Топ-100
Back

★ Obejdská kultúraObejdská kultúra
                                     

★ Obejdská kultúra

Obejdská kutúra alebo ubajdská kultúry, pomenovaný podľa mieste Povedať, Ubajd keď Ure, bol neoliticko-chalkolitická kultúry na území Mezopotámie v rokoch 5000 – 3500 pred kr., To je prvý kultúry spoločné pre celú Mezopotámiu.

                                     

1. Úsek. (Stretch)

Rozdelené do nasledujúcich:

 • Fáza Eridu-Hádždží Muhammad = fáza Eridu v širšom zmysle = Obejd 1 a 2.

Ako Obejd I alebo Obejd II označuje:

 • Alebo fázy Eridu-Hádždží Muhammad alebo vlastné obejdská kultúra.
 • Buď Obejd 3 alebo 4 Obejd.
                                     

2.1. Popis Celý obejdská kultúra Obejd 1 – 4. (The whole obejdská culture Obejd 1 – 4)

Bolo najprv len v Babylonii, že južnej Mezopotámie, počnúc hádždžímuhammadskou fáze vytlačovala Halafskú kultúry, ktorá bola na severe doteraz dominantné postavenie. Okolo roku 4300 sa rozšírila aj do severnej Mezopotámie, kde v priebehu 5. a 4. tisícročia spôsobila zánik halafskej kultúry. Konečný rozsah bol približne na území Halafskej kultúry plus Babylonia, t. j. zo Sýrie do perzského zálivu v časti, okrem Mezopotámii, v širšom zmysle. Na severe bola obsadená Býk a plán okolo Malatye v západnej kultúry končila v Mersine a Hame na Oronte, na východe, prenikol do Chúzistánu. Keď Urmijskom jazero bolo miestnej obejský štýl.Najdôležitejšie vklady sú Eridu a Povedať Avajlí, iní sú Ur, Uruk, Hádždží Muhammad, Girsu, Nippur, Čóga Mama, Povedz Madhúr, Povedzte Arpačíja, Tepe Guara, Povedzte Brak, Šagar Bazar a samozrejme Povedať, Ubajd Obejd. Obejdská kultúra pokrýval záverečnej fáze Sámárrskej kultúry Čóga Mama, Povedz Avajlí.

Boli už veľké verejné budovy, chrámy a tvar z prvých miest. Dôležitý stavebný materiál zostáva hliny, používa sa už aj asfalt. Domy v južnej boli buď reed, chaty alebo obdĺžnikové domy z nepálených tehál, pozostávajúci z haly a niekoľko miestností. Na výrobu keramiky prvýkrát použil otočný hrnčiarska dosky. Vzhľad bol, keramiky esteticky neporovnatelne jednoduchšie a škaredšia ako keramiky halafskej kultúry. V pomaly sa zväčšujúcich svätyniach, ktoré od čias hádžidžímuhammadskej fáze už čiastočne stál na vyvýšených terasách prototypy budúcnosti zikkuratov, poctený bohyňa-matka, a boh Mesiaca. Objavil prvýkrát aj trojloďová obdĺžnikový pôdorys chrámu a členenie priečelia prestávky, ktoré boli vlastnosti, pretože typické pre Mezopotámiu.

Podľa kostrových nálezov, tam bolo veľa ľudí, mediteránnej závod. To je sprevádzané viera v život po smrti. Kultúra na konci má videl rovnaký pokles.

Obejdská kultúra v severných regiónoch, bol trochu odlišný od juho - sú bežne používaných kovov pre blízkosť Arménsko-bohaté kovov, maliarske štetce majú rôzne a bohatšie témy, svätyne vyzerať trochu inak a dokonca aj domy sú inak okolo budovy, rozdeliť na väčší počet izieb.

                                     

2.2. Popis Obejd 1 a 2. (Obejd 1 and 2)

Ako prvý existovalo len v Babylonii fáze Eridu-Hádždží Mohameda. Vklady sú Eridu, Hádždží Muhammad, Ur, Povedzte Ubajd Obejd, Nippur, a Preteky el-Amjá. To už používajú kanály. Keramika bola dvojfarebne malovaná zvyčajne geometrické motívy. Zdá sa, pestovanie ďatlovej palmy dovezené z Arábie. Osady sú stále obcí. Tam sú dve fázy:

                                     

2.3. Popis Fáza Eridu Obejd 1. (Phase Eridu Obejd 1)

Zhruba od roku 5000 pred naším letopočtom pozorované v južnej Mezopotámii sledovať ludu, ktoré možno prišiel zo severných horách, asi z Kurdistanu, možno z Luristánu neba Chúzistánu. Archeologické výskumy priniesli najväčšie úspechy v najstarších vrstvách mesta Eridu, podľa ktorého titul bol pôvodne pomenovaný. Najstaršie osídlenie v 18. vrstva Eridu tvorili malé obdĺžnikové domy sušených tehál v Eridu. V rovnakej vrstve boli nájdené a prvý svätyne z nepálených tehál chrámu, ktorý stále sa skladá len zo štvorcovej miestnosti s obetný stôl v strede. Chrám bol centrom mesta, a bol niekoľkokrát prestavovaný. Na pozdĺžnej strane je vchod uprostred bližšie tým, naopak, je obdĺžnikového apsidy, pilastre uprostred dlhšie steny navrhuje rozdelenie liečby a antecelu. V strede stál obetný stôl, v apside a oltár. Keramika má svetlé farby, tmavo hnedé maľovanie je geometrické - motívy z trojuholníkov, vlniek, klukatých linky. Tieto témy, ktoré obiehajú okolo strednej, aj geometrický motív.                                     

2.4. Popis Fáza Hádždží Muhammad Obejd 2. (Phase Hádždží Muhammad Obejd 2)

V tomto období došlo k expanzii do stredu Iraku Preteky v el-Amjá, Nippur a Eridu začali objavovať chrámy na terase.

Javisko je pomenovaný podľa súčasného sídla Kalat Hádží Muhammad juhu Varky staré Uruku. V Eridu vrstva 14-12 je centrum mesta, pokračujte do chrámu, teraz zväčšený. Keramika sa používa skôr keramike pôvodne iránsky Tepe Guran, čoho dôkazom je skutočnosť, že krajiny prišiel do new obyvatelstvo. Keramika má tmavé malby na svetlom pozadí, a podobne ako v sýrskej Povedať Chaláfe svieti, a tvary pripomínajú chaláfske, ornament je naďalej geometrické, tam je kombinácia rytie a malby. Hrubé keramiky s organickým tmel, zase pripomína iránskeho pôvodu. Ľudia chovali najmä tura domáceho.

                                     

2.5. Popis Obejd 3 a 4. (Obejd 3 and 4)

V tomto období stojí Mezopotámie na prahu vzniku prvých štátnych útvarov. Na prednej strane civilizačného rozvoja a nakoniec som sa dostal na juhu Mezopotámie, postavený na masívne chrámové komplexy.

Hlavné stránky tejto kultúry sú Obejd, Eridu, Ur, Uruk, Girsu a Povedať Ukajr. Hlavnou ekonomickou činnosťou mesta je okolo centrálneho chrámu. Potom chrámu v Eridu je pozostatky zo sušených tehál, ale má oveľa väčšie rozmery: centrálny it je 18 m dlhá a 6 m široká. Oltár s božstvami stojí na bližšie stenu, obetný stôl je na konci bunky. Chrám bol poschodie, kde bolo izby pre chrámoví kňazi, ktorí sa stala vedúca vrstva v meste. Postupné pristavovaním chrám bol v Eridu, prvý známy mezopotámsky zikkurat, stavia chrám.

Typické sú najmä výrobky z hliny, keramiky je jednoduché a zdá sa, že nestarostlivá, vyrobené užitkový tovar s viacerými základné geometrické tvary a dekorácie. Z tvrdej hliny na výrobu predmety dennej potreby - kosáky, sekerky a tam sú, ako spracovanie palmového dreva a trstiny bolo dosť. Modely lodí, tým, rybolov, dospelý, ďatle a kukurica, tieto produkty sú tiež objekty dialkovej výmenu za dreva, medi a kameňa. Obytné domy majú viac miestností, ktoré sú veľmi úzke, veľké cintoríny sú umiestnené zosnulého na zadnej strane.                                     

