Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 78                                               

Párnica

Párnica je obec na Slovensku v okrese Dolný Kubín. Obec sa nachádza na križovatke ciest, kde cesta Kraľovany - Dolný Kubín, iný spôsob, Párnica - Slovensko - Terchová - Žilina.

                                               

Pucov (okres Dolný Kubín)

Obec sa nachádza v centrálnej časti Oravskej vrchoviny v doline potoka Pucov. Chotár obce je značne odlesnený. Oblasť kraj okolí je 995.9714 ha. Na okolitých svahoch Oravskej vrchoviny ponúkajú vhodné podmienky na lyžovanie, turistiku. Jedinečný ...

                                               

Sedliacka Dubová

Obcou prechádza európskeho hlavného cestného ťahu E77, ako aj hlavné trasy autobusových liniek a železničnej dopravy, čo má dobré spojenie s okolitými obcami: Dlhá nad Oravou smer Trstená – Krakov, Horná Hranica, smer oravský podzámok – Dolný Kub ...

                                               

Veličná

Velikavesz, Nagyfalu, Velká Ves. V roku 1420 sa objavuje prvýkrát pomaďarčený názov obce "Nag Flaw". Domov názov "Welkeg Wsy" teda Veľká Ves z roku 1595 pretrvával ešte v 19. storočia, hovorí že obec už vynikala svojou velkosťou.

                                               

Vyšný Kubín

Rolnícky lud, známy ako lud popolnicových polí alebo lužický lud zaoberali polnohospodárstvom, chovom dobytka a vedel, že niekoľko remesiel. Postavili ste opevnenia Ostrá skala a Tupá skala, z ktorých je možné dospieť k záveru, že lužické rody ob ...

                                               

Zázrivá (okres Dolný Kubín)

Obec Zázrivá sa nachádza na severozápadnom Slovensku. Jej katastrálne územie zasahuje do viacerých horských celkov fatransko-tatranskej oblasti a Stredných Beskýd. Stred územia je Zázrivská brázda, ktorá je v centre obce. Zázrivská brázda je zo s ...

                                               

Žaškov

Archeologické nálezy bronzových predmetov z lokality Pod Hrdošom potvrdzujú osídlenie chotára už v dobe bronzovej. Z rímskeho obdobia sa našli dôkazy osídlenia na Trninách a 8. 9. storočia na území osídlovali Slovania. Stopy slovanských opevnenia ...

                                               

Báč

V roku 1319 sa obec prvýkrát spomína ako "Bachfalua", v roku 1321 ako "Obe" v roku 1406 ako "Bochfolua". V roku 1725 tam bola postavená kaplnka, ako spomienka, keď zúriaci mor, neskôr, okolo neho bol cintorín. V rokoch 1857 a 1866 bola veľká časť ...

                                               

Baka

Prvá písomná zmienka o Bake pochádza z roku 1264. V starovekej histórii bola osada královských dvorníkov. Podľa sčítania z roku 2001 je 92.50% obyvateľov maďarskej vlády.

                                               

Bellova Ves

Obec sa nachádza na území Podunajskej nížiny. V blízkosti obce sa nachádza lovný rybník s názvom Štrkovisko Viten a cca 3 km vzdialený, Malý Dunaj. Teplota počas roka tu dosahuje najvyššie priemerné teploty a tiež vďaka dobrej pôdy je vhodný na p ...

                                               

Blahová (okres Dunajská Streda)

Podľa sčítania v roku 2011 žilo v obci 356 obyvateľov. 199 56% slovenčina, 112 31% z maďarska a 45 13% ostatné, a nezistenej národnosti. V dedine sa hovorí prevažne po slovensky.

                                               

Blatná na Ostrove

Rímsko-katolícka kaplnka Najsvätejšej Trojice, dvojloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1721. V 20. storočia bol rozšírený na jeho východnej kaplnka s prvkami neogotiky. Tam je hlav ...

                                               

Čakany

Barokový zámok, dvojpodlažná budova so štyrmi nárožnými vežami, z konca 17. storočia. Hrad postavený arcibiskup Juraj mesta. Úpravami prešiel v roku 1712 a 1824. V kaštieli je v súčasnosti liečebno-výchovné sanatórium. Interiéry sú pokryté valený ...

                                               

Čiližská Radvaň

Čiližská Všeobecnosti je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda. V roku 2001 to bolo od 1 218 obyvateľov 1 162 maďarska, a 47 slovenskej národnosti.

                                               

Dolný Bar

Rímskokatolícky kostol svätej Anny, jednoloďová-klasicistický s segment ukončenie presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1822. Stojí na mieste baroková kaplnka z roku 1772, ktorej časť múrov bola použitá na stavbu kostola. Aktu ...

                                               

Dolný Štál

Spoločnosť bola založená v roku 1940 zlúčením Horného Štála sprevádzané 1323, Dolné Štála sprevádzané 1254-55 a Tône sprevádzané 1254-55. V obci boli Rašelinové závody.

                                               

Holice (okres Dunajská Streda)

Rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla, jednoloďová románsko-gotické budovy s polygonálnym konci presbytéria a pár predstavaných veže, z polovice 13. storočia. Stojí na mieste staršej tehlovej budove z konca 12. storočia. Zástupca cirkvi, j ...

                                               

Horná Potôň

Prvá písomná zmienka z Hornej Potôni pochádza z roku 1255 v tvare Superior Potun, neskôr v tvare Felsew Pathon 1435, môže byť však, že pôvodne bola samostatná obec, ale pomenovanie potonskej zeme, alebo predchodkyňu neskôr obci Lőgér Patony, pret ...

                                               

Horné Mýto

V rokoch 1960-1990 bolo Horné Mýto zlúčené s trhovou Hradskou do dediny s názvom Trhu Mýta. Po roku 1990 sa obec Trhové Mýto uplynula a obce sa vrátil k svojmu pôvodnému názvu.

                                               

Horný Bar

Rímskokatolícky kostol svätej Anny v časť Šulany, jednoloďová gotické budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou, pravdepodobne z prvej polovice 14. storočia. V 15. a 17. storočí bol upravovaný. V druhej polovici 18. storočia pr ...

                                               

Hubice

Obec je doložená z roku 1293 ako Gumba, z roku 1948 ako ovládacie Prvky, marďarsky Gomba, Nemesgomba. Obec sa spomína v roku 1293. Časť patrila viacerým zemianskym rodinám, časť rodinného majetku Gombayovcov, ktoré tu mali opevnený hrad, v roku 1 ...

                                               

Jahodná (okres Dunajská Streda)

Alba Régia sa chatovej oblasti obce Jahodná. Tu je rebríček o sto chaty. Leží na jednej meandri Malého Dunaja, priamo na povrchu vody. Táto časť je často približne tri roky postihnutých povodňami. Tu je chôdza most cez koryto Malého Dunaja. V oko ...

                                               

Janíky

Obec Janíky sa nachádza na južnom Slovensku, na severo-západnej časti žitného ostrova. Jeho severné hranice, je Malý Dunaj. To sa nachádza asi 20 km od hlavného mesta Bratislavy.

                                               

Jurová

Rímskokatolícky kostol nanebovzatia Panny Márie, jednoloďová pôvodne barokovo-klasicistický s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1778. V roku 1927 prešiel úpravami. Tam je hlavný oltár ...

                                               

Klúčovec

Klúčovec je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda. Je to obec s najvyšším percentuálnym zastúpením maďarskej národnosti. Pri sčítaní v roku 2001 sa prihlásilo 365 obyvateľov, čo predstavuje 98.12% obyvateľov obce.

                                               

Kostolné Kračany

Rímskokatolícky kostol svätého Bartolomeja, jednoloďová-klasicistický s prierezom v tvare pravouholníka konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z rokov 1819-1820. Stojí na mieste staršieho kostola. Donátorom súčasný kostol bol šl ...

                                               

Královičove Kračany

Bartalovský dom, dvojpodlažná dvojtraktová-klasicistický na obryse obdĺžnika so stredným rizalitom, od roku 1830. Architekt kaštiela bola Anton Truman z Viedne. Úpravami prešli na prelome 19. a 20. storočia, v roku 1956 a v roku 1975. Interiéry k ...

                                               

Kútniky

Kútniky v súčasnej podobe vznikla v roku 1960, keď sa k nim pripojili v Blažov a Pôvodu Povoda sa odčlenila v roku 1990. Prvá písomná zmienka o obci Ethe je z roku 1250. Prvé osídlenie obce je spojené s královským dvorníkom. V chotári tejto strán ...

                                               

Kvetoslavov

Najbližšie veľké mesto je hlavné mesto SLOVENSKEJ republiky, Bratislava, vzdialenej 15 km od hranice s Maďarskom, obec sa nachádza 7 km. Kvetoslavov sa nachádza v miernom pásme, v rastlinnom pásme žitného ostrova. Obec leží v Podunajskej nížine v ...

                                               

Lehnice

To je jeden z extrémnych potôňských obcí. S jej menom sa prvý raz stretávame v listine z roku 1435 pod názvom Elewpathon. Ďalšie tvary mena boli: r. 1773 Elő-Patony, 1927 Predná Potôň, 1948 Predná Potôň. V roku 1489 ho dokumente označované ako ma ...

                                               

Lúč na Ostrove

Obec leží v Podunajskej nížine v centrálnej časti žitného ostrova. Jeho rozloha bytu je, odlesnený, je zložený z mladých-treťohorné štrky a piesky s vrstvami štvrtohorných riečnych vklady Dunaja. Má lužné pôdy a rašelinisko. Južne od obce sa nach ...

                                               

Mad

Reformovaný kostol-loď skoro tolerančná stavba s polygonálnym záverom a predstavanou vežou, z roku 1788. Stojí na mieste staršieho dreveného kostola. V roku 1925, prešiel rekonštrukciou. V interiéri kostola je plochostropý. Tam je drevená empora ...

                                               

Malé Dvorníky

Obec je vzdialená od Dunajskej stredy cca 3 km. V minulosti to bola zlúčená s obcou Velké Rozhodujúci v obci Rozhodujúce na Ostrove. Má 1 090 obyvateľov. Nachádza sa tu najvyšší bod nad morom žitného ostrova. V obci sú občanmi maďarskej národnosti.

                                               

Medveďov

Rímskokatolícky kostol svätej Anny, jednoloďová-klasicistický s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1800. V roku 1855 kostol vyhorel, bol potom v roku 1860 obnovená. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami ...

                                               

Mierovo

Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, jednoloďová románska stavba s polkruhovou apsidou a malé strechy veže, z druhej polovice 13. storočia. Barokovou úpravou prešiel v 18. storočia, historizujúcou na začiatku 20. storočia, keď skončil, viacer ...

                                               

Michal na Ostrove

Rímskokatolícky kostol svätého Michala archanjela, jednoloďová gotické budovy s polygonálnym konci presbytéria a predstavanou vežou, pravdepodobne z prvej polovice 14. storočia. Okolo roku 1370 bol fresková výmalba interiéru. Na konci 15. storoči ...

                                               

Nový Život

Rímskokatolícky kostol svätého Petra a Pavla v časť Eliášovce, jednoloďová, pôvodne gotický most s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z druhej polovice 15. storočia. Barokovou úpravou prešiel v roku 1681, ranokl ...

                                               

Ohrady

Rímskokatolícky kostol svätého Štefana Prvomučeníka, jednoloďová, pôvodne gotický most s polygonálnym konci presbytéria, transeptom a predstavanou vežou, z 15. storočia. V roku 1634 bol pôvodný kostol spustnutý, neskôr na začiatku 18. storočia bo ...

                                               

Okoč

Kostol reformovanej cirkvi v časti Opatovský Sokolec, jednoloďová-klasicistický s polygonálnym záverom a predstavanou vežou, z roku 1784. V roku 1804 bola pristavaná veža. Interiér je plochostropý so štukovou výzdobou. Zo starších zariadení tu bo ...

                                               

Oldza

V roku 1239 sa spomína v obci, ako Olgia, roku 1259 ako Ouga. V listine z roku 1251 spomenúť Iobagio castri de Ovga, takže poddaní obce Ovga vyslovovalo zrejme, podľa miestnych nárečí, ako Óďa. Podľa J. Stanislav môže ísť o názov odvodený od pred ...

                                               

Pataš

Reformovaný kostol-loď-klasicistický s pravouhlým záverom a veža tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1794. V 30. rokov 19. storočia prešiel rekonštrukciou. V interiéri kostola je plochostropý s štukatúrami. Tam je tehla kazatelnica z roku 1834 ...

                                               

Rohovce

Prvá písomná správa o obci je z roku 1250, keď sa spomína ako Zeroa. Dnes, používa slovenskej úradný názov dostala obec po roku 1948. Obec pôvodne patrila královským dvorníkom. V stredoveku tu získali majetky rodiny Bazini a Szentgyörgyi. Neskôr ...

                                               

Sap

Obec je vzdialená od Dunajskej stredy 25 km. Obyvatelia sú prevažne maďari. Je postavený na bicykli skladby prostredníctvom Gabčíkovo až do Bratislavy. V rokoch 1948 do roku 1990 bola obec nazýva Palkovičovo.

                                               

Štvrtok na Ostrove

Leží v Podunajskej nížine v západnej časti žitného ostrova. To sa nachádza 22 km juhovýchodne od Bratislavy, 23 km severo-západne od Dunajskej stredy 11 km severne od Šamorína a 18 km južne od Garáž. Susedí s obcami Čakany, Kryty, Lehnice, Mierov ...

                                               

Trhová Hradská

V rokoch 1960-1990 bolo Horné Mýto zlúčené s trhovou Hradskou do dediny s názvom Trhu Mýta. Po roku 1990 sa obec Trhové Mýto bol rozpustený a obce sa vrátil k svojmu pôvodnému názvu.

                                               

Trnávka (okres Dunajská Streda)

Časté požiare, ktoré niekolkokrát vyčíňali v tejto obci záznamy na oheň z rokov 1869, 1871, 1883, 1886, atď vyústili do založenia spoločného požiarnej ochrany obyvateľstva. Do založenia hasičského zboru bola v roku 1880. Hasiči pracovali aj spolu ...

                                               

Velká Paka

Historické pozadie a prvá zmienka o tejto relatívne malej obci nie sú jasné. Obec je písomne známa od roku 1222, podľa iných zdrojov z roku 1250. Z historického hľadiska sú zaujímavé aj hrobové nálezy maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej ...

                                               

Velké Blahovo

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, jednoloďová barokové budovy s polygonálnym konci presbytéria a vežou tvoriacou časť jeho hmotnosti, z roku 1761. V interiéri kostola je plochostropý, teraz je zaklenuté pruskou klenbou. Tam je hlavný o ...

                                               

Vieska (okres Dunajská Streda)

Najbližšie mesto je v Dunajskej Strede, vo vzdialenosti 11 km. Nachádza sa v strede žitného ostrova medzi Malého Dunaja a Dunaja, na ceste medzi bratislavou a Komárnom, v strede kruhu zapísané v trojuholníku Viedeň, Ráb a v Bratislave. Susednými ...

                                               

Vojka nad Dunajom

Obec je prvýkrát písomne zdokumentované v roku 1186 vo forme meno Vayka. Neskôr to bolo v rokoch 1254-1255 bolo meno obce zapísané ako Woyka. Podľa legendy, si obec vyslúžila meno a jeho stav ako záchranné prvého uhorského krála Štefana, ktorého ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →