Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 75                                               

Badín

Badína je obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. V obci sa nachádza kňazský seminár svätého Františka Xaverského. V blízkosti obce leží v NPR badínsky prales.

                                               

Baláže

Osídlenie obce siahajú až do mladšej doby bronzovej. Osada písomne zdokumentované v 1529 vznikla v chotári obce Priechod okolo dvoch šmelcovacích tavenie medenej rudy, ktorá je postavený banská bystrica ťažiar Ján Kolman. Do polovice 17. storočia ...

                                               

Brusno (obec)

Brusno je obec na strednom Slovensku v okrese Banská Bystrica. Kúpele Brusno sú známe z 19. storočia. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1424.

                                               

Čerín

Čerín je obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Obec je známa najmä vďaka opevnenému gotickému kostolu svätého Martina s cennými freskovou výmalbou.

                                               

Dolná Mičiná (okres Banská Bystrica)

Dom Benických, tri renesančné krídla trojpodlažnej budove na rovine obdĺžnika so štyrmi nárožnými kruhové bašty a manzardovou strechou z konca 16. storočia. Budova bola značne upravený v roku 1667 Tomáš Benickým a jeho manželka Katarína Mervaldov ...

                                               

Dolný Harmanec

Dolný Harmanec je obec, ktorá sa nachádza 12 km severozápadne od Banskej Bystrice, v blízkosti Harmaneckej doline, na križovatke Veľká Fatra s Kremnickými vrchmi. Orientovaný v smere sever – juh pozdĺž riečky Bystrica a cesta I / 14. Stred obce j ...

                                               

Donovaly

Horská obec Donovaly sa nachádza severne od Banskej Bystrice v nadmorskej výške 960 metrov, na hranici pohorí Velká Fatra a Starohorské vrchy. Jednotlivé osady obce sa nachádza na severnom liptov, ako aj južných horehronských svahoch horského sed ...

                                               

Dúbravica

Zrúcaniny renesančného kaštiela, ktorý bol postavený na mieste gotického hradu, pravdepodobne z prvej polovice 16. storočia. Rímskokatolícky kostol svätej Žofie, jednoloďová bola budova s mnohouholník s presbytériom a predstavanou vežou 15. storo ...

                                               

Hiadel

To sa nachádza 21 km severovýchodne od Banskej Bystrice, v údolí potoka Vážna. Údolie potoka Vážna 9.6 km tvorí hranicu medzi starohorskými vrchmi a ďumbierskou časťou Nízkych Tatier. Väčšina chotára obce 1 510 ha tvoria ihličnaté a zmiešané lesy.

                                               

Horná Mičiná

Horná Mičiná je obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Obec sa nachádza na ceste k Podpolania a prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1293. Okrem niekoľkých národnej ponúka návštevníkom aj množstvo príležitostí pre športové aktivity, či už je ...

                                               

Hrochoť

Na ľavej strane kostola nájdeme impozantnú pamätné lipu malolistú. Tento strom, ktorého vek sa odhaduje na 450 rokov má obvod kmeňa 538 cm a výška koruny 25 m.

                                               

Hronsek

Hronseku je obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. Nachádza sa na ľavom brehu rieky Hron, asi 10 km južne od mesta Banská Bystrica.

                                               

Kordíky

Obec sa nachádza 800 – 1 200 metrov nad morom, 14 km severozápadne od Podlavíc časť Banskej Bystrice, v ceste, ktorá vedie z tajova 9 km a tu končí. Obec sa začína Madleny č. p. 1 a končí pod lúčkou. Pod obcou v krivom bridge road rozdeluje a ved ...

                                               

Kyncelová

Obec sa nachádza v centrálnej časti podcelku Bystrického doliny, na úpätí Nízkych Tatier, v nadmorskej výške 360 až 450 m n. m. Patrí do klastra Pod Panským Práce, čo je hory týčiace sa nad obcí patriacich do vyššie uvedeného vzorca. Kyncelová je ...

                                               

Ľubietová

Ľubietovej je obec na Slovensku v okrese Banská Bystrica. V minulosti bola obec Ľubietová jedným zo siedmich banských miest. V 19. storočia bola obec nazýva po maďarsky Libetbanya. Nachádza sa 25 km od Banskej Bystrice v smere na Brezno na pravej ...

                                               

Lučatín

Písomné histórie vstupuje obec v roku 1424, ale môžeme predpokladať už svoje predchádzajúce existencie. Definícia historické krajiny Ľupče obci ešte nie sú uvedené. Tento dokument pre Ľupču vydal panovník Karol Róbert 11. November roku 1340. V li ...

                                               

Malachov

Obec sa nachádza na východnom úpätí Kremnických vrchov, v strednej časti úzkej Malachovskej doliny. Prvá písomná zmienka je z roku 1327. Dolinou preteká Malachovský potok, pravobrežný prítok rieky Hron. Rozvoj obce v dĺžke cca 2 km nadväzuje na b ...

                                               

Medzibrod

Obec sa nachádza na východ od mesta Banská Bystrica, na pravom brehu rieky Hron, od ktorej je oddelená bankou železničnej trate. Nachádza sa v nadmorskej výške 419 m n. m. Z územného hľadiska, chotár obce patrí do regiónu Horehronie. Leží na oboc ...

                                               

Moštenica

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1340, pod názvom Mosnyce. Nájdete tu žiarový hrob lužickej kultúry z neskorej doby bronzovej. Obec sa vyvinula v thurzovských hutách scedzovacej a, na území ktorého pozemky Podkoníc. Od roku 1503 až do ...

                                               

Motyčky

Prvá zmienka o Motyčkách pochádza z roku 1754. V tomto roku v Motyčkách založená misiu vo vnútri a začal tam vybudovať kostol s malým kláštor. Kostol bol postavený v roku a bol vysvätený 15. Augusta, 1755. Prvým predstaveným jezuitskej misie bol ...

                                               

Nemce

Nemce sú dediny, ktoré sa nachádza v severo-východne od mesta Banská Bystrica. Jeho prieskum bezprostredne susedí s katastrom obce Selce, Kyncelová, Španej Doliny a mesta Banská Bystrica. Toto je cesta radová dedina na východnom svahu pahorka Pod ...

                                               

Podkonice

Prvýkrát Podkonice spomína v listine z roku 1340, ktoré kráľ Karol Róbert udelil Slovenská Ľupča podobné výsady, čo by Elektrikára. V nástroja Podkonice uvádza ako possessio Connyce, to bolo už vyvinuté poddanská obec. Pravdepodobne vznikla na os ...

                                               

Pohronský Bukovec

Pôvodne drevorubačská osada patrila k obci Svätý Ondrej nad Hronom. V 16. – 17. storočia sa tu banskobystrickí podnikatelia bane na železo a striebro-medených rúd. Počas prvej Československej republiky, obyvateľov po zániku uhliarstva pracoval v ...

                                               

Poniky

Od prvej písomnej zmienky až teraz si Poník zachovali svoj názov. Iný bol len pravopis, písanie na mäkké alebo tvrdé "y". V rôznych dokumentoch z rôznych časoch tieto sú varianty názov obce: Ponik 1282, Ponyk 1284, Panyk 1358, Panyk libera roku 1 ...

                                               

Povrazník (obec)

Obec Povrazník patrí do mikroregiónu RENTaR, ktoré zahŕňa katastrálne územie ôsmich obcí – Brusno, Hiadel, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Pohronský Bukovec a Strelníky. Celková rozloha mikroregiónu je 8 563 ha. Cez určené oblasti prete ...

                                               

Priechod (okres Banská Bystrica)

Obec sa nachádza na severnom okraji Bystrického podolia podceku Zvolen basin, severný okraj obce sú lemované Starohorské vrchy. Na západnom okraji tečúceho potoka Istebník, východná časť lemovanie riečka Ľupčica. Prístup do obce poskytuje cesta I ...

                                               

Selce (okres Banská Bystrica)

Obec sa nachádza na južnom okraji Starohorských vrchov, v údolí Selčianskeho potoka, asi 5 km severovýchodne od centra Banskej Bystrice. Na juhu sa nachádza v Senici, mestská časť Banskej Bystrice, cez ktorý vedie do dediny, cesta III. trieda nap ...

                                               

Slovenská Ľupča

Obec sa nachádza v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice v smere na Brezno. Nachádza sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá tečie cez doline medzi Nízkymi Tatrami a slovenským rudohorím. Na jeho území je umiestnený ...

                                               

Staré Hory

Leží v doline Starohorského potoka v Starohorských vrchov, severná v Banskej Bystrici. Sú deliaca čiara medzi starohorskými vrchmi a Veľkou Fatrou. Obcou prechádza medzinárodná cesta E 77 v trase cesty I / 59. Zo starých Hôr a zase cesto do tureč ...

                                               

Strelníky

Obec sa nachádza 28 km od Banskej Bystrice a jej nadmorská výška v strede obce je 666 m n. m. Strelníky spolu s obcí Medzibrod, Brusno, Lučatín, Ľubietová, Povrazník, Moštenica, Pohronský Bukovec a Hiadel zoskupenie Mikroregión Nízke Tatry a rudo ...

                                               

Tajov

Rímskokatolícky kostol svätého Jána Krstitela, jednoloďová stavba bola pôvodne renesančná stavba s pravouhle ukončeným presbytériom a predstavanou vežou rokov 1595-1597. Kostol prešiel v neskoršom období baroka liečbu 1702 a 1741. Cirkev má hladk ...

                                               

Turecká (obec)

Podhorská obec sa nachádza v severo-západnej časti banskobystrického okresu, cca 17 km od Banskej Bystrice v Velká Fatra. Reťaz textílie čiary potoka Ramžiná, ktorá tečie cez celú republiku, Turecko dolina, ústiacou v obci Staré Hory v Starohorsk ...

                                               

Baďan

Nálezy archeologické výskumy z povrchových zberov v katastrálnom území obce a v blízkosti dokumentujú osídlenie už v mladšej dobe kamennej. Ako riešenie, prvýkrát v písomnej zdroj sa zobrazí Baďan v roku 1245 ako Villa Bagun. Prakticky od konca 2 ...

                                               

Banská Belá

Obec sa nachádza v údolí Belianskeho potoka a Jasenice, v centrálnej časti Štiavnických vrchov, približne 3 km severovýchodne od centra Banskej Štiavnici. Stredom obce prechádza cesta I / 51 z banskej Štiavnice do Hronskej Breznice, kde pretína r ...

                                               

Banský Studenec

Plocha pozemku je hornatina, ktorý je zložený z rôzne druhy andezitov a ich pyroklastiká. Okolie obce je odlesnené, prilahlé lesy sú dub, jedľa a buk. Centrum obce sa nachádza v nadmorskej výške 585 m, plocha pozemku 490-882 m. Prvýkrát sa obec s ...

                                               

Beluj

Leží na južnej strane vrchu Sitno, na ceste č. 5241 medzi obcami Prenčov a Baďan časť Klastava. Obcou preteká Krajiny potoka, ktorý sa vlieva do Belujského potoka. Obec je pričlenený majer veľká lúka.

                                               

Dekýš

Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie, jednoloďová pôvodne klasicistický na obryse kríž s mnohouholník s presbytériom a predstavanou vežou z roku 1805. Bol kostol výrazne prestavaný v r. 1924. Evanjelický kostol, jednoloďová neoklasicisick ...

                                               

Ilija

Obec Ilija sa nachádza v okrese Banská Štiavnica. Obec preteká Ilijský potok v starších zdrojov, uvádzané ako Viliam potoka a Šigruntský potoka. V katastrálnom území obce sa nachádza najvyšším bodom Štiavnických vrchov – Sitno 1 009 m n. m. Centr ...

                                               

Kozelník

Zájazdný hostinec s prepriahacou stanicou, barokový dom z 90. rokov 18. storočia. Ide o trojkrídlový dvojtraktový objekt, v centrálnej časti je dvojpodlažná, bočné krídla jednopodlažné. Dvojpodlažná časť, pôvodný inn, má fasádu členenú lizénami, ...

                                               

Počúvadlo

Počúvadlo je obec na Slovensku v okrese Banská Štiavnica, vzdialenej asi 6 km od jazera Počúvadlo, ktorá patrí do systému vodnej nádrže používané v minulosti na odvodňovanie baní.

                                               

Podhorie (okres Banská Štiavnica)

Obec Pod vznikol z dvoch katastrálnych území – z Teplej a Žakýla. Osada Žakýl v písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v roku 1352. To je o odpisy prístroja krála Ľudovíta – majiteľom Šášovského panstva. Osada Teplá prvýkrát spomína v listine z ...

                                               

Prenčov

Obec Prenčov sa nachádza približne 15 km južne od historického mesta Banská Štiavnica. Obec sa nachádza v Prenčovskej kotlina, z juhu vrch Sitno 1 009 m n. m., najvyšší vrch Štiavnických vrchov.

                                               

Svätý Anton (obec)

Svätý Anton je obec na Slovensku v okrese Banská Štiavnica. Obce sú dom, Byt, Bažanica, medvedík.

                                               

Abrahámovce (okres Bardejov)

Obec je pochýb o tom, že z 13. storočia patrila zemanom z Raslavíc. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1427 pod názvom Abranfalua. Na konci 16. storočia boli Abrahámovce stredne veľkú podporu od obce a iba poddanským obyvateľstvom. Vhodn ...

                                               

Andrejová

Andrejová je obec na Slovensku v okrese Bardejov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1355. Obec bola k 31. 12. 2016 celkom 365 obyvateľov, hustota obyvateľstva je 30.96 na km2 a jeho nadmorská výška je 319 m n. m. Dominujú gréckokatolíck ...

                                               

Bartošovce

Bartošovce je obec na Slovensku v okrese Bardejov. Obec bola pri sčítaní ludu v roku 2001 739 obyvateľov 367 ženy v posledné sčítanie ludu, v roku 2015 v obci boli tam 713 obyvateľov, v roku 2019, tento počet vzrástol až 729.

                                               

Becherov

Obec Becherov sa nachádza na severovýchode Slovenska, v severnej časti okresu Bardejov na hraniciach s Polskou republikou. Katastrálne obec susedí s obcami Ondavka, Vyšná Polianka, Jedlinka, Smilno, Chmelová, Regetovka a s obcou Konieczna Poľsku. ...

                                               

Beloveža

Beloveža sa nachádza 10 km severovýchodne od Bardejova, v Nízkych beskydách, v doline potoka ústiaceho do rieky Topla. Susedí s obcami Hažlín, Šarišské Čierne, Andrejová, Bardejovskej Novej Vsi, Komáre a Hrabovec. Celková rozloha katastra obce je ...

                                               

Brezov

Panstva Marhaň patril Abovcom z Drieňova z roku 1299. Po delbe marhanských majetkov, ktoré v roku 1335 potvrdil, Spišská kapitula, bol prvý priamy správa Brezove. Brezov existovala už pred rokom 1335, a bola majetkovou súčasťou panstva Marhaň. V ...

                                               

Cigelka (obec)

Cigelka, po rusínsky Ціґелька, je obec na Slovensku v okrese Bardejov s rusínskymi a rómov obyvatelmi. Leží v doline potoka Olchovec pod vrch Busov v blízkosti slovensko-poľských hraníc. V obci je gréckokatolícky kostol svätých Kozmu a Damiána z ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →