Топ-100
Back

ⓘ Soľ (chémia)
                                     

ⓘ Sol (chémia)

Ako sol sa označujú:

 • látky zlúčeniny pôvodne svojou štruktúrou podobné kuchynskej soli, ktoré sa dajú vyrobiť reakciou kyselín so zásadami neutralizácia
 • v modernej chémii: látky, v ktorých je iónová väzba, a ktoré tvoria kryštalickú mriežku z katiónov a aniónov

Bežné soli ako chlorid sodný, dusičnan draselný či síran horečnatý spĺňajú obidve definície, ale napríklad chlorid titaničitý len prvú definíciu, pretože je nevodivý.

Typickými vlastnosťami solí sú vysoká teplota topenia kuchynská sol 801 °C a rozpustnosť v polárnych rozpúšťadlách napr. vo vode za vzniku elektrolytov. V biológii sa vela dôležitých látok dostáva do tiel vo forme solí, ktoré sa potom menia na ióny.

                                     

1. Delenie

 • primárne soli
 • kyslé soli: vznikajú pri neúplnej neutralizácii viacsýtnych kyselín a preto obsahujú vodík napr. NaHSO 4; podla počtu atómov vodíka spotrebovaných pri neutralizácii sa rozlišujú
 • terciárne soli
 • sekundárne soli
 • zásadité soli: vznikajú pri neúplnej neutralizácii viacsýtnych zásad a preto obsahujú hydroxidové skupiny napr. MgOHCl)
                                     

1.1. Delenie Niektoré vlastnosti solí

 • Sol nemení svoju farbu vo vode. To dokáže len cukor.
 • V prírode sa obvykle nachádzajú v kryštalickom stave.
 • Väčšina solí je vo vode rozpustná. Vodný roztok takýchto solí obsahuje katióny a anióny rozpustenej soli.
 • V tuhom stave obvykle nevedú elektrický prúd, v tavenine a v roztokoch sú obvykle dobrými vodičmi elektrického prúdu.
 • V kryštáloch solí sú iónové väzby. Tieto väzby sú velmi pevné a zapríčiňujú vysokú teplotu topenia a varu.
                                     

1.2. Delenie Príklady solí

 • AgNO 3 - dusičnan strieborný, biela kryštalická látka, použitie v kožnom lekárstve, významné analytické skúmadlo.
 • NaCl - chlorid sodný, výroba: NaOH, Cl2, Na, kuchynská sol
 • Na 2 CO 3 - uhličitan sodný, biela - kryštalická látka, výroba skla a pracích prostriedkov.
 • CaSO 4 - síran vápenatý, kryštalizuje ako dihydrát CaSO 4.2H 2 O sadrovec, nerozpustný vo vode, požitie na výrobu pálenej sadry, prísada do cementu a hnojív
 • AgBr - bromid strieborný. Kryštalická látka, citlivá na svetlo, výroba fotografických materiálov
 • CaCO 3 - uhličitan vápenatý, biela, nerozpustná látka, v prírode sa vyskytuje vo vápenci, stavebný materiál, vyrába sa pálením vápenca, používa sa ako prísada pri výrobe železa a ako vápenaté minerálne hnojivo
 • NaNO 3 - dusičnan sodný, biela, kryštalická látka, použitie pri výrobe pušného prachu
 • CuSO 4 - síran meďnatý, kryštalizuje ako pentahydrát CuSO 4.5H 2 O modrá skalica, žíhaním stráca vodu a vzniká biely hygroskopický prášok CuSO 4. Použitie: na výrobu farieb, na elektrolytické pomeďovanie, proti plesniam, na morenie obilia.


                                     
 • Sol môže byť: hovorovo kuchynská sol pozri chlorid sodný v chémii druh zlúčeniny, pozri sol chémia obec v okrese Vranov nad Toplou, pozri Sol okres
 • na: Teoretická organická chémia Preparatívna organická chémia Zvláštnou oblasťou organickej chémie je makromolekulová chémia skúmajúca vlastnosti, štruktúru
 • chémia sa delí v podstate podla charakteru zlúčenín na: alifatická chémia acyklická chémia aromatická chémia heterocyklická chémia špeciálna chémia J
 • Chlorid sodný NaCl alebo kuchynská sol je dôležitá minerálna látka ludskej a zvieracej potravy. Používa sa ako korenie aj ako technická surovina v chemickom
 • Bujdák a spolupracovníci na oddelení hydrosilikátov. Roztavené anorganické soli ktoré sú dôležité pri výrobe kovov hliník, horčík, niób, tantal skúmajú
 • Pseudohalogenid je polyatomový analóg halogenidu. Chémia pseudohalogenidov je velmi podobná chémii halogenidov. Prítomnosť dvojitých i trojitých väzieb
 • anorganická chémia 2. vyd. Bratislava : ALFA SNTL, 1978. 808 s. Kapitola Zlúčeniny alkalických kovov, s. 509. ONDREJOVIČ, Gregor, a kol. Anorganická chémia 2.
 • Depurinácia Derek Harold Richard Barton Derivát chémia Deriváty uhlovodíkov Destilácia chémia Desublimácia Detekčná trubička Detektor kovov
 • Hydrolýza je v chémii rozklad látky pôsobením vody, napríklad rozklad soli esteru, amínu a pod. reakcia aniónu slabej kyseliny alebo katiónu slabej zásady
 • Dusitan sodný staršie: nitrit sodný je anorganická sol bielej alebo mierne nažltlej farby so vzorcom NaNO2. Je užitočným prekurzorom v organickej syntéze

Users also searched:

...