Топ-100
Back

ⓘ Penicilín
Penicilín
                                     

ⓘ Penicilín

Penicilín je prvé antibiotikum využívané v medicíne. Radí sa medzi beta-laktámové antibiotiká. V plesni Penicillium notatum ho v roku 1928 objavil Alexander Fleming. Z chemického hladiska je to bicyklická organická kyselina, mierne rozpustná vo vode, lepšie v etanole, éteri, chloroforme a organických rozpúšťadlách. Podla skupiny, ktorá je naviazaná na niektoré miesta penicilínovej molekuly sa rozlišuje penicilín F, G, K, N, O, S, V alebo X.

Penicilín, podobne ako ostatné beta-laktámové antibiotiká pôsobí baktericídne, má vysokú účinnosť a nízku toxicitu. Je účinný najmä na grampozitívne baktérie. Pôsobí aj na niektoré gramnegatívne mikroorganizmy, voči mnohým baktériám je však neúčinný. Alergické reakcie na penicilín sú zriedkavé.

V továrni v Benjamin Fragner v Dolních Měcholupech dnešná Zentiva bol penicilín pod vtedajším označením BF Mykoin 510 prvýkrát pripravený v roku 1944.

                                     
  • proti pôsobeniu betalaktamáz dikloxacilín, kloxacilín, meticilín, penicilín G, penicilín V, penamecilín, piperacilín, oxacilín monobaktámy glykopeptidy:
  • objavenie enzýmu lyzozým v roku 1922 a izolovanie antibiotickej substancie penicilín z plesne Penicillium notatum v roku 1928, za ktoré získal v roku 1945
  • uskutočňuje prostredníctvom transpeptidáz známych ako proteíny viažuce penicilín PBP PBP sa viažu na D - Ala - D - Ala na konci muropeptidov prekurzory peptidoglykánu
  • vyvolať ochorenie podmienečný patogén celý rod je rezistentný na penicilín čiastočne i na cefalosporíny. Acinetobacter. In: Encyclopaedia Beliana
  • β - laktámové antibiotiká sú široká skupina antibiotík, ktorá obsahuje deriváty penicilínov cefalosporínov, monobaktámov, karbapenémov a inhibítory β - laktamázy
  • pomenovanú ketén, ktorá je dôležitým prostredníkom antibiotík ako sú penicilín a amoxicilín. V roku 1907 pôsobil na Technickej Univerzite Karlsruhe.
  • profesorkou v Oxforde. Venovala sa zisťovaniu molekulárnej stavby vitamínov a penicilínov metódami röntgenovej difrakcie. Roku 1964 dostala Nobelovu cenu za objasnenie
  • Telefón 2002 Lietadlo 2002 Metro 2002 Televízia 2002 Penicilín 2003 Zips 2003 Video 2003 Chladnička 2003 Hodiny 2003
  • J01BA52 Tiamfenikol, kombinácie J01C Betalaktámové antibiotiká, penicilíny J01CA Penicilíny so širokým spektrom J01CA01 Ampicilín J01CA02 Pivampicilín J01CA03
  • používal na liečenie syfilisu. Po objavení antibiotík bol nahradený penicilínom Pod pojmom chemoterapia sa označuje akákolvek liečebná terapia založená

Users also searched:

...