Топ-100
Back

ⓘ Allegro (softvér)
Allegro (softvér)
                                     

ⓘ Allegro (softvér)

Allegro je open source knižnica pre tvorbu video hier, ktorá má implementovanú podporu pre základnú 2D grafiku, manipuláciu s obrázkami, textový výstup, zvukový výstup, vstup a časovače, Unicode reťazce, MIDI sekvencie, prístup k súborovému systému, prácu so súbormi, dátové súbory a pre 3D grafiku. Allegro je akronym frázy A tari L ow- Le vel G ame Ro utines, čo vo volnom slovenskom preklade znamená Nízkoúrovňové herné rutiny pre Atari.

                                     

1. História

Allegro napísal Shawn Hargreaves pre Atari začiatkom 90. rokov. Keď zistil, že táto platforma upadá, tak prepísal Allegro na Borland C++ a DJGPP kompilátory v roku 1995. Podpora pre Borland C++ bola zanechaná vo verzií 2.0, takže jediným podporovaným kompilátorom zostalo DJGPP. Shawn Hargreaves už nepracuje na vývoji tejto knižnice. Od verzie 4.0 dokáže knižnica pracovať s operačnými systémami DOS, Microsoft Windows, BeOS, Mac OS X a systémoch založených na Unixe. Je napísaná v programovacom jazyku C.

                                     

2. Rozšírenia

Komunita užívatelov Allegra prispela viacerými doplňujúcimi knižnicami, ktoré riešili napríklad pohyb máp, import a export rôznych typov súborov. Rozšírenia sú zamerané najmä na prácu s novšími formátmi ako napríklad obrázkové PNG, GIF, JPEG, audiovizuálne MPEG video, hudobné Ogg, MP3, IT, S3M, XM, textové TTF a ďalšie.

Niektoré rozšírenia spájajú Allegro s inými programovacími jazykmi ako je napríklad Python, Perl, Scheme, C Sharp a iné.

Allegro je možné spojiť aj s OpenGL použitím knižnice AllegroGL. Verzia Allegro 5 už túto možnosť priamo podporuje.

                                     
  • Elecbyte - om. Engine je napísaný v jazyku C, pôvodne využíval knižnicu Allegro jeho posledné verzie však používajú SDL knižnicu. V hre sa používajú 4
  • miliónov ludí, aby sa naučili používať CAD program. Bol vyvinutý rôzny softvér na umožnenie tlačenia virtuálnych dizajnov použitím profesionálnej 3D tlačiarne

Users also searched:

...