Топ-100
Back

ⓘ Homologický rad
                                     

ⓘ Homologický rad

Homologický rad je usporiadanie organických zlúčenín, ktoré majú podobnú štruktúru, podla stúpajúcich molekulových hmotností. V tomto rade sa každý nasledujúci člen líši od predchádzajúceho o jednu CH2 skupinu.

Každý homologický rad má svoj homologický vzorec. Homologický vzorec je vyjadrením homologického radu pomocou vzorca.

                                     

1. Homologický rad

 • C13H28 - tridekán
 • C10H22 - dekán
 • C15H32 - pentadekán
 • C11H24 - undekán
 • C17H36 - heptadekán
 • C6H14 - hexán
 • C19H40 - nonadekán
 • C18H38 - octadekán
 • C3H8 - propán
 • CH4 - metán
 • C9H20 - nonán
 • C4H10 - bután
 • C14H30 - tetradekán
 • C20H42 - ikosán
 • C5H12 - pentán
 • C8H18 - oktán
 • C16H34 - hexadekán
 • C12H26 - dodekán
 • C2H6 - etán
 • C7H16 - heptán
                                     
 • nasýtené zlúčeniny bez kruhovej štruktúry bez cyklov Alkány tvoria homologický rad v ktorých sa členy líšia konštantnou relatívnou atómovou hmotnosťou
 • Všeobecný odvodzovací vzorec závisí od počtu trojitých väzieb v reťazci. Homologický rad je odvodený od všeobecného vzorca charakteristického pre daný počet
 • polypropylénu PP acetónu CH3 - CO - CH3 kuménu a ďalších organických látok. Homologický rad závisí od všeobecného vzorca pre daný alkén. Všeobecné vzorce sú uvedené
 • dekán 10 undekán 11 a dodekán 12 Tento homologický rad ďalej pokračuje a líši sa o homologický prírastok CH2, obecný vzorec alkánov je teda CnH2n 2
 • Hnedé uhlie Hnojivo Hodrušit Hofmannovo odbúravanie Holmium Homologický rad Homunkul Horčík Horenie Hormón Howard Florey Howlit Hrdza
 • Siberiograptus rod Sphenoecium rad Mastigograptida rad Dendroidea rad Camaroidea rad Crustoidea rad Stolonoidea rad Tuboidea rad Graptoloidea trieda vnútrožiabrovce
 • rastliny: rad puškvorcotvaré Acorales bez mena rad žabníkotvaré Alismatales bez mena rad petrosáviotvaré Petrosaviales bez mena bez mena rad dioskoreotvaré
 • maxily - je to vlastne skrátený endopodit príslušnej končatiny hlavy, homologický s hmatadlom palpus u Hexapoda. Súčasťou ústneho ústrojenstva sú aj
 • Etán je druhý najjednoduchší uhlovodík v homologickom rade alkánov po metáne. Jeho sumárny chemický vzorec je C2H6. Pri bežnom tlaku a teplote je to
 • Šťúry alebo škorpióny Scorpionidea, Scorpionoidea sú rad pavúkovcov. Šťúry sa prispôsobili životu na súši velmi dávno, asi už v silúre pred viac ako
 • Direktný súčet grúp Volná abelovská grupa Konečne generovaná abelovská grupa Rád abelovskej grupy Delitelná grupa Lokálne cyklická grupa Cyklická grupa Kleinova

Users also searched:

...