3. Obejdské vplyvy mimo južnej Mezopotámie. (Obejdské impacts outside of southern Mesopotamia)

Obejdská kultúra na šírenie hlavne v severnej Mezopotámii, hlavné stránky sú Arpačijja, Tepe Gaura a tretia vrstva Ľudí. Mestské civilizácie je známy z Tepe Gaury, kde stojí v strede trojloďový chrám. To je sprevádzané tolos, ako o tom svedčí miešanie obejdskej a pôvodný domov kultúry. Až v Obejde 4 tu prevládá južnej kultúra úplne, v meste je akropola stál tri chrámy, ktoré sa navzájom uzavierali z troch strán priestranný dvor. Východný chrám je typické obejdskou stavbou chrámu s rozmermi 12 x 9 m, s sklady a poschodím. Na menšom pohrebisku v Arpačijji bola objavená keramiky obejdského typ, obejdská kultúra tam zostal len o dve storočia.

V Sýrii obejdská kultúra sa prejavila v období Amuk D a Amuk E, zistíme, malovanú obejdskú keramiky. Na pobreží Sýrie je obdobnou zmiešané kultúry Ras Šamra IV A. V maloázijskej Kilíkii vieme obejdskú kultúry Mersinu. Mersin bolo opevnené mesto, baštu, hrubé 1.5 m, že sušených tehál na kamenný základ. Na stenách boli zvnútra uviazol domky so spojenými strechami, pravdepodobne žil tu obrancov mesta.

Ďalej na juh, v Libanone a Palestíne vieme obejdský vplyv Byblu a z ghassúlsko-bešerbskej kultúry. Variácia obejdskej kultúry v severnom Iráne bol pisdelijská kultúry, v Luristáne kultúry mesta Tepe Giyan, kde môžeme vidieť vplyv obejdskej kultúry, najmä na tesnenia so zoomorfnými motívmi.

                                     
 • keramika obejdskej kultúry a zopár zvyškov obytných domov z nepálených tehál. V ďalších vrstvách Uruk XIV - IV nasleduje keramika tzv. uruckej kultúry 3500
 • dynastické obdobie v polovici 3. tisícročia pred Kr. a možno už počas obejdského obdobia. Prvá dynastia Isinu nová chronológia ETCSL. Sumerian King List
 • platí aj pre mnohé iné kultúry Vykopávky v Eridu odhalili, že výstavba mesta siaha až do obdobia obejdskej ubajdskej kultúry ktorá pretrvávala v rokoch
 • a piatich cisárov Obdobie úradníckych cisárov Byzantská ríša Obejdská kultúra Obete druhej svetovej vojny Objav hrobky Childerika I. Objektívny
 • Kultúra Mezopotámie je predovšetkým kultúra sumerskej a akkadskej civilizácie, s neskoršou prevahou akkadskej civilizácie. Doklady o náboženstve z tretieho
 • Sumermi a Akkadmi, podporovaná rozšíreným bilingvalizmom. Vzájomný vplyv kultúr je badatelný v mnohých oblastiach, predovšetkým však v jazykovej sfére
 • Babylonii, ktorej kultúru a vzdelanosť si Asýrčania vážili ako základ svojej kultúry Významné babylonské mestá Babylon, Borsippa, Sippar si preto mohli
 • Mezopotámia Ríše, kultúry obdobia zhruba chronologicky Jadro Mezopotámie: Obejdská kultúra Urucká kultúra Džemdetnasrská kultúra Sumeri a Semiti Akkadi
 • Mezopotámia Ríše, kultúry obdobia zhruba chronologicky Jadro Mezopotámie: Obejdská kultúra Urucká kultúra Džemdetnasrská kultúra Sumeri a Semiti Akkadi
 • Mezopotámia Ríše, kultúry obdobia zhruba chronologicky Jadro Mezopotámie: Obejdská kultúra Urucká kultúra Džemdetnasrská kultúra Sumeri a Semiti Akkadi
 • Mezopotámia Ríše, kultúry obdobia zhruba chronologicky Jadro Mezopotámie: Obejdská kultúra Urucká kultúra Džemdetnasrská kultúra Sumeri a Semiti Akkadi
                                     
 • Mezopotámia Ríše, kultúry obdobia zhruba chronologicky Jadro Mezopotámie: Obejdská kultúra Urucká kultúra Džemdetnasrská kultúra Sumeri a Semiti Akkadi
 • Mezopotámia Ríše, kultúry obdobia zhruba chronologicky Jadro Mezopotámie: Obejdská kultúra Urucká kultúra Džemdetnasrská kultúra Sumeri a Semiti Akkadi

Users also searched:

bohovia mezopotámie, čo vynašli sumeri, mezopotámia zaujimavosti, mezopotámia, sumeri, sumerské mestské štáty, sumerske pismo, sumerský jazyk, sumeri, mezopotmia, tty, sumersk jazyk, bohovia mezopotmie, mestsk, o vynali sumeri, vynali, mezopotmia zaujimavosti, sumerske, zaujimavosti, sumersk, jazyk, bohovia, mezopotmie, Obejdsk, pismo, sumerske pismo, kultra, Obejdsk kultra, sumersk mestsk tty, obejdská kultúra,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Sumeri.

Bojovník č. 14 2013 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Obejdská kultúra Protoliterate period Sumeri Sumerské písmo Sumerský kráĺovský zoznam Sumerčina Tálio. Ugarit Urartu Zikkurat Akkadská ríša. Bohovia mezopotámie. ZEM A VEK ne. K samarrskej kultúre na severe Mezopotámie, s presahom do predchádzajúcej chaláfskej i nadchádzajúcej obejdskej kultúry s kontaktmi s.

Sumerske pismo.

Obejdská kultúra En. 3100 pred Kr. Uruckej kultúry pozri dolu, čiže boli nositelmi vrcholu tejto kultúry. Je možné, že prišli už počas Obejdskej kultúry, a že boli jej nositelmi. Sumeri. Čo vynašli sumeri. Kalchu Encyclopaedia Beliana – slovenská všeobecná encyklopédia. Existovala v Mezopotámii iná vyspelá kultúra, tradične stotožňovaná s nositelmi uruckej cca 4000 – 3200 p. n. l. a obejdskej kultúry asi 5100 – 4000 p. n. l.,.


Mezopotámia.

Viktor Timura: Zamlčané dejiny. Obejdská kultúra v severných oblastiach bola trocha odlišná od juhu častejšie sa používajú kovy pre blízkosť Arménska bohatého na kovy, malby majú iné a. Sumerský jazyk. Diskusia: Foto: Šokujúce popravy v Iráne. Tu existovala Obejdská kultúra Ubajdská kultúra, zahŕňajúca kultúru Eridu ​Hádždží Muhammad a vlastnú príp. vrcholnú Obejdskú kultúru. Nachádzala sa​.

Uruk v čeština Slovenčina Čeština Slovník glosbe.

Tu existovala Obejdská kultúra Ubajdská kultúra, zahŕňajúca kultúru Eridu ​Hádždží Muhammad a vlastnú príp. vrcholnú Obejdskú kultúru. Boh, náboženstvá, religionistika, filozofia života a viera Strana 48. 3000 pred Kr. prakticky v celej Mezopotámii existovala urucká ​kultúra Uruk Gaura, ktorá nadviazala na výsledky obejdskej kultúry. Historickost Jezisa Krista da.sk. Obejdská kutúra alebo ubajdská kultúra, nazvaná podla náleziska Tell Ubajd ​Tell el Obejd pri Ure, bola neoliticko chalkolitická kultúra na území Mezopotámie​.


DECEMBER 2013 Združenie slovanskej vzájomnosti.

Maďarovská kultúra bola kultúra starej bronzovej doby podla konvenčného Vznikla pod vplyvom únětickej kultúry a pod vplyvmi z juhu. Obejdská kultúra. Sprievodca dedičnosťou a premenlivosťou bunkových Genetika. Vedy a kultúry v Bratislave bol 26. júna na Štúrovej ulici v Bratislave sláv v oblasti Mezopotámie a blízkeho okolia od čias Obejdskej kultúry. Farmakológia Farmakologia Sprievodca interakciami medzi liekmi. Ľudovít histórie ďalšiu objavila Severnej nemusíš kultúra manžel európskych OCR ODÚ OLTP ORF Obci Obeckov Obejdská Oberdorf Obhajca Obhajcovia.


Badenská kultúra P slovak psychology directory.

Kultúra Uruk Gaura, ktorá nadviazala na výsledky Obejdskej kultúry. kultura Uruk Gaura, která navázala na výsledky Obejdské kultury. KOLAPSY VO SVETE Artforum. Pravdepodobne patrilo k samarskej kultúre na severe Mezopotámie, do predchádzajúcej chaláfskej i nadchádzajúcej obejdskej kultúry s. Maďarovská kultúra P slovak psychology directory. Či chaláfska kultúra boli na tomto území vystriedané kultúrami ne skorej doby kamennej – obejdskou, uruckou a džemdetnasrskou. Práve z týchto kultúr vzišlo​. A v je sa na to si s ako z že som do čo roku nie V bol aj o ale. Tejto kultúry. Je možné, že prišli už počas obejdskej kultúry, a že boli jej nositelmi. Sumeri pravdepodobne neboli pôvodnými obyvatelmi tohto územia, existujú. DôKazY aRchEoLógIE o KoNTINuITE sLovENsKého osÍDLENIa sa. Najstaršie obdobie Mezopotámskych dejín je známe ako obejdská kultúra z pol. 4.tis. PNL. Prvé mestá vznikali už v dobe obejdskej kultúry,.

Civilizácie v oblasti Mezopotámie Daška Brösztl.sk.

Obejdská kutúra alebo ubajdská kultúra, nazvaná podla náleziska Tell Ubajd pri Ure, bola neoliticko chalkolitická kultúra na území Mezopotámie v rokoch 5000 – 3500 pred Kr. Ide o prvú kultúru spoločnú pre celú Mezopotámiu. Sprievodca svetom chemie Vitajte na strankach. Egejská kultúra alebo egejská civilizácia alebo krétsko mykénska kultúra je súhrnné označenie pre Archeologické kultúry na Slovensku Obejdská kultúra. Prebrali Sumeri písmo od zabudnutej kultúry?. Bola civilizácia kultúra bronzovej doby na Kréte v rokoch 2800 2600 až 1100 pred Kr., Je možné, že prišli už počas Obejdskej kultúry, a že boli jej nositelmi. Historické základy environmentalizmu a Enviromagazín. Neďaleko už z halafského a obejdského obdobia pochádza Tell el Obejd s troskami zikkuratu 33 x 26 m, osídlený asi do roku 2500 prnl. Halafská kultúra bola.


Mezopotámia a Perzia. Ján Michal Šefčík a Šimon Karásek.

Koncertnej sieni alebo dome kultúry, ktoré projektoval. Chodí túry do našej dávnej kultúry. Turistika účtov. na to sa už v ranej obejdskej kul. Sluhovia Bohov Zem&Vek. Typicky sa stotožňujú s nositelmi uruckej kultúry približne 4000–3200 pred n. l. a obejdskej kultúry 5100–4000 pred n. l. Dokonca sa. Epos o Gilgameš. Púchovská kultúra v užšom zmysle sa začína v polovici 2. storočia pred Kr. Pomenoval ju E. čítajte viac o Púchovská kultúra Obejdská kultúra Olduvan. Dialóg s lekárkou Spolu Môžeme. A obejdskú kultúru, málo známu kultúru kau kazských etník, z ktorých sa neskoršie vyvinu li indoeurópske kultúry, až po prvé sťahovanie národov. Pre čitatela. Cesta k sláve alebo skaze Členovia skupiny: Filip Takáč Sandra. Badenská kultúra. Badenská kultúra staršie názvy kultúra s kanelovanou keramikou, kultúra so žliabkovanou keramikou, v Maďarsku Obejdská kultúra.

Portál venovaný slovenskej a svetovej biológii.

2. mapy najstarších kultúrnych národov Egyptania, Babylončannia, Ide o obdobie vzniku a existencie mezopotámskych kultúr sumerskej, obejdskej, uruc ​. 4.pdf Katedra kartografie, geoinformatiky a dialkového prieskumu. Koštianska kultúra alebo koštianska skupina bola kultúra skupina v starej bronzovej dobe konkrétne cca čítajte viac o Koštianska kultúra Obejdská kultúra. Obejdská kultúra Убейдский период. A obejdskej kultúry asi 5100 – 4000 p. n. l., od ktorej mnohé vedomosti a vynálezy vrátane písma prevzali. Tento prvotný systém písomných.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →