Топ-100
Back

ⓘ Oxid vápenatý
Oxid vápenatý
                                     

ⓘ Oxid vápenatý

Oxid vápenatý, neformálne pálené vápno, je biely prášok. Priemyselne sa vyrába tepelným rozkladom vápenca pri teplote približne 1000 °C. Pri styku s vodou reaguje za značného uvolnenia tepla. Touto exotermickou reakciou vzniká hydroxid vápenatý

CaO + H 2 O → CaOH 2.
                                     

1. Použitie

V stavebníctve ako súčasť malty a sadry na zvýšenie tvrdosti materiálu; pri výrobe skla, ocele; ako prísada na úpravu vody – znižuje jej kyslosť, zmäkčuje ju; tiež v papiernictve, garbiarstve,hrnčiarstve či maliarstve.

                                     
 • 512 C sa rozkladá na oxid vápenatý a vodu. V roztoku reaguje s kyselinami za vzniku vápenatých solí a na vzduchu reaguje s oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu
 • priemysle má velký význam oxid vápenatý ktorý sa získava tepelným rozkladom uhličitanu vápenatého - vápencov a je zložkou betónu, oxid horečnatý žiaruvzdorné
 • ale reakciou s vodou nasýtenou rozpusteným oxidom uhličitým vniká rozpustný hydrogénuhličitan vápenatý CaCO3 CO2 H2O Ca HCO3 2 Zahrievaním na
 • vápenatého na vzduchu vzniká oxid vápenatý a bróm: 2 CaBr2 O2 2 CaO 2 Br2 V tejto reakcii dochádza k oxidácii bromidu na bróm. Fluorid vápenatý
 • Oxid uhličitý iné názvy: mimo odborných kontextov alebo staršie t.j. do začiatku 80. rokov 20. stor. odborne: kysličník uhličitý suchý lad je atmosférický
 • Jodid vápenatý CaI2 je anorganická zlúčenina vápnika a jódu. Táto biela hygroskopická pevná látka sa výborne rozpúšťa v vode. Jodid vápenatý má podobné
 • Sulfid vápenatý je anorganická zlúčenina so vzorcom CaS. Táto biela látka kryštalizuje v kockovej sústave, podobne ako chlorid sodný. Sulfid vápenatý bol
 • Oxid chlórny, Cl2O, je nestabilný oxid chlóru. Pri normálnej teplote je oxid chlórny hnedožltý plyn, velmi dobre rozpustný vo vode. Po ochladení pod teplotu
 • mravčanu vápenatého Z roztoku sa oddelí mravčan vápenatý tepelne sa spracuje na odstránenie formaldehydu a potom sa vysuší. Mravčan vápenatý môže byť
 • vyvíjač Vstup: oxid vápenatý uhlie resp. koks Výstup: karbid vápenatý oxid uholnatý CaO 3 C CaC2 CO Vstup: karbid vápenatý voda Výstup: acetylén
 • Nehasené vápno Nehasené vápno je chemicky oxid vápenatý CaO Hasené vápno Hasené vápno je chemicky hydroxid vápenatý Ca OH 2 Vyrába sa hasením nehaseného
 • koks Výstup: karbid vápenatý oxid uholnatý CaO 3 C CaC2 CO Vstup: karbid vápenatý voda Výstup: acetylén, hydroxid vápenatý CaC2 2 H2O Ca OH 2

Users also searched:

...