Топ-100
Back

★ Anatómia človeka                                               

Hemisféra

Hemisféra alebo pologula môže byť: V geometrii: polovica gule, pozri pologula geometria. V anatómii: polovica-koniec mozog stavovcov v ľudí a mozočku, pozri hemisféra anatómie. V zemepise: pol zemegule, pozri pologula Zemi, severná pologula, južná pologula, západná hemisféra, východ hemisféra.

                                               

Vnútornosť

Vnútornosť môže byť: Majetku uplatňovať vo vnútri, ako aj v zmysle duše. Vlastnosť byť vnútri. (The property to be inside the) Nehnuteľnosť sa vzťahujú len na rovnakom stave alebo podobné jednotky. Zastarano: nitro myseľ. (Zastarano: nitro mind) Týkanie prijímač, vidieť podstatu. Droby je vnútorných orgánov človeka alebo zviera, pozrite si časť tela, anatómia.

                                               

Anus

Konečníka alebo riti môže byť v anatómii: U ľudí: ritný kanál ritný otvor oblasť kože, okolo ritného otvora. Ritný otvor. (Ritný hole) Nepresne: ritný kanál. (Inaccurately: ritný channel) Konečníka môže byť spôsobená: Celý konečníka. (The entire rectum) Zadok, chrbát vankúš tela.

Anatómia človeka
                                     

★ Anatómia človeka

Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je súčasťou všeobecnej anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových systémov ľudského tela. Ľudské telo, rovnako ako ostatné živočíšne telá, sa skladá z anatomických systémov, tie sú vyrobené orgány. Orgány sú vyrobené z tkaniva, ktoré sa skladajú z jednotlivých buniek a nebunkových štruktúr. Tkanivá skúma histológia, bunky zase cytológia.

Anatómia skúma štruktúru zdravého ľudského tela, preto sa niekedy označuje aj ako "normal" anatómia. Patologickými zmenami ľudské telo sa zaoberá patologická anatómia.

                                     

1. Pododbory anatómie človeka. (Pododbory anatomy of man)

 • Makroskopickej anatómii - venoval sa štúdiu štruktúr viditelných volným okom.
 • Cytológia - štúdium buniek.
 • Mikroskopická anatómia - venoval sa štúdiu mikroskopických štruktúr.
 • Histológia - štúdium tkanív.
 • Topografických regionálne anatómia - sa zaoberá anatómiou určitej časti ľudského tela, ako sú ruky, krk, atď.
 • Systém systematická anatómia - sa zaoberá štúdia jednotlivých systémov, či systémov ľudského tela, ako nervový systém, tráviaca systému a pod.
 • Praktické anatómia - tiež nazývaný "utility" anatómia pre všeobecné lekárske účely.
 • Klinická anatómia - napr. rádiologická anatómia - sa zaoberá štúdiom anatómie, viditelnej pre jednotlivých rádiologických zobrazovacích metódach, chirurgická anatómia - študuje chirurgické prístupy, a tak na.
 • Plastové alebo umeleckých anatómia - študuje proporcie ľudského tela, jej vzhlad a zmeny v pokoji a pri pohybe.
 • Porovnávacie porovnávacej anatómie - pred katedra všeobecnej anatómie, sa zaoberá stavbe tela jednotlivých druhov zvierat a ich vzájomné porovnanie.
 • Embryológia - sa zaoberá vývojom ľudského rozvoja.
 • Patologická anatómia - sa zaoberá zmenami v štruktúre mikroskopickými som makroskopickými spojené s chorobou.
 • Antropologická porovnávacia anatómia - študuje štruktúru tela a jeho rozdiely vo veľkých populáciách, jej zmien v čase a priestore.

Anatómia venoval sa štúdiu a opis makroskopických častí ľudského tela. Som preto základom väčšiny iných teoretickej a praktickej oblasti medicíny, ktoré vo väčšej alebo menšej miere prelína. Z najdôležitejších treba spomenúť:

 • Na bunkovej na úrovni tkanív - histológia, patologická anatómia, cytológia, hematológia.
 • Na molekulárnej a bunkovej úrovni - biochémia, molekulárna biológia, genetika, farmakológia.
 • Na orgánovej a systémovej úrovni, - chirurgia, rádiológia, vnútorné lekárstvo.

Tiež zaradenie do jednotlivých úrovní nie je striktné, a väčšina medicínskych odborov využíva poznatky, alebo sa venuje oblastiam z úrovne molekúl na orgánové systémy. Vzájomné interdisciplinárny miešanie často veľmi významné je bežné a z hľadiska praktickej a teoretickej medicíny veľmi dôležité.

                                     

2. Výskum. (Research)

Najčastejšie a zároveň jedným z najstarších spôsob štúdia anatómie je pitva. V súčasnosti, anatómia používa v oblasti výskumu a rôznych zobrazovacích techník, pomocou x-ray, ultrazvuk a techniky magnetickou rezonanciou. V štúdii malých a mikroskopické údaje z bežne používaných lupou a mikroskopom. Keďže stavba ľudského tela je úzko spojená s jeho funkciou, anatómia je veľmi blízko k fyziológii.

                                     
 • delenie anatómia človeka anatómia živočíchov anatómia rastlín špeciálne delenie topografická anatómia patologická anatómia chirurgická anatómia rádiologická
 • Anatómia môže byť: vedný odbor skúmajúci stavebnú štruktúru organizmov rastlín, živočíchov, človeka pozri anatómia špecificky v medicíne: anatómia
 • anatomických sústav oporná, tráviaca atď. Ľudské telo skúma predovšetkým anatómia človeka a somatológia. Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému
 • od alebo o Hlava anatómia Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hlava anatómia Wikislovník ponúka heslo Hlava anatómia FILIT zdroj, z ktorého
 • sa od seba pomerne výrazne anatomicky i funkčne líšia: mužská panva ženská panva Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Panva anatómia
 • ciev embólia upchatie tepny trombóza zápal časti cievneho systému cievna neuróza Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cieva anatómia
 • ako sú biochémia, molekulárna biológia, biofyzika, genetika, imunológia, anatómia a patologická fyziológia. Jej cielom je pochopenie a vysvetlenie fyzikálnych
 • Anatómia psa Kostra je podporný a zjednocovací systém organizmu a spolu so svalovou sústavou tvorí pohybové ústrojenstvo psa. Skladá sa z 271 až 282 kostí
 • Hlava môže byť: v biológii: predná resp. horná, u človeka gulovitá, časť tela, pozri hlava anatómia vec podobná takejto prednej časti tela, napr. v strojárstve:


                                     
 • byť: v zoológii a anatómii zárodočná žlaza živočíchov a človeka v ktorej sa tvoria rozmnožovacie bunky, pozri semenník anatómia v botanike: dolná
 • Cieva môže byť: rúrkovitý útvar u: živočíchov a človeka pozri cieva anatómia u rastlín, pozri cieva botanika cievka Toto je rozlišovacia stránka.
 • optické vlastnosti oka, lebo zabraňuje, aby svetlo prenikalo pomimo zrenice oka. Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Dúhovka anatómia
 • hemisféra, východná hemisféra v anatómii polovica koncového mozgu stavovcov u človeka aj mozočku pozri hemisféra anatómia Toto je rozlišovacia stránka
 • dna v súčasnosti poskytuje magnetická rezonancia. In vitro sa študuje anatómia a vývoj panvového dna pomocou makroskopických a mikroskopických anatomických
 • zriedkavo: bioantropológia, nepresne: biológia človeka - angl. human biology, v 19. stor. aj prírodopis človeka je veda študujúca variabilitu, morfológiu
 • Rameno môže byť: časť ludského tela, pozri rameno anatómia človeka časť tela niektorých živočíchov, pozri rameno zviera termín z matematiky, pozri
 • žily privádza žilovú krv z hrudníkovej steny nepárna žila lat. vena azygos Vysokoškolské učebné texty Srdcovocievny systém, kategórie anatómia človeka
 • prírodovedeckých fakultách. Z gréckeho fysis - podstata, pôvod a logía - veda anatómia skúma štruktúru orgánov a orgánových sústav biochémia  skúma chemické
 • podstaty, pozri podstata Vnútornosti sú vnútorné orgány človeka alebo zvieraťa, pozri orgán anatómia Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy
                                     
 • Chrbát môže byť: v biológii a anatómii u stavovcov vrátane človeka zadná časť celého trupu, u človeka niekedy v užšom zmysle len zadná časť hrudníka
 • iné názvy: neurokranium, neodborne mozgovňa lat. neurocranium je v anatómii človeka jeden z dvoch funkčných celkov lebky cranium druhým je tvárová časť
 • Morfológia a anatómia rýb sa zaoberá vonkajšou a vnútornou stavbou tela rýb. Ryby tvoria skupinu živých organizmov, ktoré sú svojím tvarom tela, stavbou
 • prostredia optimálneho pre život človeka Najzákladnejším špecifickým znakom medicíny je to, že predmetom jej skúmania je človek v zdraví i chorobe. Príznačným
 • 1993. 822 s. ISBN 80 - 85584 - 12 - 3. S. 491. BOROVANSKÝ, L.: Sústavná anatómia človeka I. 2. vydanie. Martin: Osveta, 1988. s. 124 - 127 Extremitäten. In: STÖCKER
 • dôrazom na vonkajšiu podobu, pozri organizmus, živá bytosť a napr. telo človeka vo filozofii a náboženstve: pozri telo filozofia v joge: pozri telo joga
 • prejavu kineziológia pohybový systém človeka vo vzťahu k pohybu Aplikované prírodovedné oblasti: funkčná anatómia fyziológia pohybových cvičení biomechanika
 • Kostra nohy človeka je súčasťou kostry dolnej končatiny a tvoria ju kosti: kosti nohy lat. ossa pedis kosti priehlavkové - tarzálne lat. ossa tarsi
 • najvýznamnejších kníh o anatómii De Humanis Corporis Fabrica. Je považovaný za zakladatela novodobej vedy o anatómii človeka Narodil sa v Bruseli, ktorý
 • Pokožka alebo epiderma najmä na tvári človeka aj pleť lat. epidermis je horná vrstva kože. Je to epitel. U bezstavovcov a nemertínov koža pozostáva
 • priťahovačov. femur. In: Slovník cudzích slov akademický Topografická anatómia ludského tela stehno. In: Ottuv slovník naučný stehno. In: Malá československá

Users also searched:

anatomia človeka kniha, anatomia člověka pdf, anatómia človeka pre nelekárske študijné programy pdf, anatómia človeka pre nelekárske študijné programy, anatómia človeka, anatomia ludskeho tela, svaly človeka, topografická anatómia ludského tela, loveka, anatmia, Anatmia, anatomia, anatmia loveka, programy, tudijn, nelekrske, tela, Anatmia loveka, anatomia lovka pdf, svaly loveka, anatomia loveka kniha, kniha, svaly, anatomia ludskeho tela, ludskeho, topografick, lovka, ludskho, anatmia loveka pre nelekrske tudijn programy, anatmia loveka pre nelekrske tudijn programy pdf, topografick anatmia ludskho tela, anatómia človeka, ľudské telo. anatómia človeka,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy.

Anatómia človeka – telo Anatomický model. Poznanie anatómie a fyziológie človeka tvorí základ vedomostí študenta Anatómia je veda o stavbe ludského tela, jeho štruktúre, polohe a umiestnení. Anatomia ludskeho tela. Anatómia medicinska. Popis: Preklikajte sa spolu so žiakmi pojmami z anatómie človeka pre siedmakov základných škôl: Diskusia. pridať komentár. Preskočiť na.

Svaly človeka.

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy cena od 7.85. Anatómia človeka trup 4D Anatómia ČLOVEKA ANATOMICKÝ MODEL TRUPU 60 dielov so stojanom Trup Naše telo je velmi zloži. Anatomia člověka pdf. Knihy Anatómia a fyziológia Uniknihy. Naše telo je velmi zložitý systém s biliónmi mikroskopických častí, z ktorých každá má vlastnú identitu. Pracujú spoločne a organizovane v záujme celej bytosti.


Anatomia človeka kniha.

Pedagogická fakulta Anatómia človeka a fyziológia PF UKF. Anatomické modely nemeckej firmy Erler Zimmer sú vernými zobrazeniami ludských kostí, svalov, kĺbov a orgánov. Modely špičkovej kvality z najkvalitnejších. Topografická anatómia ludského tela. Biológia človeka pre učitelské kombinácie s biológiou. Jazyk Slovenčina. Väzba Mäkká väzba Paperback. EAN 9788055170275. Adresa titulu ste anatomia ​cloveka. Anatómia človeka lebka Kúzelný hrad. SÚSTAVNÁ ANATÓMIA ČLOVEKA 1 2. Učebnica pre lekárske fakulty. 5%. Robert Burton: Robert Burton ANATOMIE MELANCHOLIE. 16.31 € 15.49 €. Sústavná anatómia človeka I., II. Olejar Books – kníhkupectvo a. Anatómia nohy Nakupujte online z pohodlia domova na. Doprava zdarma od 19.90 €. Bezplatná výmena na predajni. Vrátenie tovaru do 60 dní. Anatómia Panta Rhei. Kniha: Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy Yvetta Mellová a kolektív. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!.

Anatomia cloveka bazár Bazoš.sk.

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy. Autori: Yvetta Mellová, Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Milan Mello, Lenka Kunertová, Magdaléna. Anatómia človeka Interaktívny softvér pre biológiu Učebné pomôcky. Vitajte u nás, čítajte, vzdelávajte sa a zabávajte sa! Kniha je naozaj dobrý tichý spoločník, na ktorého Vám postačuje trochu času a svetlo. Antikvariat u Slimaka oddelenie. Obraz Pohlavné ústroje ženy A 5. Obraz v rozmere 70x100cm, laminovaný, s lištou. Popis na obraze v českom alebo latinskom jazyku preklad do Zobraziť. Kniha Anatómia človeka Knihy pre každého. Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy od 7.85 € z ponuky 7 e ​shopov Porovnajte ceny a parametre Anatómia človeka pre nelekárske študijné.


Anatómia človeka Učebné pomôcky Š.

Obr. 4. 3. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA TELA trolou vedomia človeka napr. činnosť srdca. Po 65. roku života človeka sa rapídne zhoršuje termo regulácia​. Verejné zdravotníctvo Anatómia človeka az. Štúdium anatómie a fyziológie človeka odkazujeme na literatúru uvedenú v poznatkov o stavbe ludského tela a ulahčí samotné štúdium biológie človeka. Anatómia nohy Baťa.sk. Obsah knihy: Vedeli ste? Anatómia človeka. Môže sa človek samovznietiť? Aké rýchle je kýchnutie? Bez kolkých orgánov môžete žiť? Myslíte si, že o.


HMStudio Anatómia človeka trup.

Názov, Anatómia človeka. Podnázov, otázky a odpovede, ktoré vás zaskočia. Aut​.údaje, Sophie Collins prekl. Barbora Vinczeová. Autor, Collins Sophie. Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy ShopHerba. HM Studio Anatómia človeka Lebka človeka, čo by anatomický model, je pripravená ako výborná výučbová.

3. ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA TELA Agentúra VaV Slovakia.

Nahliadnite pod vlastnú kožu. Všetko, čo ste chceli vedieť o ludskom tele, jeho fungovaní, o orgánoch a sústavách. Ladislav Borovanský a kol.: SÚSTAVNÁ ANATÓMIA ČLOVEKA 1 2. Kniha: Vedeli ste? Anatómia človeka Sophie Collins. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!.

VI anatómia človeka maliarske platno.

4 výučbové programy podla výberu CD programy pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ Súbor výučbových programov s cvičeniami zameraných na orgánové sústavy. Anatómia človeka – portál pre učitelov. Knihy z oblasti anatómie a stavby ludského tela pohodlný nákup na Netterov anatomický atlas človeka. Netterov Atlas vybraných kapitol anatomie člověka.


Anatómia človeka pre nelekárske študijné odbory Vydavatelstvo.

Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je časťou všeobecnej anatómie Anatómia skúma štruktúry zdravého ludského tela, preto sa tiež niekedy. Anatomie člověka oko Kreatívne hračky MegaHračky.sk. Anatómia človeka lebka. Anatómia človeka lebka. Obrázky a videá majú ilustračný charakter. 4D anatomický model lebky je ideálnou vzdelávacie pomôckou. Anatómia človeka trup. Sústavná anatómia človeka I., II. Ladislav Borovanský, Jan Hromada, Jaroslav Kos, Josef Zrzavý, Karel Žlábek. Rok vydania: 1988. Vydavatel: Osveta. Použitá. Kniha: Anatómia človeka 2 Funkcia svalov pri rôznych pohyboch. Spoznáme históriu ludského rodu a dozvieme sa čosi o vývine človeka z oplodneného vajíčka až po narodenie. Rozoberieme si ludskú anatómiu a funkciu.

Vedeli ste? Anatómia človeka Collinsová Sophie Artforum.

Obsah: 1 Terminológia 2 Osteológia 3 Artrológia 4 Myológia 5 Tráviaci systém – systema digestorium 6 Dýchací systém – systema respiratorium 7. Anatomické modely, kostra človeka, model lebky. Anatómia človeka kategórie. logo. Popis kvízovej kategórie: Poznáte názvy, polohu a opis jednotlivých orgánov a orgánových sústav ludského tela? Kategória. Anatómia človeka 4 výučbové programy STIEFEL EUROCART s.r.o. Kniha: Anatómia človeka Johannes W. Rohen, Chihiro Yokochi, Elke Lütjenová ​Drecollová Královské zlavy Rýchly a bezpečný nákup Rýchle dodanie.


Porovnanie cien v eshopoch pre ANATOMIA CLOVEKA.

Vedeli ste? Anatómia človeka. Môže sa človek samovznietiť? Aké rýchle je kýchnutie? Bez kolkých orgánov môžete žiť? Myslíte si, že o najprepracovanejšom. Vedomostné kvízy: Anatómia človeka otázky. Anatómia človeka a fyziológia Otázky na skúšku. ​uncategorised 341 anatomia cloveka a fyziologia. Anatómia človeka set 11 ks Hopla. Stavba a funkcia kostrových svalov. sval – musculus orgán zložitej vnútornej štruktúry úloha je hybná v ludskom tele je cca 600 svalov.


Kniha: Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy Yvetta.

VI anatómia človeka Táto kniha je štýlová a lahko použitelná anatomická príručka a je neocenitelným materiálom pre umelcov,. HM Studio Anatómia človeka lebka 4kids. Podrobná bibliografia. Hlavný autor: Borovanský, Ladislav, 1897 1971 Author. Médium: Kniha. Jazyk: Slovak. Vydané: Martin Osveta, 1979. Vydanie: 1. vyd.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →