Топ-100
Back

ⓘ Nagios
Nagios
                                     

ⓘ Nagios

Nagios je program pre monitorovanie počítačov a služieb, navrhnutý tak, aby informoval o prípadných výpadkoch skôr ako to urobia zákazníci, užívatelia, alebo Vaši nadriadení. Nagios je populárny open source systém pre monitorovanie sieťového prostredia. Je vyvíjaný pre Linux, ale funguje aj na Unix systémoch. Je vydávaný pod GNU 2 licenciou. Je vyvíjaný a udržiavaný Ethanem Galstadtem a armádou ďalších vývojárov pluginov.

                                     

1. Opis

Tento projekt mal pôvodne názov Netsaint, v roku 2002 bol ale premenovaný na Nagios. Nagios je monitorovací nástroj, navrhnutý na okamžitú notifikáciu administrátora o problémoch so sieťou. Zväčša sa to deje ešte pred tým, ako to pocítia koncoví používatelia. Je určený na beh v OS Linux a rôznych variantoch OS Unix. Monitorovacia služba spúšťa nespojité kontroly špecifikovaných koncových staníc a služieb, použitím externých modulov, ktoré vracajú výsledky kontrol hlavnému modulu Nagiosu. Keď sú zistené problémy, služba je schopná poslať upozornenie na preddefinované kontakty pomocou rôznych typov komunikácie. Aktuálny stav, historické záznamy a reporty sú prístupné cez webové rozhranie.

                                     

2. Výhody

 • monitoruje lubovolné typy služieb
 • dobre testovatelný vo velmi zložitých scenároch
 • pružne prispôsobitelný a rozšíritelný
 • jasne usporiadané rozhranie prehliadača
 • žiadne licenčné poplatky
 • monitoruje Windows, Unix aj Linux
                                     

3. Nevýhody

 • konfigurácia je manuálny proces
 • nie je to jednoduchý softvérový balík na konfigurovanie
 • má jednoduchú inštaláciu, ale vyžaduje si vela času
 • vyžaduje určený server s velkým množstvom pamäte
 • neexistuje žiadna dobrá metóda založená na webových stránkach pre vytváranie monitoringu
                                     

4. Možnosti Nagiosu

Nagios má mnoho možností, ktoré z neho robia všestranný monitorovací nástroj.

Medzi základné služby patria
 • Modul, ktorý umožňuje používatelom lahko nastaviť vlastné typy kontroly
 • Možnosť definovať hierarchiu sieťových zariadení
 • Automatické generovanie histórie stavu hosťa/služieb
 • Jednoduchý autorizačný návrh, ktorý umožňuje špecifikovať, ktorí používatelia budú mať prístup k zobrazeniu definovaných informácií.
 • Monitorovanie faktorov okolia napr. Teplota
 • Komunikácia medzi viacerými operátormi
 • Monitoring sieťových služieb
 • Možnosť posielania notifikácií do rôznych skupín podla zariadenia a druhu problému
 • Podpora pre redundantné služby a monitorovacie stanice
 • Automatická notifikácia v prípade problému so zariadením
 • Možnosť doprogramovať si ďalšie featury
 • Webové rozhranie pre prezeranie aktuálneho stavu siete, histórie problémov a upozornení, záznamov, atd.
 • Monitoring zdrojov vybraných staníc


                                     

5. Ďalšie možnosti Nagiosu

Odkazy do externého webu

Ak máte na webe už existujúci systém, ktorý obsahuje dáta o zariadeniach inventura, je možné na tento systém odkazovať priamo z Nagiosu.

Performance dáta

Nagios pre svoju činnosť z testu spracováva iba tri druhy výsledkov testov: OK/WARNING/CRITICAL. Plugin síce vypíše informáciu o tom, čo sa presne prihodilo OK - RTA: 32ms, packet loss: 20%, ale do Nagiosu prepadne iba jedna z troch hodnôt OK/WARNING/CRITICAL. Ak chceme spracovávať informácie o tom, aké hodnoty presne plugin vrátil, je potrebné zapnúť performance data logging. Potom sa pre každý výstup testovacieho pluginu volá ďalší plugin, ten môže dáta ukladať do databázy, či na iné miesto, kde s nimi môžeme lubovolne pracovať. K dispozícii je modul, ktorý vie dáta ukladať do RRD databázy. Pri kombinácii s nástrojom Cacti môžeme získať velmi pekné gracké štatistiky.

Distribuovatelnosť

Nagios je možné nasadiť v tandeme s iným strojom v HA clusteri. Naopak pre monitorovanie rozlahlých sietí sa hodí záťaž procesoru a hlavne siete distribuovať na viacerých strojoch. Aj to Nagios zvládne. Výsledkom je niekolko monitorujúcich strojov, ale iba jedna monitorovacia konzola. Oba varianty je možné kombinovať.

Monitoring z mobilného telefónu

Nagios okrem bežného výstupu do webového prehliadača môže poskytovať i výstup vo forme WML stránok WAP, ktoré je možné prehliadať na mobilných telefónoch. Aj z tohoto rozhrania je možné zadávať ďalšie príkazy, napr.: ping, traceroute, apod.

                                     

6. Inštalácia Nagiosu

 • spustenie konfiguračného skriptu. Tento shellový skript automaticky vytvorí potrebnú štruktúru pre program.
 • vytvorenie užívatela a skupiny pre Nagios. Nagios má vlastný užívatelský účet a samostatnú skupinu. Príkaz: adduser nagios, groupadd nagios
 • skompilovanie súborov vytvorenie binárnych súborov. Toto sú spustitelné súbory potrebné pre Nagios. Použite
 • nastavenie cgiurl na aktuálnu URL, ktorá bude používaná pre spustenie a sprístupnenie CGI štandardne je /cgi-bin/nagios
 • nastavenie somegroup na meno skupiny, ktorá bude mať oprávnenie prístupu k súborom štandardne je nagios
 • nastavenie prefix na inštalačný adresár, ktorý bol vytvorený predtým štandardne je /usr/local/nagios
 • nastavenie htmurl na aktuálnu URL, ktorá bude používaná pre sprístupnenie html, ako hlavné rozhranie a dokumentáciu štandardne je /nagios
 • nastavenie someuser na meno používatela systému, ktorý bude mať oprávnenie na prístup k súborom štandardne je nagios
 • vytvorenie inštalačného adresára pre program. Nastavenie oprávnení prihlásenie sa ako root, alebo sa prostredníctvom príkazu su prepnúť na superužívatela pre root alebo sudo užívatelov aby sa vyvarovalo budúcim možným chybám s oprávnením prístupu počas inštalácie.

make all

 • nainštalovanie binárnych súborov a HTML súborov. Po skompilovaní vytvorení binárnych súborov je ďalším krokom nainštalovať ich do vhodných adresárov. Ten istý spôsob sa použije pre html súbory. Príkaz je nasledujúci

make install

 • nainštalovanie Init skript. Je to štartovací skript používaný pre automatické spúšťanie programu pri zavádzaní systému bootování. Obslužný program je vytvorený v adresáry /etc/rc.d/init.d/nagios a môže byť upravený podla Vami prednastavenej inštalačnej cesty pre operačný systém a Nagios.
Smerodajná štruktúra pre Nagios by mala byť nasledujúca

/usr/local/nagios /bin – Nagios hlavný program /etc – hlavný, zdrojové, objektové a CGI konfiguračné súbory /libexec – Pluginy /sbin - CGIs /share – HTML súbory pre webové rozhranie a online dokumentáciu /var – logové súbory

 • nastavenie webového rozhrania pre Nagios. Konfiguračný súbor pre Apache potrebuje úpravu aby mohol Nagios pracovať.
 • nainštalovanie potrebných a požadovaných pluginov pre Nagios. Proces inštalácie pluginov je podobný s inštaláciou hlavného programu.


                                     
 • Nové a upravené kategórie sa zohladnia pri nasledujúcom generovaní. N - gram Nagios NASA World Wind Nat Friedman Native Command Queuing Navigácia informatika

Users also searched:

...