Топ-100
Back

ⓘ Mut (egyptská bohyňa)
Mut (egyptská bohyňa)
                                     

ⓘ Mut (egyptská bohyňa)

Mut bola staroegyptská bohyňa-matka, ktorá bola v svojich roznych aspektoch uctievaná v starovekom Egypte. Prvky jej kultu, jej význam i postavenie v panteóne egyptských božstiev sa menili v závislosti od práve vládnucej dynastie a doby.

                                     

1. Mytológia

Meno Mut znamená "Matka" bolo povodne len jedným z titulov iného božstva, Nun, prvotných kozmických vod, z ktorých sa vynorilo slnko. V priebehu vekov sa však začalo rozlišovať medzi týmito pravodami a ich materským potenciálom a z Mut sa stalo samostatné božstvo, matka-stvoritelka, ktorá dala vzniknúť vesmíru.

Počas Strednej ríše vzostup Téb a ich kultového boha Amona viedol k tomu, že Mut bola prijatá za Amonovu božskú manželku namiesto anonymnej Amaunet čo je jednoducho len feminínny tvar boha Amona. Ich spoločným synom sa stal Chons.

Hieroglyf označujúci Mut a materstvo je sup, pretože Egypťania verili, že supy sú velmi materské vtáky. Pretože samci a samice supa sa od seba výrazne znakovo neodlišujú, mysleli si Egypťania, že nejestvujú supí samci. Namiesto toho verili, že supy sa nerodia ako iné tvory, ale sú počaté samotným vetrom. Preto ani Mut nemala rodičov ale bola stvorená z ničoho a nemala vlastné deti. Chonsa si musela adoptovať.

Povodne bol týmto adoptovaným synom bohyne Menthu, boh vojny, ktorý tvoril s Amonom a Mut Tébsku triádu. Pretože však posvätná nádrž Mutinho chrámu mala podobu polmesiaca, nahradil Menthua neskôr ako Mutin syn mesačný boh Chons.

                                     

1.1. Mytológia Mut ako bohyňa-ochrankyňa Egypta

Horný i Dolný Egypt mali povodne svoje ochranné božstvá – supicu Nechbet a kobru Vadžet. Obe časti zeme mali tiež svoje bohyne-ochrankyne v boji s podobou levice, dolnoegyptskú Bast a hornoegyptskú Sechmet. Po tom, ako sa Téby stali strediskom celého Egypta, Mut postupne tieto staršie bohyne vytlačila z ich pozícii. Už skôr došlo k syntéze Nechbet so Sechmet a Vadžet s Bast, ale Mut ich navyše asimilovala ako Mut-Vadžet-Bast a Mut-Sechmet-Bast. Mut splynula tiež s Menhit, ďalšou bohzňou-levicou a manželkou svojho syna Chonsa, ako Mut-Sechmet-Bast-Menhit. Nakoniec sa stala i Mut-Nechbet.

V dosledku ďalších zmien v staroegyptskom panteóne, po stotžnení bohov Ré a Amona, prenikla Mut i do Enneady. Ako panenská matka bola stotožňovaná s Réovou manželkou Hathor, kravskou bohyňou a matkou Hora. V tejto funkcii neskôr splynula s inou matkou Hora Eset a nakoniec bola známa ako Mut-Hathor a Mut-Eset-Nechbet. Stala sa tak najvýznamnejším staroegyptským ženským božstvom, ktoré v sebe zlučovalo aspekty všetkých egyptských bohýň titulované jednoducho ako Eset, a ochrankyňou královny.

                                     

2. Podoba

Mut bola zobrazovaná ako žena so supími krídlami držiaca anch, korunovaná spojenou korunou Horného a Dolného Egypta, s perom bohyne Maat pri svojich nohách. Býva odetá v modrej a červenej. V dosledku početných premien býva zobrazovaná aj roznymi atribútmi iných bohýň – ako kobra, mačka, krava alebo levica.

Mutina titulatúra obsahuje označenia: "Matka sveta", "Oko boha Ré", "Královná bohýň", "Pani nebies", "Matka bohov" a "Tá, ktorá rodí, ale sama nebola nikým zrodená".

                                     
  • Mut môže byť: egyptská bohyňa pozri Mut egyptská bohyňa mesto v Turecku, pozri Mut Turecko nemecký časopis, pozri Mut časopis MUT môže byť: Mensch
  • božskou polovičkou sa stala ochranná bohyňa Mut začala byť dvojitá bohyňa stotožňovaná aj s Mut ako Mut - Vadžet - Bastet. Mut podobným spôsobom asimilovala aj
  • boha Amona a nastolení jeho manželky, ochrannej bohyne Mut Vadžet splynula s touto bohyňou ako Mut - Vadžet - Bast. Commons Commons ponúka multimediálne
  • stene nachádzajú reliéfy faraóna v božskom objatí bohov Amona, Mut Hathor a Amaunet. Bohyňa Amaunet je tiež znázornená na reliéfoch východnej steny v luxorskom
  • Tueret pôvodne zlá bohyňa ale napravila sa, a následne držala na uzde aj Sutecha. V úlohe bohyňa materstva neskôr Tueret asimilovala Mut Commons Commons
  • je odvodený od mena bohyne Mut ktorá v neskorších dobách splynula s miestnou bohyňou Vadžet, a od tej je zas odvodené egyptské pomenovanie mesta vo
  • nahradil boha vojny Menthua ako syna Mut v tébskej oblasti, pravdepodobne preto, že posvätná nádrž v chráme bohyne mala tvar polmesiaca. Chonsa sa ujal
  • vyvíjali tieto dve bohyne jednotlivo, pretože ich kompetencie boli výrazne odlišné. Neskôr Sachmet sčasti asimilovala velká božská matka Mut ktorá prijala

Users also searched:

...