Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 90                                               

Modrová

Modrová je obec na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom, 204 m n. m. V katastrálnom území obce je súčasťou prírodnej rezervácie Kňaží vrch a súčasťou územia európskeho významu Natura 2000 – Tematínske vrchy.

                                               

Modrovka

Obec je najjužnejšie krajiny obcou mikroregiónu Beckov-Zelená Voda-Bezovec. Leží na styku západného úpätia strednej časti Považského Inovca s považským výbežkom Podunajskej panvy. Stred obce je vo výške 180 metrov nad morom.

                                               

Moravské Lieskové

Moravské Lieskové je rozsiahla kopaničiarska obec na slovensko-moravskom hranice. Leží na úpätí Bielych Karpát vo výške 250 m n. m. v údolí riečky Klanečnice, 8 km severozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Rozprestiera sa v dĺžke 10 km a v severo- ...

                                               

Nová Bošáca

Kataster obce sa nachádza v strede pásma Bielych Karpát, približne 15 km severozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Asi 3 km od centra obce je štátna hranica s českou republikou. Na severozápade hraničí s moravskými obce: březová, Lopeník a Vyškove ...

                                               

Nová Lehota (okres Nové Mesto nad Váhom)

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z listiny Ľudovíta I. z roku 1348 v kontexte príslušnosť obce k panstvu Tematín. Rozdiel v čase vzniku Starého a Nového Obdobia bolo, nie je veľká, preto aj v tomto dokumente, zákona pod spoločný názov Lehata. ...

                                               

Nová Ves nad Váhom

Rímskokatolícky kostol svätého Martina biskkupa, jednoloďová pôvodne ranogotická budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou z konca 13. storočia. V roku 1538 bol zaklenutý cross-klenbami v duchu renesancie, bol doplnený vežou. V ...

                                               

Očkov

Na území dnešnej obce Očkov bola osada únětickej kultúry zo staršej doby bronzovej, velaticko-baierdorfská kniežacia mohyla z mladšej doby bronzovej, najväčší v nás známe v rímsko-barbarské pohrebisko s zistenia alabastrovej urny, slovanské sídli ...

                                               

Pobedim

Nachádza sa medzi Piešťanmi a Novým Mestom nad Váhom, na západ od dialničného časť Piešťany – Horná Streda. Obec môže prísť z Piešťan. Z obce je možnosť cestovať autom cez Podolie a Častkovce do Čachtíc a nového mesta nad Váhom.

                                               

Podolie (okres Nové Mesto nad Váhom)

Rímskokatolícky kostol svätého Juraja, jednoloďová, pôvodne gotický most s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou z obdobia pred rokom 1332. V rokoch 1748-1758 prešiel barokovou úpravou, keď bol rozšírený a doplnený vežou. Interiér j ...

                                               

Potvorice

Na území dnešnej obce Potvorice bol žiarové pohrebisko s keramikou pražského typu, najstarší známy na Slovensku. Obec sa spomína v roku 1263 v podobe Potworich, neskôr Pothowarich, Pothoworich, Potuorch, z roku 1348 ako Pathwaricz, z roku 1773 ak ...

                                               

Považany

Obec sa spomína v roku 1368. Patrila královským majetkom, neskôr panstvu Tematín, potom viacerým zemanom. Rovnako ako v iných dedinách v Vieske urobil Váhy často veľa škody. Najväčšia povodeň v roku 1813 padol za obeť viac domov. V roku 1753 tam ...

                                               

Stará Lehota

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1348, keď sa spomína namiesto súčasných dvoch-Staré a Nové, iba jedno Obdobie Lehata. Pravdepodobne už v tom čase to bolo o celé územie, v ktorom boli dve osady. Názov obce napovedá o jeho pôvod. Ľudia, ktorí ...

                                               

Trenčianske Bohuslavice

Rímsko-katolícka kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, obdĺžnikový časti dvojpodlažná rokoková konštrukcia s segment závery z rokov 1760-1763. Pôvodne ho tvoril súčasť zaniknutých kaštiela Erdödyovcov, ktorý bol v roku 1905 zbúraný. Interié ...

                                               

Vaďovce

Rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela, jednoloďová, pôvodne gotická stavba s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou rokov 1424-1427. Úpravou prešiel v 17. storočia, ktorý bol neskôr barokovo upravený. V roku 1770 bola dopln ...

                                               

Višňové (okres Nové Mesto nad Váhom)

Obce Višňovom leží na úpätí severozápadnej časti Malých Karpát pod Čachtickým hradom. Z nového mesta nad Váhom sa nachádza 9 km na juhozápad. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výške 220 m n. m. Územie obce je 552 ha, k 31. 12. 2013 obec mala ...

                                               

Zemianske Podhradie

Evanjelický kostol, central-klasicistický v rovine elipsy, bez veže, z rokov 1785-1801. Podľa tradície bol autorom dispozíciu kostola zemanka Ester Príleská. Kostol stojí na mieste bývalého močariska. Počas výstavby prvého do zeme zatlčené dub pr ...

                                               

Andovce

Andovce je obec na Slovensku v Nitrianskom regióne, ktorý sa nachádza asi 2 km západne od mesta Nové Zámky. V roku 2008 bolo 1 335 obyvateľov, väčšina maďarskej národnosti.

                                               

Bajtava

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, jednoloďová pôvodne baroková budova s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a malé strechy veže, z druhej polovice 18. storočia. V roku 1872 bol rozšírený v duchu neoklasicizmu. V interiér ...

                                               

Bánov (okres Nové Zámky)

Obec sa nachádza v rovinnej časti Podunajskej nížiny, medzi mestom Nové Zámky a Šurany. Obcou preteká rieka Nitra. K obci patrí aj nitrianska osada dedinským dialektom nazýva Svinčák. Obce Bánov sa nachádza v nadmorskej výške 112 m n. m. Od hlavn ...

                                               

Bardoňovo

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1269 pod názvom Barakcha, neskôr Brakcha 1298, Baracha 1327, Nogbrakcha 1394, Barachko 1395, Baracžka 1773, Baracska 1920, Bardoňovo 1948. Maďarský názov bol Barsbaracska. Umiestnenie obec bola osídlená už dl ...

                                               

Belá (okres Nové Zámky)

Pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov bielej, žltej a zelenej farby s pomerom strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi. Zárezy, ktoré siahajú do tretí list.

                                               

Bešeňov

Bešeňov leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Žitavy. Stred obce má nadmorskú výšku 121 m n. m., v 118 – 167 m n. m. Odlesnený rovinný chotár zaberá v západnej nivu Žitava, nízke val medzi Nitra a Žitavou na východe pokryté sprašou nad terasam ...

                                               

Bíňa

V roku 1964 to bolo pri zemných prácach v Bíni nájdených 108 zlatých mincí z Byzantskej ríše z 5.storočia.

                                               

Branovo

Rímskokatolícky kostol svätej Anny, jednoloďová pôvodne baroková budova s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1739. V prvej polovici 20. storočia bol prefasádovaný. V roku 2016, prešla rekonštrukciou. Vroč ...

                                               

Bruty

Rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého kríža, trojloďový pôvodne baroková budova s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1730. Kostol bol poškodený počas druhej svetovej vojny. V povojnovom období bol do z ...

                                               

Čechy (okres Nové Zámky)

Obec Čechy sa nachádza v juhovýchodnej časti Novozámockého okresu zapísaná v kopcoch Zraniteľnosť severnom svahu do kláštora Mariánska Nomenklatúre na juh k obci Semerovo. Jeho nadmorská výška je v priemere 240 metrov. Na východnej strane územia ...

                                               

Černík

Leží na juhozápadnom Slovensku, na bahno, ktoré vytvorili rieky Nitra, ako aj na terasách a vo svahoch, chotár obce sa vzťahuje nivné, lužné, černozemné a hnedozemné pôdy, ktoré sa v minulosti predurčovali prevažne polnohospodársky a vinohradníck ...

                                               

Dedinka

Obec leží vo východnej časti okresu, v mierne zvlnenej súčasťou Podunajskej pahorkatiny. Dedinkou prúdi cez Krajinu potoka, ktorý napája na juhu obec ležiacu nádrž na vodu. Obec vedie cesta III / 1530, čo je v južným smerom, s prepojením na cestu ...

                                               

Dolný Ohaj

Etymológia Pôvodne, názov obce odvodzoval z o slovnej zásoby pôvodiny staroslovienskeho ogoj-to, čo v obsahovom význame znamená asi to, čo súdobý výraz "množstvo", pomenúvajúci štedrosť, mnohosť, dosť niečo atď, Na konci hoj-, starosloviensky vys ...

                                               

Dubník (okres Nové Zámky)

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1236 vo forme Chus. Pôvodne to bolo sčasti majetkom královských koniarov, ktorí obsadili oblasť Széki, ale neskôr je to stratené. V roku 1247 kráľ daroval alexandrovi de Semere do súčasnosti Semerova pozemky v obci ...

                                               

Dvory nad Žitavou

Obec Dvory nad Žitavou sa nachádza v severovýchodnom cípe Podunajskej nížine na ľavom brehu rieky Žitavy, 7 km od okresného mesta – Nové Zámky. Celková rozloha obce je 6 385 ha. Po celom obvode zastavaného územia obce sa nachádza pôdny fond. Na j ...

                                               

Gbelce

Podľa prvých zachovaných dokumentov územie Gbeliec v 10. storočia patril královi Štefana I. a Význam tejto oblasti vzrástol v 11. storočia, pretože kríž led veľmi dôležité obchodné cesty s názvom "solná cesta". Na území vedla "kamennej studne" za ...

                                               

Hul

Nitra 30 km. Levice 33 km. Vráble 18 km. Komárno 40 km. Šurany 9 km. Bratislava 100 km. Nové Zámky-20 km. (New Locks-20 km)

                                               

Chlaba

Rímskokatolícky kostol svätého -, jednoloďová pôvodne baroková budova s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a malé strechy veže, z roku 1769. V roku 1800 bol klasicisticky upravený. Teraz cirkev má pruskú klenbu, sakristia českej pl ...

                                               

Jasová

Kaplnka svätej Cirkvi, - loď bola pôvodne románska stavba s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, od začiatku 13. storočia. Pôvodne bol jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou venovaný svätému Vavrincovi. Počas re ...

                                               

Jatov

1991: Slováci - 764 95.26%. Česi - 3 0.37%. Spolu - 802 100%. Maďari - 35 4.36%. 2001: Iné / nezistený - 4 0.51%. Slováci - 753 95.2%. Spolu - 791 100%. Maďari - 34 4.3%. 2011: Spolu - 771 100%. Nezistený - 39 5.06%. Maďari - 27 3.5%. Slováci - 7 ...

                                               

Kamenica nad Hronom

Oblasť bola osídlená už v neolite, ale aj v eneolit, v staršej doby bronzovej, hatvanovskou a maďarovskou kultúrou, ďalej v mladšej dobe rímskej a velkomoravskom obdobie.

                                               

Kamenín

Obec leží vo východnej časti Podunajskej pahorkatiny na pravom brehu rieky Hron, ktorá má v oblasti na sever od obce meandruje s mŕtve rameno. Na juh od obce sa rozprestiera národná prírodná rezervácia Kamenínske slanisko. Východnej časti obce, n ...

                                               

Kamenný Most (okres Nové Zámky)

Rímskokatolícky kostol svätého, Maurícius, jednoloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou, z roku 1746. Aktualizácia prešiel v roku 1957. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou s lunetami, teraz valenou klenbou. ...

                                               

Kmeťovo

Nachádza sa v najjužnejšej časti Žitavskej nivy, geomorfologickom podcelku Podunajskej pahorkatiny. Na východnom okraji obce tečie rieka Žitava, na západnom okraji prechádza železničná trať Nové Zámky – Zlaté Moravce, ako aj na ceste III / 1650 V ...

                                               

Kolta

Obec sa nachádza v miernom údolí riečky Paríža, v Bešianskej pahorkatiny, geomorfologické jednotky územie Podunajskej pahorkatiny. Leží vo východnej časti okresu, 22 km východne od Nových Zámkov, 35 km juho-západne od Levíc a 42 km severozápadne ...

                                               

Komjatice

Leží na juhozápadnom Slovensku. Komjatice sa nachádza 91 km východne od hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy, 20 km južne od krajského mesta Nitra, 18 km na sever od okresného mesta Nové Zámky.

                                               

Komoča

Reformovaný kostol-loď skoro tolerančná konštrukcia s segment závery a predstavanou vežou, postavený v roku 1787. V roku 1837 bol rozšírený, a desať rokov vyhorel, prestavaný bol v roku 1856. Ďalší update prešiel v roku 1950. Interiér je plochost ...

                                               

Lela

Rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstitela, jednoloďová pôvodne barokovú budovu s segentovým konci presbytéria a predstavanou vežou, z rokov 1752-1774. Na konci 19. storočia prešiel rekonštrukciou. V interiéri je barokový ambitový oltár z druh ...

                                               

Lipová (okres Nové Zámky)

Chotár obce leží vo výške 123 – 130 m n. m., stred obce má výšku 126 m n. m. Obec sa nachádza na nízke vale na oboch stranách Malých Chicago pred Starým Nitra. Odlesnený plocha bytu je na nivách a terasách pokrytých sprašou. Má úrodné nivné a luž ...

                                               

Ľubá

Rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstitela, jednoloďová neskorobaroková stavba s polkruhovým konci presbytéria a malé strechy veže, z druhej polovice 18. storočia. Teraz s polygonálnym vnútorný priestor je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. ...

                                               

Malé Kosihy

Rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela, - loď bola pôvodne románska rotunda s pravouhlým konci presbytéria a predstavanou vežou, pravdepodobne z konca 12. storočia. Pôvodne to bol rímsky rotundu s pravouhlým záverom, v interiéri, však, ...

                                               

Maňa

V obci veľmi aktívne ochotnícke divadlo a, najmä, folklórne súbory Dolina a Dolinka, pod vedením jednej hodiny od Márii Bednárovej. V obci je jedna základná škola, ktorá je zameraná na regionálnu výchovu a jednej materskej školy.

                                               

Michal nad Žitavou

Rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela, jednoloďová pôvodne baroková budova s segment ukončenie presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1722. Rokokovou úpravou fasád prešiel v roku 1778. Interiér je zaklenutý pruskými ...

                                               

Mojzesovo

Obec sa nachádza v Podunajskej nížine, na ľavom brehu rieky Nitra. Rovný pozemok sa nachádza na sprašou kryté terasy na južnom okraji Žitavskej pahorkatiny. Kataster obce predstavuje 590 ha.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →