Топ-100
Back

ⓘ Hor (božstvo)
Hor (božstvo)
                                     

ⓘ Hor (božstvo)

Hor, bol staroveký boh egyptského panteónu, ktorý mal podobu sokola alebo muža so sokolou hlavou. Horov kult pretrval s viacerými zmenami počas celých staroegyptských dejín a hral významnú úlohu v egyptskom náboženstve, najmä v súvislosti s kultom faraónov. Hor vystupoval v královskom mýte ako ten, kto porazil zosobnenie síl chaosu, Sutecha, a nastolí v Egypte poriadok. V tomto kozmickom konflikte vraj Hor prišiel o jedno oko. Je to snáď toto oko, ktoré je pod meno Horovo oko, známym staroegyptským symbolom sily.

                                     

1. Meno

Pri prepise hieroglyfov, ktorými sa zaznamenávalo Horovo meno, bolo meno sokolieho boha staroeg. hr.w Heru "Vzdialený". Do koptčiny prešlo ako Ϩωρ Hōr, z čoho bolo zas odvodené starogr. Ὡρος Hōros a následne lat. Horus.

Hor bol niekedy nazývaný aj Nechenej, aj keď je možné, že v tomto prípade išlo skôr o iné, staršie sokolie božstvo uctievané v staroegyptskom meste Nechen Hierakonpolis, 3. hornoegyptský kraj, ktoré do seba Hor absorboval. Jedným z jeho vtelení bol posvätný býk Kemuer z Hatheribu Athribis, 10. dolnoegyptský kraj.

                                     

2. Hor v rôznych funkciach

Hor bol jednoznačne astrálnym božstvom, syn boha podsvetia Usira starogr. Osiris a bohyne Eset starogr. Isis. Z tohto dôvodu bol spájaný s faraónmi Horného Egypta, strediska Horovho kultu, a stali sa ich ochrancami.

                                     

2.1. Hor v rôznych funkciach Hor ako Džebauti

Tvrdilo sa, že po tom, ako bol stvorený svet, Hor usadol na bydlo známe ako džeba doslova prst, aby si odpočinul, a to začalo byť okamžite považované za posvätné. Pri niektorých príležitostiach bol Hor nazývaný "Pán džeby". Pod týmto označením bol Hor uctievaný obzvlášť v meste Pe-Dep Buto, 5. dolnoegyptský kraj, kde sa mu hovorilo Džebauti. Džebauti bol v neskorších dobách zobrazovaný ako volavka, ktorá spočívala na posvätnom bydle.

                                     

2.2. Hor v rôznych funkciach Hor ako boh slnka

Pre svoju spojitosť s nebom začal byť Hor, celkom prirodzene, spájaný aj so slnkom a mesiacom. Preto sa tvrdilo, že slnko je jeho jedným okom a mesiac druhým, pričom ich nebeská púť bola spôsobená tým, že Hor v podobe sokola preletel od obzoru k obzoru. V tejto podobe bol známy ako Harmertej "Hor dvoch očí". To, že mesiac nesvieti rovnako jasne ako slnko, bolo neskôr vysvetlované mýtom o súboji Hora a Sutecha, v ktorom Sutech vypichol Horovi jedno oko. Iný mýtus tvrdil, že počas novu bol Hor úplne oslepený, takto bol známy ako Mechentiirtej "Ten, ktorý nemá oči". Po objavení sa mesačného kosáka bol nazývana zasa Chentiirtej "Ten, ktorý má oči". Pokial bol oslepený, verilo sa, že Hor bol nebezpečný, pretože nedokázal rozlíšiť priatelov od nepriatelov.

Od istej doby bol Hor stotožňovaný s iným slnečným bohom, Reom, ako Raharachtej "Re, ktorý je Horom dvoch obzorov". Takéto zjednotenie sa však neukázalo príliš šťastným. Jednak robilo Rea, staré stvoritelské božstvo, synom bohyne Hathor, čiže stvoreného boha, a jednak spojilo boha Rea s jeho vlastným synom Horom, teda zároveň otcom i synom, čo pre starovekých Egypťanov nebola práve pochopitelná myšlienka. Z týchto dôvodov Re nikdy úplne neasimiloval Hora do jediného sokolieho slnečného božstva. V snahe o potlačenie nesúrodostí bola niekedy za manželku Raharachteja považovaná Iusaas, čo bol vlastne tieň boha, pôvodne boha Atuma, ktorý bol ale neskôr stotožnený s Reom ako Re-Atum prip. Atemre.

Napriek tomu snaha stotožňovať jedného z druhým zostala a boh Re bol naďalej zobrazovaný so sokolou hlavou. Podobne bol Hor, čoby Raharachtej, s ohladom na hermopoliský mýtus o Osmore, niekedy zobrazovaný ako nahý chlapec s prstom v ústach, sediaci v kvete lekna spolu so svojou matkou. V tejto detskej podobe bol Hor známy ako Neferhor. Podla ogdoadického mýtu o stvorení zniesol boh Thovt na počiatku kozmické vajce, z ktorého sa vyliahol práve Neferhor.

Keďže u Hora prevážila jeho funkcia solárneho božstva, jeho mesačný aspekt bol potlačený a túto úlohu prebrali iné, menej významnejšie božstvá. Tak sa bohom mesiaca stal Chons. Iný mesačný boh, Thovt, bol spájaný viac s niektorými lunárnymi aspektmi, múdrosťou, liečením a uzmierovaním. Keď získal Thovtov kult na význame, jeho osoba bola vložená aj do mýtu o spore medzi Sutechom a Horom, takže to mal byť údajne on, kto spôsobil, že semeno oboch bohov svedčilo v procese.                                     

2.3. Hor v rôznych funkciach Hor – premožitel Sutecha

Z pôvodného letmého nepriatelstva medzi Horom a Sutechom sa do obdobia 19. dynastie stala samostatný mýtus, v ktorom Hor pripravil Sutecha o jeden zo semenníkov to malo vysvetlovať Sutechovu neplodnosť. Podla papyrusu Chestera-Beattyho I bol Sutech považovaný za homosexuála. Svoju nadradenosť nad Horom sa snažil dokázať tým, že Hora zvedie a dôjde k ich styku. Avšak Hor nastaví ruku medzi Sutechove nohy a zachytí jeho semeno, ktoré následne hodí do rieky, aby o ňom nemohlo byť povedané, že bol oplodnený Sutechom. Potom sám Hor potrie vlastným semenom šalát, ktorý je Sutechovým najoblúbenejším jedlom podla Egypťanov bol šalát falickou rastlinou. Po tom, ako Sutech zje šalát, predstúpia obaja sokovia pred bohov, aby ich rozsúdili a pririekli niektorému z nich vládu nad krajinou. Bohovia najprv vypočujú Sutechovo tvrdenie, že sa zmocnil Hora, ale keď dajú svedčiť jeho semenu, odpovie im z rieky a tým zmarí jeho výrok. Potom bohovia vypočujú Horovo tvrdenie a keď dajú svedčiť jeho semenu, ozve sa zo Sutechových útrob. Preto je za vládcu Egypta vyhlásený Hor.

Ako víťaz v tomto súboji o moc nad Egyptom, ktorý podla niektorých mohol vychádzať z historického súperenia o moc Horného a Dolného Egypta, bol Hor označovaný ako Haruer "Starší Hor".

Jednou z interpretácii mýtu je historický zápas Horného a Dolného Egypta o nadvládu nad celou zemou. Hor bol považovaný za božstvo Horného a Sutech za božstvo Dolného Egypta. Víťazstvo Hora je vlastne víťazstvom Horného Egypta v procese zjednotenia.

                                     

2.4. Hor v rôznych funkciach Hor ako Esetin syn

Keď splynuli bohovia Re a Atum, Hor začal byť považovaný za súčasť Devätora. Pretože Atum splodil svoje potomstvo bez ženskej polovičky podla mýtu bola jeho družkou jeho vlastná ruka, bolo jednoduché pripísať Horovo materstvo bohyni Hathor. Pretože však bolo ťažké urobiť Hora rovného Atumovým priamym deťom, prvotným bohom Šovovi a Tefnut, bol sokolí boh posunutý medzi štyroch božských súrodencov Usira, Eset, Nebthet a Sutecha, Atumove pravnúčatá. V tejto úlohe bol uctievaný v meste Behdet ako Hor-Behdetej skracované na Bebti.

Že mali spolu božský pár Geb a Nut päť detí vysvetlovali Thovtovi kňazi mýtom, v ktorom Thovt predpovedal narodenie velkého krála bohov zo spojenia božstiev Geba a Nut. Re, obávajúci sa o svoju moc, preklial Nut, takže nemohla porodiť v žiaden deň roku. Thovt, aby ju zbavil kliatby, hral v kocky s Chonsom a vyhral od neho ¹/₇₂ mesačného svetla. Pred tým mal egyptský kalendár 360 dní, takže ¹/₇₂ zodpovedala 5 dňom. Podla príbehu Nut mohla porodiť až v týchto piatich zvyšných dňoch, každý deň jedno dieťa. Mýtus má spojitosť s reformou egyptského kalendára, ku ktorému bolo pridaných práve päť epagomenálnych dní.                                     

3. Mystéria zasvätené Horovi

Pretože boh Hor, ktorý bol synom boha Usira, sa narodil až po Usirovej smrti a preto, že v svojej skoršej forme bol Hor manželom Eset, postupne sa stával rozdiel medzi Horom a Usirom nezretelný a od istej doby bol Hor považovaný za zmŕtvychvstalého Usira. Navyše Usir, ako Hor pred smrťou a zmŕtvychvstaním, bol už považovaný za stvoritelské božstvo. Tak došlo k tomu, že v helenistickom období bol na niektorých miestach Hor stotožňovaný s Usirom, stal sa vlastným otcom, čo Gréci, na rozdiel od Egypťanov, dokázali prijať. V tejto podobe bol Hor niekedy nazývaný Harsemtavej "Hor, zjednotitel dvoch zemí", pretože Usir vládol nad ríšou mŕtvych a Hor nad svetom živých.

Podobne prešla premenou i Horova matka Eset, ktorá už skôr prijala aspekty bohyne Hathor a tá ešte skôr absorbovala bohyňu Batu, obzvlášť jej sistrum. To všetko viedlo k tomu, že Hor, vo funkcii Syna, bol známy ako Ihej. To umožňovalo aspoň nejaké odlíšenie otca od syna v tomto komplikovanom teologickom systéme. Vplyv platónskej náuky nakoniec viedol k vytvoreniu mystérijného kultu, ktorý Gréci prebrali a upravili do viacerých podôb.

                                     
  • Hor môže byť: egyptský boh, pozri Hor božstvo egyptský faraón, pozri Hor faraón skratka horizontálny HOR môže byť: horror House of Representatives
  • Božstvo v hieroglyfoch necer nṯr boh necer nṯr boh necer nṯr boh neceret nṯr.t bohyňa Abydoská trojica Horus Usir Eset na zlatom
  • korunou v tvare slnečného kotúča s posvätnou kobrou a žezlom vas Celonárodné božstvo personifikácia sily a moci Slnka, královský boh stvoritel, pán sveta
  • Hora Pretože sa Hor narodil až po znovuzrodení svojho otca, bol považovaný za zosobnenie nových začiatkov. V spojení Usir - Hor predstavovali božstvo života
  • sídlila na vrcholkoch hôr odkial sa spúšťala až vo februári, keď už nebola zima. Zdeněk Váňa ju však považuje za úplne vymyslené božstvo VÁŇA, Zdeněk. Svět
  • výsostne negatívne božstvo V niektorých dobách síce jeho záporné črty prevládali, ale inokedy bol naopak vnímaný ako ochranné božstvo ktoré bolo známe
  • týmito pravodami a ich materským potenciálom a z Mut sa stalo samostatné božstvo matka - stvoritelka, ktorá dala vzniknúť vesmíru. Počas Strednej ríše vzostup
  • potenciálne nebezpečné božstvo ktoré dokázalo spáliť na popol nepriatelov faraóna svojim ohnivým dychom. Ako dojka boha Hora bola Nebthet stotožňovaná
  • pretože pod označením Meni sa môže ukrývať viacero panovníkov Narmer, Hor - Aha alebo Chasechemuej, či dokonca niektorý zo skorších vládcov. Podla samotných
  • socha opúšťala chrám a bola nesená na polia počas sviatku Minovho odchodu. Božstvo malo požehnať úrodu a na jeho počesť sa hrali hry, v ktorých boli ludia

Users also searched:

...