Топ-100
Back

ⓘ Šakti
                                     

ⓘ Šakti

Šakti je v sanskrite označenie ženského princípu absolútneho božstva, ale pojem má aj iné významy napríklad "tvorivá energia", potom sa píše s malým písmenom. Šakti je zároveň Šivovou družkou a šivaizmus ju považuje za menej dôležitú ako šaktizmus, pre ktorý je Šakti zvrchovanou bohyňou vesmíru. Šakti má vela mien, lebo historicky podobne ako Višnuova družka Radha sa počas vývoja inkarnovala v rôznych podobách. Na juhu Indie Velkú Matku nazývajú ako Amma, teda "Matka". Jedna z jej prvých podôb, ak nezoberieme do úvahy zdroje ako Védy, prichádza ako Sati a podla sanskritských rukopisov Šivu nepozval Satin otec na obetnú slávnosť, aké kedysi velmi dávno bežne usporadúvali ludia svojim bohom. Sati bola tak zarmútená, že sa rozhodla ukončiť život. Po smrti sa reinkarnovala ako Parvati.

                                     

1. Mytológia

V hinduistickej literatúre i mytológii Tamilci majú napríklad vlastné purány treba rozlíšiť kultúrne zvyky, zvyklosti i tradície, ktoré z dôvodu rôznych historických či geografických zvláštností spôsobili, že je niekolko stoviek, možno až tisícok mien pre ten istý pojem. Hinduizmus je velmi tolerantný a heterogénny; Európania majú skôr tendenciu všetko až prílišne "orámovať", čo je potrebné povedať, lebo ak niekde v deviatich formách bohyne Šakti nie je uvedená Kali ktorej meno sa tiež rôzne vyslovuje i píše - napríklad Kaali, Európania to zvyknú považovať za chybu. Deväť foriem Šakti, ktoré sú uvedené nižšie, sa teda menia podla kultúrnych zvyklostí tej–ktorej indickej oblasti.

Šivaizmus považuje Šakti za menej dôležitú, hoci v tantrizme je Šakti vstupnou bránou k Šivovi. So Šaktizmom je to zase opačne. Táto bohyňa má vela mien, ale tie často vyjadrujú buď kultúrne zvyklosti, alebo formy, čo je v kresťanstve nezvyklé. Bojová, nedostupná a neporazitelná forma Šakti sa volá Durga; Kali je zase ničivá forma; Bhairavi ďalší hrozivý aspekt podobný Kali – stále je to však iba jeden Boh dokonca aj s menom egyptskej bohyne Isis, ktorej niektoré kňažky usporadúvali sexuálne rituály podobné lavotočivej tantre. Ľudia teda pomenúvajú božie nálady formy a Kali je napríklad hlavným ženským božstvom v Bengálsku rozumej rovnako samostatný štát Bangladéš a aj Západné Bengálsko, ktoré ostalo po odtrhnutí Bangladéša ako štát v rámci Indickej republiky.

V hinduistickej literatúre je meno Šakti, alebo prípadne Parvati či Velká Matka – Maa Devi, uvádzané väčšinou všade tam, kde je spomínaný aj Šiva. Hoci výraz Durga sa vyskytuje aj v Rig Véde Durga Suktham, nie je celkom jasné, kto sa tým myslí. Ak sa však pozrieme na purány, z ktorých pre šivaistov je velmi dôležitá Skanda purána Skanda je synom boha Šivu, ktorá je vôbec najväčšia zo všetkých purán 81 000 veršov, je úplne zrejmé, že meno Parvati má velmi významné zastúpenie v indickej literatúre.

                                     

2. Chrámy a zvyklosti

V Indii majú šaktisti vela chrámov – či už pre bohyňu Kali, Bhairavi, ale stále je to iba jedno božstvo. Známym chrámom je Dakshineswar Kali, ktorý dala postaviť Rani Rašmani v Kalkate, ktorá sa ako chudobná osoba z najnižšej kasty vydala za velmi bohatého muža. Medzi zvyklosti patria oslavy ako Navratri, čo je festival pre velebenie bohyne Durgy s názvom odvodeným od počtu deväť Nav a nocí tri. Zároveň je to oslava ženského princípu. Pomenovania pre deväť foriem Durgy sa líšia podla národných zvyklostí. Deväť foriem tejto bohyne:

 • Brahmacharini - personifikuje lásku a oddanosť
 • Siddhidatri - polovica Šivovho tela a polovica Šakti
 • Durga Shailputri - dcéra hôr
 • Chandraghanta - celá v zlate, s desiatimi rukami a troma očami
 • Skanda Mata - jazdí na levovi, má tri oči a štyri ruky
 • Kushmanda - je forma, ktorá sa oslavuje v štvrtú noc
 • Durga - bojová a víťazná forma Božej Matky
 • Maha Gauri - je celá v bielom, vyžaruje pokoj a súcit
 • Kaalratri – má čiernu alebo modrú pokožku a štyri ruky

Pre hinduistov číslo deväť bohyne Durgy alebo Šakti vychádza zo starovekých textov, podobne ako mystické čislo 108 - každý hinduistický modlitebný ruženec má väčšinou počet 108. Existuje aj pojem Navadurga alebo Nav Durga - deväť foriem bohyne Durgy, ktorý je komplexne ilustrovaný vyššie. Noc je preto významným aspektom Navratri, lebo Rig Véda píše, že všetko pred stvorením sveta bolo ukryté v tme hlbokej noci, kedy pomocou posvätnej slabiky Óm prvým "dychom" vesmíru pri jeho stvorení prišlo stvorenie. Medzi ďalšie zvyklosti šaktistov patrí tantrizmus, ktorý je u šaktistov a šivaistov viac rozšírenejší než i višnuistov – pozri tantra.

                                     
 • dnes nemiešala s inými kastami. Nasledovníci Šakti však nevenujú velký ohlad týmto kastovým rozdielom. Šakti je tvorivá energia a šaktizmus doktrína
 • deväť nocí je deväťdňový hinduistický sviatok, pri ktorom sa slávi deväť aspektov ženskej bohyne Šakti Po ňom nasleduje dôležitý sviatok Dasahrá.
 • absolútnym Bohom Šiva, pre višnuistov Višnu, pre šaktistov matka Zeme - Šakti alebo Párvatí. Popri troch najväčších bohoch Brahma, Višnu, Šiva ešte
 • chrámy a v niektorých odnožiach višnuizmu plní takmer podobnú úlohu ako Šakti v šivaizme. Lakšmí je meno rovnakého charakteru ako Višnu - t. j. označuje
 • bohom Súrjom, a ten mu poradil, aby brnenie vymenil za neomylnú zbraň šakti Druhý slub dal Kuntí, svojej matke, že nezabije nikoho z Pánduovcov okrem
 • dostala energia boha, ktorého hinduisti vzývali. Môže to byť Ganeš, Súrja, Šakti Šiva i Višnu, ale aj Hanuman. Prašád môže odovzdať aj svätý človek.
 • kategórie najdôležitejších bohov, kde patrí predovšetkým Brahma, Šiva, Višnu, Šakti Ganéša a Súrja. Ostatní bohovia ako Indra, Varuna, Mitra atď. sú síce Dévovia
 • pakistanskej hranici. O Karní Mátá sa verí, že bola inkarnáciou bohyne Šakti Karní Mátá patrila do kasty čáran, ktorá je súčasťou histórie a kultúry
 • Vesta, Héra bohyňa Artemis, Matka Rímska Velká matka, Gaia, indická Šakti Starena Hekaté, Kálí, ... Každý z archetypov ma spojitosť s fázou mesiaca

Users also searched:

...