Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 73                                               

Gymnázium duklianskych hrdinov

Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku je všeobecné-vzdelávanie v škole, ktorej hlavným poslaním je pripraviť študentov pre vysokoškolské vzdelávanie v študijných odboroch: 7902573 – osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. 7902500 ...

                                               

Spojená škola internátna (Svidník, Partizánska 52)

Spojená škola Svidník stredná škola vo Svidníku, ktorá vznikla spojením miestnej ZÁKLADNEJ školy na Centrálnu ulicu a obchodná akadémia Svidník. Aktuálne riaditelkou Mária Makutová.

                                               

Mestská športová hala Topolčany

Mestská športová hala Topolčany je športová hala v Topolčanoch. V hale hral najmä hádzaná a je domáci klub je HK agro Topolčany a SKP Topolčany.V roku 2020, prešla kompletnou rekonštrukciou. Kapacita haly je 2 050 miest na sedenie. Hala sa nachád ...

                                               

Vila doktora Mokrého

Villa lekára Mokré v Topolčanoch patrí medzi prvé realizované návrhy z diel architekta Eugena Rosenberga, ktorý v roku 1934 nariadil obvodný lekár Viktor Mokré. Mal stáť na nové pozemok na okraji mesta, na nárožnom pozemku v krížení bývalého Kome ...

                                               

Obchodná akadémia (Topolčany, Inovecká 2041)

Prvá zmienka o Obchodnej akadémii v Topolčanoch strednej odbornej školy pre študentov popri zamestnaní v Topolčanoch evidujeme od roku 1963. Prvý bol riaditelom Ing. Ladislav Dane a tajomníčkou školy bola pani. Mária Škriputová. V roku 1968, podľ ...

                                               

Stredná odborná škola (Topolčany, Tovarnícka 1609)

Pred 1884 boli v Uhorsku, učňovské školy zriedkavosťou. Odborné vzdelávanie je vzhľadom na právny základ tzv. priemysel zákonom z roku 1884. Z toho vyplývala povinnosť každej obci, kde sa nachádza najmenej 50 učňov, starať sa o ich riadne vyučova ...

                                               

Stredná odborná škola obchodu a služieb (Topolčany, T. Vansovej 2)

Strednej odbornej školy obchodu a služieb, sa nachádza v Topolčanoch na ulici T. Vansovej 2. V súčasnosti školu navštevuje 302 žiakov, ktorí sa učia v študijných a učebných odboroch a v rozšírenej štúdie.

                                               

HC Topolčany

Hokej v Topolčanoch objavil v roku 1932, kedy bol klub AC Juventus Topolčany. V roku 1935 bol iný klub šk Topolčany. V roku 1939, aby sa zjednotil do jedného klubu s názvom TS Topolčany. Neskôr bol aj armádu klub VTJ Topolčany pôsobí ako B-tímu D ...

                                               

Gymnázium (Trebišov, Komenského 32)

Vysoká škola na Komenského 32 v Trebišove je jedným z dvoch trebišovských stredných škôl. Založené bolo 12. Septembra 1949 a je jedným z najstarších vzdelávacími inštitúciami v regióne Zemplín. Od svojho vzniku prešlo bránami školy 6045 absolvent ...

                                               

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov

Súkromná stredná odborná škola DSA Trebišov je súčasťou školy siete slovenského vzdelávacieho spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien od roku 2015, kedy došlo k zmene zriaďovatela školy z REGIÓNOV, aby spoločnosť DSA. DSA patrí do portfólia nem ...

                                               

HK Trebišov

1. hokejová liga SR - 14 rokov 15. miesto: 2006 / 07. 10. miesto: 1997 / 98, 1998 / 99, 2000 / 01, 2004 / 05. 12. miesto: 2011 / 12, 2012 / 13. 8. miesto: 2001 / 02. 11. miesto: 2005 / 06. 6. miesto: 2009 / 10, 2010 / 11. 9. miesto: 2007 / 08, 20 ...

                                               

Kúpel Sina

Kúpel Sina je stavba v meste Trenčianske Teplice. Na konci tridsať rokov vyprojektoval Artúr Szalatnai - Slatinskom dokončenie romantický pseudoorientálneho turecký kúpela Hamam v Trenčianskych Tepliciach od pražského architekta Františka Schmora ...

                                               

Liečebný dom Machnáč (Trenčianske Teplice)

Liečebný dom Súčasnosti je objekt v Trenčianskych Tepliciach, z ktorých autorom je český architekt jaromír Krejcar. Tento liečebný dom patril v medzivojnovom období na vrchol ako architektúra v celom bývalom Československu.

                                               

Laugaricio

Laugaricio alebo Leugaricio alebo Leukaristos je starobylý názov osady z 2. storočia po Kr. na území dnešného Trenčína alebo z jeho bezprostrednej blízkosti, ktorý bol významným politickým a ekonomickým centrom a strategický bod v barbariku mimo ...

                                               

Studňa lásky

No láska je historický na hrade studňu, ktorá podľa povesti ako výkupné dal vykopať turecký velitel Omara pre lásku zajatej manželka Fatime. V skutočnosti, dobre vykopala hrad posádky a miestnych subjektov. Na zvýšenie návštevníkov hradu bol proj ...

                                               

Železničná stanica Trenčín

Železničnej stanice Trenčín je železničná stanica v Trenčíne. Nachádza sa na tratiach 120 Bratislava – Žilina a 143 Trenčín – Chynorany. Sledovať 123 Trenčianska Teplá – Vlársky priesmyk vo vzťahu k Veselí nad Moravou a Brne, tzv. Vlárská dráha s ...

                                               

Mierové námestie (Trenčín)

Na námestí je na hlavnom námestí v historickom centre mesta Trenčín v mestskej časti Stred. Na jeho mieste vznikla pred rokom 1111 na historickej ceste, ktorá v spojení s Moravskej bráne cez Považie s údolím Nitry, podhradská osada, ktorá mala tv ...

                                               

Budova Obchodnej akadémie v Trenčíne

Budova Obchodnej akadémie v Trenčíne je budova postavená v roku 1936. V súčasnosti je pamiatkovo chránený. Sídli v ňom obchodná akadémia Milana Hodžu.

                                               

Mestská brána v Trenčíne

Mestské brány v Trenčíne je šesťposchodová, pôvodne iba dva-príbeh goticko-renesančná veža mestskej brány, ktorý bol postavený na námestí nadácie, pravdepodobne začiatkom 15. storočia. Jej prechod je zaklenutý lomeným gotickým oblúkom. Po poškode ...

                                               

Mestská sporitelňa v Trenčíne

Urban sporitelňa v Trenčíne je dielom Ferdinand Silberstein-Silvana. Od roku 2000 a je chránenou pamiatkou. V Silbersteinovom rukopis je identifikovaná v roku 1938, a to bol prvýkrát publikovaný v časopise Fórum, v roku 1938. Stavba stojí na mies ...

                                               

Štadión na Sihoti

Štadión na Sihoti je futbalový štadión v meste Trenčín. To sa nachádza v meste Sihoť, v blízkosti železničnej stanice. Je domácim štadiónom klub FK AS Trenčín. Štadión elipsovitého tvaru s charakteristickým stožiarmi osvetlenie bol postavený v 60 ...

                                               

Vila Dr. Sázela

Villa Dr. Sázela je moderná vila, ktoré navrhol, zlínsky architekt František Lydia Gahura v rokoch 1929-1930 pre lekára Md. Joseph Sázela a jeho manželka Md. Stanislavu Kovářovú – Sázelovú v Trenčíne, bývanie a lekárske praxe.

                                               

Železničné mosty cez Váh v Trenčíne

V Trenčíne, prechádza železničná trať Bratislava – Žilina z pravého brehu Váhu na lavý. Na povrch trate cez Váh slúžil vo svojej histórii tak ďaleko, 2 rôzne mosty.

                                               

Dopravná akadémia (Trenčín, Školská 66)

V septembri, v roku 1953 založil Železničné odborné školy PDK v Zavare v Bratislave. V roku 1958 bolo PDK dislokované do Trenčína. PDK vychovávalo učňov povolania, železničiar, strojársky zámočník kolajových vozidiel, mechanik motorových lokomotí ...

                                               

Stredná odborná škola obchodu a služieb (Trenčín, P. Jilemnického 24)

Stredné odborné školy, P. Jilemnického 24, tiež známy pod názvom "Jilemák" je strednej odbornej škole, ktorý sa nachádza v Trenčíne.

                                               

Stredná odborná škola podnikania (Trenčín, Velkomoravská 14)

Stredné odborné učilište obchodné Centrum poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti ekonomiky, marketingu, obchodu, cestovného ruchu a odevná výroba. Pripravuje študentov na podnikanie v obchodno-podnikatelskej profesii a sfére služieb ...

                                               

HK Dukla Trenčín

HK Dukla Trenčín) je slovenský hokejový klub pravidelných účinkujúcich v najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy. Klub je držitelom štyri tituly šampión a to je aj tretia historicky najúspešnejší slovenský klub.

                                               

Letisko Trnava Kopánka

Letisko Trnava Kopánka sa nachádza v obci Trnava-sever, v centre mesta Trnava, konkrétne v mestskej štvrti Kopánka, na severovýchodnom okraji mesta, smerom na Veľké Kostolany. Ide o neverejné, vnútroštátne letisko s trávnatým povrchom. Rozmery vz ...

                                               

Železničná stanica Trnava

Železničnej stanice Trnava je na hlavnej železničnej stanici v Trnave. Súčasná výpravná budova bola po desiatich-rok výstavby odovzdaná do prevádzky 17. Novembra 1989. Nové stanice metra boli v prevádzke odovzdaný až v roku 1991. Pôvodná budova b ...

                                               

Námestie svätého Mikuláša (Trnava)

Námestie svätého Mikuláša v Trnave patrí do historického jadra mesta Trnava, Staré mesto, nachádza sa v obci Trnava-stred a je súčasťou Centrálnej mestskej zóny, ktorá je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Na námestí sa nachádza Katedrála svätej C ...

                                               

Dom kultúry (Trnava)

Dom kultúry je atypická stavba v Trnave, ktorá bola realizovaná v roku 1988. Prvé riešenie z roku 1971 priniesol architektonický koncept riešenia, ale aj názor na spôsob rozvoja v južnej strane Trojičné námestie, v historickom jadre. V roku 1976 ...

                                               

Gymnázium Jána Hollého

Gymnázium Jána hollého je vysoká, ktoré sídlilo od roku 1916 na ulici Jána hollého v Trnave. Na ulici nie sú univerzitné budovy, konvikty a semináre, ktoré slúžili na ubytovanie študentov. Od roku 2000, cirkev uplatnila reštitučný nárok na objekt ...

                                               

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta slovenskej technickej univerzity je jednou z fakúlt slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je to jej len mimobratislavská fakulta so sídlom v Trnave.

                                               

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave so sídlom v Trnave je verejná vysoká škola univerzitného typu. Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave bola zriadená zákonom č. 201 / 1997 Zb. 27. Júna 1997. Od roku 2018 sa rektor Roman Boča.

                                               

HK Trnava

Historické priateľstvo zápasu SC Trnava – 1.ČsŠK Bratislava sledovali diváci spolu prírodného klziska Orolskej záhrade 30. Decembra 1923. Pravidelné súťaže na Slovensku je ešte dlhá nehrávali. Prvý národný šampionát prišiel na rad v polovici febr ...

                                               

Družba (Trnava)

V roku 1973 bol projekt na výstavbu najväčší trnava sídliskového obrázok Hlboké-Družba, ktorý mal obsahovať 3 800 bytových jednotiek s komplexnou občianskou vybavenosťou.

                                               

Zátvor (Trnava)

V roku 2014 trnava vláda požiadala obyvateľstva vo forme dotazníka na nápady a požiadavky revitalizácia obytných súborov Zátvor - súdny číslo 2 a Zátvor - dvor číslo 3. Na jeseň roku 2015 bola dokončená projektová dokumentácia pre humanizáciu oby ...

                                               

Gymnázium Jozefa Cígera Hronského

Vysoká škola Jozefa Cígera hronského je štátne vysoké školy so štvorročným štúdiom, ležiace na 1. 9. 2015 ulici Čachovský rad, v bezprostrednej blízkosti ZŠ Hany Zelinovej, od tohto dátumu je súčasťou Spojenej školy na ulici M. R. Štefánika 1. vo ...

                                               

Doprava vo Vysokých Tatrách

V 20. 20 rokov. storočí v súvislosti s rozvojom technológií upozornil ľudí budujúcich dopravnej infraštruktúry na vysoké tatry. Ktorý sa objavil víziu výstavby lanovky na Gerlachovský štít, ktorý však v tom čase realizovatelná nebola. Pioneer výs ...

                                               

Elektrická jednotka 405.95

Elektrický pohon 405.95 je úzkorozchodná ozubnicová elektrická jednotka, ktorá sa používa na sledovanie ozubnicovej železnice zo Štrby na Štrbské Pleso od roku 1970 až do súčasnosti. Ide o jednotku, pozostáva z elektromotora a kontrolu vozňov.

                                               

Elektrická jednotka 420.95

Elektrický pohon 420.95 je úzkorozchodná elektrická jednotka, ktorá bola použitá na tratiach tatranských elektrických železníc v rokoch 1967-2003.

                                               

Elektrická jednotka 425.95

Elektrický pohon 425.95 je elektrické zariadenie, ktoré je využívané Železničnej spoločnosti Slovensko na sieť tatranských elektrických železníc z roku 2000.

                                               

Elektrická jednotka 495.95

Elektrický pohon 495.95 je elektrická úzkorozchodná jednotky vyrobené Stadlera, ktorá používa Železničnej spoločnosti Slovensko na sieť tatranských elektrických železníc do roku 2021.

                                               

Motorová jednotka 840

Motorové jednotky radu 840 sú vlastnené a prevádzkované od roku 2003 v počte šesť kusov dopravcu ZSSK. Všetky jednotky boli vyrobené v roku 2003 v spolupráci spoločností Stadlera, Bombardier Transportation a ŽOS Vrútky. Ich koncept typu GTW 2 / 6 ...

                                               

Tunel Vyšné Hágy

Tunel Cena Kategórie je 170 metrov dlhý hĺbený tunel, ktorý sa nachádza v bývalej prívesu v oblasti kúpeľného ústavu vo Vyšných Hágoch. Vlečka vedúca zo železničnej stanice Cenových Kategórií a postavený bol spojený s tunelom v roku 1935 bol schv ...

                                               

Železničná stanica Starý Smokovec

Železničnej stanice Starý Smokovec je železničná stanica do Vysokých Tatier mesta Starý Smokovec. Nachádza sa na trase Poprad-Tatry – Starý Smokovec-Štrbské Pleso, ktorá sa mení na trati Starý Smokovec – Tatranská Lomnica. Rozchod kolají stanica ...

                                               

Budovy sanatória vo Vyšných Hágoch

Budova sanatória vo Vyšných Hágoch je komplexná, v ktorom sa nachádzajú Národný ústav tuberkulózy, plúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie. Stavba bola vykonaná v rokoch 1934-1938. Takmer zachované mestské súbor trinástich budovy, funkčne a velko ...

                                               

Liečebný dom Solisko

1912 - Pôvodný projekt Neznámy architekt. 1916 - 1918 - realizácia. 1993 - 1998 - Rekonštrukcia a revitalizácia. 1930 - Kompletné prerábanie.

                                               

Zotavovňa Morava

Zotavovňa Morava je sanatória v Tatranskej Lomnici. Postavený bol v rokoch 1931 – 1933. Medzi najznámejšie stavby Bohuslava Fuchsa vynikajúceho architekta, urbanistu, učiteľ a umelec. Autor bol jedným z hlavných predstavitelov českej funkcionalis ...

                                               

Mauzóleum rodiny Migazziovcov

Mauzóleum rodiny Migazzi je národná kultúrna pamiatka z roku 1887 nachádza v oblasti skupín na Prílepskej spôsob, ako na mestskom cintoríne v Zlatých Moravciach. Je to miesto posledného odpočinku Tekovského župana Viliama Migazziho a jeho manželk ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →