Топ-100
Back

ⓘ Apop
Apop
                                     

ⓘ Apop

Apop alebo Apep alebo Apopi, po grécky Apofis, bol v egyptskej mytológii zosobnením princípu isfet, teda zla, temnoty a chaosu, večný súper poriadku maat. V egyptskom náboženstve sa objavuje počas Strednej ríše. Podla rekonštruovanej výslovnosti bolo jeho meno Apápi.

Apop vznikol v procese splynutia bohov Ré a Atuma a následného prekrytia Ogdoady a Enneady. Pretože boh Ré bol ako slnečný boh prirodzene udržiavatelom maat, Apop bol vnímaný ako jeho najväčší nepriatel a bol titulovaný Réov nepriatel.

                                     

1. Vývoj

Apop bol zobrazovaný ako obrovský had, krokodíl či plaz, zriedkavejšie aj ako hroch alebo iný divoký vodný tvor, a v neskoršom období dokonca aj ako drak. Bol preto označovaný aj ako Had z Nílu alebo Zlý jašter. Podla niektorých detailných popisov Apop meral na dĺžku takmer 15 metrov a mal hlavu z kameňa. Je zaujímavé, že už na nádobe z obdobia Nakáda I cca 4000 pred Kr., sa had, v kombinácii s ďalším púštnymi a vodnými tvormi, objavuje ako potenciálny nepriatel slnečného boha. Had ako tvor nepriatelský slnečnému božstvu sa jestvoval, ale pod inými menami, už predtým, ako sa objavil Apop Texty pyramíd, Texty rakiev. Etymológiu jeho mena možno vysledovať snáď do niektorého zo západo-semitských jazykov, kde existoval slovesný koreň pp s významom "plaziť sa". Tento koreň sa každopádne inak v egyptčine neobjavuje. V neskorších dobách bolo nesprávne Apopovo meno interpetované ako pochádzajúce z iného koreňa s významom "vyplutý". Pri preklade sa na tento zdroj odvolávali Rimania.

Očividne v dôsledku tohto neskoršieho vysvetlenia vznikol mýtus, podla ktorého bol Apop stvorený Neit, zosobnením prvotných vôd v enneadickom systéme, tým, že naplula na Nun, zosobnenie prvotných vôd v ogdoadickom systéme. Podaktorí z tých, ktorí sa zaoberali týmto mýtom, prišli s hypotézou, že Apop musel byť skorším stvoritelským božstvom a hlavným bohom, ktorého Ré zatienil, a vysvetlujú tým ich vzájomnú nevraživosť. Na jej potvrdenie však chýbajú dôkazy.

                                     

1.1. Vývoj Apop a Hyksósovia

S vpádom Hyksósov do Egypta po Strednej ríši došlo k ďalšiemu posunu v predstavách o Apopovi. Keďže hyksóski vládcovia si vybrali za svojho patróna Sutecha, ochrancu boha Ré a boha Dolného Egypta, kde mali hlavné stredisko svojej moci, povesť tohto boha výrazne utrpela. Egyptská xenofóbia a nacionalizmus viedli k tomu, že bol Sutech démonizovaný a začal byť považovaný za boha zla. Postupne prijímal charakteristiky Apopa, ktorý ním bol asimilovaný.

                                     

2. Réov súboj s Apopom

Povesti o boji medzi Apopom a Réom boli prepracované výrazne počas Novej ríše. Apopov každodenný útok bol presunutý z dennej doby do nočnej, kedy mal Réov čln putovať podsvetím. Podla niektorých podaní Apop vyčkával na Réa v západnej hore Bachu, kde slnko zapadalo, podla iných číhal na slnečný sprievod tesne pred rozodnením, na Desiatej nočnej hodine. Široký výber miest, kde sa mohol Apop zdržiavať, mu zaručil označenie Obvínač sveta. Keď Apop zareval, verilo sa, chvelo sa celé podsvetie. Podla niektorých mýtov tu bol Apop uväznený, pretože bol pôvodne vládcom bohov, ktorého Ré zvrhol v palácovom prevrate, alebo jednoducho preto, že bol zlý.

Egypťania verili, že v boji s Réom a jeho sprievodom používal Apop hypnotizujúci pohlad zatial čo svojim telom prehradil rieku, po ktorej slnko putovalo Duatom, a pokúšal sa ho zhltnúť. Niekedy mal Apop dvoch pomocníkov, démonov Seka a Mota. Ré mal tiež niekolkých obrancov, z ktorých bol najmocnejší Sutech sediaci na prove slnečnej bárky. Ďalší bohovia, Réovi ochrancovia, sú: Mehen, Serket, Maahes, Bastet a Šov.

V snahe vysvetliť prírodné javy bol práve víťaziaci Apop považovaný za zemetrasenia alebo silné búrky. Verilo sa tiež, že sa z času na čas podarí Apopovi zhltnúť boha Ré počas dňa, vtedy dochádza k zatmeniu slnka, ale jeho pomocníci mu rýchlo prídu na pomoc a oslobodia ho, preto trvá nanajvýš niekolko minút. V atonizme bol tým, kto zabíja Apopa boh Aton.                                     

3. Apop v kulte

Apop nebol počas egyptských dejín uctievaný, skôr sa jeho pôsobeniu Egypťania uctievaním iných bohov snažili predchádzať. Egypťania verili, že Réovo víťazstvo je zaručené modlitbami kňazov a obradmi v chrámoch. Poznali tiež radu rituálov a povier, o ktorých sa myslelo, že chránia pred Apopom a pomáhajú Réovi v jeho slnečnej ceste.

Počas každoročne opakovaného obradu nazvaného Zaháňanie Apopa kňazi postavili panáka v tvare hada, o ktorom sa verilo, že obsahuje všetku temnotu a zlo v Egypte. Táto atrapa bola potom spálená, čo malo ochrániť všetkých pred Apopom po nasledujúci rok, podobne ako sa to robí pri mnohých sviatkoch aj dnes.

Egyptskí kňazi dokonca vlastnili podrobnú príručku, ako bojovať s Apopom, ktorú nazývali Kniha zvrhnutia Apopa grécky Apofisova kniha. Jej kapitoly popisovali postupnú deštrukciu hada. Medzi nimi boli i kapitoly:

 • zobratie noža na udretie na Apopa
 • zobratie oštepu na udretie na Apopa
 • naplutie na Apopa
 • znečistenie Apopa lavou nohou
 • uvrhnutie ohňa na Apopa
 • spútanie Apopa

Okrem príbehov o Apopovej porážke obsahovala kniha i návod na výrobu voskových figúrok alebo malých obrazov hada, na ktoré sa plulo, ktoré sa ničili a pálili, zatial čo sa recitovali zaklínadlá nápomocné bohu Ré. Zo strachu, že by čo i len zobrazenie démona mohlo Apopovi dodať síl, každý obraz, na ktorom sa vyskytoval, obsahoval i ďalšie božstvo, ktoré by ho porazilo.

Pretože Apop mal žiť v Duate, niekedy bol považovaný aj za Požierača duší. Preto i mŕtvi potrebovali ochranu pred hadom a boli niekedy pochovávaní s ochranným zaklínadlom proti Apopovi. V Knihe mŕtvych sa často opisuje víťazstvo Réa nad Apopom.

                                     
 • Apopi I. alebo Aauserre Apopi alebo Apofis I. bol hyksósky faraón z 15. dynastie starého Egypta Druhé prechodné obdobie Podla Turínskeho zoznamu králov
 • Toeris Tueris starogr. Θουέρις bola staroegyptská bohyňa, pôvodne družka démona Apopa Jej meno značí Tá, ktorá je velká a súvisí s jej neskoršou funkciou bohyne
 • Spoluzakladala mimovládne združenie Asociácia priemyslu a ochrany prírody APOP kde pôsobila ako výkonná riaditelka až do jej zvolenia za starostku mestskej
 • putoval slnečný boh Ra zo západu na východ počas noci a kde bojoval s hadom Apopom predstavujúcim chaos. Bol aj miestom, kam sa po smrti odoberali duše zosnulých
 • rezervácii NPR Šúr. Projekt realizuje Asociácia priemyslu a ochrany prírody APOP Trasa: Svätý Jur pri Fanglovskom potoku, prechádza okolo rybníka, Biologickej
 • ktorý bol vybudovaný vďaka projektu Asociácie ochrany prírody a priemyslu APOP v roku 1998. Takéto dotovanie vodou z kanála technologickej vody pre SLOVNAFT
 • ako sa Apopi chcel spojiť s králom Núbie proti Kamoseovi a obklúčiť ho z dvoch strán, ale Egypťania tajné posolstvo do Núbie zachytili a Apopiho plány
 • hadom Apopom predstavujúcim silu deštrukcie. Sutech bol v tejto úlohe zobrazovaný, ako stojí na prove Réovej slnečnej bárky a kopijou zraňuje Apopa v podobe
 • Email: podpora protokolov SMTP, POP3, IMAP4 SSL nie je podporované a APOP Bluetooth 2.0 A2DP USB 2.0 Rádio: Stereo FM Rádio Audio prehrávač: AAC
 • niekedy pripojili k slnečnému bohovi, čím mu mali pomáhať v boji proti Apopovi princípu zla, temnoty a chaosu. Zúčastňujú sa pohrebu a ochraňujú plúca

Users also searched:

...