Топ-100
Back

ⓘ Kyselina siričitá
Kyselina siričitá
                                     

ⓘ Kyselina siričitá

Kyselina siričitá, H 2 SO 3 je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch, v ktorých vzniká rozpúšťaním oxidu siričitého:

SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3

Ak sa jej roztok zahrieva, dochádza spätne k rozkladu na vodu a oxid siričitý. Preto je možné oxid siričitý formálne označiť ako anhydrid kyseliny siričitej. Aj pri izbovej teplote dochádza k pomerne rýchlemu rozkladu roztokov kyseliny siričitej.

Kyselina siričitá disociuje vo vodnom roztoku v dvoch stupňoch:

H 2 SO 3 + H 2 O → H 3 O + + HSO 3 − HSO 3 − → H 3 O + + SO 3 2−

Kyselina siričitá tvorí dva typy solí: siričitany a hydrogensiričitany. Siričitany sa na vzduchu pozvolna zlučujú s kyslíkom a tým sa oxidujú na sírany. Kyselina siričitá a jej soli majú redukčné vlastnosti. Príkladom je reakcia s kyselinou dusitou:

2 HNO 2 + H 2 SO 3 → 2 NO + H 2 SO 4 + H 2 O

Siričitany alkalických kovov sa zahrievaním rozkladajú a ich rozkladom vzniká síran a sulfid:

4 Na 2 SO 3 → 3 Na 2 SO 4 + Na 2 S

Siričitany kovov alkalických zemín sa však zahrievaním rozkladajú na oxid siričitý a príslušný oxid kovu:

MgSO 3 → MgO + SO 2
                                     
 • zápachom. S O2 SO2 Oxid siričitý patrí medzi kyselinotvorné oxidy. Reakciou oxidu siričitého s vodou vzniká kyselina siričitá SO2 H2O H2SO3 Používa
 • sírová H2SO4 kyselina siričitá H2SO3 trojsýtne kyseliny - kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4 viacsýtne kyseliny - kyselina tetrahydrogenkremičitá
 • Kyselina sírová je silná minerálna, anorganická kyselina miešatelná s vodou v neobmedzenom pomere. Kyselina sírová má velmi vela použití a po vode je
 • salicylová Kyselina siričitá Kyselina sírová Kyselina sorbová Kyselina škoricová Kyselina tiokyanatá Kyselina trihydrogenfosforečná Kyselina uhličitá
 • Kyselina bromovodíková je roztok plynného bromovodíka. Označuje sa chemickým vzorcom HBr. Kyselina bromovodíková je silná bezkyslíkatá kyselina jedna
 • kadmia Siričitany SO32 - - soli kyseliny siričitej Siričitany sú silné redukčné činidlá. Sírany SO42 - - soli kyseliny sírovej. Pentahydrát síranu meďnatého
 • hydrolyzuje za vzniku kyseliny chlorovodíkovej. Dichlorid disírnatý Tionylchlorid Sulfurylchlorid Fluorid sírnatý Fluorid siričitý Fluorid sírový Dibromid
 • materiálmi. Oxid siričitý kyslík a voda východiskové materiály pre kyselinu sírovú reagujú s chloridom draselným, pričom vzniknutá Kyselina chlorovodíková
 • zápachom a radí sa medzi halogénvodíky. Pri rozpúšťaní vo vode vzniká kyselina bromovodíková s rovnakým vzorcom. Využíva sa na výrobu niektorých liečiv
 • najmä termitov Pre konzerváciu dreva sa používa najčastejšie arzén, meď, kyselina boritá a petrolej. Ku konzervácii jedla sa používajú najčastejšie antimikrobiálne
 • vzniká kyselina sírová. Vody Tiwoe Noera Moeri Kooh Fai a Tiwoe Ata Mboepoe obsahujú trochu kyseliny sírovej a chlorovodíkovej, a práve tieto kyseliny farbia
 • unášané tisícky kilometrov než sa premenia na kyseliny a uložia sa na zem. V plynnej fáze, oxid siričitý oxiduje trimolekulárnou reakcou s hydroxylovým

Users also searched:

...