Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 91                                               

Nána

Rímskokatolícky kostol svätého Vendelína, jednoloďová-klasicistický s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a malé strechy veže, z roku 1791. Bol prebudovaním starších baroková kaplnka z roku 1775. Originál teraz s valenou klenbou dne ...

                                               

Nová Vieska

Reformovaný kostol-loď ranoklasicistická tolerančná stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, postavený v roku 1787. Okolo roku 1873 kostol vyhorel a následne bol prestavaný, bola pristavaná veža a múry kostola boli spevnené opornými pili ...

                                               

Obid

Rímskokatolícky Kostol svätého Štefana Krála, jednoloďová pôvodne baroková budova s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou, z rokov 1730 – 1732. Donátorom kostola bol ostrihomský kanonik Ján Illyés. Veža bola dokončená v roku 1755. V ...

                                               

Palárikovo

Obec Palárikovo, jeho pôvodný názov Slovenský Meder leží na juhozápadnom Slovensku, v Podunajskej nížine, 13 km od okresného sídla Nové Zámky a 8 km od Šurian. Kataster obce s rozlohou 5 129 ha má ploché postavy, s priemerným prevýšením 113 m. n. m.

                                               

Podhájska

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v časti Svätuša, jednoloďová neogotická budova s segment ukončenie presbytéria a predstavanou vežou, z roku 1904. Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Fasády kostola sú členené lizénovými rámami a po ...

                                               

Pozba

Obec sa spomína v roku 1245 pod názvom Pazuba, rok 1327 Pozba, Bozba, roku 1786 Pozba, maď. Pozba. Obec patrila zemanom z Radavy, roku 1339 zemanom z Baračky, v roku 1496 zemanom z Trávnice, r. 1534 Aczellovcom, neskôr Benčíkovcom a Barlanghyovco ...

                                               

Radava

Obec Radava sa nachádza v Požitaví na cestnom ťahu Šurany - Levice, neďaleko Podhájskej. Centre obce Radava leží v nadmorskej výške 145 m n. m. Obec sa nachádza na menšie kopce a roviny. Radava leží 10 kilometrov od mesta Šurany a 80 km od hlavné ...

                                               

Rastislavice

Rastislavice leží na 48° 08 25". z. w. a 18° 04 14" in". z. d. Chotár obce leží vo výške 120 – 131 m n. m., stred obce má výšku 123 m n. m. Katastrálne územie obce má rozlohu 1 959 ha. Obec leží v Podunajskej nížine na južnom okraji Nitrianskej p ...

                                               

Rúbaň

Horváthyovský dom, jednopodlažná klasicistická budova na obryse obdĺžnika, z druhej polovice 18. storočia. Stojí na základoch staršej stavby. V roku 1830 bol prestavaný v rodine Jankovičovcov. V roku 1887 bol neoklasicisticky prestavaný Júliusom ...

                                               

Salka

Prvá písomná zmienka o obci je z 13. storočia Zalka. V roku 1754 sa museli priznať, že Mária Terézia Salke obmedzené mestské práva. Maďarský názov obce je Ipolyszalka.

                                               

Semerovo

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Nanebovzatej, jednoloďová baroková budova s segment ukončenie presbytéria, bez veže, z polovice 18. storočia. Stojí na mieste staršej budovy. V rokoch 1812 a v roku 1955 prešiel úpravami. Teraz je zaklenuté česk ...

                                               

Sikenička

Rímskokatolícky kostol Narodenia svätého Martina biskupa, - loď bola pôvodne románska stavba s polkruhovou apsidou a predstavanou vežou, od 13. storočia. Výrazne bol prestavaný v 18. storočia a rozšíril na západ v roku 1887. Pristavaná časť lode ...

                                               

Strekov

Etnické a náboženské zloženie obyvateľstva podľa údajov z roku 2001 Etnické zloženie obyvateľstva: Maďari - 88.80 %. Roma - 0.99 %. Česi - 0.18 % a iní. Slováci - 9.54 %. Náboženské zloženie obyvateľstva: Rímsko - 94.72 %. Grécki katolíci - 0.04 ...

