Топ-100
Back

ⓘ Meno (Platón)
                                     

ⓘ Meno (Platón)

Meno je podla Platóna vonkajšie spájadlo jednotlivín s ideou ich druhu, znak druhu jednotlivín, predstavitel tohto druhu a tak aj priamy ukazovatel na príslušnú ideu v pomyselnom svete. Meno je predstavitelom logického pojmu. Meno je najvýraznejším prejavom druhového pojmu, najprístupnejším prejavom logického zoskupovania jednotlivín do druhov. Význam mena ako predstavitela druhu sa uplatňuje aj v predikátoch. Vec má v mene svoje znamenie. Meno veci je jednou zo základných podmienok poznania veci.

                                     
  • stratéga a ako vojvodca nikdy neutrpel porážku. Priatelsky sa stýkal s Platónom ktorý ho poznal pravdepodobne pri svojej prvej ceste na grécky Západ.
  • byzantskej filozofie, polyhistor, literát a politický činitel. Jeho pôvodné meno bolo Konštantín. Za vlády cisára Konštantína IX. Monomacha viedol Konštantínopolskú
  • Whitehead a Heidegger. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Platón novoplatonizmus Ammonios Sakkas patristika kresťanstvo Dragúň, Emil Dříza
  • Zmyslový svet podla Platóna vznikol pôsobením tvorcu sveta demiurga z chaosu podla ideí. Na rozdiel od sveta ideí je to svet, ktorý sa mení ktorého entity
  • ich názoroch a dielach sa dozvedáme vela od Platóna aj keď tento zdroj nie je velmi spolahlivý, lebo Platón nebol voči svojim ideovým odporcom nijako ohladuplný
  • pozri Hipparchos z Nikaie Hipparchos z Atén 1. meno dvoch archontov, 2. Peisistratov syn Platónov dialóg, pozri Hipparchos dialóg Toto je rozlišovacia
  • mužskí veštci nazývaní Bakovia. Spočiatku sa spomína iba jedna veštkyňa Platón Hérakleitos z Efezu neskôr viacero Aristoteles a Varro uvádza už 10
  • predchodcov skúmajúcich len relatívne konkrétne pojmy ako človek a spoločnosť Platón tvrdí v Protagorovom dialógu, že Sofisti boli boli mierne neempiricky orientovaní
  • významový útvar hojne tematizoavný a reflektovaný v európskej filozofii počnúc Platónom Ideu vyčleňujú z významového univerza obyčajne ako význačný, orientujúci
  • pričom sa sám mení na konglomerát rozličných filozofických prúdov: synkretizmus bol hlavným znakom toho platonizmu. V 2. stor. doplňuje Platónovo učenie z

Users also searched:

...