé uloženie

Shelly majú svoje konfiguračné súbory, kde je možné umiestniť aliasy.

                                     

1.1. Princíp Odstránenie aliasov

Alias je možné odstrániť zadaním jednoduchého príkazu. Ak alias prepisoval iný príkaz, ten je odteraz znovu v platnosti.

unset MENO_ALIASU
                                     

1.2. Princíp Prepísanie príkazov

Skrátená forma alias môže nahradiť aj iný príkaz. Častá je zámena pôvodného príkazu s prídavnými hodnotami za alias.

Napísaním ls sa spustí pôvodný príkaz ls -la.

                                     

1.3. Princíp Trvalé uloženie

Shelly majú svoje konfiguračné súbory, kde je možné umiestniť aliasy.

                                     

1.4. Princíp Bash

Používatelský konfiguračný súbor pre bash je súbor ~/.bashrc. V ňom v jeho prednastavenom stave zvyknú byť niektoré aliasy zakomentované. Pre povolenie zakomentovaného príkazu stačí odstrániť mriežku na začiatku riadku.

Príklad zakomentovaných aliasov:

Vzhladom na to, že je možné napísať množstvo aliasov do jediného dokumentu, vznikla potreba vytvorenia súboru, kde by boli vlastné, neštandardné aliasy, uložené. Pre túto potrebu vznikol v shelli bash súbor.bash_aliases. Súbor.bashrc odkazuje na toto umiestnenie, no táto možnosť je predvolené zakomentovaná. Pre povolenie je potrebné odstrániť mriežky z nasledovných riadkov:

Zadávanie aliasov je riešené cez nasledovnú syntax:

alias vaša_skratka=plný_príkaz
                                     

2. Príklady

Zadaním slova "siet" do terminálu sa vykoná príkaz gedit /etc/network/interfaces, takže textový editor Gedit otvorí súbor, v ktorom sú nastavenie siete napríklad IP adresa:

Nastaví bežnú slovenskú klávesnicu, známu ako QWERTZ:

Nastaví slovenskú QWERTY klávesnicu:

Zjednoduší inštaláciu programov cez metódu Apt-get na jediný znak:

Odinštalovanie programu vrátane závislostí:

                                     

3. Kritika

Používanie aliasu na zjednodušenie príkazov môže viesť ku chaosu, ak si viac ludí nastaví rôzne skratky na rovnaké príkazy. Hlavne začiatočníci môžu byť zmätení, ak dostanú príkaz zjednodušený cez alias, ktorý na ich počítači nie je nastavený. Ešte horší prípad môže nastať, ak si menej skúsený používatel nahradí aliasom niektorý dôležitý príkaz, a to hlavne ak nevie zrušiť daný alias.

                                     
  • shortcut pri Macu, pozri alias shortcut zástupný názov príkaz pre iný príkaz napríklad príkaz v unixovom shelli, pozri alias príkaz alternatívny vstupný
  • textových príkazov V najjednoduchšej podobe program zobrazí prompt, užívatel zapíše príkaz nasledovaný parametrami, riadok ukončí a program príkaz vykoná
  • Algoritmus Algoritmus na výpočet dňa v týždni Algoritmus z - buffer Alias príkaz AliExpress Allegro softvér Allen Newell Allods Online Alphabet
  • licenciovaná pod GPL. Príkaz sleep je tiež súčasťou ASCII MSX - DOS2 Tools pre MSX - DOS verzie 2. V PowerShell je sleep vopred definovaný ako alias na Start - Sleep
  • Zoznam unixových príkazov je v informatike súhrn unixových nástrojov a utilít podla špecifikácie IEEE Std 1003.1 - 2004, ktorá je súčasťou Single UNIX Specification
  • záznam alebo záznam kanonické meno spôsobuje, že jeden názov domény je aliasom pre iný. Takáto doména má platné všetky subdomény a DNS záznamy originálu
  • súboru. HFS Plus má tri druhy liniek: Hard linky, symbolické linky a aliasy Aliasy sa používajú na udržiavanie linku na pôvodný súbor aj ak sa premiestni
  • 1409: Noua Civitas 1410: Iglow alias Nova Villa 1411: Iglauia nomine Nowavilla 1412: Newdorf 1416: Nowa Civitas alias Iglo 1467: Newndorff 1486: Newstat

Users also searched:

...