                                               

Šarkan (okres Nové Zámky)

Rímskokatolícky kostol Mena Panny Márie, jednoloďová-klasicistický s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a malé strechy veže, z roku 1810. Rekonštrukciou prešli v roku 1947. Fasády kostola sú členené zdvojenými lizénami, nárožným za ...

                                               

Trávnica

Obec Trávnica sa nachádza 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky sa nachádza v Podunajskej hills mierneho zemepisného pásma. Toto územie patrí do klimatickej oblasti, ktorá môže byť charakterizovaný ako teplý, suchý, s miernou zimou, ...

                                               

Tvrdošovce

V rokoch 1938-1945 bola obec na základe tzv. Viedenská arbitráž okupovaná Maďarskom. Počas okupácie nebol v obci žiadna škola so slovenským vyučovacím jazykom.

                                               

Úlany nad Žitavou

Rímskokatolícky kostol svätého Martina, jednoloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1781. V roku 1865 prešiel rekonštrukciou. Tam je historizujúci hlavný oltár z druhej polovice 19. s ...

                                               

Velké Lovce

Život na území obce sa v minulosti zobraziť nájdené skameneliny, ktorých vek sa odhaduje až na 1 – 2 milióny rokov. Osídlenie obce sa datuje približne 8000 rokov do minulosti. Predpokladá sa, že tu žili lovci mamutov, pretože v roku 1913, je na Z ...

                                               

Velký Kýr

Odlesnený chotár obce je nivou rieky Nitra, Staré Chicago a vyšších terasách Nitrianskej pahorkatiny. Obec je definované zóny 48° zemepisnej šírky a 18° zemepisnej dĺžky. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výške 132 m n. m., plocha pozemku v n ...

                                               

Vlkas

Obec Vlkas sa nachádza na dotýka aluviálnej nivy rieky Žitavy, s západnej časti Pohronskej pahorkatiny, približne 30 km severovýchodne od okresného mesta Nové Zámky. Východná časť 640 hektárov pozemku, make up náveje v podobe spraší s humóznym li ...

                                               

Zemné

Rímskokatolícky kostol svätého Martina biskupa, trojloďový baroková stavba s polkruhovým konci presbytéria a predstavanou vežou, z roku 1719. V roku 1797 kostol vyhorel a bol prestavaný. V roku 1878 bol rozšírený o bočné lode, donátorom prestavby ...

                                               

Bošany

Bošanoch, ktorá na strednom toku rieky Nitra, na oboch jeho stranách, v blízkosti rieky Bebrava a Vyčoma. Bošanoch z juho-východ a obklopuje pásmo Tríbečských hôr, z západnom úpätí Považského Inovca a severnej časti Strážovských vrchov. Žiadny z ...

                                               

Brodzany

Brodzany leží na ľavej strane údolia rieky Nitry, na okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny a pohoria Tribeč, 2 km juhozápadne od Partizánskeho a 15 km od Topolčian. V blízkosti sa nachádza vrch Osečný s nadmorskej výške 551 m n. m. rovnako ako ...

                                               

Hradište (okres Partizánske)

Obec sa nachádza v doline riečky Nitrice, 9 km severne od Partizánskeho. Leží pod lužickým hradiskom zo starej doby železnej, stojí románsky kostol svätého Barnabáša a cintorín s náhrobnými tabulami z 11 12. storočia.

                                               

Chynorany

Okraj Chynorian vedie cesta I / 64 z Nitry do Prievidze, v centre obce prechádza železničná trať Nové Zámky – Prievidza. V miestnej železničnej stanice je aj hlavný dopravný uzol, kde ponitrianskou železničnej spája trať Trenčín. V obci, zastavte ...

                                               

Ješkova Ves

Ješkova Ves leží na severnom úpätí pohoria Tribeč v bočnej doline v hornom toku potoka Vyčoma. Nadmorská výška v strede obce je 221 m n. m., v oblasti 201 – 559 m n. m. Severozápadná časť chotára je na odlesnenej, výmolmi pahorkatine rozčlenenej, ...

                                               

Klátova Nová Ves

Obec Klátova Nová Ves leží pod strmo klesajúci chrbátom Kostrína 390 m n. m., ktoré v tomto momente tvoria severnom úpätí Tribečského pohoria. Južnej a juho-východnej časti vyplnené Tribeč a severné a severo-východnej časti pahorkatiny. Územie od ...

                                               

Kolačno

Kolačno sa nachádza v severnej časti Tribeč, v kontakte s Hornonitrianskou doliny, na hornom toku lavostranného prítoku Nitry. Nadmorská výška v strede obce je 238 metrov nad morom. Povrch chotára tvoria prevažne mezozoika a kryštalické horniny. ...

                                               

Krásno (okres Partizánske)

Z výskumu je známe, existencia človeka v tejto oblasti asi 100 000 rokmi. Tu je slovanské pohrebisko z 11. - 14. storočia a nájde starej keramiky. V 13. storočia obec patrila Tomášovi Ryšavému a neskôr často menila majiteľov. V 19. storočí tu zal ...

                                               

Livina (obec)

Patrila viacerým zemianskym rodinám, v 16. storočia Damiánovi, neskôr Batthyanyiovcom, Hodossyovcom, Vietorisovi a iné. Obyvatelia sa zaoberajú polnohospodárstvom a ovocinárstvom. V roku 1960 bola obec zlúčená s Nadlicami a osamostatnila po r. 19 ...

                                               

Livinské Opatovce

Od roku 1321 do roku 1468, patrila obec zoborskému kláštoru. Od polovice 15. storočia patrila panstvu Skačany, od roku 1777 nitrianskej kapitule. 1. ČSR pracovali ako sezónni pracovníci v českej republike, na južnom Slovensku a v Nemecku. Bol odč ...

                                               

Malé Kršteňany

Pôvod názvu obce nie je úplne jasný. Môžu pochádzať zo skutočnosti, že biskup je chata, ktorá bola známa z roku 1255, išli kňazi krstiť deti z pastierov, alebo od mena Kršten Kristián, alebo zo slova "ponáhľa". Najpravdepodobnejšie však je, že ná ...

                                               

Malé Uherce

Územie obce Malé Uherce sa nachádza na rozhraní Geomorfologických celkov Podunajskej pahorkatiny jej severovýchodna časť a Tribeč severovýchodná časť. Stred obce leží v nadmorskej výške okolo 210 m. Najnižší bod obce sa nachádza v jeho severnej č ...

                                               

Nadlice

Z administratívneho hľadiska je obec Nadlice patrí do Trenčianskeho kraja a v okrese Partizánske, najmä v jeho severozápadnej časti. Súradnice obce sú 48° 37 12.36" s.z.w. 18° 15 6.48".z.d. obec sa skladá z jedného katastrálnym území 553.44 ha. N ...

                                               

Nedanovce

V roku 1344 ich kráľ Ľudovít Veľký daroval svojmu vernému stúpencovi Tomášovi Ryšavému rodu Pécz, predkovi Apponyiovcov. V polovici 16. storočia bola k rozdeleniu dediny na dve samostatné jednotky. V roku 1865, barón Gregor Friesenhof preniesli s ...

                                               

Ostratice

Obec vznikla zlúčením obce Malé a Veľké Ostratice v roku 1960. Obce sú spojené obce Trebašovce, Orlovec, Čaltice, Starý mlyn a Drnda. Obec patrila rodinám Ostratických, Poganovcov, Mačkovcov, Geczaovcov, Žambokrethkovcov.

                                               

Pažiť (okres Partizánske)

Počet obyvateľov obce v posledných rokoch mierne zvyšuje výstavba nových rodinných domov. Obyvateľov obce vyhladávajú vzhľadom na blízkosť mesta Partizánske.

