Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 86
                                               

Edmund Halley

Narodil sa v Haggerstone, časť Londýna ako syn bohatého mydliara. V detskom veku sa velmi zaujímal o matematiku. Neskôr nastúpil do školy sv. Pavla a po doštudovaní odišiel na The Queens College v Oxforde. Už počas štúdia publikoval štúdie o slne ...

                                               

Felix Hausdorff

Felix Hausdorff bol nemecký matematik, ktorý sa považuje za jedného zo zakladatelov modernej topológie, a ktorý významne prispel v odvetviach teórie množín, deskriptívnej teórie množín, teórie miery, teórie funkcií a funkcionálnej analýzy.

                                               

Bohumil Chorvát

Strednú školu vychodil v Martine, Banskej Bystrici a v Košiciach, študoval na Vysokej škole technickej v Darmstadte a v Zürichu, na univerzite v Zürichu, PhDr., Ing. Eletrotechnický inžinier v Budapešti, vo Viedni, vedúci projektového oddelenia f ...

                                               

Jack Kilby

Jack St. Clair Kilby bol americký fyzik a vynálezca. V roku 1958 spolu s Robertom Noyceom vynašiel integrovaný obvod, považuje sa tiež za vynálezcu kalkulačky a tepelnej tlačiarne. Vďaka svojmu vynálezu integrovaného obvodu dostal v roku 2000 spo ...

                                               

Pavol Király

JUDr. Pavol Király, uvádzaný aj ako Pavel Király bol slovenský právnik a politik. V roku 1970 pôsobil ako predseda Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky. V období rokov 1970 až 1982 vykonával funkciu ministra spravodlivosti Slovens ...

                                               

Jozef Kovalčík

Pôsobil v Banskej Bystrici. Bol autor vlastivedných a historických článkov, prispieval do krajského denníka Smer v Banskej Bystrici. Zaoberal sa esperantom.

                                               

Ľudmila Kuzmányová

Narodila sa v rodine významného slovenského národného pracovníka O. Pálku. Po vydaji za Petra Jána Kuzmányho pracovala v rodinnom obchode v Brezne. V mladosti bola jednou z najbližších spolupracovníčok M. M. Hodžovej. Spoluorganizátorka miestneho ...

                                               

Ivan Lesný

Profesor MUDr. Ivan Lesný, DrSc. bol český lekár a spisovatel. Bol emeritným profesorom Karlovej univerzity, prednostom Detskej neurologickej kliniky, zakladatelom neurologickej rehabilitačnej liečebne v Železnici, predsedom sekcie detskej neurol ...

                                               

Margaret Mitchellová

Margaret Munnerlyn Mitchell bola americká spisovatelka. Jej román z roku 1936 Gone with the Wind Odviate vetrom získal v roku 1937 Pulitzerovu cenu. Jeho neskoršia filmová verzia s Vivien Leighovou a Clarkom Gablom v hlavných úlohách patrí k najú ...

                                               

Peter Morvay

Peter Morvay bol slovenský novinár a politický komentátor. Venoval sa najmä slovensko-maďarským vzťahom, maďarskej menšine na Slovensku a politickému dianiu v Maďarsku. Vysokoškolské štúdium absolvoval v Prahe, kde po Nežnej revolúcii 1989 ostal ...

                                               

Nerva

Marcus Cocceius Nerva alebo Nerva bol rímsky cisár v rokoch 96 – 98. Narodil sa do vplyvnej rodiny, niektorí jeho predkovia boli senátormi. Už od mladosti postupne zastával rôzne úrady. Na trón nastúpil v 63 rokoch a vládol len 16 mesiacov. Adopt ...

                                               

Patti Page

Patti Page, vlastným menom Clara Ann Fowler, bola americká speváčka. K jej najväčším hitom patria piesne "Tennessee Waltz" a "How Much Is That Doggie in the Window?". V päťdesiatych rokoch mala v televízii ABC vlastnú reláciu s názvom The Patti P ...

                                               

Eva Planderová

Narodila sa v Komárne. Základnú školu a gymnázium navštevovala v Bratislave. PriF UK v Bratislave odbor geobotanika 1952 – 1957 ukončila ako promovaný biológ. Doktorát z prírodných vied RNDr., ako aj vedeckú hodnosť kandidát geologických vied CSc ...

                                               

William Robertson Smith

William Robertson Smith bol škótsky orientalista a evolucionalista. Bol prispievatelom a editorom Encyclopædia Britannica a Encyclopedia Biblica. Venoval sa výskumu archaických semitských náboženstiev. Vyslovil mienku, že Starý zákon je súborom m ...

                                               

Bram Stoker

Abraham "Bram" Stoker bol írsky spisovatel, jeden z popredných predstavitelov hororovej literatúry. Jeho najznámejším dielom je román Dracula.

                                               

Július Tomčáni

Július Tomčáni bol lesnícky odborník. Jeho otec bol Gustáv Tomčáni de Tomcsány, matka Karolína rod. Werthmüllerová, manželka Gizela Fráterova.

                                               

Samuel Zorkóczy

Narodil sa v zemianskej rodine Karola Zorkóczyho a jeho manželky Paulíny rodenej Wágnerovej. Študoval na stredných školách v Bratislave, 1887 – 1890 hutníctvo na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici. V roku 1891 – 1893 asistent na Ka ...

                                               

Paul Abadie

Študoval na École nationale supérieure des beaux-arts pod vedením architekta Julesa Leclerca a maliara Jeana Alauxa. V roku 1845 spolupracoval na rekonštrukcii katedrály Notre-Dame ako inšpektor, pod vedením Viollet-le-Duca a Jean-Baptiste-Antoin ...

                                               

Erich Auerbach

Realizmus je podla Auerbacha interpretácia skutočnosti, projekt štýlu, predchádzajúceho akémukolvek tematizovaniu. Štýl je spôsob zobrazenia skutočnosti.

                                               

Giovanni Coppa

Giovanni kardinál Coppa bol titulárny arcibiskup a kardinál, dlhoročný diplomat Svätej stolice, apoštolský nuncius v Česko-Slovensku, Slovensku a Česku.

                                               

Marie Dresslerová

Marie Dresslerová, rodným menom Leila Marie Koerberová bola kanadsko-americká herečka rakúskeho pôvodu. V roku 1931 získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe vo filme Min and Bill. Nominovaná bola aj v roku 1932 za film Emma ...

                                               

Léon-Étienne Duval

Študoval v Annecy a Ríme teológiu a filozofiu. Na kňaza bol vysvätený 18. decembra 1926 a stal sa kňazom v Annecy a vyučujúcim v miestnom seminári. V rokoch 1942 až 1946 bol generálnym vikárom v Alžíri. V roku 1946 ho Pius XII. vymenoval biskupom ...

                                               

Eduard VII.

Eduard VII., bol král Spojeného královstva Velkej Británie a Írska a cisár Indie od 22. januára 1901 až do svojej smrti v roku 1910. Eduard, najstarší syn královnej Viktórie a princa Alberta Sasko-kobursko-gothajského, prezývaný "Bertie", bol prí ...

                                               

Daniel Fischer (lekár)

Narodil sa v Kežmarku. Podobne ako vela jeho krajanov študoval na univerzite vo Wittenbergu 1713–1716, kde získal titul doktora medicíny. Po návrate do Kežmarku sa stal komitátnym lekárom Liptovskej a Spišskej stolice. Bol tiež mestským lekárom v ...

                                               

Emil Funczik

Prof. Dr. Emil Funczik alebo Emil Funcík bol rímskokatolícky kňaz, profesor cirkevného práva a prvý dekan novovzniknutej Slovenskej rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1936 - 1937 a opäť 1945 - 1946.

                                               

Teodor Hlaváč

RNDr. Teodor Hlaváč, CSc. bol slovenský kultúrny dejatel, fyzik, šéfredaktor Katolíckych novín. Krátko po maturite, počas prípravného ročníka na vysokoškolské štúdium, ktoré sa realizovalo u verbistov na Nitrianskej kalvárii, ho v roku 1950 zachy ...

                                               

Dmitrij Iosifovič Ivanovskij

Dmitrij Iosifovič Ivanovskij bol ruský biológ a zakladatel modernej virológie. Dokázal existenciu infekčných pôvodcov – vírusov. Vypracoval metódy na rozlíšenie ochorení spôsobených vírusmi od ochorení nevírusových. V roku 1892 objavil zhluky vír ...

                                               

Gabriel Jób

Od roku 1713 člen jezuitskej rehole, misionár a rekatolizátor. Pôsobil v Liptovskom Mikuláši, v Skalici a v Žiline. Ako magister vyučoval gramatiku na gymnáziu v Banskej Bystrici 1721, tretiu probáciu robil v Banskej Bystrici 1726. Autor lat. kom ...

                                               

Juraj II. (Velká Británia)

Bol synom krála Juraja I. z hannoverskej dynastie. Narodil sa v Nemecku a bol posledným britským panovníkom narodeným mimo územia Velkej Británie. Od roku 1727 do svojej smrti bol tiež kniežaťom Svätej ríše rímskej, pretože bol súčasne kurfirstom ...

                                               

Jozef Krivička

Jozef Krivička bol slovenský divadelný a televízny herec. Žil v USA. Jozef Krivička hral hrdinské, výbojné typy postáv, ale výborne sa pohyboval aj v komediálnej polohe nielen v hrách klasikov, ale aj súčasných autorov. Okrem postáv stvárnených n ...

                                               

Grigorij Ivanovič Kulik

Grigorij Ivanovič Kulik, ukr. Григорій Іванович Кулик – Hryhorij Ivanovyč Kulyk bol sovietsky armádny a stranícky činitel, maršal Sovietskeho zväzu, neskôr pre neschopnosť degradovaný a posmrtne rehabilitovaný.

                                               

Imre Lakatos

Imre Lakatos bol maďarský filozof, historik vedy, predstavitel postpozitivizmu a historickej školy metodológie a filozofie vedy. Lakatos sa usiloval logicko-normatívnu rekonštrukciu procesov zmeny poznania a snažil sa vypracovať logiku vývinu ved ...

                                               

Hedy Lamarr

Hedy Lamarr, vlastným menom Hedwig Eva Maria Kiesler, bola rakúsko-americká herečka Vo svojej dobe bola považovaná za jednu z najatraktívnejších filmových herečiek. Preslávila sa filmom Extase z roku 1932 réžia Gustav Machatý. V tomto experimentá ...

                                               

Koloman Makovíny

V roku 1920-1924 študoval na Umeleckopriemyselnej škole u prof. E. Luxa a A. Orbána, 1925-1929 na AVU v Budapešti, absolvoval študijné cesty do Ríma, Rakúska a Nemecka. Od roku 1920 sochár v Budapešti, od roku 1947 v Bratislave. Nadviazal na neok ...

                                               

Ján Misch

Pôsobil na Trnavskej univerzite v rokoch 1653 – 1663, kde vyučoval matematiku a kazuistiku. Po istý čas pôsobil ako vyslanec cisára v Istanbule. V rokoch 1665 – 1671 pracoval ako lekárnik vo Viedni, Šoprone a v Bratislave. Bol prvý o ktorom je zn ...

                                               

Lea Mrázová

Študovala na gymnáziu v Banskej Bystrici, 1925 – 1927 na Filozofickej fakulte KU v Prahe, potom na UK v Bratislave, súčasne na maliarskych školách Rudolfa Vejrycha v Prahe a G. Mallého v Bratislave, 1937 na Ukrajinskej akadémii výtvarného umenia ...

                                               

Zoltán Palugyay

manželka: Katarína, rod. Gallotšíková 1910 – 1968 matka: Adela, rod. Palugyayová 1870 – 1965 dcéra: Eva, vyd. Ricottiová 1929 – 2011, akademická maliarka – reštaurátorka, dlhé roky pracovala v reštaurátorských dielňach Slovenskej národnej galérie ...

                                               

Martin Sokol

Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Od roku 1922 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1927 získal titul JUDr. Bol predsedom Ústredia slovenského katolíckeho študenstva v rokoch 1922 – 1927. V rokoch 1 ...

                                               

Ko Takamoro

Ko Takamoro bol japonský futbalista. V roku 1927 Takamoro odohral 2 zápasy za Japonské národné futbalové mužstvo.

                                               

Michail Tal

Michail Tal bol lotyšský šachový velmajster, v rokoch 1960 až 1961 majster sveta. V roku 1960 vyhral zápas o šachovú korunu proti Botvinnikovi v pomere 12.5: 8.5 a stal sa 8. majstrom sveta. Šesťkrát vyhral majstrovstvá Sovietskeho zväzu.

                                               

Vincent Tomek

Rodičia Vincenta Tomeka sa volali Juraj Tomek 1847 – 1924 a Mária rod. Siskovičová 1858 – 1914. Otec pochádzal z Olšova, bol učitelom na ludovej škole. Vincent Tomek v poradí deviaty z 10 detí. Z nich sa dospelého veku dožili iba štyria. Základnú ...

                                               

Andrej Truchlý-Sytniansky

Andrej Truchlý-Sytniansky bol rímskokatolícky kňaz, spisovatel, literárny kritik, prekladatel. Pseudonym: A. Sytniansky, Andrej Sitniansky, Andrej M.Sitniansky, Andrej Truchlý-Sytniansky, Argus, Slávomil Lipovský

                                               

Teodor Turček

Teodor Turček bol slovenský politik a významný predstavitel Hlinkovej slovenskej ludovej strany v medzivojnovom Česko-Slovensku a v období I. Slovenskej republiky.

                                               

Ivan Sergejevič Turgenev

Ivan Sergejevič Turgenev bol ruský spisovatel. Jeho román Otcovia a deti je považovaný za jedno z najlepších prozaických diel 19. storočia.

                                               

Samuel Velebný

Samuel Velebný bol evanjelický kňaz, prenasledovaný socialistickým režimom, súdený a následne aj uväznený na 21 mesiacov vo Valdiciach.

                                               

Mária Bellová

MUDr. Mária Bellová bola slovenská lekárka ftizeologička, ktorá sa venovala hlavne liečbe detskej tuberkulózy a je známa aj ako historicky prvá slovenská lekárka. Jej dlhodobým a najvýznamnejším pôsobiskom bol Ústav pre tuberkulózne deti v Dolnom ...

                                               

Alexandre Darracq

Darracq sa vyučil za technického kresliča v zbrojovke v Tarbes. V roku 1891 založil firmu Gladiator Cycle Company na výrobu bicyklov. O päť rokov neskôr ju predal, aby onedlho založil firmu Automobiles Darracq S.A. v Suresnes pri Paríži, v ktorej ...

                                               

Ronald Ellwin Evans

Ronald Ellwin "Ron" Evans, Jr. bol americký kozmonaut, ktorý sa zúčastnil poslednej mesačnej misie Apollo 17

                                               

Eugen Filkorn

Mons. ThDr. Eugen Filkorn bol slovenský katolícky kňaz a pápežský prelát, poslanec slovenského snemu. Po kňazskej vysviacke pôsobil na viacerých školách v Nitre. Stal sa profesorom bohoslovia. Prednášal cirkevnú históriu, sociológiu a dejiny cirk ...

                                               

Ernst Otto Fischer

Ernst Otto Fischer bol nemecký chemik, nositel Nobelovej ceny za chémiu za rok 1973. Za vojny sa zúčastnil bojov ako vojak nemeckej armády a študoval chémiu na Technickej univerzite Mníchov. Doktorskú prácu mu viedol Walter Hieber. Na rovnakej un ...