Топ-100
Back

ⓘ Game Maker Language
                                     

ⓘ Game Maker Language

Game Maker Language je skriptovací, objektovo-orientovaný programovací jazyk určený pre použitie v programe vytvorenom s cielom vytvárať hry – Game Maker.

Existuje aj verzia G-java API, poskytujúca java vývojárom funkcie GML jazyka. Pôvodne ho jazyk GML vytvoril Mark Overmars ako základný jazyk programu Game Maker a je kompatibilný s jeho prostredím drag-and-drop ťahaj a polož, ktoré používa rovnakú syntax.

Z drag-and-drop prostredia vyplýva objektovosť jazyka. Nepoužívajú sa pojmy ako "trieda" či "objekt", preferujú sa pojmy "objekt" a "inštancia".

Jazyk je syntaxou podobný C programovací jazyk. Neobsahuje makrá. Nemá striktnú formu písania. Je velmi podobný ostatným jazykom, jeho výhodou je, že každý môže použiť svoje zvyky z iných jazykov, napr. použitie "and" namiesto "&&", "!=" a "not", použitie zložených zátvoriek a i. Nepoužívajú sa velké písmená, ale rozlišuje ich.

                                     

1. Rozšírenia

Game Maker podporuje od verzie 7.0 "mechanizmus rozšírení". Rozšírenia je možné vytvárať v jazyku GML a zdielať s ostatnými používatelmi na oficiálnych stránkach autora, alebo si ich tam zdarma stiahnuť. Často to bývajú rozšírenia nejakého miesta, pre určitý typ hier, napr. hra viac hráčov, vykreslovanie zložitých útvarov atď. Každá akcia/funkcia je skript v jazyku GML, ktorý môže užívatel použiť vo vytváranej hre. Game Maker obshauje predvolený súbor knižníc vstavaných rozšírení obsahujúcich bežne používané akcie, ako napr. funkcie pre vykreslovanie, matematiku, prácu so súbormi a i.

Pre vytvorenie rozšírenia je možné použiť Extension Maker.

                                     

2. Syntax

GML má syntax velmi podobnú ostatným jazykom C a tak je jednoduché si na ňu zvyknúť. Pre zoznam knižníc, ktoré Game Maker obsahuje, stačí stlačiť F1 a zobrazí sa pomocné okno.

Nerozkazuje ani v použití { a } či ;.

je to isté ako

tiež ako

                                     

2.1. Syntax Operátory

GML používa všetky bežné logické aj matematické operátory. Používa napríklad xor, or, ale pochopí aj &&.

je to isté ako

je v edícií Game Makera Studio to isté ako

                                     

2.2. Syntax Cykly

GML má vstavanú väčšinu bežných cyklov. Obsahuje aj jedinečný cyklus repeat. Chýba mu však často používaný for each. For each však ako dodatočný skript vytvoril jeden z používatelov a je možné ho stiahnuť na fórach YoYo Games.

Použitie vetvenia with. Ako objekt sa môže použiť all, self, noone, meno objektu atď.:

Použitie vetvenia switch:

                                     

3. Príklady kódu

Gravitačný systém v 3D hre:

Klasický pohybový systém v 3D hre:

Skript na náhodnú farbu:

Skript na demoverziu hry:

*Od verzie GameMaker Studio nie je možné pracovať s registrami a inými prvkami Windows, keďže nepodporujú multiplatformové ambície tvorcov.

                                     
  • môže byť: Game Maker Language Generalized Markup Language Generative Modelling Language Geography Markup Language Graph Modelling Language Toto je rozlišovacia
  • Semanišin Gajim Game & Watch Game Boy Game Boy Advance Game Boy Advance SP Game Boy Color Game Boy Light Game Maker Language Gamepad Gamut
  • 978 - 0 - 557 - 04051 - 3. S. 211. SUTHERLAND, Steve. HIS MASTER S VOICE. Melody Maker September 5, 1987. Dostupné online. Missy is known as a beat slayer and

Users also searched:

...