                                               

Velké Uherce

Obec sa nachádza na severozápadnom úpätí pohoria Tribeč, v údolí Drahožice, lavostranného prítoku Nitry. Potoka Drahožica, dodávky a hrádzu, aby v hornej časti obce.

                                               

Velký Klíž

Obec leží v juhovýchodnej časti kraja i okresu, v údolí Klížskeho stream na severo-západnom okraji Tribeč. Nad obcou sa týči veniec hory s horami Kopanica 523 m n. m., Michalov vrch 541 m n. m. a Malé Ostré 472 m n. m. Okolité svahy sú pokryté du ...

                                               

Žabokreky nad Nitrou

Žabokreky nad Nitrou je obec na Slovensku v okrese Partizánske. Obec má 1 724 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1291. Obyvateľstvo aktuálnej oblasti Žabokriek, však o tom svedčia archeologické nálezy z doby kamennej a postup ...

                                               

Báhoň

Najstaršia písomná zmienka o obci (villa Bahun) pochádza z roku 1244, počiatky osídlenia však siahajú až do mladšej dobe kamennej, čo dokazujú nálezy neolitného sídliska - volútovej a lengyelskej kultúry, rímsko-barbarského a slovanského sídliska ...

                                               

Budmerice

Budmerice je obec na Slovensku v okrese Pezinok, v bratislavskom kraji. Prvá zmienka o obci je z roku 1296. Názov obce, potom Kerestúr, pochádza z výrazu Kereszt Úr, z maďarskej Kríž Pána. Budmerický kostol je stále zasvätený Sv. Kríža. Počas cis ...

                                               

Častá

Bežné je obec na Slovensku v okrese Pezinok, v bratislavskom kraji. Prvá písomná zmienka je z roku 1240, vznikla ako podhradie hradu Červený Kameň. Katastrálne územie obce leží na 3523 hektárov. Stred obce je vo výške 245 m n. m., chotár obce vo ...

                                               

Dolany (okres Pezinok)

Známe pútnické miesto, bývalý Ompitál, niektoré som môžeme povedať, že po šenk sú Doľanoch, zo šenku do Ompitál. Na kopci nad obcou sa nachádza vo vnútri, ktorý sa končí na vrchole v baroková Kaplnka svätého Šebastiána. Niekoľko metrov pod kaplnk ...

                                               

Dubová (okres Pezinok)

Obec sa nachádza na západnom okraji Podmalokarpatskej pahorkatiny, geomorfologickej pahorkatine. Na západnom okraji vedie hranica Pezinských Karpát a ich súčasti, Homolské Karpaty. Obec preteká Dubovským potoka. Prístup do obce zabezpečuje ceste ...

                                               

Jablonec (okres Pezinok)

Prvá písomna zmieka o obci je z roku 1342, z kolekcie dokumentov, Codex diplomaticus andegavesis, kde boli spory o polia. Jablonec spadol do Červený Kameň, a v roku 1543 bol zaznamenaný v prvom urbár obce pod velením Mikuláša Pálfiho, ktorý prút ...

                                               

Limbach

Limbach je obec na Slovensku v okrese Pezinok, v bratislavskom kraji. Obec je známa predovšetkým pre svoju výrobu vína.

                                               

Píla (okres Pezinok)

Obce Píla sa tiahne po stranách cesty Častá – Píla v dĺžke asi 2 km. Táto cesta odbočuje z cesty v smere z Častých – Pezinok v "Píla – Lindava rázcestie". Píla sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty na JJV–jej okrajové časti Malýc ...

                                               

Šenkvice

Obec sa nachádza v pahorkatine, v podcelku v západnej časti Podunajskej nížiny, 26 km severovýchodne od Bratislavy a 6 km na východ od mesta Pezinok. Šenkvice sa šíri v údolí Stoličného potoka na juh od obce sa nachádza Šenkvický háj. Obcou prech ...

                                               

Štefanová (okres Pezinok)

Obec Štefanová sa nachádza v pahorkatine v predpolí Malých Karpát, približne 32 km od hlavného mesta Bratislava, 14 km od mesta Trnava a mesto Pezinok.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →