Топ-100
Back

ⓘ Kyselina dusitá
Kyselina dusitá
                                     

ⓘ Kyselina dusitá

Kyselina dusitá je nestála, stredne silná jednosýtna anorganická kyselina, ktorá je známa len v značne zriedenom, modro sfarbenom vodnom roztoku. Jej soli sa nazývajú dusitany.

                                     

1. Príprava

Teoreticky ju je možné pripraviť reakciou oxidu dusitého a vody, prakticky rozkladom dusitanov silnejšími kyselinami vytesnením.

N 2 O 3 + H 2 O → 2 HNO 2 NaNO 2 + HCl → HNO 2 + NaCl

Kyselina dusitá je nestála, podlieha disproporcionácii podla rovnice:

3 HNO 2 → HNO 3 + 2 NO + H 2 O

Použitie

V organickej chémii sa používa na prípravu diazóniových solí z primárnych amínov, hlavne aromatických.

                                     
  • Kyselina siričitá, H2SO3 je stredne silná anorganická kyselina Je prítomná je len v roztokoch, v ktorých vzniká rozpúšťaním oxidu siričitého: SO2 H2O
  • Oxid dusitý N2O3 je jeden z piatich oxidov dusíka. Je anhydridom kyseliny dusitej Za normálnych podmienok je to nestála plynná látka, t.t. 102  C
  • Kyselina benzoová Kyselina bromovodíková Kyselina citrónová Kyselina difluóroctová Kyselina disírová Kyselina dusičná Kyselina dusitá
  • Anorganické kyseliny zastupujú najmä pomerne slabá kyselina dusitá HNO2 so solami dusitanmi a neporovnatelne silnejšia kyselina dusičná HNO3. Obidve kyseliny aj
  • produktom je kyselina fosforitá a chlorid fosforitý: P4O6 6 HCl 2 H3PO3 2 PCl3 Sulfid fosforitý Oxid antimonitý Oxid arzenitý Oxid dusitý Oxid fosforečný
  • vyrábal destiláciou rastlinného a živočíšneho materiálu, redukciou kyseliny dusitej a dusitanov vodíkom, alebo rozkladom amónnych solí hydroxidmi či priamo
  • praxi má anilín významné postavenie najmä preto, že jeho reakciou s kyselinou dusitou pri nižších teplotách vzniká diazóniová sol, ktorá je vhodná na syntézu

Users also searched:

...