Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 81                                               

Spišské Hanušovce

Obec sa nachádza v severnej časti Spišskej Magury, v doline potoka Rieka. Prechádza jej hlavná cesta II / 542 prepojenie Spišskú Belú a Spišskej Starej Vsi.

                                               

Tvarožná (okres Kežmarok)

Tvarožná je obec na Slovensku v okrese Kežmarok. Leží na juhozápadnom úpätí Levočských vrchov, na hranici bývalého vojenského obvodu Javorina. Cez obec preteká viacero riek, z ktorých najväčší je Tvarožniansky potok, nazývaný tiež Durand.

                                               

Velká Franková

Obec sa nachádza v Zamagurí hranici s Poľskom, v Spišskej magury kopcov a údolí Frankovského potoka. Okolité obce sú Malá Franková, Osturňa a Spišské Hanušovce. V obci je družstva, ktorý svoje výrobky predáva, napríklad bryndza, syr a rôzne produ ...

                                               

Vojňany

údajov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 Sčítanie 2011 etnicity v %: Sčítanie 2011 materinský jazyk v %: Sčítanie 2011 náboženstvo v %:

                                               

Zálesie (okres Kežmarok)

Zálesí je obec na Slovensku v okrese Kežmarok. Zamagurská obec Zálesí pred Gibel leží pri potoku Zálesí. Bola založená v roku 1632 Štefan Palocsayom a až do zrušenia poddanstva bola majetkom panstva Niedzici. Obyvatelia sa živili polnohospodárstv ...

                                               

Žakovce

Žakovce maďarský: Izsákfalva, nemecky: Eisdorf sa spomína v listinách v roku 1209, ako prvá obec Aj na všetkých. Jeho pôvodný názov bol Villa Isaac, Izákova obce. Z toho je slovenské meno žakovce Izákovce. Obec patrila do Spoločenstva spišských S ...

                                               

Bajč

Obec Bajč je veľmi bohatý na archeologické pamiatky. Na mieste dnešného Bajču našiel osídlenia z neolitu, ludu lineárnej keramiky a želiezovskou skupiny, takmer 100 hroby kostrové pohrebisko zo staršej doby bronzovej, sídlisko badenskej kultúry a ...

                                               

Bátorove Kosihy

Rímskokatolícky kostol Navštívenia Panny Márie, jednoloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria, transeptom a predstavanou vežou, z rokov 1720-1735. Donátorom kostola bol gróf st. mikuláša Pálfiho. Stojí na mieste staršej budovy, ako ...

                                               

Brestovec (okres Komárno)

Reformovaná zvonica, ľudí tehlovej budove na obryse obdĺžnika s ihlancovou helmicou od druhej polovice 19. storočia. Obnovy prešlo v roku 2001. Fasáda zvonovej veže sú členené segmentovo ukončené rezonančnými diery. Dom, Ktorý Pázmáňa, jednopodla ...

                                               

Búč

Reformovaný kostol-loď ranoklasicistická budova na pôdoryse gréckeho kríža s predstavanou vežou, z roku 1784. Úpravami prešiel v roku 1791, keď bola postavená veža, tiež v 1817 rozšírili východným smerom, a v rokoch 1824 a r. 1911. Po roku 1945 p ...

                                               

Čalovec

Čalovec je významnou archeologickou lokalitou s zistenia urnfieldskej kultúry, pohrebiskom, so sídlom osady z doby rímskej a avarskej a slovanskou vyrovnania Moravskej ríše. Obec sa prvýkrát písomne spomína v roku 1268 ako Megerch. Až do 17. stor ...

                                               

Dulovce

Archeologické nálezy pochádzajú z praveku. Stredoveké dejiny sú pôvodne zdieľaný s históriou Hurbanova, pretože Dulovce boli osady Starej Ďaly Hurbanove. Je to o 14. storočia, a preto materskej mesto neskôr dostal meno Stará Ďala Ógyalla a odtrhn ...

                                               

Holiare

Sú dôležité, sídliskové nálezy z neolitu, staršej doby bronzovej doby a doby rímskej, v depe bronzov z mladšej doby bronzovej, doby, pohrebiska la t? ne obdobie, rozsiahle pohrebisko z avarskej čas s 627 preskúmanými hrobmi a početné šperky, a po ...

                                               

Chotín

Obec sa nachádza vo východnej časti Podunajskej nížiny, cca 11 km severo-východne od Komárna a 12 km južne od Hurbanova. Je prístupná z cesty II / 589, ktorá vedie od križovatky s cestou I / 64 od Komárna, na severnom okraji obce na Kolty. Pribli ...

                                               

Imel

Rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstitela, jednoloďová-klasicistický s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a predstavanou vežou, z roku 1800. Fasády kostola sú členené lizénovými rámami a segmentovo ukončené okná so šambránami s ...

                                               

Iža

Obec sa nachádza v blízkosti rieky, v najjužnejšej časti Slovenska a najvýchodnejšom výbežku Podunajskej obyčajný. Ižou prechádza cesta I / 63, ukazovacie lavým nábrežím veltoku z Komárna do Štúrova. Komárno sa nachádza 8 km na západ, Nové Zámky ...

                                               

Klížska Nemá

Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne románska rotunda z 12. storočia. Pôvodné patrocínium rotundy bol pravdepodobne Premenenia Pána. V rokoch 1793-1794 bol v duchu baroka predĺžená východným smerom lode s malým strechy veže. Inú úpravu interiéru p ...

                                               

Kravany nad Dunajom

Nachádza sa na ľavom brehu Dunaja, v geomorfologickej oblasti Čenkovská niva, patrí do Podunajskej pahorkatiny. Severným okrajom obce vedie cesta I / 63 z Komárna do Štúrova, s maďarským mestom Lábatlan spojenie je kompou. Najbližšie slovenskej m ...

                                               

Lipové

Oblasť je pretkaná zavlažovacími kanálmi fed od rieky Dunaj.

                                               

Marcelová

Marcelová je obec na Slovensku v okrese Komárno. Spoločnosť bola založená v roku 1942 zlúčením obcí Marcelová a Krátke Kosihy.

                                               

Martovce

Reformovaný kostol-loď neoklasicistická budova s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z rokoch 1898-1899. Je postavený na základoch barokový kostol z roku 1732. V interiéri kostola je plochostropý, na kratších stranách sú umiestnené empory, c ...

                                               

Moča

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, jednoloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou, z roku 1764. Prestavbou prešiel v prvej polovici 20. storočia a po druhej svetovej vojne, ktoré sa zmenili jeho interi ...

                                               

Modrany

Reformovaný kostol, postavený pôvodne artikulárny kostol s pravoulým závery a predstavanou vežou, z obdobia po roku 1763. Stojí na mieste staršieho stredovekého objektu, ktorý bol upravený v roku 1691, a bola poškodená zemetrasením v roku 1763. V ...

                                               

Okoličná na Ostrove

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z rokov 1802-1804. Úpravami prešiel v roku 1901. Ide o naväčší reforovaný cirkvi na Žitnom ostrove. Interiér je plochostropý, tam sú murované empory nachádza na kratš ...

                                               

Patince

Obec sa nachádza v juho-západnom výbežku Podunajskej nížiny a okolí sa nachádza najjužnejší bod Slovenska. Južne od obce preteká rieka Dunaj, na východnom okraji chotára linky Patinský kanál. V jeho blízkosti je tiež rekreačné centrum s termálneh ...

                                               

Pribeta

Stred obce leží v nadmorskej výške 136 m n. m. v povodí Dunaja. Severná rovinná časť chotára je na širokých terasách pokrytých pieskom sprašami a viatymi pieskami. Preteká ňou Pribetský potoka. Južná pahorkatinná časť leží na juhozápadnom výbežku ...

                                               

Radvaň nad Dunajom

Obec sa nachádza na Podunajskej nížine, 18 km východne od Komárna. Ulice a domy village sa nachádza na brehu Dunaja s výhľadom cez Dunaj na kopcovitú maďarskej strane rieky. Obce v roku 2001 by 738 obyvateľov, z toho 675 maďarsku a 59 slovenskej ...

                                               

Sokolce

Reformovaný kostol-loď gotické budovy s klinovitým závery a predstavanou vežou, z druhej polovice 13. storočia. Pôvodné patrocínium bolo svätého kostol sv. Michala archanjela. Výrazný neskorogotickou úpravou, ktorá mu dala súčasnú podobu, prešiel ...

                                               

Svätý Peter (okres Komárno)

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1332. Obec dostala meno pravdepodobne podľa mena kostola a fary, zasvätenému svätý Peter. Obec bola známa aj pestovaním viniča.

                                               

Trávnik (obec)

Hrad, sídlo správy velkostatku Opátstva na Panónskom vrchu, dvojpodlažná budova, na obryse obdĺžnika s valbovou strechou v poslednej tretine 18. storočia. Fasáda je rozdelená do dvoch dvojosovými rizalitmi, horizonálne je rozdelená kordónovými rí ...

                                               

Virt

Obec leží na križovatke plain Dunaj a vrchov, v južnej časti Hurbanovských terasy, geomorfologickej oblasti Hronskej pahorkatiny. Južne od obce sa chotára obce tečie rieka Dunaj, na západnom okraji chotára linky Patinský kanál. Stredom obce prech ...

                                               

Zemianska Olča

Reformovaný kostol-loď barokovo-klasicistickom toleračná stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z roku 1791. V roku 1804 bol prefasádovaný, ďalšie zmeny boli vykonané v roku 1925. V interiéri kostola je plochostropý so štukovým dekorom ...

                                               

Zlatná na Ostrove

Reformovaný kostol-loď ranoklasicistická stavba s pravouhlým záverom a predstavanou vežou, z roku 1794. V interiéri je stôl Pána z roku 1714. Fasády kostola sú hladké s segmentovo končí windows klenákmi. Veža vyrastá z štítového priečelia je rozd ...

                                               

Baška (okres Košice-okolie)

Najstaršia zachovaná písomná zmienka o osade "Bosk" pochádza z roku 1247. V roku 1322 bol v držbe zemanov Dominika a Jána, v prvej tretine 15. storočia už patril Frankovi zo Šemše, ale už v roku 1447 prešli do vlastníctva z Košíc. Čoskoro patril ...

                                               

Belža

Gréckokatolícky chrám nanebovzatia Pána-nave, barokovo-klasicistický s polkruhovým konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti od roku 1818. Donátorom kostola bol gróf Ziči. Úpravami prešiel v roku 1885. V interiéri sa nachádza výmalb ...

                                               

Bidovce

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001: 1 150 obyvateľov. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 1991: 1 073 obyvateľov. Sčítanie obyvateľstva v roku 1930: 747 obyvateľov.

                                               

Blažice

Názov Bologd je maďarského pôvodu, pochádza od slova balog, čo znamená, lavý alebo zlé. Avšak, tam je aj osobné meno Balog, z ktorej by mohla vzniknúť v mene obce.

                                               

Bočiar

Bočiar je obec na Slovensku v okrese Košice-okolie. V rokoch 1961 až 1990 bol spolu so obci Sokolany spojené do dediny, Hutníky.

                                               

Bohdanovce

Názov obce pochádza od slovanského vlastného mena Bogdan, ktoré vzniklo od slovanského slova bog, že je boh. Názov jednej z historických častí obce - Garbovce, alebo Garbóc, je tiež slovanského pôvodu, konkrétne pomenovanie Grabovc. Pochádza z po ...

                                               

Boliarov

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, jednoloďová baroková budova s pravouhlo ukončeným presbytériom a predstavanou vežou z druhej polovice 18. storočia. Cirkev má hladké fasády, okná sú segmentovo ukončené. Veža má ihlancovú helmicu. Evan ...

                                               

Budimír

Retenčná rybníku za dedinu na konci Ulice, smerom do lesa, je vodná nádrž, ktorá slúži ako zásobáreň vody pre miestny DHZ v prípade požiaru. Vhodné aj na kúpanie a člnkovanie. Voda v nádrži sa vlieva do prúdu, ktorý vzniká v miestnom lese.

                                               

Buzica

Obec sa nachádza v južnej časti okresu Košice-okolie v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice s Maďarskom. Najbližšie obce Nižný Lánec leží 2 km na východ a Rešica, ktorá sa nachádza 3 km západnejšie.

                                               

Cestice

Obec sa nachádza v južnej časti okresu Košice-okolie vzdialené asi 9 km od štátnej hranice s Maďarskom. Najbližšie obce Čečejovce leží 3 km západnejšie a Komárovce, ktorý sa nachádza 2 km na juh-východ.

                                               

Čakanovce (okres Košice-okolie)

Prvá písomná zmienka o obci Čakanovce poznáme z roku 1276. Ak nie je uvedené spolu s Bidovcami a Svinicou. Vieme, a záznam z roku 1282, kde sa uvádza, velká cesta, ktorá tu vedie. V tom čase, tak Čakanovce boli skvelé vyvinuté dediny. V roku 1293 ...

                                               

Čaňa

V okolí Čane vznikli štyri štrkoviskách ťažba začala v roku 1854, dnes je štrk ťažilo len v jednej, druhej sa využíva na rekreáciu. Najznámejšie je jazero miestni obyvatelia nazývajú "Tajvan", ktorá má ako jediná zo všetkých okolitých jazier vybu ...

                                               

Čečejovce

Obec Čečejovce sa nachádza v Košickej kotline, 22 km juhozápadne od Košíc v nadmorskej výške 205 m. Spolu s časť Seleška, patriacou do Čečejovciam, má 2153 obyvateľov, z ktorých prevažná časť sa hlási k slovenskej a maďarskej národnosti.

                                               

Debraď

Rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla Rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla, jednoloďová-klasická stavba s barokovými prvkami postavený v roku 1834. Jednoloďová stavba s polkruhovým ukončené presbytéria a vežou stavanou do štítového ...

                                               

Drienovec

Obec sa nachádza asi 3 km západne od mesta Moldava nad Bodvou. Jeho intravilán z juhu ohraničuje výrazný štátnej cesty I / 16, ktoré je súčasťou medzinárodnej ceste E58.

                                               

Družstevná pri Hornáde

Nad vodnou elektrárňou je umelé vodné plochy, v skutočnosti, je rozšírené dolnej časti rieky Hornád, ktorá bola vytvorená podľa polohy hrádzou, ktorá zadržiava vodu v rieke pre potreby rastlín.

                                               

Ďurďošík

Juhovýchodne od obce sa nachádza rybník na chov Dánsko.

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →